Problem

Något av följande fel inträffar när du öppnar en bild i Photoshop:

 • Det gick inte att slutföra begäran eftersom det inte är ett Photoshop-dokument.
 • Det gick inte att slutföra begäran eftersom en okänd eller ogiltig JPEG-markör har påträffats.
 • Det gick inte att slutföra begäran eftersom gränssnittsmodulen för dokumentformat inte kan analysera dokumentet.
 • Detta är inte ett giltigt PDF-dokument (Portable Document Format). Det kan inte öppnas. 
Felmeddelanden i Photoshop

Lösningar

Lösning 1: Kontrollera att filnamnstillägget matchar den faktiska filtypen.

Det är viktigt att du lägger till ett filnamnstillägg som överensstämmer med bildens faktiska filtyp. När du väljer ett format från popupmenyn Format i dialogrutan Spara som läggs rätt tillägg till automatiskt. Om du angett tillägget manuellt kan du ha råkat ange ett tillägg som inte stämmer överens med filformatet.

Obs!

Om du inte minns den faktiska filtyp som filen bör vara kan du läsa Avgör ett dokuments filtyp.

Filnamnstillägg döljs som standard. Så här visar du dem:

Mac OS

 1. Gå till Finder och välj Finder > Inställningar > Avancerat.
 2. Markera Visa alla filnamnstillägg.
Windows 
 1. Öppna Utforskaren.

  Öppna Utforskaren
 2. Om dina menyer inte visas väljer du Ordna > Layout > Menyrad.

  Välj Ordna > Layout > Menyrad
 3. Välj Verktyg > Mappalternativ > Visning.

  Välj Verktyg > Mappalternativ > Visning
 4. Avmarkera Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.

  Avmarkera kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper
 5. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Lösning 2: Se till att filen har endast ett filnamnstillägg.

Aktivera filnamnstillägg som i Lösning 1 och visa dina bilder i Finder eller Utforskaren. Kontrollera sedan om dina filer har två filnamnstillägg. Om bilderna har två tillägg som:

filnamn.pdf.jpg

Ta bort det sista tillägget så att filen får namnet:

filnamn.pdf

Lösning 3: Öppna filen i en annan fotoapp och spara som JPEG

Öppna den problematiska bilden i en fotoapp, exempelvis Förhandsvisa (i macOS) eller Foton (i Windows). Spara nu filen på nytt som en JPEG-bild i den appen. Försök att öppna filen igen i Photoshop.

Lösning 4: Kontrollera att maskinvaran inte är skadad.

Kontrollera att du inte har några maskinvarufel, till exempel fel i en extern hårddisk eller ett nätverk.