Förbättringar för verktyget Penna

Verktyget Penna har förbättrats för att ge samma exakta kontroll som verktyget hade i tidigare versioner av Illustrator.

Den förbättrade dialogrutan Alternativ för verktyget Penna

Fler förinställningar för följsamhet

Reglaget Följsamhet har nu fem förinställningar. En ny reglageförinställning (förinställning för precis noggrannhet) har lagts till för att hjälpa dig rita den mest exakta banan. Den här förinställningen har även lagts till i dialogrutan Alternativ för verktyget Utjämna.

Alternativet Alt-tangenten växlar till verktyget Utjämna

Om den här kryssrutan är aktiverad när du använder Penna eller Pensel kan du trycka på Alt (Mac: Option) och växla till Utjämna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?