Bildspelsövertäckningar

Du skapar bilder till ett bildspel på panelen Objektlägen. Varje läge, eller bild, kan innehålla flera objekt. Om du till exempel vill att olika textramar ska visas för olika bilder, kombinerar du bild- och textramen på samma läge.

Bildspelslägen stöder alla interaktiva övertäckningar förutom för bildspel.

Skapa ett bildspel med panelen Objektlägen

Lösning för aktiveringspunkter för knappar

Bildspelsbilder konverteras till PNG-bilder i folion.

Du kan i dagsläget inte få ett bildspel att spelas upp i helskärmsläge utan att använda dig av HTML.

 1. I InDesign skapar du ett bildspel på panelen Objektlägen (Fönster > Interaktivt > Objektlägen). (Mer information finns i ”Skapa ett bildspel med flerlägesobjekt” i hjälpen till InDesign.)

  När du skapar ett flerlägesobjekt infogar du bilder, justerar dem i en artikel och konverterar artikeln till ett flerlägesobjekt.

 2. Ange ett objektnamn på panelen Objektlägen.

  När flerlägesobjekt i vågräta och lodräta dokument har både samma objektnamn och enskilda lägesnamn upprätthålls kontinuiteten när användaren vrider på sin iPad. Med ett beskrivande namn blir det dessutom enklare att förstå analysrapporter.

  Obs!

  Undvik fel genom att inte använda skiljetecken eller utökade tecken i objektnamnet eller objektlägesnamnet.

 3. Skapa navigeringsknappar som bläddrar genom lägena i flerlägesobjektet.

  Du refererar till en särskild bild med funktionen Gå till läge. Använd Gå till nästa läge och Gå till föregående läge om du vill navigera genom bilderna.

  Obs!

  Panelen Exempelknappar i InDesign innehåller ett bibliotek med navigeringsknappar. Om du använder exempelknapparna ska du ta bort den befintliga funktionen och ersätta den med funktionen Gå till nästa läge eller Gå till föregående läge.

 4. Om du vill att knappens utseende ska ändras när användaren knackar på den, klickar du på [Click] under Utseende och ändrar utseendet.

  Om en knapp använder funktionen Gå till läge visas läget [Click] när det angivna läget väljs. Lägesknappen [Normal] kan till exempel ha en svart ram och läget [Click] ha en röd ram. Den röda ramen visas när användaren knackar på knappen på en iPad. (Läget [Rollover] går inte att använda på mobila enheter.)

 5. Om du vill ändra bildspelsinställningar väljer du flerlägesobjektet och anger följande inställningar på panelen Overlays/Folio Overlays:

  Autospela

  När detta alternativ väljs börjar bildspelet att spelas upp när användaren bläddrar till den sidan.

  Tryck för att spela upp/pausa

  När du väljer det här alternativet kan användarna knacka för att spela upp och göra en paus i ett bildspel som körs automatiskt. Dubbelknackning återställer bildspelet.

  Fördröjning

  Om du väljer Autospela kan du ange hur lång tid som ska gå från det att sidan läses in och att bildspelet startar. Ange ett värde mellan 0 och 60 sekunder.

  Intervall

  Om du väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa bestämmer värdet på Intervall hur länge varje bild visas.

  Spela upp

  Om du varken väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa kan du ange hur många gånger som bildspelet ska spelas upp. Det här alternativet är nedtonat om du väljer Slinga.

  Slinga

  Om du varken väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa kan du välja Slinga om du vill spela upp bildspelet löpande tills användaren dubbelknackar på bildspelet eller byter sida.

  Stoppa vid sista bild

  Om du väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa ska du välja Stoppa vid sista bild om du vill stoppa vid den sista bilden i bildspelet i stället för vid den första.

  Övertoning

  När du väljer det här alternativet får du en övertonad övergång till nästa bild. Standardvärdet är 0,5 sekunder. Du kan ange ett värde mellan 0,125 sekunder och 60 sekunder. Det här värdet gäller för både automatisk uppspelning och bildspel där användaren flyttar framåt manuellt.

  Dra för att ändra bild

  När du aktiverar det här alternativet kan användaren dra för att flytta från bild till bild.

  Stoppa vid första/sista bild

  Den här inställningen bestämmer om bildspelet ska stanna eller fortsätta när det kommer till den sista bilden vid uppspelning framåt eller kommer till den första bilden vid uppspelning bakåt. Det här alternativet påverkar bara dragning.

  Dölj före uppspelning

  När detta alternativ väljs förblir bildspelet dolt tills användaren knackar på en knapp för att visa en bild.

  Spela upp i omvänd ordning

  När du aktiverar det här alternativet spelas bilderna i bildspelet upp i omvänd ordning.

  Exportformat i PDF-artiklar

  Om ditt bildspel visas i en artikel som använder PDF-format kan du välja bitmapp eller vektor. Det är särskilt praktiskt att välja vektor när du skapar en enstaka folio för både SD och HD iPad-enheter eller iPhone-telefoner. Vektoralternativet ger skarpare text när folion visas på en HD iOS-enhet, men det tar ett tag att läsa in. Bäst resultat får du om du använder vektor för bildspel med mycket text och raster för bildbaserade bildspel eller när du skapar separata renderingar för SD och HD iOS-enheter. Rastrerade bildspel samplas inte om till upplösningar högre än 72 ppi.

När du kopierar flerlägesobjektet till ett annat dokument, byter objektet namn. ”Sjögurkor” blir till exempel ”Sjögurkor2”. Om du vill upprätthålla kontinuiteten när enheten vrids, måste objektnamnen i de vågräta och lodräta dokumenten vara identiska. Lämna inga blanksteg i slutet av objektnamnet. Motsvarande lägesnamn i de olika layouterna måste dessutom vara identiska.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online