Användarhandbok Avbryt

Skapa och redigera videoklipp med Adobe Premiere Rush på iOS

Lär dig hur du spelar in och redigerar videoklipp med Adobe Premiere Rush på en iOS-enhet.

Du kan använda Premiere Rush friktionsfritt på både datorer och iOS-enheter. När du använder Premiere Rush på iOS har du tillgång till ett obegränsat antal exporter och du kan spela in videoklipp med större kontroll direkt i Premiere Rush-appen.

Premiere Rush synkroniserar alla dina projekt på alla dina enheter med ett betalt medlemskap. Alla redigeringar du gör på dina iOS-enheter kan synkroniseras till datorversionen av Adobe Premiere Rush. Mer information finns i Så här fungerar projektsynkronisering i Adobe Premiere Rush.

Obs!

Du behöver ett Creative Cloud-medlemskap för att synkronisera Premiere Rush-projekt över alla dina enheter.

Installera och logga in på Premiere Rush på iOS

Du kan installera Premiere Rush från Apple App Store.

Innan du installerar Premiere Rush kontrollerar du att enheten uppfyller systemkraven.

När installationen är klar startar du Premiere Rush och loggar in:

 1. På din iPad eller iPhone trycker du på ikonen för Premiere Rush-appen.
 2. Logga in med ditt Adobe ID, Facebook-konto eller Google-konto.

Skapa ett nytt projekt

När du har startat appen och loggat in trycker du på plusknappen (+) längst ned på skärmen för att skapa ett nytt projekt.

Du kan sedan välja Lägg till media för att använda redan inspelad media på enheten, i Creative Cloud eller i Dropbox. Du kan också ta foton eller spela in videofilmer direkt till ett nytt projekt genom att trycka på Ta video eller foto.

Lägga till foton och videoklipp

Du kan lägga till befintliga foton och videofilmer i ett projekt genom att trycka på Lägg till media. Du kan välja flera foton, videofilmer och musikklipp. De valda klippen visas längst ned på skärmen. När du har gjort dina val anger du ett projektnamn och trycker på Skapa för att importera dem till projektet.

Välj Synkronisera med CC för att komma åt projektet med de senaste ändringarna från alla dina mobila och stationära enheter.

Lägg till foton eller videoklipp i projektet
Lägg till foton eller videoklipp i projektet

Ta foton och spela in videofilmer

Använd de inbyggda funktionerna i Premiere Rush för att ta foton och spela in videofilmer i stället för att använda enhetens inbyggda kameraapp. 

Du kan använda det automatiska läget för att ställa in fokus och vitbalans med bara ett tryck och sedan fotografera/spela in. Du har också tillgång till ett PRO-läge med funktioner som ger dig större kontroll över sådant som ISO, slutarhastighet, vitbalans, upplösning och bildrutefrekvens.

Utför följande steg för att spela in media till ett nytt projekt:

 1. Tryck på plusknappen (+) i projektläsaren och sedan på Ta video eller foto.

 2. Kameran öppnas.

  Du kan använda det automatiska standardläget för grundläggande inspelningskontroller eller aktivera PRO-läget för fler inställningar, som slutarhastighet, vitbalans, upplösning, bildrutefrekvens och ISO. Mer information om kamerainställningarna finns i Alternativ för inspelning.

 3. Ange önskade inställningar för inspelning och spela sedan in video genom att trycka på den röda knappen och ta foton genom att trycka på kameraikonen bredvid den röda knappen.

 4. När du är klar med att ta foton och spela in videofilmer trycker du på den blå bocken för att lägga till det inspelade materialet i ett nytt projekt.

Alternativ för inspelning

Automatiska inställningar

Alternativ för automatisk inspelning i Premiere Rush
Alternativ för automatisk inspelning i Premiere Rush

Rutnät

Ett rutnät som delar upp skärmen i tredjedelar läggs ovanpå skärmen och används som guide när du spelar in.

Blixt

Du kan använda något av följande alternativ för att slå på eller av blixten under tagning:

 • Blixt av: Blixten används aldrig när du tar bilder eller spelar in video.
 • Automatisk blixt: Blixten används bara i situationer med svagt ljus.

Ficklampa

Blixten på den bakre kameran förblir påslagen oavsett om du fotograferar eller inte. Den är bra när du spelar in videofilmer i mörka situationer och behöver extra ljus.

PRO-inställningar

Du kan styra följande inställningar manuellt i PRO-läge:

Exponeringsalternativ

PRO-exponeringsalternativ i Premiere Rush
PRO-exponeringsalternativ i Premiere Rush

ISO

ISO styr ljuskänsligheten hos enhetens kamera.

Slutare

Slutarhastigheten styr hur länge ljus släpps in i kameran. Du kan justera den här längden för att uppnå önskad kreativ effekt i foton och videofilmer.

Exponeringsmätare

Beräknar automatiskt exponeringsnivån utifrån ISO- och slutarinställningarna.

Automatisk exponering

Om du inte vill styra exponeringsalternativen manuellt kan du aktivera Automatisk exponering.

Exponeringskompensation

Exponeringskompensation

Använd reglaget Exponeringskompensation för att antingen underexponera eller överexponera bilden.

Alternativ för vitbalans

PRO-alternativ för vitbalans i Premiere Rush
PRO-alternativ för vitbalans i Premiere Rush

Temperatur

Temperatur avser hur varm eller kall tagningens färg är.

Färgton

Färgton använder en grön-till-violett färgkorrigering på en bild.

Automatisk vitbalans

Om du inte vill styra PRO-alternativen för vitbalans manuellt kan du skjuta Automatisk vitbalans åt höger.

Alternativ för fokus och zoomning

PRO-alternativ för fokus i Premiere Rush
PRO-alternativ för fokus i Premiere Rush

A: Fokus är avståndet mellan linsen och bildsensorn när motivet är i fokus.

B: Om du inte vill styra PRO-alternativen för fokus manuellt kan du aktivera Autofokus.

Zoomalternativ i Premiere Rush
Zoomalternativ i Premiere Rush

Svep reglaget åt höger för att zooma in på det du filmar.

Upplösning och bildrutefrekvens

PRO-alternativ för att ställa in upplösning och bildrutefrekvens
PRO-alternativ för att ställa in upplösning och bildrutefrekvens

Upplösning

Du kan filma video i 480p, 580p, 720p, 1080p eller 4K med hjälp av kameran i Premiere Rush. Standardupplösningen är 1080p.

Bildrutefrekvens

Bildrutefrekvensen är antalet enskilda bildrutor som ingår för varje sekund av video du spelar in. De vanligaste bildrutefrekvenserna när du filmar video är 24, 25 och 30 bildrutor per sekund. Standardbildrutefrekvensen är 30 bildrutor per sekund.

Om du är osäker på vilket alternativ du ska välja bör du hålla dig till standardvärdena. 

Arbetsytan för redigering i Premiere Rush

Arbetsytan Redigera i Premiere Rush
Arbetsytan Redigera i Premiere Rush

A. Hem B. Lägg till media C. Projektresurser D. Spårkontroller E. Orientering F. Feedback G. Exportera H. Ångra 

A: Hem – Tar dig tillbaka till hemskärmen där du kan starta ett nytt projekt och visa eller öppna alla projekt.

B: Lägg till media – Infoga en titel, mer media eller en röstpåläggning i projektet.

C: Projektresurser – Här hittar du media som nyligen använts i projektet.

D: Spårkontroller – Används för att ordna klipp (videofilmer, foton, grafik och ljud) flexibelt.

E: Orientering – Välj liggande, stående eller fyrkantigt för videon.

F: Feedback – Ge oss feedback om din upplevelse.

G: Exportera – Spara projektet på enheten eller exportera det. Mer information finns i Exportera video.

H: Ångra – Återställ en nyligen gjord ändring. Du kan också trycka länge på den här knappen för att visa en meny där du kan välja Ångra eller Gör om.

Trimma, dela, duplicera eller ta bort klipp

Trimma ett klipp

Du kan finjustera längden på ett klipp på tidslinjen genom att flytta klippets startpunkt eller slutpunkt. Denna process kallas trimning.

Tryck på ett klipp på tidslinjen för att välja det. Orange handtag visas runt klippet när det är valt. Om du vill trimma bort en del av ett klipp går du till dess början eller slut. Tryck sedan på och håll i det tjocka orange handtaget och dra det åt höger eller vänster.

Obs!

Du trimmar inte den ursprungliga videon. Du kan dra de orange handtagen utåt för att förlänga det trimmade klippet.

Dela, radera eller duplicera ett klipp

Dela ett klipp

Att dela är praktiskt om du har lagt till ett klipp i ett projekt, men inte vill använda hela klippet direkt.

Dela på ett klipp:

 1. Dra spelhuvudet till den plats där delningen ska ske.
 2. Tryck på klippet och välj Dela från pop-up-alternativet.

När du har delat ett klipp kan du ordna om de två separata klippen och flytta runt dem på tidslinjen.

Ta bort eller duplicera ett klipp

Duplicera ett klipp det är en bra idé innan du redigerar det eftersom du då kan behålla originalklippet och jämföra före och efter när du redigerar.

Duplicera ett klipp:

 1. Tryck på ett klipp på tidslinjen.
 2. På pop-up-menyn som visas ska du trycka på Duplicera för att skapa en kopia av klippet.

Det duplicerade klippet visas på tidslinjen efter originalklippet.

Ta bort ett klipp:

Tryck på Radera från pop-up-menyn för att ta bort klippet från tidslinjen.

Dela ett klipp
Dela ett klipp

Lägga till grafik

Du kan lägga till grafik såsom titlar, övergångar och övertäckningar. Så här lägger du till grafik i ett projekt:

 1. Flytta spelhuvudet på tidslinjen till den punkt där du vill lägga till grafik.

 2. Tryck på grafikikonen och sedan på knappen Lägg till bild +. Ett fönster öppnas med en lista med titlar, övergångar och övertäckningar. Du kan söka i alla grafikkategorier med sökfältet.

  Lägg till en bild
  Lägg till en bild

  Du kan också söka efter specifika resurser som titlar och övergångar genom att trycka på knappen Bläddra bland alla. Du kan spara en resurs och komma åt den senare från Sparat.

Lägga till titlar

Tryck på en titel i listan med alternativ. Tryck på Lägg till. Ett nytt titelklipp läggs till på tidslinjen där spelhuvudet befinner sig.

(Valfritt) Tryck på Mer för att öppna ett helskärmsfönster som visar ytterligare titelmallar som du kan ladda ned från Adobe.

Obs!

Om du inte är nöjd med de tillgängliga teckensnitten kan du komma åt fler via Adobe Fonts. Om du vill ha fler teckensnitt trycker du på ikonen Creative Cloud bredvid Lägg till Adobe-teckensnitt på menyn Teckensnitt. Tryck sedan på ikonen Aktivera när du väl har valt ett teckensnitt. Teckensnittet läggs då till i teckensnittslistan i Premiere Rush. Du kan dessutom använda dessa aktiverade teckensnitt i andra Creative Cloud-appar utöver Premiere Rush.

Lägga till övergångar

Tryck på en övergång i listan med alternativ. Tryck på Lägg till. Ett nytt klipp med en övergång läggs till på tidslinjen där spelhuvudet befinner sig.

(Valfritt) Tryck på Mer för att öppna ett helskärmsfönster som visar ytterligare övergångar som du kan ladda ned från Adobe.

Lägga till övertäckningar

Tryck på en övertäckning i listan med alternativ. Tryck på Lägg till. Ett nytt övertäckningsklipp läggs till på tidslinjen där spelhuvudet befinner sig.

(Valfritt) Tryck på Mer för att öppna ett helskärmsfönster som visar ytterligare övertäckningsmallar som du kan ladda ned från Adobe.

Lägga till effekter

Tryck på Effekter för att lägga till övergångar och rörelser i klipp.

Lägga till övergångar

Du kan lägga till övergångar mellan klipp för att jämna ut övergången från ett videoklipp till ett annat. 

Så här lägger du till en övergång i ditt klipp:

 1. Markera ett klipp på tidslinjen.

 2. Tryck på EffekterÖvergångar.

 3. Tryck på önskad övergång för att lägga till en övergång i början och slutet av ett klipp. Övergången används på klippets början och slut.

  Obs!

  Du kan behöva zooma in på tidslinjen för att bättre förhandsgranska övergångarna i klippen.

  Lägg till en övergång
  Lägg till en övergång

 4. Om du bara vill lägga till en övergång i ena änden av ett klipp drar du en övergångsstil och placerar den över klippets kant.

  Det visas ett vitt markerat avsnitt på klippet som anger var övergången placeras innan du släpper den. Du kan behöva zooma in på tidslinjen för att enklare dra, släppa och förhandsgranska övergångarna i klippen.

 5. Om du vill justera längden på övergången använder du längdreglaget eller trycker på övergången på tidslinjen för att få fram de orange handtagen som du kan dra inåt eller utåt för att ändra övergångens längd.

  Ändra övergångens längd
  Ändra övergångens längd

Lägg till rörelse

Panorerings- och zoomningseffekt för stillbilder

för stillbilder

När du importerar en stillbild tillämpar Premiere Rush automatiskt en panorerings och zoomningseffekt på den. Du kan sedan redigera intensiteten, början och slutet på panorerings- och zoomningseffekten.

 1. Importera en stillbild till Premiere Rush. 
 2. Spela upp tidslinjen för att se panorerings- och zoomningseffekten på bilden.
 3. Välj bildklippet och tryck på Effekter > Rörelse > Panorering och zoomning. Du kan se att rutorna Början och Slut visas på klippet i Programövervakaren.
 4. Du kan kontrollera effektens riktning, fokus och skala genom att flytta och justera storleken på rutorna Början och Slut.

Tryck på Gå till start eller Gå till slut i panelen Effekter för att snabbt växla mellan rutorna Start och Slut.

För att öka intensiteten på effekten Panorera och zooma kan du öka längden på stillbilden på tidslinjen.

Justera panorerings- och zoomningseffekten
Justera panorerings- och zoomningseffekten

Du kan ta bort panorerings- och zoomningseffekten från bilden genom att trycka på bilden, på Effekter > Rörelse och sedan avmarkera Panorering och zoomning.

Ändra bildruteproportioner för videoklipp

Om de videoklipp du använder har olika proportioner kan du ändra dessa automatiskt.

 1. Tryck på videoklippet på tidslinjen för att markera det.

 2. Tryck på Effekter > Rörelse > Ändra bildruteproportioner automatiskt.

  Effekten Ändra bildruteproportioner automatiskt används på klippet i Premiere Rush.

 3. Om du vill ändra rörelsespårningen trycker du på Rörelsespårning: Standard och väljer ett av de här alternativen: LångsammareStandard eller Snabbare.

 4. Om du vill justera bildrutan trycker du på Justera bildruta och drar i bildrutan. När du är nöjd trycker du på Använd.

Justera färg

Så här lägger du till en färgförinställning eller ett filter i ett klipp på tidslinjen:

 1. Markera klippet på tidslinjen.

 2. Tryck på ikonen Färg och välj en förinställning.

  Lägga till färg
  Lägg till en färgförinställning

 3. Du kan justera intensiteten på den förinställning du har valt genom att trycka på Intensitet och flytta skjutreglaget åt vänster eller höger för att minska eller öka intensiteten på förinställningen.

 4. Du kan också justera följande inställningar manuellt för att ytterligare förbättra utseendet på klippet (du kan göra detta med eller utan en förinställning vald):

  • Exponering: Justera klippets exponering.
  • Kontrast: Justera klippets kontrast.
  • Högdagrar: Justera ljusstyrkan på de ljusa områdena i klippet.
  • Skuggor: Justera mörkret på de mörkare områdena i klippet.
  • Temperatur: Finjustera vitbalansen genom att flytta reglaget åt vänster så att videon ser kallare ut och åt höger för varmare färger.
  • Färgton: Finjustera vitbalansen genom att flytta skjutreglaget åt vänster för att lägga till en grön färgton och åt höger för att lägga till en färgton med magenta.
  • Livfullhet: Justera intensiteten på de mer dämpade färgerna i klippet med mindre effekt på de mer mättade färgerna.
  • Mättnad: Justera mättnaden på alla färger i klippet lika mycket från 0 (monokrom) till 100 (dubbla mättnaden).
  • Blekt film: Använd en blekt filmeffekt på klippet.
  • Skärpa: Justera kantdefinitionen för att skapa en video med större skärpa.
  • Vinjett: Mängd: Ställ in hur mycket ljusare eller mörkare kanterna på bilden ska vara.
  • Ludd: Definiera kanten på vinjetten. Ett lägre värde skapar en hårdare och skarpare kant, medan ett högre värde ger en mjukare och tjockare kant.
 5. Du kan återställa justeringarna av förinställningen genom att trycka på ikonen Återställ.

 6. Slå på/av alternativet för att se klippet med eller utan de färgjusteringar som har använts på det (förhandsgranska utseendet på klippet före och efter färgjusteringarna).

 7. Tryck på knappen Tillämpa på alla , för att tillämpa färgändringarna på alla klipp i videon.

 8. Du kan skapa en förinställning genom att trycka på Alternativ och välja Skapa förinställning i popup-listan. Ange ett namn och tryck på Spara.

  Den nya anpassade förinställningen sparas i Dina förinställningar.

  Skapa en förinställning
  Skapa en förinställning

Justera hastigheten

Lär dig hur du gör grundläggande hastighetsjusteringar av videoklipp med hjälp av Premiere Rush på en mobilenhet.

Så här ändrar du klippets hastighet:

 1. Markera klippet på tidslinjen.

 2. Öppna hastighetskontrollerna genom att trycka på ikonen Hastighet.

  Hastighetsikon
  Hastighetsikon

 3. Du kan accelerera eller sakta ned en del av klippet genom att trycka på Intervall och visa ett reglage med blå handtag. Ställ in start- och slutpunkterna genom att flytta de blå handtagen och välja en viss del av klippet. Du kan också göra detta med hjälp av de blå intervallhandtagen på klippet på tidslinjen.

  Skjutreglage för intervall
  Skjutreglage för intervall

 4. Om du är osäker på vilken klipphastighet du vill ha kan du redigera klippets längd manuellt och ange en viss längd på klippet och sedan låta Premiere Rush bestämma rätt hastighetsändringar baserat på den längden. Redigera klippets längd genom att trycka på värdena för minuter, sekunder eller bildrutor och ange de värden du vill ha.

  Justera längden
  Justera längden

 5. Om klippet innehåller ljud sänker en långsammare uppspelning av klippet tonhöjden på det och när klippet spelas upp snabbare höjs tonhöjden. För att bevara den ursprungliga tonhöjden på ljudet är kryssrutan Behåll tonläge för ljud aktiverad som standard. Om du inte vill bevara tonhöjden inaktiverar du den här kryssrutan.

  Tips: Om ljudet inte är viktigt kan du stänga av ljudspåret och lägga till bakgrundsmusik i klippet.

 6. Jämna ut övergången till ditt hastighetsintervall genom att välja Ramp och justera sedan rampens varaktighet.

 7. Om du vill återställa alla hastighetsändringar som du har gjort i klippet trycker du på Återställ.

Lägga till och redigera ljud

Lägga till och redigera ljud
Lägga till och redigera ljud

Skapa rätt stämning i videoklippen genom att lägga till musik. Du kan lägga till musik som har sparats på enheten eller välja bland de ljudspår, ljudeffekter och slingor som ingår i appen.

 1. Tryck på . Tryck sedan på Ljud.

 2. Markera önskat ljudklipp. De valda klippen visas längst ned på skärmen. Tryck på Lägg till när du har gjort dina val.

 3. Du kan redigera ljudklipp precis som alla andra klipp på tidslinjen.

  Du kan bättra på ett ljudklipp genom att markera det på tidslinjen och trycka på Ljud i det nedre fältet för att öppna ljudkontrollerna. Dubbelklicka på själva ljudklippet på tidslinjen för att öppna ljudkontrollerna. Nu kommer du åt alla verktyg för att finjustera ljudet.

  Läs Redigera ljudspår om du vill veta mer om de här ljudalternativen.

 1. Tryck på  och välj Ljud.

  Lägg till ljud
  Lägg till ljud

 2. Du kan snabbt söka efter inbyggda ljud i Premiere Rush med hjälp av nyckelord. Resultaten inkluderar matchande titlar, artister, genrer och kategorier.

  Bläddra till den resurs du vill ha.

  Söka efter ljud
  Söka efter ljud

 3. Tryck på Lägg till för att lägga till den på tidslinjen.

Separera ljud

Separera ljud från video
Separera ljud från video

För att underlätta redigeringsarbetet kan du separera ljud som är kopplat till ett videoklipp. När du separerar ljudet kan du redigera ljudspåret oberoende av videon (så att du kan varva och flytta runt ljudklipp med mera). 

Så separerar du ljud:

 1. Tryck på videoklippet (som inkluderar ljud) på tidslinjen.
 2. På popup-menyn som visas trycker du på Separera ljud.

När ljudet har separerats stängs ljudet av på det ursprungliga ljud- och videoklippet. 

Premiere Rush placerar det separerade ljudet direkt under ljudvideoklippet på det första lediga ljudspåret (om inga ljudspår är lediga placeras det separerade ljudet på A3-spåret). 

Omforma

Du kan ändra utseendet på ditt klipp genom att beskära, rotera eller skala. För att göra dessa typer av justeringar, välj klippet i tidslinjen och tryck på Omvandla.

 • Fyll: detta alternativ justerar bildrutan till skalningshöjden.
 • Anpassa: det här alternativet justerar bildrutan till skalningsbredden.
 • Horisontell position: justera klippets horisontella position.
 • Vertikal position: justerar klippets vertikala position.
 • Rotation: roterar objektet 180° när du drar åt höger och 180° när du drar åt vänster.
 • Opacitet: justerar opaciteten för klippet från 0 till 100 %.
 • Skalningsbredd: justera klippets bredd.
 • Skalningshöjd: justera klippets höjd.
 • Vänd vågrätt: vänder innehållet över Y-axeln (vänster/höger).
 • Vänd lodrätt: vänder innehållet över X-axeln (upp/ner).
Skala och bibehålla egenskaper:
 • Lås skalan: låser klippets skala.
 • Skalningsbredd: skala klippets bredd.
 • Skalningshöjd: skala klippets höjd.

Beskär och utseende:

 • Beskär upptill: beskär klippets övre kant.
 • Beskär nedtill: beskär klippets nedre kant.
 • Beskär vänster beskär klippets vänstra kant.
 • Beskär höger: beskär klippets högra kant.
 • Kantludd: tillämpar en kantludd på klippets alla kanter.

Exportera video

När återgivningen är klar sparas videon på enheten (kamerarulle) och du är redo att dela den på YouTube, Facebook, Instagram, TikTok eller Behance.

Mer information om exportalternativ för export till dessa sociala medier finns i Exportera video.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto