Användarhandbok Avbryt

Redigera videon på tidslinjen

Utför enkla redigeringar i videofilmer – lägg till, ta bort och trimma klipp på tidslinjen.

När du har skapat ett projekt i Premiere Rush kan du börja redigera det på tidslinjen. I det här redigeringsskedet brukar man trimma klipp, flytta runt dem, lägga till fler klipp eller ta bort klipp. 

Vid den här punkten i redigeringsarbetsflödet ligger fokus inte så mycket på att förbättra videon (med tekniker som övergångar eller färgkorrigering). Syftet är i stället att se till att videon berättar en berättelse i den ordning du vill och att allt extra material tas bort.

Här följer några vanliga uppgifter som du utför när du redigerar video på tidslinjen:

Tidslinjen i Premiere Rush

Innan du börjar redigera bör du ägna en minut åt att bekanta dig med tidslinjen i Premiere Rush och dess funktioner.

Tidslinjen i Premiere Rush är en icke-linjär redigerare (NLE). På tidslinjen kan du lägga till, trimma, dela, duplicera och ordna om klipp. Du kan ordna media i valfri ordning och använda ytterligare spår för att skapa högar eller lager med klipp. Du behöver inte lägga media på tidslinjen i en viss ordning.

Arbeta med spår på tidslinjen

I Premiere Rush kan du ha högst sju spår på tidslinjen: fyra videospår och tre ljudspår. Videospår har stöd för video (med eller utan ljud), bilder och grafik. Ljudspår har bara stöd för ljudklipp, som musik och röstpåläggningar. 

Huvudspåret är videospåret (V1). När du importerar videomaterial eller stillbilder ordnas de som standard på det här V1-spåret. Om du importerar ljudfiler eller lägger till titlar placeras dessa klipp i separata spår på tidslinjen.

Den V1-huvudspåret har inga luckor. När du importerar material monteras alla klipp automatiskt på det här spåret bredvid varandra utan några luckor mellan dem. På samma sätt anpassas resten av klippen automatiskt när du tar bort en del av filmen för att inte lämna luckor på tidslinjen. Du behöver inte justera klipp manuellt. V1-spåret är ljusare i färgen än de andra spåren. 

Klipp som placeras på spår V2–V4 och A1–A3 är associerade med klipp på V1-huvudspåret. vilket ser till att klippen är synkroniserade.

Så här associerar Premiere Rush klipp på tidslinjen

När du markerar ett klipp på V1-spåret visas en gul linje längs nederkanten på de klipp som är associerade till det på spår V2–V4 och A1–A3. Dessutom visas en lodrät gul linje som anger kopplingspunkten till klippet på V1-spåret.

Visuella indikatorer visar klipp som är associerade med ett markerat klipp på V1-huvudspåret
Visuella indikatorer visar klipp som är associerade med ett markerat klipp på V1-huvudspåret

Flytta eller ordna om klipp

Flytta eller ordna om klipp
Flytta eller ordna om klipp

Klicka på ett klipp som du vill flytta på tidslinjen. Det visas en orange kant runt klippet som talar om att det är markerat.

Om du vill markera flera klipp använder du markören och trycker och håller för att dra runt flera klipp. Tryck på Ctrl- eller Kommando-tangenten och klicka på enskilda klipp för att markera flera klipp som inte finns intill varandra.

Om du har markerat flera intilliggande klipp kan du dra de markerade klippen till en ny plats på tidslinjen för att ordna om dem. Du kan också flytta dessa klipp till andra spår.

Tips! Du kan använda den här tekniken för att skapa cutaway-material (till exempel där du visar två olika perspektiv av en och samma händelse).

Trimma klipp

Trimma klipp
Trimma klipp

Du kan finjustera längden på ett klipp på tidslinjen genom att flytta klippets startpunkt eller slutpunkt. Denna process kallas trimning.

Klicka på ett klipp för att markera det. Orange handtag visas runt klippet när det är valt. Klicka, håll och dra – gå till klippets början eller slut, håll i det tjocka orange handtaget och dra det åt höger om du vill trimma bort en del av klippets början.

Obs!

När du trimmar klipp trimmas inte den ursprungliga videon. Du kan dra den tjocka gula linjen åt höger för att när som helst förlänga det trimmade klippet.

Dela klipp

Att dela är praktiskt om du har lagt till ett klipp på tidslinjen, men inte vill använda hela klippet direkt.

Du kan dela ett klipp i två delar genom att markera klippet på tidslinjen och dra spelhuvudet till den plats där du vill dela det (du kan också använda tangenterna < och > eller zooma in på tidslinjen för att få ett exakt snitt) och sedan klicka på Dela(saxikonen i det vänstra verktygsfältet).

När du har delat ett klipp kan du ordna om de två klippen och flytta runt dem separat inom tidslinjen.

Dela ett klipp på tidslinjen
Dela ett klipp på tidslinjen

Duplicera klipp

Duplicera klipp
Duplicera klipp

Det är en bra idé att duplicera ett klipp innan du redigerar det, eftersom du då kan behålla originalklippet och jämföra före och efter när du redigerar.

Markera ett klipp på tidslinjen och klicka på ikonen Duplicera i det vänstra verktygsfältet. 

Om det valda klippet finns på V1-huvudspåret dupliceras klippet automatiskt i Premiere Rush och det nya klippet läggs till efter det ursprungliga klippet på tidslinjen.

Om det valda klippet är ett ljudklipp eller en titel dupliceras klippet automatiskt i Premiere Rush och det nya klippet läggs till på exakt samma plats som originalet, men på ett nytt spår.

Accelerera eller sakta ned klipp

Accelerera eller sakta ned klipp
Accelerera eller sakta ned klipp

Du kan öka eller minska längden på ett helt klipp eller en vald del av ett klipp. Använd de blå handtagen för att välja en del av ett klipp och sedan reglaget för intervallhastighet för att accelerera eller sakta ned den valda delen. 

Mer information finns i Accelerera eller sakta ned video.

Hantera spår

Du kan dölja spår på tidslinjen för att underlätta redigeringen av andra spår. Du kan också låsa spår för att förhindra att de ändras.

Så här visar och döljer du spår: Klicka på ikonen med ögat.

Så här låser du och låser upp spår: Klicka på låsikonen.

Så här stänger du av och slår på ljudet: Klicka på högtalarikonen.

Hantera spår på tidslinjen
Hantera spår på tidslinjen

Lägga till klipp

Om du vill lägga till medieklipp i projektet när du redigerar det placerar du spelhuvudet på tidslinjen där du vill lägga till klippet. Klicka sedan på plusikonen i vänster verktygsfält och välj Media. Medieläsaren öppnas till vänster i programmet. Använd navigeringsknapparna högst upp för att visa mappar och välja mediefiler. Klicka på Lägg till när du har valt alla mediefiler.

Obs!

Medieläsaren visar bara filer som kan importeras till Premiere Rush. Mer information om filformat som stöds finns i Video- och ljudformat som stöds för import.

Ta bort klipp

Om du vill ta bort ett klipp klickar du på det på tidslinjen för att markera det. Klicka sedan på ikonen Ta bort till vänster om tidslinjen eller tryck på Delete på tangentbordet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?