Användarhandbok Avbryt

Omforma klippegenskaper

Du kan ändra utseendet på ditt klipp genom att beskära, rotera eller skala.

Markera klippet i tidslinjen och öppna panelen Beskär och rotera för att göra dessa typer av justeringar. Justeringsinställningarna är grupperade i grundläggande och avancerade kontroller.

Fyll automatiskt ut bildrutan

Premiere Rush fyller automatiskt bildrutorna när proportionerna på importerade mediefiler inte matchar sekvensens proportioner. Detta används som standard på alla importerade mediefiler och förhindrar att det visas svarta fält i kanten av videofilmerna. 

Du kan också fylla bildrutor manuellt med alternativet Fyll eller Anpassa på panelen Omforma.

Dubbelklicka på klippet på tidslinjen för att öppna panelen Omforma. Välj antingen Fyll eller Anpassa för att automatiskt fylla ut bildrutan.

Fyll – Med det här alternativet justeras bildrutan till skalningshöjden.

Fyll ut bildrutan
Fyll ut bildrutan

Fyll – Med det här alternativet justeras bildrutan till skalningsbredden.

Anpassa till bildrutan
Anpassa till bildrutan

Justera position, rotation, opacitet och skala

Positionera uppspelningshuvudet på tidslinjen över ett klipp för att välja det och klicka sedan på Beskär och rotera. Använd grundläggande omformningskontroller för att justera position, rotation, opacitet och skala.

Flytta om ett klipp

 • Använd de grundläggande kontrollerna för att dra reglaget Vertikal position för att justera ett klipps vertikala position. Dra reglaget Horisontell position för att justera klippets horisontella position.
 • Alternativt kan du ange specifika värden för både Horisontell position och Vertikal position och trycka på Retur.

Rotera ett klipp

 • Använd reglaget Rotation för att rotera din video upp till 180° i båda riktningarna.
 • Alternativt kan du ange ett positivt eller negativt nummer som rotationsvärdet och trycka på Retur.

Ändra skalan på ett klipp

 • Medan rutan Behåll proportioner är markerad kan du dra reglagen Bredd eller Höjd för att justera videobredden och -höjden enhetligt.
 • Medan rutan Behåll proportioner är avmarkerad kan du justera bredden eller höjden oberoende för att sträcka ut eller trycka ihop bilden.

Reflektera foto/video

 • Vänd vågrätt vänder innehållet över Y-axeln (vänster/höger).
 • Vänd lodrätt vänder innehållet över X-axeln (upp/ner).

Justera klippopacitet

 • Dra kontrollreglaget Opacitet eller ange ett opacitetsvärde från 0 till 100 %.

Beskära och kantludd

Med de avancerade omformningskontrollerna kan du justera inställningarna gällande Beskära och Utseende för dina videoklipp. Att beskära upptill eller nedtill på en bild – eller båda – kan hjälpa dig att omforma en standardvideo till en video i bredbild. Kontrollerna Utseende låter dig justera kantludd.

Gör något av följande för att beskära ett videoklipp:

 • Flytta beskärningsreglagen för att beskära pixlar från den övre, nedre, vänstra och högra kanten av din video.
 • Ange specifika procentvärden för den mängd som ska beskäras.

Så justerar du kantludd:

 • Dra reglaget Kantludd eller ange ett värde från 0 till 100 %.

Reglaget Kantludd påverkar kanterna på originalvideon vilket innebär att om du tillämpar beskärning kan kantludden döljas.

Återställ till standard

De grundläggande och avancerade transformeringskontrollerna har separata återställning för standardknappar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto