Användarhandbok Avbryt

Spara, dela eller exportera videon med datorversionen av Premiere Rush

Läs om hur du sparar videon på datorn eller delar den i sociala medier som YouTube, Facebook, Instagram eller Behance.

Spara videon på enheten

Så här sparar du videon på en lokal enhet:

 1. Klicka på Dela i det översta verktygsfältet.
 2. Klicka på Lokal.
 3. Lägg till filnamnet och välj en plats att spara på.
 4. Om du har några specifika krav på videon kan du anpassa de avancerade inställningarna. Mer information finns i Avancerade inställningar.
 5. Förhandsgranska videon innan du återger och sparar den på enheten.
 6. Klicka på Exportera.

Videon återges i Premiere Rush med de exportinställningar du har valt och sparas på den plats du har angett.

Dela en video på din YouTube-kanal

Du kan logga in på YouTube från Premiere Rush och dela videon direkt på din YouTube-kanal.

 1. Öppna projektet i Premiere Rush.
 2. Klicka på Dela i det översta verktygsfältet.
 3. Klicka på YouTube.
 4. Logga in på YouTube (om du inte redan är inloggad).
 5. Välj en spellista. Lägg till en titel, en beskrivning och taggar för att enkelt lyfta fram videon. Ange sekretessinställningarna som offentlig, ej listat eller privat
  .
 6. Du kan välja att schemalägga när videon ska publiceras på din YouTube-kanal genom att ange ett datum och en tid. Du kan också välja att behålla en kopia av filen på enheten.
 7. Om du har några specifika krav på videon kan du anpassa de avancerade inställningarna. Mer information finns i Avancerade inställningar.
 8. Ange miniatyrbilden. Du kan välja att Ange aktuell bildruta eller välja en Anpassad miniatyr.
 9. Förhandsgranska videon innan du återger och exporterar den till YouTube. 
 10. Klicka på Exportera.
 11. När återgivningen är klar klickar du på Publicera.

Dela videon på din Facebook-sida

Du kan publicera videon direkt på en Facebook-sida. Du kan bara dela en video på Facebook om du har ett konto kopplat till en Facebook-sida.

 1. Öppna projektet i Premiere Rush. 
 2. Klicka på Dela i verktygsfältet.
 3. Klicka på Facebook.
 4. Logga in på Facebook (om du inte redan är inloggad).  
 5. Välj en sida som är kopplad till ditt konto. Lägg till en titel och en beskrivning för att hjälpa tittare att förstå videon bättre. Du kan välja att spara en kopia av filen på enheten.
 6. Om du har några specifika krav på videon kan du anpassa de avancerade inställningarna. Mer information finns i Avancerade inställningar.
 7. Förhandsgranska videon innan du återger och exporterar den till Facebook.
 8. Klicka på Exportera.
 9. När återgivningen är klar klickar du på Publicera.

Exportera videon till Instagram

Om du vill exportera videon till Instagram sparar du filen på enheten, loggar in på ditt Instagram-konto och delar den från Instagram-appen på iOS-enheten.

 1. Öppna projektet i Premiere Rush. 
 2. Klicka på Dela i verktygsfältet.
 3. Klicka på Instagram.
 4. Logga in på Instagram (om du inte redan är inloggad).  
 5. Välj en plats där du vill spara filen.
 6. Om du har några specifika krav på videon kan du anpassa de avancerade inställningarna. Mer information finns i Avancerade inställningar.
 7. Förhandsgranska videon innan du återger och exporterar den till Instagram.
 8. Klicka på Exportera.
 9. När återgivningen är klar klickar du på Klar.

Exportera videon till Behance

Du kan exportera videofilmer direkt till Behance.

 1. Öppna projektet i Premiere Rush. 
 2. Klicka på Dela i verktygsfältet.
 3. Klicka på Behance
 4. Logga in på Behance (om du inte redan är inloggad). 
 5. Lägg till en beskrivning och taggar för att enkelt lyfta fram videon på Behance. Du kan välja att spara en kopia av filen på enheten.
 6. Om du har några specifika krav på videon kan du anpassa de avancerade inställningarna. Mer information finns i Avancerade inställningar.
 7. Förhandsgranska videon innan du återger och exporterar den till Behance.
 8. Klicka på Exportera.
 9. När återgivningen är klar klickar du på Publicera.

Avancerade inställningar

De avancerade inställningarna ställs automatiskt in på bästa möjliga inställningar utifrån videotypen och de sociala kanaler som är målet. Du behöver vanligtvis inte ändra de här inställningarna om du inte har ett specifika krav på videon.

Standardförinställningen på alla plattformar är Automatisk, där Upplösning och Bildrutefrekvensen ställs in på Automatisk, Ljudkanaler ställs in på Stereo och Kvalitet ställs in på Hög. Du kan dock välja valfri förinställning i listrutan baserat på videons karaktär och publiceringsmålet.

Följande element definierar en förinställning. När du ändrar något av dessa element blir förinställningen automatiskt en anpassad förinställning. När du har skapat en anpassad förinställning kan du spara den. 

Förinställd komponent

Vad betyder det?

Upplösning

Det finns olika alternativ för upplösning beroende på videotyp och publiceringsmål.

Bildrutefrekvens

Det finns olika alternativ för bildrutefrekvens från 23,976 bildrutor/s till 60 bildrutor/s.

Ljudkanaler

Du kan välja mellan alternativen mono, stereo eller inget ljud.

Kvalitet

Ange kvalitet för videon. När du anger kvalitet bör du tänka på att videofilmer med hög kvalitet tar upp mer hårddiskutrymme och kan ta längre tid att läsas in om de visas på internet.

Om du vill spara en anpassad förinställning klickar du på ikonen Spara förinställning bredvid popup-menyn Förinställning. Ge förinställningen ett namn och klicka på OK. Den anpassade förinställningen visas nu på popup-menyn Förinställning och är klar att användas.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto