Användarhandbok Avbryt

Kortkommandon

En omfattande lista över alla kortkommandon i Adobe Premiere Rush.

Adobe Premiere Rush har kortkommandon som får arbetet att gå snabbare. Många kortkommandon visas bredvid kommandonamnen på menyerna.

Tangenter för Arkiv-menyn

Kommando

macOS

Windows

Nytt > Projekt

⌘ + N

Ctrl + N

Ny > Sekvens

⌥ + ⌘ + N

Ctrl + Alt + N

Stäng projekt

⌘ + W

Ctrl + W

Dela

⌘ + E

Ctrl + E

Avsluta

⌘ + Q

Alt + F4

Tangenter för Redigera-menyn

Kommando

macOS

Windows

iOS

Ångra

⌘ + Z

Ctrl + Z

⌘ + Z

Gör om

⇧ + ⌘ + Z

Skift + Ctrl + Z

⇧ + ⌘ + Z

* Klipp ut

⌘ + X

Ctrl + X

Ej tillämpligt

* Kopiera

⌘ + C

Ctrl + C

Ej tillämpligt

* Klistra in

⌘ + V

Ctrl + V

Ej tillämpligt

Markera alla

⌘ + A

Ctrl + A

Ej tillämpligt

Avmarkera alla

⇧ + ⌘ + A

Skift + Ctrl + A

Ej tillämpligt

Obs!

* Dessa kortkommandon gäller bara för att klippa ut, kopiera och klistra in texttitlar.

Tangenter för Klipp-menyn

Kommando

macOS

Windows

iOS

Separera ljud

E

E

E

Dela

S

S

S

Duplicera

D

D

D

Ta bort

Delete och Delete

Backsteg och Delete

Backsteg och Delete

Använd övergång

⌘ + D

Ctrl + D

Ej tillämpligt

Tangenter för Sekvens-menyn

Kommando

macOS

Windows

Lägga till grafik

G

G

Lägg till röstpåläggning

U

U

Lägg till media

Y

Y

Zooma in

=

=

Zooma ut

-

-

Anpassad zoom

\

\

Fäst

⌘ + Y

Ctrl + Y

Spela upp ljud under stegning

A

A

Repetera

⌘ + L

Ctrl + L

Tangenter för Visa-menyn

Panel macOS Windows iOS
Maximera förhandsgranskningen ` ` Ej tillämpligt
Grafik ⌘ + 1 Ctrl + 1
⌘ + 1
Övergångar ⌘ + 2 Ctrl + 2
⌘ + 2
Färg ⌘ + 3 Ctrl + 3
⌘ + 3
Hastighet ⌘ + 4 Ctrl + 4
⌘ + 4
Ljud ⌘ + 5 Ctrl + 5
⌘ + 5
Omforma ⌘ + 6 Ctrl + 6
⌘ + 6
Nästa verktyg ⌘ + → Ctrl + → Ej tillämpligt
Föregående verktyg ⌘ + ← Ctrl + ← Ej tillämpligt
Spårkontroller ⌘ + T Ctrl + T ⌘ + T
Utöka ljud ⌘ + R Ctrl + R ⌘ + R

Tangenter för tidslinjen

Kommando macOS Windows  iOS
Gå till nästa redigeringspunkt
Gå till föregående redigeringspunkt
Gå till slutet av sekvensen ⌘ + ↓ Ctrl + ↓ Ej tillämpligt
Gå till början av sekvensen ⌘ + ↑ Ctrl + ↑ Ej tillämpligt
Spela upp/pausa Blanksteg Blanksteg Blanksteg
Spola åt vänster J J Ej tillämpligt
Spola åt höger L L Ej tillämpligt
Stoppa spolning K K Ej tillämpligt
Gå framåt 1 bildruta
Gå tillbaka 1 bildruta
Helskärm ` `  
Anpassa sekvens \ \  
Dela S S S
Använd övergång ⌘ + D Ctrl + D Ej tillämpligt
Fäst ⌘ + Y Ctrl + Y Ej tillämpligt

Tangenter för stor förhandsgranskning

Kommando

macOS

Windows 

Markera in

I

I

Markera ut

O

O

Rensa in

⌥ + I

Alt + I

Rensa ut

⌥ + O

Alt + O

Rensa in och ut

⌥ + X

Alt + X

Avmarkera alla objekt

Esc

Esc

Tillbaka till rutnätsvy

Retur

Retur

Lägg till markering i tidslinje

⌘ + Retur

Ctrl + Retur

Tangenter för medieläsaren

Kommando

macOS

Windows 

Navigera i tangentbordsfokus

→ ← ↑ ↓

→ ← ↑ ↓

Avmarkera alla objekt

Esc

Esc

Öppna stor förhandsgranskning

Retur

Retur

Markera/avmarkera resurs i fokus

Z

Z

Markera alla resurser i en mapp

⌘ + A

Ctrl + A

Avmarkera alla resurser i en mapp

⌘ + ⇧ + A

Ctrl + Skift + A

Lägg till markering i tidslinje

⌘ + Retur

Ctrl + Retur

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online