Installera uppdateringar i appen

Läs det här avsnittet och lär dig hur du får uppdateringar till Bootstrap-versionen i Dreamweaver och startmallar så fort de är tillgängliga.

Adobe tillhandahåller fortlöpande uppdateringar så att Dreamweaver alltid har de senaste funktionerna. Exempel är uppdateringar för Bootstrap-bibliotek eller startmallar.

Du kan hämta och installera uppdateringar i appen automatiskt eller manuellt. I dialogrutan för inställningar i Dreamweaver kan du ange inställningar för uppdatering, aktivering eller inaktivering för uppdateringar i appen.

Uppdateringar i appen installeras på följande platser:

 • Windows: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CC 2015\sv_SE\Configuration\Updates\
 • Mac OS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/sv_SE/Configuration/Updates/

Automatisk uppdatering

När du väljer alternativet för automatisk uppdatering blir hämtningen och installationerna av uppdateringar i appar transparent. När en uppdatering i appen blir tillgänglig hämtas den automatiskt. Ett meddelande om statusen för installationen visas nästa gång du startar Dreamweaver.

Uppdateringen i appen har installerats
Uppdateringen i appen har installerats

Obs!

Bilden ovan är endast illustrativ och visar ett exempel på en installation av en uppdatering i appen när en sådan är tillgänglig.

Meddelandet om slutförda eller misslyckade uppdateringar visas under några sekunder. Du kan även själv verifiera om installationen har lyckats genom att kontrollera numret vid Aktuell version i inställningarna för uppdateringar i appen (Redigera > Inställningar (Windows), Dreamweaver > Inställningar (Mac OS)).

Manuell uppdatering

När du väljer alternativet för manuell uppdatering visar Dreamweaver ett meddelande när en ny uppdatering i appen finns tillgänglig. Du kan välja att hämta och installera uppdateringarna direkt eller vid ett senare tillfälle.

Uppdateringsalternativ vid manuell uppdatering
Uppdateringsalternativ vid manuell uppdatering

Obs!

Bilden ovan är endast illustrativ och visar ett exempel på en uppdatering i appen när en sådan är tillgänglig.

När du klickar på Uppdatera hämtas endast uppdateringen i appen. Uppdateringen installeras och blir tillgänglig för användning först när du har startat om Dreamweaver.

Meddelandet om slutförda eller misslyckade uppdateringar visas under några sekunder. Du kan även själv verifiera om installationen har lyckats genom att kontrollera numret vid Aktuell version i inställningarna för uppdateringar i appen (Redigera > Inställningar (Windows); Dreamweaver > Inställningar (Mac OS)).

Ange inställningar

I inställningarna för Dreamweaver kan du ange hur du vill hämta och installera uppdateringar i appen: manuellt eller automatiskt. Du kan även välja att inaktivera funktionen för uppdateringar i appen.

 1. Klicka på Redigera > Inställningar (Windows) eller gå till Dreamweaver > Inställningar (Mac OS).

 2. Klicka på Uppdateringar i appen i listan Kategori.

 3. Klicka på ett alternativ som passar dina behov:

  • Manuell
  • Automatisk
  • Stäng av uppdateringar i appen
  Inställningar för uppdateringar i appen
  Inställningar för uppdateringar i appen

Återställa uppdateringar i appen

Du kan inte välja att endast återställa vissa uppdateringar i appen. Det innebär att om fyra uppdateringar har installerats avinstalleras samtliga dessa fyra uppdateringar vid en återställning.

 1. Klicka på Redigera > Inställningar (Windows) eller gå till Dreamweaver > Inställningar (Mac OS).

 2. Klicka på Uppdateringar i appen i listan Kategori.

 3. Klicka på Återställ.

  Återställa uppdateringar i appen
  Återställa uppdateringar i appen

 4. Klicka på OK för att bekräfta när du uppmanas att göra detta och klicka sedan på Verkställ.

 5. Starta om Dreamweaver.

Felsöka problem med uppdateringar i appen

Information om felsökning av problem i samband med installation eller återställning av uppdateringar i appar finns i den här artikeln.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto