Åtgärda inloggningsfel för teams- och enterprise-användare

Har dina användare problem med att logga in på sina program och tjänster? Lär dig hur du löser sådana problem i en skola eller organisation.

Gäller: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Fel: Åtkomst nekad

Gäller: Enterprise-administratörer

Möjliga orsaker till felet:

 • Förnamnet, efternamnet eller e-postadressen som skickas i SAML-försäkran matchar inte den information som angetts i Admin Console.
 • Användaren är inte kopplad till rätt produkt eller så är produkten inte kopplad till korrekt berättigande.
 • SAML-användarnamnet är något annat än en e-postadress. Alla användare måste finnas i den domän som du gjorde anspråk på i konfigurationsprocessen.
 • Din SSO-klient använder JavaScript vid inloggningsprocessen och du försöker logga in på en klient som inte stöder JavaScript (t.ex. Creative Cloud Packager).

Så löser du det:

 • Verifiera kontrollpanelens konfiguration för användaren: användarinformation och produktprofil.
 • Kör en SAML-spårning och bekräfta att informationen som skickas matchar kontrollpanelen och korrigera eventuella inkonsekvenser.

Fel: En annan användare är inloggad just nu

Gäller: Enterprise-administratörer

Inträffar när attributen som skickas i SAML-försäkran inte matchar e-postadressen som användes för att börja inloggningsprocessen.

Kontrollera att e-postadressen till användaren som ska logga in matchar följande:

 • Användarens e-postadress som är listad i Admin Console
 • Användarens användarnamn skickas tillbaka i fältet NameID i SAML-försäkran

Gränsen för enhetsinloggning har uppnåtts

Gäller: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Din Creative Cloud-prenumeration ger dig möjlighet att installera programmen på två enheter. När du loggar in på en enhet och Adobe upptäcker att du har överskridit gränsen för enhetsaktivering, får du ett meddelande om det. Den här artikeln beskriver olika scenarier för begränsning av enhetsaktivering och vad du kan göra i de olika fallen.

Du kan också läsa mer om antalet enheter som du kan använda din Creative Cloud-prenumeration på.

Fel: Personligt konto har inaktiverats

Gäller: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Om du inte har åtkomst till Adobes program och tjänster:

 1. Logga ut och logga in på ditt konto igen. Du kan göra det här från programmet eller tjänsten du använder. Du kan även gå till ditt konto på adobe.com.

 2. Kontakta IT-administratören för din organisation eller institution

Gäller för: Teams- och Enterprise-administratörer

 1. Se till att du har lagt till användaren i Adobe Admin Console. Se hur du hanterar användare.

 2. Eller: (För team) Se till att du har tilldelat användaren lämpliga licenser.

 3. Eller: (För företag och institutioner) Se till att du har tilldelat användaren en produktprofil.

Fel; Det går inte att nå servrarna

Gäller för: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Testa följande lösningar i angiven ordning.

 1. Kontrollera och installera väntande uppdateringar för operativsystemet.

 2. Skapa ett nytt administratörskonto.

 3. Felsök nätverks- och anslutningsproblem.

Se de detaljerade procedurerna som beskrivs ovan.

Fel: Åtkomsten har tillfälligt inaktiverats

Gäller: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Om du inte har åtkomst till Adobes program och tjänster:

 1. Logga ut och logga in på ditt konto igen. Du kan göra det här från programmet eller tjänsten du använder. Du kan även gå till ditt konto på adobe.com.

 2. Kontakta IT-administratören för din organisation eller institution

Gäller för: Teams- och Enterprise-administratörer

 1. Se till att du har lagt till användaren i Adobe Admin Console. Se hur du hanterar användare.

 2. Eller: (För team) Se till att du har tilldelat användaren lämpliga licenser.

 3. Eller: (För företag och institutioner) Se till att du har tilldelat användaren en produktprofil.

Fel: Försök igen

Gäller: Enterprise-administratörer

Det här felet uppstår vanligtvis efter att användarautentiseringen har genomförts och Okta har vidarebefordrat autentiseringssvaret till Adobe.

Validera följande i Adobe Admin Console:

På fliken Identitet:

 • Kontrollera att den kopplade domänen har aktiverats.

På fliken Produkter:

 • Kolla att användaren är kopplad till rätt produktnamn och finns i domänen du gjorde anspråk på som konfigurerad för Federated ID.
 • Kontrollera att produktnamnet har korrekt berättiganden tilldelade.

På fliken Användare:

 • Se till att användarens användarnamn har formatet av en fullständig e-postadress.

Fel: Det går inte att nå Adobes servrar eller så har mitt konto inaktiverats

Gäller för: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Testa följande lösningar i angiven ordning.

 1. Kontrollera och installera väntande uppdateringar för operativsystemet.

 2. Skapa ett nytt administratörskonto.

 3. Felsök nätverks- och anslutningsproblem.

Se de detaljerade procedurerna som beskrivs ovan.

Fel: Obehörig programversion

Gäller: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Om du inte har åtkomst till Adobes program och tjänster:

 1. Logga ut och logga in på ditt konto igen. Du kan göra det här från programmet eller tjänsten du använder. Du kan även gå till ditt konto på adobe.com.

 2. Kontakta IT-administratören för din organisation eller institution

Gäller för: Teams- och Enterprise-administratörer

 1. Se till att du har lagt till användaren i Adobe Admin Console. Se hur du hanterar användare.

 2. Eller: (För team) Se till att du har tilldelat användaren lämpliga licenser.

 3. Eller: (För företag och institutioner) Se till att du har tilldelat användaren en produktprofil.

Fel: Licensen har upphört att gälla

Gäller: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Om du inte har åtkomst till Adobes program och tjänster:

 1. Logga ut och logga in på ditt konto igen. Du kan göra det här från programmet eller tjänsten du använder. Du kan även gå till ditt konto på adobe.com.

 2. Kontakta IT-administratören för din organisation eller institution

Gäller för: Teams- och Enterprise-administratörer

 1. Se till att du har lagt till användaren i Adobe Admin Console. Se hur du hanterar användare.

 2. Eller: (För team) Se till att du har tilldelat användaren lämpliga licenser.

 3. Eller: (För företag och institutioner) Se till att du har tilldelat användaren en produktprofil.

OKTA 400-fel

Gäller: Enterprise-administratörer

Verifiera att rätt SAML-försäkran skickas:

 • Kontrollera att identitetsleverantören skickar följande (skiftlägeskänsliga) attribut i SAML-försäkran: FirstName, LastName, Email. Om dessa attribut inte konfigureras i IdP och skickas över som en del av konfigurationen för SAML 2.0-kontakten fungerar inte autentiseringen.
 • Det finns inget NameID-element i ämnesraden. Kontrollera att Subject-elementet innehåller ett NameId-element. Det måste vara lika med attributet Email, vilket ska vara e-postadressen till användaren som du vill autentisera.
 • Stavfel som ofta kan förbises, särskilt av typen https/http.
 • Kontrollera att rätt certifikat tillhandahölls. IdP:er måste konfigureras för att använda okomprimerade SAML-förfrågningar/-svar.

Mer information finns i Fel 400 felaktig begäran.

Fel: Du har tidigare loggat in med Google

Gäller: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Du har tidigare kunnat logga in på ditt Adobe-konto med Facebook, Google eller Apple (socialt konto). Nu kan du inte logga in med ditt sociala konto eller så har du inte längre tillgång till ditt sociala konto.

Logga in med ditt organisations- eller institutionskonto. Om du vill ha information om ditt företags- eller institutionskonto kontaktar du IT-administratören.

Fel: Uppdatera din betalningsinformation.

Gäller: Teams-administratörer

Om du vill ändra kreditkortsuppgifterna, faktureringsadressen eller skatteregistreringsnumret i ditt konto måste du ha köpt Teams-medlemskapet direkt från Adobe.com, och du måste vara kontots avtalsägare. Om du vill veta mer kan du se hur du uppdaterar du din betalningsinformation

Nätverksfel

Gäller: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Det här felet orsakas vanligtvis av en dålig nätverksanslutning. Kontrollera följande möjliga problem och lösningar för nätverksfel.

Fel: Det går inte att nå Adobes servrar

Gäller för: Teams- och Enterprise-slutanvändare

Testa följande lösningar i angiven ordning.

 1. Kontrollera och installera väntande uppdateringar för operativsystemet.

 2. Skapa ett nytt administratörskonto.

 3. Felsök nätverks- och anslutningsproblem.

Se de detaljerade procedurerna som beskrivs ovan.

Delta i samtalet

Delta i diskussionen om du har frågor eller tankar kring ämnen, begrepp eller procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gå med nu.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?