Från och med version 2015 av Photoshop CC har alternativet Arkiv > Spara för webben flyttats enligt följande: Arkiv > Exportera > Spara för webben (gammalt).

Mer information om de här nya exportalternativen finns i Exportera ritytor och lager med mera.

Spara en fil

Använd kommandot Spara för att spara ändringar av den aktuella filen, eller kommandot Spara som för att spara ändringarna till en annan fil.

Spara ändringar av den aktuella filen

 1. Välj Arkiv > Spara.

  Filen sparas i det aktuella formatet.

Spara en fil med ett annat namn, på en annan plats eller i ett annat format

 1. Välj Arkiv > Spara som.

  Obs!

  Med plugin-programmet Camera Raw kan du spara kameraoriginalfiler i ett annat filformat, t.ex. DNG (Digital Negative).

 2. Välj ett format på Format-menyn.

  Obs!

  Om du väljer ett format som inte kan hantera alla funktioner i dokumentet visas ett varningsmeddelande längst ned i dialogrutan. Om meddelandet visas är det bäst att spara en kopia av filen i Photoshop-format eller i ett annat format som kan hantera alla bilddata.

 3. Ange ett filnamn och en plats.
 4. Välj sparalternativ i dialogrutan Spara som.
 5. Klicka på Spara.

  När du sparar i vissa bildformat visas en dialogruta där du kan välja olika alternativ.

  Obs!

  Om du vill kopiera en bild utan att spara den på hårddisken använder du kommandot Duplicera. Om du vill lagra en tillfällig version av bilden i minnet skapar du en avbildning med hjälp av panelen Händelser.

Alternativ för att spara filer

Du kan ange flera olika alternativ för hur filen sparas i dialogrutan Spara som. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på den bild du sparar och vilket filformat du valt.

Som en kopia

Sparar en kopia av filen medan den aktuella filen är öppen på skrivbordet.

Alfakanaler

Sparar information om alfakanaler tillsammans med bilden. Om du avaktiverar det här alternativet tas alfakanalerna bort från den sparade bilden.

Lager

Behåller alla lager i bilden. Om alternativet är avaktiverat eller otillgängligt läggs alla synliga lager samman eller också slås de ihop (beroende på valt format).

Anteckningar

Spara anteckningar med bilden.

Dekorfärger

Sparar information om dekorfärger tillsammans med bilden. Om du avaktiverar det här alternativet tas dekorfärgerna bort från den sparade bilden.

Använd Korrekturinställningar, ICC-profil (Windows) eller Bädda in färgprofil (Mac OS)

Välj det här alternativet om du vill skapa ett färghanterat dokument.

Obs!

Följande alternativ för filtillägg och att förhandsvisa bilder är bara tillgängliga om du har markerat Fråga vid Spara för alternativen Förhandsvisa bilder och Lägg till filtillägg (OS X) i dialogrutan med inställningar för filhantering.

Miniatyrbild (Windows)

Spara miniatyrbildsdata för filen.

Använd gemener i filtillägg (Windows)

Filtillägget skrivs i gemener.

Alternativ för förhandsvisning av bilder (Mac OS)

Spara miniatyrbildsdata för filen. Miniatyrbilder visas i dialogrutan Öppna.

Alternativ för filtillägg (Mac OS)

Ange formatet för filtillägg. Välj Lägg till om du vill lägga till formatets filtillägg till ett filnamn och Använd gemener om du vill använda gemener i filtillägget.

Ange inställningar för hur filer sparas

 1. Gör något av följande:
  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Filhantering.

  • (Mac OS) Välj Photoshop > Inställningar> Filhantering.

 2. Ange följande alternativ:

  Förhandsvisningar

  Välj ett alternativ för att spara förhandsvisningar av bilder: Välj Spara aldrig, om du vill spara filer utan förhandsvisningar. Välj Spara alltid, om du vill spara filer med angivna förhandsvisningar. Välj Fråga vid Spara, om du vill bestämma detta när varje enskild fil sparas. I Mac OS kan du välja en eller flera typer av förhandsvisning. (Se Alternativ för förhandsvisning av bilder (OS X.)

  Filtillägg (Windows)

  Välj ett alternativ för det filtillägg på tre tecken som anger filens format: Använd versaler om du vill lägga till filtillägg med versala tecken, och Använd gemener om du vill lägga till filtillägg med gemena tecken.

  Lägga till filtillägg (Mac OS)

  Filtillägg är nödvändigt för filer som du vill använda på eller överföra till Windows-datorer. Välj ett alternativ för att lägga tillägg till filnamn: Välj Aldrig om du vill spara filer utan filtillägg, välj Alltid om du vill lägga filtillägg till filnamn och välj Fråga vid Spara om du vill lägga filtillägg för varje fil. Välj Använd gemener om du vill lägga till filtillägg med gemener.

  Spara som till ursprunglig mapp

  Bilden sparas i samma mapp som den hämtades från (standardinställning). Avmarkera det här alternativet om du vill att filerna som standard ska sparas i den mapp du senast sparade filer i.

  Spara i bakgrunden

  Om du sparar i bakgrunden kan du fortsätta att arbeta i Photoshop direkt efter att du har valt kommandot Spara. Du behöver inte vänta på att Photoshop ska spara klart filen.

  Spara återställningsinformation automatiskt

  Photoshop lagrar automatiskt kraschåterställningsinformation enligt den intervall du anger. Om du råkar ut för en krasch så återställer Photoshop ditt arbete när du startar om programmet.

Alternativ för förhandsvisning av bilder (Mac OS)

I Mac OS kan du välja en eller flera av följande typer av förhandsvisningar (om du vill öka hastigheten när filer sparas och minimera filstorleken väljer du bara de nödvändiga typerna).

Ikon

Använder förhandsvisningen som en filikon på skrivbordet.

Verklig storlek

Sparar en version med 72 ppi för användning i program som bara kan öppna Photoshop-bilder med låg upplösning. För icke-EPS-filer är detta en PICT-förhandsvisning.

Miniatyrbild (Macintosh)

Förhandsvisar bilden i dialogrutan Öppna.

Miniatyrbild (Windows)

Sparar en förhandsvisning som Windows-system kan visa.

Spara stora dokument

Photoshop stöder dokument som är upp till 300 000 pixlar och det finns tre filformat för att spara dokument med bilder som har fler än 30 000 pixlar. Tänk på att de flesta andra program, inklusive versioner av Photoshop äldre än Photoshop CS, inte kan hantera filer som är större än 2 GB eller bilder som har fler än 30 000 pixlar i någon dimension.

 1. Välj Arkiv > Spara som och välj något av följande filformat:

  Stort dokumentformat (PSB)

  Stöder dokument av alla filstorlekar. Alla Photoshop-funktioner finns i PSB-filer (även om en del plugin-filter är inte tillgängliga om dokumenten överskrider bredden eller höjden 30 000 pixlar). PSB-filer stöds för tillfället bara av Photoshop CS och senare versioner.

  Photoshop Raw

  Stöder dokument med alla pixelmått eller filstorlekar, men stöder inte lager. Stora dokument som sparas i Photoshop Raw-formatet omvandlas till ett lager.

  TIFF

  Stöder filer som är upp till 4 GB. Det går inte att spara dokument som är större än 4 GB i TIFF-format.

Exportera lager till filer

Du kan exportera och spara lager som enskilda filer med olika format, till exempel PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa och TIFF. Lagren namnges automatiskt när de sparas. Du kan ange alternativ för att styra genereringen av namn.

 1. Välj Arkiv > Exportera > Exportera lager som filer.

 2. I dialogrutan Exportera lager som filer, under Mål, klickar du på Bläddra och väljer en plats för de exporterade filerna. Som standard sparas de genererade filerna i samma mapp som källfilen.
 3. Ange ett namn i textrutan Filnamnsprefix för att ange ett gemensamt namn för filerna.
 4. Markera alternativet Endast synliga lager om du bara vill exportera lager med aktiverad synlighet på panelen Lager. Använd det här alternativet om du inte vill att alla lager ska exporteras. Stäng av synligheten för lager som du inte vill exportera.
 5. Välj ett filformat på menyn Filtyp. Ange alternativ.
 6. Markera alternativet Inkludera ICC-profil om du vill att arbetsfärgrymdprofilen ska bäddas in i den exporterade filen. Det är viktigt för färghanterade arbetsflöden.
 7. Klicka på Kör.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy