Versionskommentarer | Lightroom CC, Lightroom 6

Systemkrav

Installera Lightroom CC/Lightroom 6

Så här installerar du programvaran:

 1. Sätt i dvd-skivan i enheten och följ instruktionerna på skärmen.  Om installationsprogrammet inte startar automatiskt startar du installationen genom att dubbelklicka på Lightroom 6\Install Lightroom 6 (Windows) respektive Adobe Photoshop Lightroom 6.pkg (OS X) på rotnivån på dvd-enheten.

 2. Om du hämtade programmet från webben öppnar du mappen och dubbelklickar på Adobe Photoshop Lightroom (Windows och OS X) och följer sedan instruktionerna på skärmen.

Serienummer

 1. Det 24-siffriga serienumret (t.ex. 0000 0000 0000 0000 0000 0000) finns på baksidan på dvd-fodralet. Om du är online- eller ESD-kund (Electronic Software Delivery) finns serienumret både på kvittot från onlinebutiken och i bekräftelsemeddelandet som du fått via e-post. Du måste ange det här numret när du installerar Photoshop Lightroom.

 2. Om du köpt en uppgraderingslicens måste du också ange ett serienummer för Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3, Lightroom 4 eller Lightroom 5.

 3. Om du har köpt Lightroom 4 via Mac App Store kontrollerar du att Lightroom 4 fortfarande är installerat på datorn innan du installerar uppgraderingen till Lightroom 5.

 4. Om det nya 24-siffriga serienumret inte fungerar kontaktar du Adobes kundtjänst på telefonnumret 800-833-6687 (Nordamerika) och ber om hjälp. Om du befinner dig utanför Nordamerika kontaktar du Adobes kundtjänst för ditt land.

Uppgraderingsinformation

 • Om du vill uppdatera din Lightroom 1-, Lightroom 2-, Lightroom 3-, Lightroom 4- eller Lightroom 5-katalog startar du Lightroom 6/Lightroom CC och väljer och uppgraderar din tidigare Lightroom-katalog.
 • När du uppgraderar en katalog till Lightroom 6/Lightroom CC tas inte de tidigare Lightroom-katalogerna bort. Om du vill testa utvärderingsversionen av Lightroom 6/Lightroom CC genom att uppgradera din befintliga katalog kan du alltid gå tillbaka till en äldre version av Lightroom och fortsätta använda den tidigare katalogen. 
Obs!

De ändringar eller det arbete du gör i katalogen när du har uppgraderat den till Lightroom 6/Lightroom CC är inte tillgängliga i äldre versioner av Lightroom.

Obs!

När du uppgraderar katalogen ändras förhandsvisningsinformationen i den.(Den här information lagras i den .lrdata-fil som finns tillsammans med katalogfilen i filsystemet.) Om du går tillbaka till en tidigare version av Lightroom måste förhandsvisningarna återges igen.  Det kan vara tidskrävande om du har hundratusentals bilder.

 • Om du vill uppgradera ett bibliotek från Photoshop Elements 6, Photoshop Elements 7, Photoshop Elements 8, Photoshop Elements 9, Photoshop Elements 10, Photoshop Elements 11, Photoshop Elements 12 eller Photoshop Elements 13 för Windows måste Photoshop Elements vara installerat på datorn när du uppgraderar.
 • Om du vill uppgradera ett bibliotek från Photoshop Elements 9, Photoshop Elements 10, Photoshop Elements 11, Photoshop Elements 12 eller Photoshop Elements 13 för OS X måste Photoshop Elements vara installerat på datorn när du uppgraderar.
 • Om du försöker uppgradera samma Lightroom-katalog flera gånger visas ett meddelande om var den redan uppgraderade katalogen finns.

Allmänna programkommentarer

Kända problem

 • Norton Antivirus 2012 indikerar felaktigt att videorelaterade programfiler i Lightroom 5 är potentiellt skadliga filer. Du måste konfigurera Norton Antivirus 2012 så att Lightroom 5-filer inte tas med i viruskontrollen.
 • Om du använder McAfee Virus Scan går det inte att skicka e-postmeddelanden från Lightroom 5. Du måste konfigurera McAfee Virus Scan så att inte Lightroom 5-filer tas med i viruskontrollen.
 • AVCHD-stöd är begränsat till MTS- och M2TS-videofiler. AVCHD-filstrukturen kan behövs för att kunna bearbeta filer i vissa videoredigeringsprogram (som Premiere Pro).
 • Lightroom kraschar ibland vid utskrift till PDF i Windows 7. Du kan eventuellt lösa problemet genom att minska upplösningen för PDF-filen i skrivardrivrutinen.

Filformat som stöds

 • JPEG
 • TIFF (8 bitar, 16 bitar)
 • PSD (8 bitar, 16 bitar)
 • DNG
 • PNG
 • Raw (mer information finns i Kamerastöd för Raw-bilder)
 • Vanliga DSLR-videoformat, inklusive MOV, MPG, AVI och AVCHD

Viktiga undantag för filformatstöd (format som inte stöds)

 • PSD-filer sparade utan sammansatt bild. (Sparade utan inställningen för att maximera kompatibiliteten)
 • Filer med större dimensioner än 65 000 pixlar per sida (totalt 512 miljoner pixlar)
 • AVCHD-stöd är begränsat till MTS- och M2TS-videofiler.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?