Optimera maskinvaruinställningar och operativsystem för Photoshop

Förbättra Photoshops prestanda på datorn genom att optimera operativsystem och maskinvara.

Obs!

Din dator måste uppfylla de minsta systemkraven för att köra Photoshop optimalt. Om du kör Photoshop på programvara med för lite kraft eller maskinvara som inte stöds, till exempel på en dator som har en inkompatibel grafikprocessor (GPU), kan leda till prestandaproblem.

Optimera din maskinvaras konfigurationer för Photoshop

Om du är intresserad av att ändra din aktuella maskinvaras konfigurationer (eller om du köper ett nytt system), använder du följande information för att optimera den för Photoshop.

Använd en snabb processor

Hastigheten på datorns processor (CPU) är avgörande för Photoshops bearbetningshastighet och kan begränsa den.

I allmänhet kan Photoshop köras snabbare i ett system med flerkärniga processorer. Men för vissa funktioner innebär fler kärnor större fördelar än för andra. Emellertid får du avtagande nytta vid användandet av flera kärnor: Ju fler kärnor du använder, desto mindre får du ut av varje ytterligare kärna. Därför körs inte Photoshop fyra gånger så snabbt på en dator med 16 processorkärnor som på en dator med fyra kärnor. Sexkärniga processorer ger visserligen förbättrad prestanda men för flertalet användare berättigar inte skillnaden i prestanda den ökade kostnaden.

Obs!

Om du kör Photoshop i en virtuell miljö kan användandet av Photoshops grafikprocessor orsaka prestandaproblem. Virtuella maskiner kan inte ansluta till GPU.

Lägg till RAM

Photoshop använder RAM (arbetsminne) för att bearbeta bilder. Om Photoshop inte har tillgång till tillräckligt med minne så används hårddiskutrymme, även kallat testdisk, för att bearbeta information. Det går snabbare att komma åt information i minnet än att komma åt information på hårddisken. Därför är Photoshop snabbast om det kan bearbeta all eller nästan all bildinformation i RAM.

För den senaste versionen av Photoshop rekommenderas minst 8 GB RAM.

För anvisningar om hur du kan ange hur mycket RAM-minne som tilldelas Photoshop, se Justera minnesanvändning.

Använd ett diskret grafikkort

Ett diskret dedikerat grafikkort använder eget minne (VRAM), har större processorkraft och använder inte upp RAM

Ultralätta bärbara datorer och enkla stationära datorer använder ofta ett integrerat grafikkort som använder mindre ström för att bevara batteriet och delar minne med grafikkortet.

Använd en snabb, stor disk

Photoshop läser och skriver bildinformation på disken när systemet inte har tillräckligt med plats för RAM-minnet att hålla allt. Läs av Effektivitetsindikatorn enligt anvisningarna nedan för att ta reda på om prestanda skulle förbättras av en snabbare hårddisk eller en flashdisk (SSD-disk). Om effektiviteten är vanligtvis ligger över 95% finns det föga fördelar med att lägga pengar på en snabbare testdisk.

För att öka prestanda i Photoshop, kan du använda en disk med snabb dataöverföring. Använd t.ex. en intern hårddisk eller en extern disk som ansluter direkt till datorn.

Obs!

Nätverksservrar (hårddiskar som du ansluter till via ett nätverk) överför data i långsammare tempo och rekommenderas inte för användning med Photoshop.

Använd en flashdrive

Du får ut mest av en SSD om du använder den som testdisk. Att använda den som en testdisk förbättrar prestanda avsevärt om du har bilder som inte får plats helt i RAM-minnet. Det går t.ex. mycket fortare att växla ritytor mellan RAM och SSD än mellan RAM och hårddisken.

Ibland finns inte mycket utrymme kvar på flashdrive(SSD) om testfilen är så stor att den inte får plats där. Då kan du lägga till en andra eller tredje hårddisk. (Lägg till den efter SSD.) Ange att dessa diskar är testdiskar i panelen Prestandainställningar.

Tänk även på att SSD-prestanda varierar rejält – mycket mer än hårddiskar. En äldre, långsam SSD ger ingen direkt förbättring jämfört med en vanlig hårddisk.

Obs!

Det är i allmänhet mer kostnadseffektivt att förbättra prestandan genom att lägga till mer RAM-minne än att köpa en SSD.

Om effektivitetsindikatorn redan är hög förbättrar en SSD inte prestandan. Ju lägre nivå effektivitetsindikatorn visar, desto större blir förbättringarna med en flashdisk (SSD).

Snabba RAID 0-matriser skapar också utmärkta testdiskar, i synnerhet om matrisen enbart används för testdisken.

Optimera ditt operativsystem för Photoshop

Använd följande information för att konfigurera och använda ditt operativsystem effektivt med Photoshop.

Stäng program och startobjekt som inte behövs

Andra öppna program och startprogram minskar mängden minne som är tillgänglig för Photoshop. Avsluta onödiga program, startobjekt och tillägg för att frigöra mer minne.

Se Gör mer minne tillgängligt för Photoshop.

Kör Diskrensning (Windows)

Kör Diskrensning då och då för att ta bort tillfälliga filer och andra filer som inte används.

Se Diskrensning i Windows 10.

Defragmentera hårddisken

Det tar längre tid för Photoshop att läsa eller skriva till en fragmenterad fil än till en fil som har sparats på en och samma plats.

Se Defragmentera Windows 10-datorn.

Obs!

Halvledardiskar kräver inte defragmentering, eftersom deras prestanda inte försämras avsevärt med vanliga nivåer av fragmentering.

Fragmentering är sällan ett problem i macOS, om datorn inte körs med en hårddisk som är nästan helt full.

Aktivera automatiska OS-uppdateringar

Uppdateringar av operativsystemen Windows eller macOS förbättrar prestanda och kompatibilitet med applikationer.

Windows:

macOS:

Ange energialternativ

Se till att Photoshop använder ett grafikkort med hög prestanda snarare än ett grafikkort med integrerad grafik som drar mindre ström för datorer som har två grafikkort.

Mer information om grafikkort finns i Felsöka problem med Photoshop grafikprocessor (GPU) och grafikdrivrutin och Konfigurera datorer med flera grafikkort.

Obs!

Om du ändrar de här inställningarna töms batteriet snabbare.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online