Användarhandbok Avbryt

Lägga till och finjustera ljud

Läs om hur du spelar in ljud (till exempel musik eller berättarröster) och finjusterar förinspelat ljud i Adobe Premiere Rush-projekt.

Spela in ljud

 1. Placera spelhuvudet där du vill börja inspelningen.

 2. Klicka på den blåa plusikonen  i det vänstra verktygsfältet och välj Röstpåläggning.

  Spela in musik eller berättarröst
  Spela in musik eller berättarröst

 3. Klicka på mikrofonikonen  på det ljudspår som du vill spela in ljud för. Det här ändrar mikrofonikonen till en röd knapp , som du använder för att starta och stoppa ljudinspelningen.

  En röd knapp som visar att spåret är aktiverat för inspelning
  En röd knapp som visar att spåret är aktiverat för inspelning

 4. Klicka på den röda inspelningsknappen  och vänta på nedräkningen med 3-2-1 för att börja spela in.

  Nedräkning för berättarröst
  Nedräkning för berättarröst

 5. Klicka på samma röda  ikon om du vill stoppa inspelningen.

  Ljudklippet visas på ljudspåret och börjar där spelhuvudet ursprungligen var placerat.

  A. Alternativ för att stoppa inspelningen B. Inspelad berättarröst  

  Ljudklippet är nu fäst vid motsvarande klipp på huvudspåret V1. Om du flyttar klippet på V1-spåret flyttas ljudklippet också. Det här ljudklippet är precis likadant som alla andra klipp på tidslinjen, vilket innebär att du kan trimma, dela, duplicera eller ta bort det. Du kan också lägga till övergångar eller finjustera det ytterligare på Ljudpanelen.

Lägga till förinspelat ljud

Du kan lägga till ljudeffekter och musik i videofilmer. I Premiere Rush ingår ett bibliotek med ljudspår att välja bland, och du kan också använda ljudfiler som är sparade på datorn eller i molnet.

 1. Placera spelhuvudet på tidslinjen där du vill lägga till ljudet.

 2. Klicka på plusikonen  i det vänstra verktygsfältet och välj Media.

 3. Bläddra för att hitta det ljudklipp som du vill lägga till i projektet.

 4. Gör något av följande:

  • Lägg till hela ljudklippet: Markera klippet och klicka på Lägg till.
  • Lägg till en del av ljudklippet: Markera klippet och klicka på ikonen Stor förhandsgranskning. Spela upp ljudet och välj ett intervall. Klicka sedan på Lägg till.
  Lägg till en vald del av ljudklippet
  Lägg till en vald del av ljudklippet

Ljudklippet visas som ett nytt spår på tidslinjen där spelhuvudet är placerat. Ljudklippet är nu fäst vid ett klipp på huvudspåret V1. Om du flyttar klippet på V1-spåret flyttas ljudklippet också. 

 Utnyttja förinspelade ljudspår, ljudeffekter och loopar som ingår i Premiere Rush. Klicka på plusikonen och välj Ljud. Bläddra sedan till den resurs du vill ha och klicka på Lägg till för att lägga till den på tidslinjen.

Inbyggt ljud i Premiere Rush
Inbyggt ljud i Premiere Rush

Separera ljud från videoklipp

För att underlätta redigeringsarbetet kan du separera ljud som är kopplat till ett videoklipp. När du separerar ljudet kan du redigera ljudspåret oberoende av videon (så att du kan varva och flytta runt ljudklipp med mera). 

Gör något av följande om du vill separera ett ljudklipp från ett videoklipp:

Högerklicka på klippet på tidslinjen och välj Separera ljud.
Högerklicka på klippet på tidslinjen och välj Separera ljud.

Markera ljud- och videoklippet på tidslinjen och välj sedan Klipp > Separera ljud eller tryck på E på tangentbordet.
Markera ljud- och videoklippet på tidslinjen och välj sedan Klipp > Separera ljud eller tryck på E på tangentbordet.

När ljudet har separerats stängs ljudet av på det ursprungliga ljud- och videoklippet. Det separerade ljudet placeras automatiskt direkt under ljud-videoklippet på det första lediga ljudspåret.

Finjustera ljudklipp

Använd Ljudpanelen i Premiere Rush för att finjustera ljud. Den här panelen har enkla kontroller för att reparera ljud, förbättra tydligheten och lägga till ljudförbättringar så att videofilmerna låter professionellt mixade.

 1. Markera ljudklippet på tidslinjen och gör följande grundläggande justeringar:

  • Öka eller minska ljudvolymen i ett klipp genom att flytta skjutreglaget Klippvolym.
  • Stäng av ljudet för ett ljudklipp genom att välja Stäng av.
 2. (Valfritt) Klassificera ljudklipp som Musik, Röst eller Annan.

  Obs!

  När du importerar ett klipp som har ljud, till exempel ett ljud-/videoklipp eller ett rent ljudklipp, identifieras och klassificeras ljudtypen automatiskt i Premiere Rush som antingen Röst, Musik eller Annan. Du kan dock ändra klipptypen manuellt.

  Klassificera det valda ljudklippet
  Klassificera det valda ljudklippet

  När klippet har tilldelats en ljudtyp (till exempel Röst för ett klipp med en berättarröst) innehåller avsnittet Avancerat på Ljudpanelen sammanhangsberoende kontroller för den ljudtypen. På så sätt kan du enkelt förbättra hur ljudklippet låter.

 3. (Valfritt) Finjustera ett röstklipp.

  Om ljudklippet kategoriseras som ett röstklipp kan du redigera det med följande alternativ:

  Alternativ för att finjustera ett röstklipp
  Alternativ för att finjustera ett röstklipp

  Automatisk volym

  Välj Automatisk volym om du vill justera volymnivåerna automatiskt (antingen uppåt eller nedåt) så att projektet får en enhetlig ljudvolym.

  Alternativet Automatisk volym är aktiverat som standard för alla ljudklipp, så att alla ljudklipp du tar in i projektet låter bra. Du kan stänga av det här genom att markera ljudklippet och avmarkera rutan Automatisk volym.

  Balansera ljud

  Välj Balansera ljud om du vill göra tysta ljud högre och höga ljud tystare genom hela klippet. Det här alternativet kan vara särskilt användbart om samma klipp innehåller röster med olika volym.

  Minska bakgrundsljud

  Välj Minska bakgrundsljud om du vill ta bort eventuellt statiskt bakgrundsljud från klippen. Det här alternativet är användbart när du vill ta bort ljudet från luftkonditioneringsanläggningar eller andra typer av bakgrundsbrus som finns i ljudklippen. Använd skjutreglaget Intensitet för att reglera mängden brus som tas bort.

  Minska ekot

  Välj Minska ekot om du vill ta bort eventuella rumsreflektioner, ekon eller efterklanger från inspelningar. Det här alternativet är användbart när du vill ta bort det burkiga, ekande ljudet som är vanligt vid inspelning i mindre rum eller rum med resonans. Använd skjutreglaget Intensitet för att reglera mängden eko och efterklang som tas bort.

  Förbättra talet

  Välj Förbättra talet om du vill använda en förinställning som förbättrar ljudkvaliteten hos en manlig eller kvinnlig röst.

 4. (Valfritt) Finjustera ett musikklipp.

  Om ljudklippet kategoriseras som ett musikklipp kan du redigera det med följande alternativ:

  Alternativ för att finjustera ett musikklipp
  Alternativ för att finjustera ett musikklipp

  Automatisk volym

  Välj Automatisk volym om du vill justera volymnivåerna automatiskt (antingen uppåt eller nedåt) så att projektet får en enhetlig ljudvolym.

  Alternativet Automatisk volym är aktiverat som standard för alla ljudklipp, så att alla ljudklipp du tar in i projektet låter bra. Du kan stänga av det här genom att markera ljudklippet och avmarkera rutan Automatisk volym.

  Automatisk duckning

  Välj Automatisk duckning om du vill minska volymen för musikklipp automatiskt när det finns röstklipp (till exempel en berättarröst eller ett ljud-/videoklipp med röster) på tidslinjen. Med det här alternativet blir det enklare att höra röstklippen samtidigt som musik spelas upp i bakgrunden.

  Premiere Rush spårar automatiskt ändringar av ljudklipp på tidslinjen och justerar de duckade delarna av musikklippet åt dig. Styr mängden automatisk duckning med hjälp av skjutreglaget Minska med.

  När skjutreglaget flyttas åt vänster till ett lägre värde blir musiken högre. När skjutreglaget flyttas åt höger till ett högre värde blir musiken tystare.

 5. (Valfritt) Ändra ordning på ljudkanaler.

  (Finns bara i datorversionen) Du kan manipulera ljudkanalerna inom ett ljudklipp. Öppna avsnittet Kanaler på Ljudpanelen för att visa ljudklippets kanaler och ändra ordning på dem genom att dra dem uppåt eller nedåt.

  Du kan också aktivera eller inaktivera ljudkanaler genom att klicka på kanaletiketterna (till exempel V eller H).

Ta bort ljud

Markera klippet på tidslinjen och klicka på ikonen Ta bort till vänster eller tryck på Delete på tangentbordet om du vill ta bort ett ljudklipp från projektet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto