Användarhandbok Avbryt

Importera foton från en kamera eller kortläsare

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

När du importerar ett foto till Lightroom Classic skapar du en länk mellan fotot och informationen om fotot i katalogen. När du importerar från en kamera eller en kortläsare kopieras fotona till hårddisken och länkar till fotona läggs till i katalogen.

När du importerar arbetar du från vänster till höger i importfönstret. Först identifierar du till vänster vilka filer du vill importera (källfilerna). Sedan väljer du i mitten av fönstret hur du vill importera dem till katalogen (när du importerar från en kamera eller ett kort så kopierar du dem). Sedan anger du till höger var du vill spara filerna (destinationsmappen) och gör andra val för de importerade filerna.

Importfönstret i Lightroom Classic
Importfönstret i Lightroom Classic

A. Förhandsvisningsområde B. Panelen Källa C. Växla till minimal import D. Panelerna Alternativ och Mål 

Obs!

Viktigt: När du importerar för första gången måste du tänka igenom hur du vill ordna dina foton och var du vill lagra dem innan du börjar importera. Att planera i förväg kan hjälpa till att minimera behovet av att flytta foton senare och riskera att tappa bort dem i katalogen.

1. Anslut kameran eller kamerakortläsaren till datorn.

Läs vid behov kamerans instruktioner om hur du ansluter kameran till datorn.

Obs!
 • Se till att låsa upp din iPhone/iPad om du importerar foton från en iPhone/iPad i macOS. 
 • Om du vill att Lightroom Classic ska startas automatiskt när du ansluter en kamera eller kortläsare väljer du Lightroom Classic > Inställningar (macOS) respektive Redigera > Inställningar (Windows). Se under Importalternativ i Allmänt och välj Visa importdialogrutan när ett minneskort identifieras.

2. Öppna Lightroom Classic och importfönstret.

Klicka på Importera i modulen Bibliotek eller välj Arkiv > Importera foton och video för att öppna importfönstret.

3. Gå till kameran eller kortläsaren med Lightroom Classic.

På importfönstrets vänstra sida använder du panelen Källa för att navigera till den enhet eller det kort som innehåller de foton du vill importera. Klicka på Från eller Välj en källa för att hitta enheten.

Panelen Källa i Lightroom Classic CC med en vald kamera.
En kamera har valts som importkälla

Obs!

Om du importerar från ett anslutet kamerakort markerar du Mata ut efter import för att automatiskt koppla ifrån kortet när fotona har importerats till Lightroom Classic.

4. Förhandsvisa och välja foton.

I mitten av importfönstret klickar du på något av följande:

Kopiera

Fotofilerna kopieras till den mapp du väljer. Dessutom kopieras underordnade filer.

Kopiera som DNG

Kopierar foton till den mapp du väljer och konverterar eventuella Camera Raw-filer till DNG-format.

Obs!

Importmetoderna att lägga och att flytta är inte tillgängliga när du importerar från en kamera eller ett kamerakort.

Markera sedan de foton du vill importera. Använd alternativen över och under förhandsvisningen för att hjälpa dig välja.

Alla foton

Visar alla foton i den valda källan.

Nya foton

Visa de foton på den valda källan som är nya sedan du senast importerade från den här platsen till Lightroom Classic , och ignorera misstänkta dubbletter.

Misstänkta dubbletter är nedtonade i stödrastervyn och kan inte markeras.

Stödrastervyikonen () och luppvyikonen () växlar mellan stödrastervyn och luppvyn i förhandsvisningsområdet.

Markera alla och Avmarkera alla markerar respektive avmarkerar alla foton i förhandsvisningsområdet.

Sortera gör att du kan sortera förhandsvisningar efter när de tagit, valt läge, filnamn eller medietyp (foto eller video).

Du kan även använda standardtangentkommandon för att markera flera foton i stödrastervyn: Skift-klicka för att markera flera foton som ligger bredvid varandra eller Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac) för att markera separata foton. När fotona är valda, vilket visas av den ljusgrå kanten, klickar du i en kryssruta inom ett valt foto för att markera alla. Alla markerade foton importeras.

Obs!

I Lightroom Classic kan du arbeta med foton som är upp till 65 000 pixlar långa eller breda, upp till 512 megapixel. Mer information om vilka filformat som går att använda finns i Filformat som stöds.

5. Ange var dina foton ska sparas i Lightroom Classic.

På importfönstrets högra sida klickar du på Till och anger var du vill spara de kopierade fotona. Du kan markera en plats på din hårddisk, på en extern hårddisk eller på en ansluten nätverkshårddisk.

Du kan även öppna panelen Mål till höger om importfönstret för att skapa en undermapp på den plats du vill.

Panelen Mål i importfönstret i Lightroom Classic CC
Importmålspanelen

I stödrastervyn visar alternativet Målmappar ovanför förhandsvisningen sökvägen till den eller de mappar du har valt att spara fotona i.

6. Ange filhantering och andra importalternativ.

Använd panelerna Filhantering, Filnamnändring och Använd vid import till höger om importfönstret för att anpassa hur dina foton importeras. Förklaringar av alla importalternativ i panelerna finns i Ange importalternativ.

7. Klicka på Importera.

I Lightroom Classic visas en förloppsindikator längst upp till vänster när du importerar foton. Sedan visas miniatyrerna i biblioteksmodulen. Om du inte vill importera just nu men vill spara de ändringar du har gjort i importinställningarna klickar du på Klar

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto