Om Spry framework

Obs!

Spry-widgetar ersätts med jQuery-widgetar i Dreamweaver CC och senare. Du kommer även fortsättningsvis att kunna ändra befintliga Spry-widgetar på din sida, men du kan inte lägga till nya.

Spry framework är ett JavaScript-bibliotek som ger webbdesigners möjlighet att bygga webbsidor som erbjuder besökarna en större upplevelse. Med Spry kan du använda HTML, CSS och en liten mängd JavaScript för att lägga till XML-data i HTML-dokument, skapa widgetar som t.ex. dragspel och menyrader och lägga till olika typer av effekter i olika sidelement. Spry framework är utformade så att koden är enkel och lätt att använda för dem som har grundläggande kunskaper i HTML, CSS och JavaScript.

Spry framework är främst avsett för användare som är webbdesigners till yrket eller avancerade icke-professionella webbdesigners. Det är inte avsett att vara en komplett stomme för webbprogram för webbutveckling på företagsnivå (men det kan användas i samband med andra sidor på företagsnivå).

Mer information om Spry framework finns på www.adobe.com/go/learn_dw_spryframework_se.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto