Ändra bildruteproportioner automatiskt

Ändra storlek på klipp snabbt och enkelt för olika proportioner


Med Ändra bildruteproportioner automatiskt går det snabbt och lätt att ändra proportionerna för videofilmer. Först identifieras orienteringspunkten och sedan spåras den genom hela den ändrade videon. Motivet/huvudhandlingen behålls i bild samtidigt som materialet ser bra ut utan att det krävs ytterligare redigering (vilket kan ta flera timmar). Med den här funktionen kan användarna också enkelt finjustera vid behov.

 • Oavsett om klippen har spelats in med en kamera eller en telefon, och oavsett om de är avsedda för Instagram eller YouTube, så kan du nu fixa till dem med några få klick. 
 • Du skapar enkelt projekt med olika proportioner för olika plattformar utifrån klipp med alla möjliga former och storlekar.
 • Den viktigaste delen av materialet behålls i bild
 • Det är perfekt för klipp med mycket rörelse, som surfning, festivaler, resor eller andra händelser med mycket action.

När du importerar klipp identifieras deras proportioner automatiskt i Premiere Rush. Om de videoklipp du använder har olika proportioner behöver du inte längre justera dem manuellt och ett i taget. Du kan välja önskade proportioner för den färdiga videon och använda Ändra bildruteproportioner automatiskt på alla klippen.

 1. Markera ett klipp på tidslinjen.

 2. Öppna panelen Effekter och välj Ändra bildruteproportioner automatiskt.

 3. Använd knappen för att aktivera funktionen Ändra bildruteproportioner automatiskt. Med knappen kan du växla mellan det ursprungliga klippet och det redigerade klippet. 

 4. Om du vill ändra rörelsespårningen väljer du något av alternativen Långsammare, Standard eller Snabbare i listrutan.

 5. Välj Justera bildruta Ett fönster öppnas med det valda klippet. Dra för att justera bildrutan. När du är nöjd klickar du på Använd.

Funktionen Ändra bildruteproportioner automatiskt har använts. Klicka på ikonen för att återställa standardinställningarna.

Lägga till och redigera övergångar

Du kan lägga till övergångar mellan klipp för att jämna ut eller blanda övergången från ett klipp till ett annat. Du kan välja en av följande övergångar.

 • Ingen
 • Lös upp
 • Svart
 • Vit
 • Svep åt vänster
 • Svep åt höger
 • Svep i överkant
 • Svep i nederkant
 • Skjut in åt vänster
 • Skjut in åt höger
 • Skjut in längs överkant
 • Skjut in längs nederkant
 • Skjut åt vänster
 • Skjut åt höger
 • Skjut längs överkant
 • Skjut längs nederkant
 1. Om du vill lägga till en övergång i början eller slutet av ett klipp markerar du klippet på tidslinjen och klickar på önskad övergångsförinställning på panelen Övergångar.

  Om du bara vill lägga till en övergång i ena änden av ett klipp drar du en övergång från panelen Övergångar och placerar den över klippets kant.

  Övergångar
  Övergångar
 2. Justera övergångens längd genom att göra något av följande:

  • Markera övergången på tidslinjen. Dra skjutreglaget Längd på panelen Övergångar för att justera längden.
  • Klicka på övergången på tidslinjen för att visa orange handtag runt övergången. Dra de orange handtagen inåt eller utåt för att justera längden.
 3. Om du vill ta bort en övergång markerar du övergången på tidslinjen och trycker på Delete på tangentbordet,.

Panorering och zoomning

Lägg till rörelse i statiska bilder i videon med panorering och zoomning på den nya panelen Effekter. Du kan väcka foton till liv genom att animera dem med rörelse så att de passar in med resten av klippen.

När du importerar en stillbild tillämpar Premiere Rush automatiskt en panorerings och zoomningseffekt på den. Du kan sedan redigera intensiteten, början och slutet på panorerings- och zoomningseffekten.

Justera panorerings- och zoomningseffekten
Justera panorerings- och zoomningseffekten
 1. Importera en stillbild till Premiere Rush. 

 2. Öppna panelen Effekter och aktivera Panorering och Zooma.

  Klicka för att öppna avsnittet. Du kan nu se att rutorna Starta och Avsluta visas på klippet i Programmonitorn.

  Flytta och justera storleken på rutorna Starta och Avsluta för att kontrollera effektens riktning, fokus och skala.

  Klicka på knapparna Gå till Starta eller Gå till Avsluta i panelen Effekter för att snabbt växla mellan rutorna Starta och Avsluta.
  För att öka intensiteten på effekten Panorering och zooma kan du öka längden på stillbilden på tidslinjen.

Har du en fråga eller en idé?

ask-the-community

Kom och delta i vår Premiere Rush-community om du vill ställa en fråga eller har en idé som du vill dela med dig av. Vi lyssnar gärna på vad du har att säga och tittar gärna på dina automatiskt omarbetade videofilmer.