Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Lightroom Classic : Programarbetsyta

Lightroom Classic innehåller en fullständig verktygslåda för professionella fotografer. Den är indelad i fem moduler. Varje modul fokuserar på en speciell del av det fotografiska arbetet: modulen Bibliotek används för att importera, organisera, jämföra och markera foton; modulen Framkalla används för att justera färger och toner eller för kreativ fotobearbetning; samt modulerna Bildspel, Skriv ut och Webb används för att presentera fotona.

Var och en av modulerna på arbetsytan innehåller paneler med olika alternativ och kontroller för att arbeta med fotona.

Lightroom Classic CC: Arbetsytan i stödrastervyn
Lightroom Classic : Arbetsytan i stödrastervyn

A. Fältet Biblioteksfilter B. Bildvisningsområdet C. Identitetsplåten D. Paneler för att arbeta med källfoton E. Bildband F. Modulväljaren G. Paneler för att arbeta med metadata, nyckelord och bildjustering H. Verktygsfält 

På bildbandet, som finns längst ned på arbetsytan i alla moduler, visas miniatyrbilder av innehållet i mappen, samlingen, nyckelordsuppsättningen eller metadatavillkoret som är markerat i modulen Bibliotek. I varje modul används innehållet på bildbandet som källa för uppgifter som utförs i modulen. Om du vill ändra urvalet på bildbandet går du till modulen Bibliotek och markerar andra foton. Se Visa foton.

När du vill arbeta i Lightroom Classic börjar du med att markera de foton du vill arbeta med i modulen Bibliotek. Därefter klickar du på ett modulnamn i Modulväljaren (längst upp till höger i Lightroom Classic-fönstret) för att börja redigera, skriva ut eller förbereda dina foton så att de kan presenteras i ett bildspel på skärmen eller i ett webbgalleri.

Obs!

Håll ned Ctrl + Alt/Cmd + Alt och tryck på 1 till 5 för att växla mellan de fem modulerna.

Aktivitetsskärmen visas över identitetsplåten när bearbetningar pågår i Lightroom Classic

 • Klicka på X intill förloppsindikatorn om du vill avbryta processen.

 • Klicka på triangeln intill förloppsindikatorn om du vill byta och visa förloppet för en annan process.

Hantera paneler och visningen på skärmen

Du kan maximera visningen av dina foton genom att anpassa arbetsytan i Lightroom Classic och ändra ordningen för framkallningspanelerna så att endast utvalda paneler visas eller genom att dölja vissa eller alla paneler.

Öppna eller stänga en panel

 1. Klicka på panelhuvudet. Om du vill öppna eller stänga alla paneler i en grupp Ctrl-klickar (Windows) eller Cmd-klickar (Mac OS) du på ett panelnamn.

Öppna eller stäng en panel i taget

 1. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på en panelrubrik och välj Sololäge eller Alt-klicka på en panelrubrik.

Sololäget kan användas självständigt på ett antal paneler. Triangeln i panelhuvudet är enfärgad när sololäget inte är aktiverat.

Rulla igenom ett antal paneler

 1. Dra rullningslisten eller använd rullningshjulet på musen.

Visa och dölja panelgrupper

 • Klicka på ikonen Visa/dölj panelgrupp om du vill visa eller dölja en enskild panelgrupp . En enfärgad ikon anger att panelgruppen visas.
 • Välj Fönster > Paneler > Växla sidopaneler eller tryck på tabb om du vill visa eller dölja båda sidopanelsgrupperna.
 • Välj Fönster > Paneler > Växla alla paneler eller tryck på Skift + tabb om du vill dölja alla paneler, inklusive sidopaneler, bildbandet och modulväljaren.

Ställa in hur panelgrupper visas och döljs automatiskt

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ytterkanten av panelgruppen (utanför rullningslisten) och välj sedan ett av följande alternativ:

  Dölj/visa automatiskt

  Visar panelen när du flyttar pekaren till ytterkanten av programfönstret. Döljer panelen när du flyttar pekaren bort från panelen.

  Dölj automatiskt

  Döljer panelen när du flyttar pekaren bort från panelen. Du måste öppna panelen manuellt.

  Manuell

  Stänger av den automatiska visa/dölj-funktionen.

  Synkronisera med motsatt panel

  Samma visa/dölj-beteende används för de vänstra och högra panelerna, eller för de översta och nedersta panelerna.

Ändra bredden på en panelgrupp

 1. Flytta pekaren över innerkanten av en panelgrupp och när pekaren ändras till en dubbelpil, drar du panelen.

Ta bort eller återställ en panel från en grupp

Om du använder en panel sällan kan du dölja den så att den inte visas.

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett panelhuvud i gruppen och välj sedan panelnamnet.

Anpassa ordningen för framkallningspanelerna

Beroende på dina arbetsinställningar kan du ändra eller anpassa ordningen för framkallningspanelerna. Mer information om proceduren finns i Anpassa ordningen för framkallningspanelerna.

Ändra skärmläge för Lightroom Classic

Du kan ändra skärmvisningen genom att visa eller dölja namnlisten, namnlisten och menyer, eller namnlisten, menyer och paneler.

 • Välj Fönster > Skärmläge och välj sedan ett alternativ.
 • Tryck på F-tangenten för att växla mellan lägena Normal, Fullskärmsläge med menyrad och Fullskärm.
 • Tryck på Ctrl + Alt + F (Windows) eller Cmd + Alt + F (Mac OS) för att växla mellan skärmlägena Normal, Fullskärmsläge med menyrad och Fullskärm.
 • Tryck på Skift + Ctrl + F (Windows) eller Skift + Cmd + F (Mac OS) för att aktivera läget Fullskärm och dölj paneler, som döljer namnlisten, menyer och paneler.
 • Tryck på Skift + tabb och därefter på F-tangenten för att visa paneler och menyfält i skärmläget Fullskärm och dölj paneler.

Obs!

Lägena Fullskärm samt Fullskärm och dölj paneler i Mac OS döljer dockningen. Om du startar Lightroom Classic och knapparna Minimera, Maximera eller Stäng inte visas för programmet trycker du en eller två gånger på F tills de visas.

Stänga av alla inställningar i en panel

Du kan tillfälligt stänga av alla inställningar för en panel i modulen Framkalla eller för filtreringen på bildbandet.

 1. Klicka på ikonen Panel av/på .

Tona ned eller dölja Lightroom Classic-gränssnittet

Du kan använda kommandot Släcka ljus till att tona ned eller dölja Lightroom Classic-gränssnittet för att göra det enklare att se dina foton på skärmen.

 1. Välj Fönster > Släcka ljus och välj sedan ett alternativ. Du kan trycka på L för att växla mellan de tre alternativen.

  Obs!

  Du anpassar Släcka ljus på Gränssnittsinställningar genom att ange hur stor nedtoningen ska vara och skärmfärgen.

Verktygsfältet

Du kan dölja verktygsfältet eller anpassa det i modulerna Bibliotek och Framkalla så att du får med de funktioner som du vill ha med.

Visa kontroller i verktygsfältet i modulen Bibliotek

Beroende på vilken vy som är aktiv i modulen Bibliotek innehåller verktygsfältet kontroller för att bläddra mellan bilder, använda metadata, starta ett impromptu-bildspel, rotera foton och använda bedömningar, flaggor eller etiketter. I verktygsfältets inforuta visas filnamnet för det markerade fotot.

 1. Välj något av följande alternativ i verktygsfältets listruta för att visa kontrollerna i verktygsfältet:

  Visa lägen

  Här kan du välja stödrastervisning, luppvisning, jämförelsevisning eller undersökningsvisning.

  Målare

  (Endast i stödrastervisning) Här kan du använda nyckelord och andra attribut snabbt genom att dra verktyget Målare över fotot.

  Sortera

  (Inte tillgängligt i jämförelsevisning) Här väljer du sorteringsordning eller sorteringsvillkor för att visa fotominiatyrer.

  Flaggning

  Här tilldelas, tas bort och visas en välja-flagga eller en avvisa-flagga för markerade foton.

  Klassificering

  Här tilldelas, tas bort och visas klassificeringsstjärnor för markerade foton.

  Färgetikett

  Här tilldelas, tas bort och visas färgetiketter för markerade foton.

  Rotera

  Roterar markerade foton med- eller moturs.

  Navigera

  Markerar förgående eller nästa bild.

  Bildspel

  Spelar upp ett impromptu-bildspel av fotona.

  Miniatyrstorlek

  (Endast i stödrastervisning) Anger storleken på miniatyren.

  Zooma

  (Endast i luppvisning) Zoomar in i och ut ur fotot.

  Information

  Visar filnamnet på det markerade fotot.

  Jämför

  (Endast i jämförelsevisning) Visar alternativ för zoomning, växling och väljer jämförda foton.

  Etikett

  (Endast i undersökningsvisning) Visar etiketter för undersökningsvisning.

 2. (Valfritt) Välj ett markerat objekt i verktygsfältets listmeny för att ta bort kontrollen från verktygsfältet.

Visa och dölja verktygsfältet

 1. Välj Visa > Visa/dölj verktygsfält eller tryck på T för att växla mellan lägena.

Ändra verktygsfältsikoner

 1. Klicka på menyn till höger om verktygsfältet och markera eller avmarkera funktioner som ska visas i verktygsfältet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy