Hyperlänk- och knappövertäckningar

Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Hyperlänkar.

Du kan använda panelerna Hyperlänkar eller Knappar om du vill skapa länkar som går till webbplatser, andra artiklar m.m. Alla knappåtgärder och hyperlänkstyper stöds inte i folios.

Hyperlänksövertäckningar stöds i rullningsbara ramar och bildspel, men inte andra övertäckningar.

Videosjälvstudiekurs

Hyperlänksfunktioner (på engelska)

Använd panelen Knappar om du vill skapa länkar till webbplatser, till en annan sida eller till en annan artikel.

Använd panelen Knappar i stället för panelen Hyperlänkar för att skapa länkar för bästa resultat. Panelen Knappar är flexiblare och stabilare.

 1. Skapa objektet som ska användas som knapp i InDesign.

  Om du till exempel vill att knappen ska hoppa till en webbplats, skapar du en textram eller monterar en bild.

 2. Öppna panelen Knappar (Fönster > Interaktivt > Knappar), markera objektet och klicka på ikonen Konvertera objekt till knapp.

 3. Välj Vid släppning för Händelse.

  Vid släppning är den enda knapphändelse som går att använda.

 4. Klicka på plustecknet bredvid Makron och välj en åtgärd.

  Knappfunktioner som stöds

  A. Funktioner för hyperlänksknappar som stöds B. Funktioner för bildspelsknappar som stöds 

  De hyperlänksfunktioner som stöds är bland annat Gå till första sidan, Gå till sista sidan, Gå till nästa sida, Gå till föregående sida, Gå till URL-adress, Ljud, Video och Gå till sida. Funktionerna Gå till nästa läge, Gå till föregående läge och Gå till läge stöds för bildspel.

  Använd inte åtgärden Gå till mål för att hoppa till en annan artikel. Använd i stället åtgärden Gå till URL-adress med ett navto-format. Se relaterade avsnitt senare i artikeln.

 5. Lägg till fler knappfunktioner, om det behövs.

  Funktioner spelas upp i ordningsföljd. Om den första funktionen t.ex. används för att spela upp en video och den andra funktionen för att visa ett annat bildspel spelas videon upp innan bildspelet visas.

 6. Om du vill ändra inställningar för hyperlänkar markerar du knappobjektet och anger sedan inställningarna på panelen Folio Overlays:

  Öppna i folio

  Visa innehållet i en webbvy i visningsappen. Avmarkera det här alternativet när du länkar till URL-adresser som formaten itms://, mailto: och tel:.

  Öppna i enhetens webbläsare

  Visa innehållet utanför visningsappen i den mobila enhetens webbläsare, till exempel Safari på iPad. Markera Fråga först om du vill att en fråga ska visas när användaren trycker på länken.

I InDesign kan du använda panelen Hyperlänkar när du vill lägga till hyperlänkar. Hyperlänkar är särskilt användbara för text. Om du vill att en ram ska bli en hyperlänk bör du använda panelen Knappar i stället för panelen Hyperlänkar. Knappar är mer flexibla och stabila.

 1. Markera ramen eller texten som du vill använda som hyperlänk.

 2. Öppna panelen Hyperlänkar (Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar).

 3. Välj Ny hyperlänk på panelmenyn på panelen Hyperlänkar.

 4. Avmarkera Delat mål.

  Med Delat mål kan du namnge och återanvända hyperlänkar, men det är bäst att undvika det här alternativet i DPS.

 5. Ange något av följande alternativ på menyn Länka till och klicka på OK:

  URL-adress

  När någon trycker på en URL-hyperlänk visas en webbsida (http://), ett App Store-program (itms://), ett Amazon Appstore-program (amzn://) eller en annan artikel (navto://).

  Exempel: http://www.adobe.com

  När du länkar till webbplatser ska du skriva hela URL-adressen, även ”http://”.

  Obs!

  När du länkar till en iTunes-URL ska du avmarkera Öppna i folio på panelen Folio Overlays. Annars visas felmeddelandet ”Kan inte öppna sidan” när någon trycker på hyperlänken. Om du använder formatet itms:// eller amzn:// för att länka till en butiksapp ska du också inaktivera Öppna i folio.

  En navto://-hyperlänk hoppar till en annan artikel eller en annan sida i den artikeln. Skriv navto:// följt av artikelnamnet som det visas på panelen Folio Builder. Använd artikelnamnet, inte artikelns titel. Om du vill ta med sidnumret lägger du till # följt av ett nummer. Men tänk på att den första sidan är 0, så om du lägger till #2 sker hoppet till sidan 3.

  Exempel: navto://nyhetsartikel

  Exempel: navto://nyhetsartikel#2 (hoppar till sidan 3)

  E-post

  Om användaren knackar på hyperlänken E-post startar e-postprogrammet med fältet Till ifyllt.

  Sida

  Om användaren trycker på en sidhyperlänk görs ett hopp till en annan sida i artikeln. Använd inte det här alternativet för att hoppa till en annan artikel.

  Det går inte att använda hyperlänken Textankarpunkt.

 6. Om du vill ändra inställningar för hyperlänkar markerar du objekten och anger sedan inställningarna på panelen Folio Overlays:

  Öppna i folio

  Visa innehållet i en webbvy i visningsappen. Avmarkera det här alternativet när du länkar till URL-adresser som formaten itms://, mailto: och tel:.

  Öppna i enhetens webbläsare

  Visa innehållet utanför visningsappen i den mobila enhetens webbläsare, till exempel Safari på iPad. Markera Fråga först om du vill att en fråga ska visas när användaren trycker på länken. Det här alternativet är inaktiverat om Öppna i folio är valt.

  Obs!

  Inställningarna på panelen Folio Overlays går inte att använda för texthyperlänkar. Du kan inte ändra inställningar för texthyperlänkar. De anges som standard till Öppna i folio. Visningsprogrammet innehåller dock inbyggda undantag för vissa prefix, till exempel itms://, tel: och mailto:. För dessa URL-adresser öppnas en extern app som standard.

Mer information om hur du skapar hyperlänkar finns i Skapa hyperlänkar i Hjälp om InDesign CS5/CS5.5.

Folioartiklar lagras på en server, så alla länkar som anger en sökväg till en InDesign-fil bryts när de förhandsvisas. Använd navto-formatet när du länkar till andra artiklar.

När du skapar en knapp eller hyperlänk kan du ersätta ”http://” med ”navto://” i URL-fältet. Ange sedan namnet på målartikeln så som det visas på panelen Folio Builder. Använd artikelnamnet, inte artikelns titel. Giltiga navto-format är bland andra navto://[artikelnamn] och navto://[artikelnamn]#n. Om du lägger till #n anges ett sidnummer. Den första sidan i dokumentet har nummer 0, så ange #2 om du vill hoppa till sidan 3.

Hoppa till sidan 3 i en annan artikel

Navigeringsexempel

navto://biking

navto://biking#2 (hoppar till sidan 3 i cykelartikeln)

Obs!

Om du har använt en tidigare version av verktygen för att skapa en navto-länk med hjälp av ett mappnamn eller artikelnamn som inte är detsamma som målartikelns namn, så bryts länkarna. Navto-länkarna kan du åtgärda genom att ändra namn på artikeln (namnet, inte titeln) eller redigera navto-länkarna så att de pekar på artikelnamnet som det visas på panelen Folio Builder.

Version 30 innehöll nya relativa alternativ för artiklar och sidnavigering. Observera att relativa navto-format bara stöds i v. 30-appar eller senare appar men du kan använda alla folioformat (v. 20 eller senare). Relativa navto-länkar stöds i iOS-, Android- och Windows Store-visningsappar, men inte i skrivbords- eller webbvisningsappen.

Du kan använda olika relativa navto://-format för att hoppa till nästa, föregående, första eller sista artikeln eller återställa folion. En knapp med funktionen navto://relative/first hoppar till exempel till den första artikeln i folion. Giltiga format är first, last, next, previous, current och reset. Du kan även hoppa till en viss artikel i förhållande till dess placering i folion, till exempel till den femte artikeln.

Exempel: navto://relative/last (hoppar till den sista artikeln i folion)

Exempel: navto://relative/last#last (hoppar till den sista sidan i den sista artikeln i folion)

Exempel: navto://relative/4 (hoppar till den femte artikeln i folion)

Exempel: navto://relative/4#2 (hoppar till den tredje sidan i den femte artikeln i folion)

Formatet ”aktuell” är särskilt praktiskt att använda för sidnavigering. Du kan använda #previous, #next, #first och #last och du kan hoppa till en viss sida genom att till exempel använda #3 för att hoppa till sidan 4 i artikeln.

Exempel: navto://relative/current#previous (hoppar till föregående sida i artikeln)

Exempel: navto://relative/current#last (hoppar till sista sidan i artikeln)

Exempel: navto://relative/current#3 (hoppar till den fjärde sidan i den aktuella artikeln)

Använd navto-formatet för att skapa en knapp som återställer folion.

Exempel: navto://relative/reset (hoppar till den första artikeln och rensar alla läspositioner för artikeln)

I artiklar med mjuk rullning kan du använda decimaler eller procenttal för att hoppa till en specifik position.

Exempel: navto://myarticle#3.3 (hoppar till en specifik plats i artikeln med mjuk rullning och visar den nedersta delen av sidan 4 och den översta delen av sidan 5)

Exempel: navto://myarticle#50% (hoppar till mitten av artikeln med mjuk rullning)

Du kan utöka dessa relativa navto-funktioner genom att skapa en webbinnehållsövertäckning eller HTML-artikel som har åtkomst till Reading API. Du kan till exempel skicka en fråga till folion för att identifiera information om hur många artiklar folion innehåller eller hur många sidor en artikel innehåller. Du kan sedan visa den här informationen eller använda den på något annat sätt i övertäckningen eller HTML-artikeln. Mer information finns i Nya API:er och funktioner i r30 i DPS Developer Center.

När du skapar en URL-baserad hyperlänk eller knapp kan du använda ”navto://” om du vill hoppa till en annan artikel. Navto är särskilt användbart om du vill hoppa till HTML-artiklar.  

Hoppa till HTML-artiklar

Skriv navto:// följt av HTML-artikelnamnet (inte artikelns titel).

Exempel: navto://nyhetsartikel

Hoppa till en ankarpunkt i HTML-artiklar

Du kan inte hoppa till en specifik sida i en HTML-artikel, men du kan hoppa till en ankarpunkt genom att skriva navto://[artikelnamn]#[namn på ankarpunkt].

Exempel: navto://nyhetsartikel#del4

Obs!

Du definierar en ankarpunkt i en HTML-fil genom att öppna HTML-filen i en textredigerare. Navigera till den text du vill ska fungera som ankarpunkt och omslut texten med ett märkord för ankarpunkt, till exempel ”Detta är del 4 av artikeln”.

Hoppa till en InDesign-artikel från en HTML-artikel

Använd navto-formatet om du vill skapa en hyperlänk från en HTML-artikel till en InDesign-artikel. Exempel:

<a href="navto://nyhetsartikel">Se Nyhetsartikeln</a>

Du kan också navigera till sidor i en InDesign-artikel genom att lägga till sidnumret efter dokumentnamnet. Den första sidan i dokumentet har nummer 0, den andra sidan har nummer 1 och så vidare. Exempel:

<a href="navto://Cycling#3">Gå till sidan 4 i cykelartikeln</a>

Hoppa från HTML till HTML

Använd navto-formatet om du vill hoppa från en HTML-artikel till en annan med hjälp av mappnamnet. Exempel:

<a href="navto://nyhetsartikel">Se Nyhetsartikeln</a>

Du kan skapa knappar som tar användaren till biblioteket, listan över avsnitt eller den senast visade vyn (bakåtknapp). Använd något av följande goto://-format för en knappfunktion:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Dessa goto://-format stöds inte i det äldre AIR-baserade visningsprogrammet för Android. För närvarande stöds endast formaten ”library” och ”lastview” i det inbyggda Android-visningsprogrammet.

Om du har ett Enterprise DPS-konto kan du använda goto-formatet för att skapa länkar från artiklar till det HTML-innehåll som är kopplat till anpassade ikoner. Du kan till exempel använda DPS App Builder för att skapa anpassade ikoner för ”Butik”, ”Hjälp” och ”Villkor”. Dessa knappar visas i visningsprogrammets bibliotek. Använd följande format för att skapa en knapp i en artikel som öppnar HTML-innehållet för dessa anpassade ikoner:

goto://ApplicationViewState/[label]

Knappfunktionen goto://ApplicationViewState/Store skulle till exempel kunna öppna HTML-butiken – på exakt samma sätt som om användaren trycker på den anpassade butiksikonen i biblioteket.

Använd DPS App Builder för att skapa anpassade ikoner och ange etiketter. Se Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise).

Dessa goto-format fungerar inte när de länkar från biblioteket eller från en anpassad plats till en annan anpassad plats. Använd i stället goToState-API:n. Se Bibliotek och Store SDK.

Du kan skapa en hyperlänk eller knapp som visar en lokal HTML-, bild- eller PDF-fil i webbläsaren i visningsprogramappen.

 1. Lägg till en mapp som innehåller den lokala HTML-filen i mappen HTMLResources.

  Se till att mappen HTMLResources ingår i folion. Se Importera mappen HTMLResources.

 2. Skapa en länk för att visa HTML-filen i webbläsaren i appen:

  InDesign-källdokument

  Gå till URL-fältet för en hyperlänk eller knapp och skriv sökvägen utan http://, navto:// eller något annat prefix. Exempel:

  HTMLResources/Cartoons/train1.html

  HTML-artikel

  Ange platsen från en HTML-artikel. Exempel:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Se galleriet med tågserier</a>

  Om du till exempel vill referera till en PNG-bild gör du så här:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train2.png”>Se tågbild</a>

  Webbinnehållsövertäckning

  Webbinnehållsövertäckningar är kapslade två lager djupare än en HTML-artikel. Exempel:

  <a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Se galleriet med tågserier</a>

  Obs!

  Bäst resultat får du om du undviker blanksteg och specialtecken i HTML-mappar och filer. Använd den korrekta HTML-koden för blanksteg om du vill skriva ett blanksteg i ett mapp- eller ett filnamn. Använd till exempel ”Tecknade%20filer” för en mapp med namnet ”Tecknade filer”.

Du kan skapa en länk som skickar ett e-postmeddelande (mailto:), ett textmeddelande (SMS) eller ringer ett nummer (tel:) från en artikel. Du kan också skapa länkar som öppnar YouTube-appen eller en låt eller ett album iTunes. Mer information om vilka format som krävs för iOS-enheter finns i URL-schemareferens för Apple (på engelska).

Läs James Lockmans artikel Skicka e-post och bilagor från DPS-publikationer (på engelska) om du vill se hur du skapar avancerade e-postlänkar (mailto:).

Om du anger valfritt URL-schema när du använder DPS App Builder för att skapa en iOS-app kan du länka till den appen från en annan app eller när den visas på en webbsida i Safari för mobilen. Se Panelen Viewer Details.

Obs!

Varje gång du skapar en länk till en extern app eller tjänst markerar du knappen och väljer alternativet Öppna i enhetens webbläsare på panelen Folio Overlays.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?