Webbinnehållsövertäckningar

Med webbinnehållsövertäckningen kan du visa en webbsida i ett visningsområde. Användarna kan visa webbsidans innehåll i visningsområdet utan att behöva visa en separat appwebbläsare. Du kan ange en webb-URL eller en lokal HTML-fil. Observera följande:

 • Om du anger en lokal HTML-fil måste du se till att den och tillhörande filer och mappar finns i samma mapp. När artikelinnehållet skapas överförs alla de filer som finns i samma mapp som HTML-filen. Du bör därför begränsa innehållet i HTML-mappen till endast nödvändiga resurser. Om du till exempel placerar HTML-filen i mappen Dokument överförs alla filer och undermappar som finns i denna mapp.
 • För URL-adresser som automatiskt dirigeras om till en mobil URL ska du ange mobil-URL:en (till exempel http://mobile.twitter.com/), inte den ursprungliga URL-adressen (till exempel http://twitter.com).
 • Om du anger en HTML-animering för en webbinnehållsövertäckning ska du ställa in övertäckningen på Autospela med minimal fördröjning (t.ex. 0,125 sekunder) för att säkerställa att animeringen spelas upp korrekt. Du kan ange en fördröjning för att förhindra att övertäckningen spelas upp automatiskt när sidan läses in till minnet.
 • I InDesign CS6 eller senare kan du använda kommandot Infoga HTML för att infoga inbäddningskoden för ett YouTube-klipp. Du får bäst resultat genom att redigera YouTube-inbäddningskoden så att den innehåller ”src=https://www.youtube.com” i stället för ”src=//www.youtube.com.” Ställ in övertäckningen på automatisk uppspelning och lägg till en förhandsvisningsbild framför övertäckningen.  

Så här skapar du en webbinnehållsövertäckning:

 1. Gör något av följande:

  • Skapa ramen som visar webbinnehållet genom att dra med rektangelverktyget eller rektangelramsverktyget.

  • Montera en bild som fungerar som förhandsvisning för webbinnehållet.

 2. Markera ramen och välj Webbinnehåll på panelen Overlays/Folio Overlays.

 3. Gör något av följande:

  • Ange en URL-adress genom att skriva eller klistra in URL-adressen i fältet Resurser. Skriv hela URL-adressen, även ”http://”.

  • Om du vill använda lokala HTML-filer klickar du på mappikonen och anger den lokala HTML-filen. HTML-filen (till exempel index.html) ska finnas i en mapp som innehåller alla bilder och skript som används i HTML-filen.

 4. Ange följande alternativ:

  Autospela

  Välj det här alternativet om du vill läsa in webbsidan när sidan läses in på mobila enheter. Du kan också ange fördröjning i antalet sekunder. Om din mål-HTML är en animering som spelas upp ska du ange en minimal fördröjning.

  Genomskinlig bakgrund

  Om du väljer det här alternativet bevaras den genomskinliga bakgrunden på en webbsida. Användarna kan se genom genomskinligheten för att visa DPS-innehållet i bakgrunden. Om du avmarkerar det här alternativet används webbinnehållets bakgrund.

  Tillåt interaktion från användaren

  Om du väljer det här alternativet kan användarna interagera med webbsidan. De kan till exempel knacka på en hyperlänk för att hoppa till en annan webbsida.

  Anpassa innehåll till sida

  Om du väljer det här alternativet skalförändras webbsidan så att den passar den storlek som anges i övertäckningsfilen. Om du inte väljer det här alternativet visas webbsidan med samma storlek som i enhetens webbläsare, och HTML-sidan kan beskäras.

  Allow Access to Entitlement Information (Tillåt åtkomst till information om tillstånd)

  Du kan skapa en webbinnehållsövertäckning som refererar till Reading API för funktioner som Camera API, Geolocation API, digitala inbäddade meddelanden och kalendrar. (På panelen Overlays heter det här alternativet ”Tillåt API-åtkomst”.) Mer information finns i Använda HTML och JavaScript för att utöka DPS.

  Lägg till ett anpassad JavaScript-API i din HTML-kod förutom att markera det här alternativet för överlägget.

  Du kan även skapa den här typen av villkorat HTML-innehåll för en HTML-artikel i stället för en webbinnehållsövertäckning. För en HTML-artikel väljer du alternativet Allow Access to Entitlement Information (Tillåt åtkomst till information om tillstånd) i Folio Producer Editor.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto