Användarhandbok Avbryt

Lär känna gränssnittet i Adobe Premiere Rush

Läs om hur du navigerar i och använder Adobe Premiere Rush – det allmänna gränssnittet, förhandsgranskningen och tidslinjen.

Med Adobe Premiere Rush kan du ordna om och redigera klipp för att skapa och dela snygga videofilmer. 

Du kan redigera videofilmer med alla redigeringselement i Premiere Rush på arbetsytan Redigera. När du har redigerat klart kan du dela filmerna med arbetsytan Dela.

Startskärmen

När du startar Premiere Rush kan du via startskärmen snabbt skapa ett nytt projekt, hitta hjälp och självstudiekurser online samt interagera med YouTube-communityt för Premiere Rush. Här kommer du också enkelt åt alla dina projekt. 

Startskärmen
Startskärmen

 • Skapa ett nytt projekt: Kom igång med det nya projektet genom att klicka på den här knappen.
 • Hjälp: Få tillgång till hjälpartiklar om Premiere Rush på nätet.
 • Lär dig: Lär dig hur du använder Premiere Rush med hjälp av självstudier på nätet.
 • Community: Delta i YouTube-communityt för Premiere Rush.

Arbetsytan Redigera i Premiere Rush

Arbetsytan Redigera i Premiere Rush är den plats där du skapar videon, redigerar klipp på tidslinjen och använder förfiningsverktygen. På den här arbetsytan kan du anpassa videon genom att lägga till text, övergångar, ljud, färgförinställningar och mycket mer.

Obs!

Alla skärmdumpar har tagits på en Mac. Gränssnittet i Premiere Rush på Windows och iPad ser emellertid ungefär likadant ut.

Läs följande om du använder Premiere Rush på iOS- eller Android-telefoner:

Arbetsytan Redigera i Premiere Rush
Arbetsytan Redigera i Premiere Rush

A. Knappen Hem B. Fliken Redigera C. Fliken Dela D. Knappen Titlar E. Knappen Övergångar F. Knappen Färg G. Knappen Ljud H. Knappen Omforma I. Knappen Kontrollera spår J. Kontroller för redigering K. Knappen Projektpanel L. Knappen Lägg till media 

 • Hem: Tar dig tillbaka till Startskärmen där du kan starta ett nytt projekt och visa eller öppna alla projekt.
 • Redigera: Använd arbetsytan Redigera för att redigera videon – lägg till text, övergångar, ljud, färgförinställningar och mycket mer.
 • Dela: Använd arbetsytan Dela för att dela projektet på YouTube, Facebook, Instagram eller Behance. Mer information finns i Spara, dela eller exportera videon.
 • Titlar: Välj från en samling inbyggda Motion Graphics-mallar. Mer information finns i Skapa titlar.
 • Övergångar: Lägg till övergångar som tonas in, tonas ut eller löses upp. Du hittar mer information i Lägga till och redigera övergångar.
 • Färg: Lägg till en färgförinställning eller skapa en egen genom att justera exponering, kontrast, högdagrar och mer. Mer information finns i Justera färgen på ett klipp.
 • Ljud: Justera volymen, stäng av ljudet, förbättra röster eller använd automatisk duckning på bakgrundsmusiken.Du hittar mer information om ljud i Lägga till och finjustera ljud.
 • Omforma: Ändra utseendet på klippet genom att beskära, rotera eller skala eller gör saker som att skapa en bild-i-bild-effekt. Mer information finns i Beskära och rotera ett klipp.
 • Kontrollspår: Växla spår på/av, dölj spår eller lås spår för att underlätta redigeringen.
 • Redigeringsverktyg: Dela, duplicera eller ta bort ett klipp. Du kan också utöka ljudspåren så att det blir enklare att finjustera ljudet. Du hittar mer information i Redigera videon på tidslinjen.
 • Panelen Projekt: Här ser du alla videofilmer, foton, ljudklipp, bilder och sekvenser i projektet.
 • Lägg till: Infoga en titel, mer media eller en berättarröst i projektet. Du hittar mer information i Importera foton, videoklipp och ljud.

Förhandsgranskning i Premiere Rush

Kontroller för förhandsgranskaren
Kontroller för förhandsgranskaren

A. Spelhuvudets position B. Sekvensens längd C. Spelarkontroller D. Visa/avsluta helskärmsläge E. Repetera uppspelning F. Fler alternativ 

 • Tidskod: Tidskoden visar den exakta tiden vid spelhuvudets position. Den visar också längden på den fullständiga sekvensen.
 • Spelarkontroller: Spela upp/pausa videon, stega framåt/bakåt med en bildruta i taget eller hoppa till nästa/föregående redigeringspunkt.
 • Visa/avsluta helskärmsläge: Visa videon i helskärmsläge för en större förhandsgranskning.
 • Repetera uppspelning: Spela upp videon i en slinga för att förhandsgranska hur den kommer att se ut på sociala medier som automatiskt repeterar videofilmer, som Instagram.

Du kan ändra videons orientering och justera bildskärmens visningsinställningarna med hjälp av följande kontroller:

 • Orientering: Välj liggande, stående eller fyrkantigt för videon.
 • Skärmkvalitet: Välj mellan inställningarna Hög, Medel och Låg när du förhandsgranskar videon på bildskärmen.
Ändra videoklippets orientering och förhandsgranskningskvalitet
Ändra videoklippets orientering och förhandsgranskningskvalitet

Tidslinjen i Premiere Rush

Tidslinjen i Premiere Rush består av spelhuvudet för att visa/stega tidslinjen samt ett antal spår där mediefilerna är ordnade. 

Tidslinjens spår
Tidslinjens spår

A. V1-spår B. Spelhuvud C. Videospår (V2–V4) D. Ljudspår (A1–A3) 

Spår

Med hjälp av spår kan du ordna klipp (videoklipp, foton, grafik och ljud) på ett flexibelt sätt. 

När du redigerar en video är flera spår särskilt användbart i situationer där du vill lägga till musik i videon eller lägga till en titel som spelas upp ovanpå videon. 

Tidslinjen i Premiere Rush består av ett V1-huvudspår. När du importerar videomaterial eller stillbilder ordnas de som standard på det här V1-spåret. Om du importerar ljudfiler eller lägger till titlar placeras de i separata ljudspår på tidslinjen. 

I Premiere Rush kan du ha högst sju spår på tidslinjen: fyra videospår och tre ljudspår. Videospår har stöd för video (med eller utan ljud), bilder och grafik. Ljudspår har bara stöd för ljudklipp, som musik och röstpåläggningar.

Varje spår har kontroller till vänster (när du klickar på ikonen Kontrollspår) som du kan använda för att låsa ett spår (för att förhindra oavsiktliga redigeringar), stänga av ljudet för ett spår och visa eller dölja ett spår.

Spelhuvud

Spelhuvudet är den blå lodräta linjen som visar var du befinner dig på tidslinjen när du förhandsgranskar videon. Spelhuvudet är ett viktigt element som du använder för att se till att du redigerar och visar rätt del av videon.

När du klickar på ett klipp på tidslinjen hoppar spelhuvudet till den platsen så att du kan förhandsgranska det valda klippet på bildskärmen medan du redigerar eller tittar på videon.

Översikt över arbetsytan Dela i Premiere Rush

Med arbetsytan Dela i Premiere Rush kan du spara Premiere Rush-projekt på enheten eller publicera dem i olika sociala medier, som YouTube, Facebook, Instagram och Behance.

Arbetsytan Dela i Premiere Rush
Arbetsytan Dela i Premiere Rush

Om du vill kan du justera förinställningen, upplösningen, bildrutefrekvensen, ljudkanalerna och videokvaliteten på den slutliga videon, men inställningarna med högst kvalitet väljs automatiskt i Premiere Rush baserat på projektets mediefiler. Slutligen kan du förhandsgranska videon innan du exporterar den. Mer information finns i Spara, dela eller exportera videon.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto