Ljudövertäckningar

Ljudfiler som stöds som du monterar i InDesign spelas upp när du trycker på dem i DPS-visningsprogrammet. Använd MP3-filer när du vill spela upp ljud i ett DPS-visningsprogram på en enhet. För folios av typen Endast webbvisningsprogram stöds också ljudfiler med AAC/MP4-kodning.

Du kan ställa in en ljudfil så att den spelas upp när en användare trycker på visningsområdet, eller så kan du skapa en separat knapp med funktionen Ljud. Du simulerar ett kontrollskal genom att skapa en enkel effekt som växlar mellan uppspelnings- och pausknappen. Du kan också skapa en mer avancerad effekt som visar ljudutvecklingen.

Du kan ange en URL-adress för att direktuppspela ljudfiler från en http-webbplats. 

Bästa metoderna för ljudfiler

 • Du kan ställa in en ljudfil så att den spelas upp när en användare trycker på visningsområdet, eller så kan du skapa en separat knapp med funktionen Ljud. Alternativen Spela upp, Paus och Avbryt stöds. Fortsätt och Stoppa alla stöds inte.
 • Du kan ange en URL-adress om du vill direktuppspela endast ljud från en http-webbplats.
 • Ljudklipp slutar spelas upp när användare flyttar till en annan artikel, men de fortsätter att spelas upp när användare flyttar till en annan sida i artikeln. Om du vill stoppa ljudklippet (eller videon) när du vänder sida kan du autospela en ”dummy”-mediefil. Mer information finns i Johannes Henselers artikel Stoppa en video när du går till nästa sida i en artikel.

Skapa ljudövertäckningar

 1. Välj Arkiv > Montera och montera MP3-ljudfilen i dokumentet.

 2. Markera det monterade objektet, öppna panelen Media (Fönster > Interaktivt > Media) och ange en förhandsvisningsbild om du vill.

  Du kan också skapa en förhandsvisningsbild enkelt genom att placera ett icke-interaktivt objekt (t.ex. en genomskinlig uppspelningsknapp) ovanpå ljudobjektet.

 3. Markera ljudobjektet och ange något av följande alternativ på panelen Overlays/Folio Overlays.

  URL eller fil

  Ange en URL-adress för att direktuppspela ett ljudklipp, eller klicka på mappen och ange en ljudfil, om du inte redan har monterat den med hjälp av Arkiv > Montera. När du anger en direktuppspelande URL-adress stöds alla alternativ i övertäckningen, inklusive Autospela och Kontrollfiler.

  Direktuppspelning av ljud stöder HTTP-webbadresser, inte HTTPS.  

  Om du monterar både en ljudfil och anger en direktuppspelnings-URL har den första åtgärden prioritet. Om du t.ex. anger en URL-adress först och sedan monterar ett ljudklipp, använder övertäckningen URL-adressen och inte det inbäddade ljudet.

  Ljudkontrollfiler

  Klicka på mappikonen och ange mappen som innehåller uppspelnings- och pausknapparna för ljudfiler.

  Om du vill visa ett kontrollskal med uppspelnings- och pausknappar medan ljudklippet spelas upp, skapar du en uppsättning PNG-filer i en mapp. Dessa bilder måste ha suffixet _pause eller _play. Du kan skapa ett par med knappar av typen _play och _pause, eller så kan du skapa flera sådana knappar som representerar förloppslägen i ett statusfält.

  AudioAsset001_play.png AudioAsset002_play.png AudioAsset003_play.png AudioAsset004_play.png AudioAsset005_play.png AudioAsset001_pause.png AudioAsset002_pause.png AudioAsset003_pause.png AudioAsset004_pause.png AudioAsset005_pause.png
  I det här exemplet visas knappen AudioAsset003_play.png när ljudet har spelats halvvägs. När användaren knackar för att göra en paus, visas knappen AudioAsset003_pause.

  Visa första bilden först

  Om du väljer det här alternativet visas den första _play.png-filen i den angivna mappen för ljudkontrollresurser i ljudramen, och ramens storlek anpassas därefter.

  Autospela

  Välj det här alternativet om du vill spela upp ljudfilen när sidan läses in på den mobila enheten. Du kan också ange fördröjning i antalet sekunder. Autospela stöds inte i visningsprogram för Android.

  Spela upp i bakgrunden i hela folion

  Välj detta alternativ om du vill spela upp ljudfilen i bakgrunden medan användarna bläddrar bland artiklar. Användarna kan pausa eller återuppta uppspelningen av ljudklippet genom att trycka på ljudikonen i navigeringsfältet längst upp. Den här funktionen är endast tillgänglig på en iPad eller iPhone.

  I den tidigare versionen av DPS stoppas bakgrundsljud när användaren avslutar folion. I DPS 2015 stoppas eller pausas inte bakgrundsljud när användare lämnar appen. I stället får användarna använda iOS-systemkontroller för att pausa bakgrundsljudet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto