FTP-inloggningsuppgifterna saknas | Mac

Utför följande åtgärder:

 1. Avsluta Dreamweaver.

 2. Skriv ”Keychain” i Spotlight. Leta reda på programmet ”Keychain Access” och starta det.

 3. I Keychain Access finns en lista över Keychain-objekt. Leta rätt på namnet på den webbplats som du försöker felsöka i Dreamweaver i ”namnkolumnen”.

  Till exempel ”Webbplatsnamn-Webbplatsserver 0”. Motsvarande post i ”typkolumnen” läser ”programmets lösenord”.

 4. Klicka på objektet för att markera det. Egenskaperna för Keychain-objektet visas högst upp i Keychain Access-fönstret. Kontrollera att värdet som visas för ”konto” är FTP-användarnamnet. Om det inte är kan du har valt fel objekt.

 5. Tryck på tangenten Delete för att ta bort objektet efter att du har säkerställt att du har valt rätt Keychain-objekt. Låt programmet vara öppet tills vidare.

 6. Starta Dreamweaver och gå till dialogrutan ”Hantera platser” (Plats > Hantera platser). Välj den webbplats som du försöker felsöka och klicka på redigeringsikonen.

 7. Klicka på Servrar till vänster och dubbelklicka på servernamnet i listan för att redigera det.

 8. Ange FTP-användarnamnet och -lösenordet och klicka sedan på Spara för att stänga rutan för att redigera servern. Klicka på Spara igen för att stänga rutan för att redigera servern.

  Ett nytt Keychain-objekt skapas i Keychain Access med samma namn som det som du tog bort tidigare.

 9. Avsluta Keychain Access och Dreamweaver.

 10. Starta om Dreamweaver och kontrollera om FTP-inloggningsuppgifterna har finns bevarade.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto