Obs!

I den här artikeln används exempel till att visa hur du använder Lagningspensel med tillhörande verktyg i Photoshop. Om du vill ha grundläggande information om hur du använder de här verktygen läser du på följande sidor:

Skjutreglaget Diffusion

Verktygen Lagningspensel, Punktlagningspensel och Lappa i Photoshop har skjutreglaget Diffusion som kontrollerar hur snabbt det inklistrade området anpassar sig efter den omgivande bilden. 

Photoshop: Skjutreglaget Diffusion

Som en allmän riktlinje är låga skjutreglagevärden bra för bilder med korniga eller fina detaljer, medan höga värden är bra för jämna bilder. 

Exempel: Photoshop-lagning

Nu ska vi gå igenom några av exemplen för att visa hur lagningen i Photoshop ska användas.

Exempel 1

I exemplet nedan har ett rektangulärt område från den vänstra bilden klistrats in i den högra bilden

Photoshop-lagning

I följande tre bilder visas den effekt som uppstår när skjutreglaget Diffusion ökas.

Photoshop-lagning

Exempel 2

Sedan tar vi bort de två tjocka objekten från en bild.

Bild med två tjocka objekt i det övre vänstra hörnet
Bild med två tjocka objekt i det övre vänstra hörnet

Det övre vänstra hörnet lagat i PS CC 2015.1 med verktyget Lappa
Det övre vänstra hörnet lagat i PS CC 2015.1 med verktyget Lappa

Det övre vänstra hörnet lagat i PS CC 2014 med verktyget Lappa
Det övre vänstra hörnet lagat i PS CC 2014 med verktyget Lappa


Exempel 3

Den nya lagningsalgoritmen är bättre för att sprida färg och sprida ut dem över ett område, men du måste vara mycket tydlig med området som ska samplas eller fyllas. För mjuk markering anges ett tröskelvärde för mjuk markering på 128 för att visa en 8-bitarsmask. Det kan leda till verktyget Lappa inte motsvarar det du försöker sampla eller laga. Det kan visa sig genom ljus eller mörk färgkontamination vid det fyllda områdets kant, som sprids ut över det fyllda området. Den nya algoritmen har förbättrats så att den kan hantera mycket mjuka penslar. Om du vill begränsa kontaminationen kan du testa olika värden för skjutreglaget Diffusion och vara försiktig med samplingsområdet. Den här typen av fel uppstår ofta i verktyget Lappa, vilket visas i nästa exempel.

Originalbild
Ursprunglig bild

Lagat under det vänstra ögat i PS CC 2014 med verktyget Lappa
Lagat under det vänstra ögat i PS CC 2014 med verktyget Lappa


Lagat under det vänstra ögat i PS CC 2015.1 med verktyget Lappa (diffusion: 6)
Lagat under det vänstra ögat i PS CC 2015.1 med verktyget Lappa (diffusion: 6)


I följande sex exempel jämförs lagningens effekt med olika värden för skjutreglaget. Fokus ligger på innehåll med brus, mycket struktur och detaljer.

Exempel 4

Ursprunglig bild
Ursprunglig bild

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 6)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 6)

Lagad i PS CC 2014 och äldre
Lagad i PS CC 2014 och äldre

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)


Originalbild med tillstånd av Giuseppe Circhetta

Exempel 5

Ursprunglig bild
Ursprunglig bild

Lagad i PS CC 2015.1
Lagad i PS CC 2015.1

Lagad i PS CC 2014 och äldre
Lagad i PS CC 2014 och äldre


Exempel 6

Ursprunglig bild
Ursprunglig bild

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 6)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 6)

Lagad i PS CC 2014 och äldre
Lagad i PS CC 2014 och äldre

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)


Exempel 7

Ursprunglig bild
Ursprunglig bild

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 6)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 6)

Lagad i PS CC 2014 och äldre.
Lagad i PS CC 2014 och äldre.

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)


Exempel 8

Ursprunglig bild
Ursprunglig bild

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)

Lagad i PS CC 2014 och äldre
Lagad i PS CC 2014 och äldre

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)


Exempel 9

Ursprunglig bild
Ursprunglig bild

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 2)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 4)

Lagad i PS CC 2014 och äldre
Lagad i PS CC 2014 och äldre

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 3)

Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)
Lagad i PS CC 2015.1 (diffusion: 5)


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy