Användarhandbok Avbryt

Tilldela teamanvändare en licens

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Du kan tilldela en produktlicens på följande vis:

Innan du börjar

Kontrollera licenstillgängligheten. Gå till Admin Console > Översikt. Kontrollera om det finns tillgängliga licenser för produkten under Produkter och tjänster. Annars kan du köpa fler licenser eller avtilldela andra användare.

Se till att du tilldelar rätt användareGå till Admin Console > Användare. Granska användarnas information så att du undviker felaktiga tilldelningar. Om en användare inte har lagts till, eller om användarens namn/e-postadress är felaktig, ska du lägga till användaren eller redigera användarinformationen.

Om du ska tilldela om en licens ska du först ta bort tilldelningen och sedan tilldela om. Innan du tilldelar om en licens till en annan användare tar du bort tilldelningen från den nuvarande användaren. Tilldela sedan den önskade användaren licensen.

Tilldela en licens via Admin Console

Att tilldela licenser är en viktig administrationsuppgift. Titta på den korta videon och lär dig hur du tilldelar en licens.

Utför följande steg om du vill tilldela en användare en licens för en viss produkt.

 Logga in i och gå till avsnittet Admin Console-produkter som administratör.

 Klicka på Tilldela användare på den aktuella produkten.

 Länken Tilldela användare visas endast för produkter som har licenser som inte tilldelats.

 Ange användarens namn eller e-postadress.

 Klicka på Spara.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till användaren. De kan nu installera och börja använda de tilldelade programmen.

Du kan även lägga till flera användare samtidigt genom att överföra en CSV-fil. Mer information finns i Lägg till användare.

 Administratörer kan som standard inte komma åt Creative Cloud. Om en administratör behöver åtkomst måste du tilldela en produktlicens.

 Du kan köpa fler produkter och licenser när du vill. Se Lägg till produkter och licenser. Du kan ta bort produkter och licenser under förnyelseperioden för din Creative Cloud for teams-prenumeration. Mer information finns i Ta bort produkter och licenser

Tilldela en licens via Creative Cloud-datorprogrammet

Gäller för Creative Cloud-datorprogrammet version 5.7 eller senare.

Varning:

Tilldelning av licenser via Creative Cloud-datorprogrammet stöds inte om du är administratör för flera team eller om du köper företagsprodukter med Creative Cloud for teams.

 

Om du är nytillbliven administratör i teamet kan du behöva vänta i upp till en vecka innan du kan tilldela licenser via Creative Cloud-datorprogrammet.

 Öppna Creative Cloud-datorprogrammet och välj Tilldela licenser.

Välj Tilldela licenser

 Ange användarens namn och e-postadress.

Lägg till användarinformation

 Välj den produkt som du vill lägga till en licens för.

Välj produkter

Obs!

Du kan nu även tilldela flera användare samtidigt licenser.

 Välj Spara.

Spara

Ett bekräftelsemeddelande skickas till användaren. De kan nu installera och börja använda de tilldelade programmen.

Vanliga frågor

Hur tar jag bort tilldelningen av licenser?

Snabbhjälp
Om du vill ta bort en licenstilldelning ska du gå till Admin Console > Användare. Du kan radera användaren eller redigera hens produkttilldelning.

Ta bort en licens från en användare om hen inte längre behöver använda produkten eller om användaren lämnar teamet.

 1. Logga in på Admin Console som administratör.

 2. Gå till Användare > Användare.

 3. Välj användaren för att öppna användarinformationen. Ta bort användaren eller redigera licenstilldelningen under Produkter. Välj Spara.

  Ett bekräftelsemeddelande skickas till administratören.

Hur tar jag bort en användare från teamet?

 1. Öppna Admin Console och gå till Användare > Användare.

 2. Välj de användare som ska tas bort från listan över användare som visas.

 3. Välj Ta bort användare.

  Obs!

  När du tar bort en användare från ditt team tas alla tilldelade licenser automatiskt bort.

Felsöka problem med e-postinbjudningar.

Någon enstaka gång kan dina teammedlemmar uppleva en fördröjning innan de får bekräftelsemeddelandet för de licenser du tilldelar. Be användarna att kontrollera sina skräppostmappar för att vara säkra på att de inte har missat e-postmeddelandet.

Om en användare inte får ett e-postmeddelande inom rimlig tid loggar du in på Admin Console och går till Användare > Användare. Klicka på användaren och kontrollera om licenstilldelningen har lyckats.

Om licenstilldelningen lyckades

Om licenstilldelningen misslyckades

Ta bort en licenstilldelning från användaren. Tilldela sedan om den. Du kan även ta bort användaren från teamet och lägga till hen igen. Tilldela en licens. Kontakta Adobes kundtjänst om användaren ändå inte får en inbjudan. 

Tilldela licensen igen. Användaren bör få e-postinbjudan nu. Om användaren fortfarande inte får e-postinbjudan kontaktar du Adobes kundtjänst.

Hur tar jag bort produkter och licenser?

Om du vill ta bort produkter och licenser måste du vänta tills prenumerationens förlängningsperiod. Se Avbryta teams-prenumerationen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?