Grundläggande felsökningssteg för att korrigera de flesta problem

Det här dokumentet innehåller grundläggande felsökningsåtgärder som bör lösa de flesta problem som du kan stöta på när du använder Photoshop. Prova stegen nedan innan du publicerar på forumet för Photoshop-specifika problem.

Kända problem i Photoshop

Kontrollera om problemet du stöter på är ett känt fel i den senaste versionen av Photoshop.

Se Kända fel i Photoshop.

Hämta den senaste versionen av Camera Raw support

Den vanligaste ställda stgödfrågan är ”Photoshop känner inte igen min nya kameras RAW-filer. Hur kan jag få Photoshop att öppna mina RAW-filer?"

Se Photoshop eller Lightroom stöder inte min kamera.

Installera programuppdateringar

Du kan korrigera många problem enkelt genom att kontrollera att ditt Adobe-program är uppdaterat.

Se Håll Photoshop uppdaterad.

Obs!

Adobe tillhandahåller teknisk support och säkerhetskorrigeringar för aktuell version och tidigare version. Felkorrigeringar tillhandahålls endast för aktuell version. Se Photoshop – versioner som stöds för fullständig information.

Installera uppdateringar för operativsystemet

Du kan korrigera många problem enkelt genom att kontrollera att ditt operativsystem är uppdaterat.

Adobe rekommenderar att du utför ett eget test på en partition som inte används i produktionen för att säkerställa att det nya operativsystemet fungerar med aktuell maskinvara och drivrutiner.

Creative Cloud visar inte tillgängliga uppdateringar eller program befinner sig i testläge

Hittar du inga tillgängliga uppdateringar? Visar dina program sig som testversioner?

Se Tillgängliga uppdateringar som ej listats.

Jag kan inte aktivera Photoshop eller program befinner sig i testläge

Kan inte aktivera Photoshop, eller visas program som testversioner?

See Felsöka licensfel | Creative Cloud.

Installera grafikkortdrivrutinsuppdateringar (GPU)

Om du får bildåtergivningsproblem, sämre prestanda eller kraschar kan orsaken vara en defekt, ostödd eller inkompatibel grafikdrivrutin.

Se Felsökningsåtgärder för grafikdrivrutin och GPU.

Felsök grafikprocessorn

I vissa fall löser inte att ha den senaste drivrutinen alla problem som är relaterade till grafikkort och drivrutiner.

Det snabbaste och enklaste sättet att avgöra om problemet ligger på grafikkortet eller drivrutinen är att avaktivera inställningen för Use Graphics Processor.

Se avaktivera grafikprocessorn för att snabbt begränsa problemet.

Se följande för specifika fel:

Återställningsinställningar

Du kan lösa många problem (inklusive programfel, märkligt beteende av verktyg/gränssnitt etc.) genom att återställa Photoshops inställningar till fabriksinställningarna.

Se Återställ inställningsfiler till standardläge.

Felsök tillägg

Många problem kan uppstå genom användning av inkompatibla, föråldrade eller felaktigt installerade tillägg.

Se Felsökning av Photoshop plugin-program.

Felsök typsnitt

Många problem kan uppstå när du använder teckensnitt från tredje parter, inklusive kraschar eller hängningar när du väljer Typ eller när du gör Teckenpanelen aktiv/synlig. Ett felaktigt teckensnitt kan också medföra allmänna prestandaproblem när du startar eller använder Photoshop. Validera och ta bort dubbla eller bökiga typsnitt för att förbättra stabilitet och textverktygsprestandan.

Se Felsök typsnitt.

Photoshop kraschar

Om du utför alla steg ovan och fortfarande råkar ut för en krasch ska du se till att skicka in alla kraschrapporter. Om du skickar in en kraschrapport för ett känt fel till Adobe med din e-postadress, kan vi mejla dig en lösning för att korrigera problemet.

Se Tolka en Photoshop-krashrapport.

Photoshop är långsamt eller laggar

Oväntade resultat vid användning av ett verktyg

Om ett verktyg i Photoshop inte fungerar korrekt (till exempel om beskärningsverktyget beskär en mycket liten grå fyrkant, eller målande med en pensel målar fel färgen eller ingenting), försök med att återställa verktygsinställningarna:

Återställ verktyg i den aktuella versionen av Photoshop

Äldre versioner (CS6 och tidigare)
  • Högerklicka på (Windows) eller ctrl+klicka på (macOS) Tool Preset Picker i verktygsalternativfältet och välj Återställ verktyg för att återställa aktivt verktyg eller Återställa alla verktyg för att återställa alla verktyg till fabriksinställningarna.
Alternativet Återställ verktyg i Photoshop CS6 och tidigare

Felsök markörvisning eller storleksproblem

  • Hårkors: Om du ser ett hårkors (Precis) istället för den vanliga penselspetsen eller annan verktygsform ska du försöka stänga av tangenten Caps Lock
  • Felaktig penselstorlek: På macOS blir det målade resultatet mindre än den penselmarkörstorlek som du ser på skärmen. Ta reda på om du har en ökad Markörstorlek angiven i systeminställningarna: Tillgänglighet > Visa inställningar
(macOS) Kontrollera Markörstorlek i dina Systeminställningar > Tillgänglighet > Visa inställningar.

Saknade verktyg

Om ett eller flera verktyg saknas i verktygsfältet, kan du försöka återställa ett anpassat verktygsfält till standardversionen. För att göra detta ska du välja Redigera > Verktygsfält och klicka på Återställ standard i högerkolumnen.

Se Verktyg saknas i verktygsfältet.

Obs!

Om du har valt en annan arbetsyta än Grundläggande, anpassar de andra arbetsytorna i Photoshop verktygsfältet så att det visar en annan uppsättning verktyg. Du kan även återställa standardverktygsfältet genom att välja Fönster > Arbetsyta > Grundläggande (standard) eller Fönster > Arbetsyta > Återställ Grundläggande.

Du kan också använda panelen Upptäck i Photoshop för att söka efter och identifiera verktyg. Använd kortkommandot Kommando/Ctrl + F  för att få fram sökdialogrutan, skriv in namnet på det verktyg du söker och välj önskat resultat. Photoshop markerar och aktiverar verktyget i användargränssnittet.

Se Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Photoshop.

Felsök användarbehörighet

Om inget av felsökningsstegen ovan löser problemet kan ditt problem bero på användarbehörigheter. 

Skapa ett nytt administratörskonto för att identifiera behörighetsproblem. Anvisningar om hur du skapar ett administratörskonto finns här: 

macOS:

Obs!

Se till att ändra popup-fönstret Nytt konto från Standard till Administratör när du skapar användaren.

Windows:

När du har skapat adminanvändarkontot loggar du in på den nya användaren och kör Photoshop för att se om problemet tas bort.

Starta i säkert läge

Ibland kan tredjepartstillägg och andra verktyg störa Photoshops drift.

Om du startar datorn i felsäkert läge avaktiveras tredjepartstillägg och verktyg, vilket kan hjälpa dig att lösa problemet.

macOS:

  • Starta i felsäkert läge: I macOS avaktiverar felsäkert läge alla tillägg och startobjekt från tredje part. Den kör endast kärntillägg och Apple-installerade startobjekt.

Windows:

Felsökning av uppdateringsfel

Många uppdateringsfel orsakas av att filer som Photoshop kräver saknas eller har ändrats, vanligtvis efter diskrensningsverktyg som CleanMyMac eller MacKeeper. Håll rensningsverktyget uppdaterade eller sluta använda dem.

Om du har problem med att installera Photoshop- eller Bridge-uppdateringar kan du läsa Åtgärda fel vid installation av Creative Cloud-program.

Har du problem med att installera Camera Raw-uppdateringar, se Installationsprogram för Camera Raw-pluginprogram.

Samla in loggar och systeminformation

Om mot förmodan Photoshop kraschar eller ett programfel uppstår, ger följande informationskällor viktiga ledtrådar för att diagnostisera vad som gick fel:

Ytterligare felsökning

Prova stegen ovan innan du publicerar på forumet för Photoshop-specifika problem.

Se följande länk vid frågor om hur du ska gå tillväga eller frågor om förändringar i beteendet mellan Photoshop-versioner: 

Om du behöver hjälp med appinstallation/hämtningar eller ditt Creative Cloud-medlemskap kan du läsa följande:

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto

Asurion