När du importerar ett foto till Lightroom Classic skapar du en länk mellan fotot och informationen om fotot i katalogen. När du importerar från en kamera eller en kortläsare kopieras fotona till hårddisken och länkar till fotona läggs till i katalogen.

När du importerar arbetar du från vänster till höger i importfönstret. Först identifierar du till vänster vilka filer du vill importera (källfilerna). Sedan väljer du i mitten av fönstret hur du vill importera dem till katalogen (när du importerar från en kamera eller ett kort så kopierar du dem). Sedan anger du till höger var du vill spara filerna (destinationsmappen) och gör andra val för de importerade filerna.

Importfönstret i Lightroom Classic
Importfönstret i Lightroom Classic

A. Förhandsvisningsområde B. Panelen Källa C. Växla till minimal import D. Panelerna Alternativ och Mål 

Obs!

Viktigt: När du importerar för första gången måste du tänka igenom hur du vill ordna dina foton och var du vill lagra dem innan du börjar importera. Att planera i förväg kan hjälpa till att minimera behovet av att flytta foton senare och riskera att tappa bort dem i katalogen.

1. Anslut kameran eller kamerakortläsaren till datorn.

Läs vid behov kamerans instruktioner om hur du ansluter kameran till datorn.

Obs!

Om du vill att Lightroom Classic ska startas automatiskt när du ansluter en kamera eller kortläsare väljer du Lightroom Classic > Inställningar (macOS) respektive Redigera > Inställningar (Windows). Se under Importalternativ i Allmänt och välj Visa importdialogrutan när ett minneskort identifieras.

2. Öppna Lightroom Classic och importfönstret.

Klicka på Importera i modulen Bibliotek eller välj Arkiv > Importera foton och video för att öppna importfönstret.

3. Gå till kameran eller kortläsaren med Lightroom Classic .

På importfönstrets vänstra sida använder du källpanelen för att navigera till den enhet eller det kort som innehåller de foton du vill importera. Klicka på Från eller Välj en källa för att hitta enheten.

Panelen Källa i Lightroom Classic CC med en vald kamera.
En kamera har valts som importkälla

Obs!

Om du importerar från ett anslutet kamerakort markerar du Mata ut efter import för att automatiskt koppla ifrån kortet när fotona har importerats.

4. Förhandsvisa och välja foton.

I mitten av importfönstret klickar du på något av följande:

Kopiera

Fotofilerna kopieras till den mapp du väljer. Dessutom kopieras underordnade filer.

Kopiera som DNG

Kopierar foton till den mapp du väljer och konverterar eventuella Camera Raw-filer till DNG-format.

Obs!

Importmetoderna att lägga och att flytta är inte tillgängliga när du importerar från en kamera eller ett kamerakort.

Markera sedan de foton du vill importera. Använd alternativen över och under förhandsvisningen för att hjälpa dig välja.

Alla foton

Visar alla foton i den valda källan.

Nya foton

Visa de foton på den valda källan som är nya sedan du senast importerade från den här platsen till Lightroom Classic , och ignorera misstänkta dubbletter.

Misstänkta dubbletter är utgråade i stödrastervyn och kan inte markeras.

Stödrasterikonen () och luppvisningsikonen () växlar mellan stödrastervisning och luppvisning i förhandsvisningsområdet.

Markera alla och Avmarkera alla markerar respektive avmarkerar alla foton i förhandsvisningsområdet.

Sortera gör att du kan sortera förhandsvisningar efter när de tagit, valt läge, filnamn eller medietyp (foto eller video).

Du kan även använda standardtangentkommandon för att markera flera foton i stödrastervyn: Skift-klicka för att markera flera foton som ligger bredvid varandra eller Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac) för att markera separata foton. När fotona är valda, vilket visas av den grå kanten, klickar du i en kryssruta inom ett valt foto för att markera alla. Alla markerade foton importeras.

Obs!

I Lightroom Classic kan du arbeta med foton som är upp till 65 000 pixlar långa eller breda, upp till 512 megapixlar. Mer information om vilka filformat som går att använda finns i Filformat som stöds.

5. Ange var dina foton ska sparas.

På importfönstrets högra sida klickar du på Till och ange var du vill spara de kopierade fotona. Du kan markera en plats på din hårddisk, på en extern hårddisk eller på en ansluten nätverkshårddisk.

Du kan även öppna målpanelen till höger om importfönstret för att skapa en undermapp på den plats du vill.

Panelen Mål i importfönstret i Lightroom Classic CC
Importmålspanelen

I stödrastervyn visar alternativet Målmappar över förhandsvisningen vägen till den eller de mappar du har valt att spara fotona i.

6. Ange filhantering och andra importalternativ.

Använd panelerna Filhantering, Filnamnändring och Använd vid import till höger om importfönstret för att anpassa hur dina foton importeras. Förklaringar av alla importalternativ i panelerna finns i Ange importalternativ.

7. Klicka på Importera.

I Lightroom Classic visas en förloppsindikator längst upp till vänster när du importerar foton. Sedan visas miniatyrerna i biblioteksmodulen.

Videosjälvstudiekurs - Överföra foton till datorn

Videosjälvstudiekurs - Överföra foton till datorn
Laura Shoe

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy