Panorerings- och zoomövertäckningar

Du kan visa en stor bild i ett litet område och tillåta användaren att panorera och zooma bilden inom det området.

 1. Montera en JPEG- eller PNG-bild.

 2. Dra i markeringshandtaget med markeringsverktyget för att beskära ramen utan att ändra storlek på bilden. Gör ramen lika stor som visningsområdet. Placera bilden i ramen för att bestämma det inledande visningsområdet.

  Se till att behållarramen är mindre än bilden. Om ramen och bilden har samma höjd och bredd, behandlas objektet som rullningsbart innehåll.

  Obs!

  Om du vill lägga till en förhandsvisning i panorerings- och zoomövertäckningen skapar du en ram med samma dimensioner som bildpanoreringen, och monterar den över panorerings- och zoomövertäckningen. När användaren knackar på förhandsvisningen, aktiveras bildpanoreringen och förhandsvisningen döljs. När användaren dubbelknackar på bildpanoreringen visas förhandsvisningen igen.

 3. Du ändrar den ursprungliga visningsförstoringen genom att markera bilden (inte ramen) med direktmarkeringsverktyget och skalförändra bilden.

  Du kan ändra bildstorleken till 100 % eller mindre. Den största skalan är 100 %.

 4. Markera bildramen och öppna panelen Overlays/Folio Overlays. Klicka på fliken Panorera och zooma och välj sedan På.

Om du vill skapa en hel sida av en DPS-artikelnypning eller -zoomning, skapar du en artikel i PDF-format. Se Aktivera nypa och zooma för artiklar.

Vägledning om panorering och zoomning

Observera följande:

 • För närvarande måste visningsområdet vara rektangulärt.

 • Det bästa resultatet får du om du använder JPEG-bilder.

 • Om du skapar en panorerings- och zoomövertäckning som är större än 2 000 x 2 000 pixlar i 72 ppi ska du testa den grundligt på den mobila enheten. Stora bilder kan öka filstorleken och orsaka minnesproblem på mobila enheter.

 • Se alltid till att bilden har exakt de dimensioner du vill använda. Om du till exempel vill panorera en bild på 1 024 × 1 024 pixlar i ett visningsområde på 200 × 200 pixlar skapar du en 1 024 × 1 024-bild i 72 ppi. Om du däremot använder 1 024 × 768-källdokument i en 2 048 × 1 536-folio kan 72 ppi-bilder leda till olika inledande vyer på olika iPad-modeller. För att undvika detta kan du skapa en högupplöst version av bilden i en undermapp för HD. Se Skapa PDF-artiklar med flera definitioner för iOS-enheter.

 • Funktionen Panorera och zooma fungerar inte med genomskinliga bilder. När en sida med en bildpanorering läses in, visas förhandsvisningen och den faktiska övertäckningen är osynlig tills användaren knackar på den. När användaren dubbelknackar på övertäckningen försvinner den och förhandsvisningen visas. Om bildpanoreringen innehåller genomskinlighet, lyser förhandsvisningen igenom och ser ut som en dubblettbild. Det här kan du lösa genom att skapa ett tvålägesobjekt, där förhandsvisningen är en knapp i första läget som länkar till panorerings- och zoombilden i andra läget.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto