Förbättrad penna

Verktyget Penna har förbättrats. Nu är det enklare att anpassa kurvor, stänga banor automatiskt och rita raka linjer i förutbestämda och valfria riktningar.

Verktyget Penna

Förinställningar

Dubbelklicka på pennikonen i verktygslådan för att öppna dialogrutan Alternativ för verktyget Penna. I skjutreglaget Följsamhet kan du välja fyra förinställningar. Förinställningsreglaget längst till vänster (Precis) ger högst noggrannhet när du ritar banor. Förinställningsreglaget längst till höger (Utjämna) ger så jämna banor som möjligt. Välj en lämplig förinställning för det som du vill rita.

<b>(vänster)</b> Illustrator CC (v17.x) <br/><b>(höger)</b> Illustrator CC 2014 (extra inställning för följsamhet, kryssrutan för alternativtangenten)

Förinställning för ytterligare naturtrogenhet

Reglaget Följsamhet har fem förinställningar i Illustrator CC 2014. En ny reglageförinställning (förinställning för precis noggrannhet) har lagts till för att hjälpa dig rita den mest exakta banan. Andra dialogrutor som har den extra förinställningen är dialogrutorna Utjämna, Pensel och Plumppensel.

Alt-tangenten växlar till verktyget Utjämna

Om den här kryssrutan är aktiverad när du använder Penna eller Pensel kan du trycka på Alt (Mac: Option) och växla till Utjämna.

Automatisk stängning av banor

När du ritar en bana och ändpunkterna finns i närheten av varandra, d.v.s. ett visst fördefinierat antal pixlar från varandra, visas banstängningsmarkören (). En sådan bana stängs automatiskt när du släpper musknappen.

Det fördefinierade antalet pixlar ställs in i fältet Inom i dialogrutan Alternativ för verktyget Penna.   

Rita begränsade eller obegränsade raka segment

Med verktyget Penna kan du rita begränsade eller obegränsade raka segment. När du ritar ett rakt segment visas motsvarande markör ().

Begränsade raka segment

Håll ned skifttangenten och använd sedan verktyget Penna för att rita raka segment som begränsas till lutningarna 0 grader, 45 grader eller 90 grader.

Obegränsade raka segment

Håll ned alternativtangenten för att rita ett rakt segment med valfri lutning. Så här ritar du en bana med flera linjer:

  1. Rita ett linjesegment.
  2. Gör något av följande:
    1. Håll ner skift- eller alternativtangenten och placera markören vid linjens ändpunkt. När markören för fortsättning av bana () visas, klickar du på musknappen och ritar nästa linje.
    2. Fortsätt hålla ned musknappen men släpp upp och tryck ned skift- eller alternativtangenten och rita nästa segment.

Fortsätta en bana

Markören för fortsättning av bana () visas när muspekaren finns inom ett visst fördefinierat antal pixlar från ändpunkten.

Det fördefinierade antalet pixlar ställs in i fältet Inom i dialogrutan Alternativ för verktyget Penna.

Sammanfoga banor

Så här sammanfogar du två banor:

  1. Markera de banor som ska sammanfogas.
  2. Förläng den ena banan så att den hamnar närmare den andra banan.
  3. När markören för bansammanfogning () visas släpper du musknappen. Banorna sammanfogas.

Verktyget Utjämna

Förinställningar

Dubbelklicka på ikonen Utjämna i verktygslådan för att öppna dialogrutan Alternativ för verktyget Utjämna. Verktyget Utjämna har ett förinställningsreglage för följsamhet.

<b>(vänster)</b> Illustrator CC (v17.x) <br/><b>(höger)</b> Illustrator CC 2014 (extra inställning för följsamhet)

Obs!

Det går inte längre att komma åt verktyget Utjämna genom att hålla ned alternativtangenten medan pennan används.

Verktyget Pensel och Plumppensel

Reglaget med fyra förinställningar finns även i dialogrutorna Pensel och Alternativ för verktyget Plumppensel.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?