Prehľad nových funkcií

Najnovšie vydanie aplikácie Acrobat DC je už k dispozícii. Ak chcete získať ďalšie informácie, prejdite na položku Prehľad nových funkcií | Najnovšie vydanie aplikácie Acrobat DC.

Acrobat DC, vydanie z októbra 2016

Úplne nový nástroj Porovnať súbory

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

S úplne novým nástrojom Porovnať súbory môžete teraz rýchlo a presne zistiť rozdiely medzi dvoma verziami súboru PDF.

 • Porovnajte dve verzie dokumentu a zistite všetky zmeny v texte a obrázkoch.
 • Pozrite si zrozumiteľný súhrn výsledkov, ktorý vám poskytne prehľad rozdielov v súboroch.
 • Jednoducho sa presúvajte v dokumente a prezrite si jednotlivé rozdiely pomocou zobrazenia vedľa seba alebo zobrazenia jednej strany.
 • Filtrujte zmeny a rýchlo si prezrite všetky rozdiely v texte, obrázkoch, anotáciách, formátovaní, hlavičke/päte alebo pozadí.
 1. Vyberte položky Nástroje > Porovnať súbory.

  Poznámka: Tento nástroj mal v minulosti názov Porovnať dokumenty.

  Vyberte súbory na porovnanie

 2. Kliknite na položku Vybrať súbor vľavo a vyberte staršiu verziu súboru, ktorý chcete porovnať. Kliknite na položku Vybrať súbor vpravo a vyberte novšiu verziu súboru, ktorý chcete porovnať.

 3. Kliknite na položku Porovnať.

 4. Aplikácia Acrobat zobrazí výsledky v novom dokumente, ktorý uvádza zrozumiteľný súhrn všetkých rozdielov medzi súbormi.

  Porovnanie výsledkov

 5. Kliknutím na tlačidlo Prejsť na prvú zmenu začnite podrobne kontrolovať jednotlivé zmeny v súbore.

Ďalšie informácie nájdete v časti Porovnanie dvoch verzií súboru PDF.

Vylepšený nástroj Certifikáty

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Úplne nový nástroj Certifikáty umožňuje digitálne podpisovať, certifikovať a overovať dokumenty pomocou digitálneho identifikátora ľahšie ako kedykoľvek predtým.

 • Všetko jednoducho nastavte. V súboroch, na čipových kartách alebo tokenoch USB nájdite existujúce digitálne identifikátory a jednoducho ich nastavte na podpisovanie.
 • Prispôsobte vzhľad svojho podpisu. K svojmu podpisu pridajte podstatné informácie, ako sú logo, dátum alebo dôvod podpisu.
 • Použite obrázok svojho podpisu. Nakreslite svoj podpis alebo nahrajte naskenovaný obrázok, ktorý pridáte k svojej digitálnej totožnosti.

Nové pracovné postupy konfigurácie digitálneho identifikátora

Existujúce digitálne identifikátory môžete využiť na vytvorenie nových identifikátorov. Podľa toho, či vo vašom počítači je, alebo nie je k dispozícii digitálny identifikátor, sa vám zobrazí jeden z dvoch pracovných postupov zobrazených nižšie.

Keď nie je k dispozícii žiaden digitálny identifikátor:

 1. Keď vytvoríte podpisové pole alebo naň kliknete a žiadny digitálny identifikátor nie je k dispozícii, zobrazí sa nasledujúca výzva.

  Výzva na konfiguráciu digitálneho identifikátora

 2. Kliknite na možnosť Konfigurovať digitálny identifikátor. Zobrazí sa dialógové okno Nakonfigurovať digitálny identifikátor na podpisovanie.

  Vyberte typ digitálneho identifikátora

 3. Vyberte typ požadovaného digitálneho identifikátora, kliknite na možnosť Pokračovať a potom podľa pokynov sprievodcu vytvorte identifikátor.

  Ak vyberiete možnosť Vytvoriť nový digitálny identifikátor, v závislosti od operačného systému sa vám zobrazí nasledujúci súbor možností.

  Vyberte miesto na uloženie digitálneho identifikátora
  V systéme Windows

  Vyberte miesto na uloženie digitálneho identifikátora
  Na počítačoch s OS Mac sa zobrazí nová možnosť – Uložiť do Kľúčenky Apple

Ak sa nájde jeden alebo viac digitálnych identifikátorov:

 1. Keď vytvoríte podpisové pole alebo naň kliknete a máte k dispozícii jeden alebo viac digitálnych identifikátorov na podpis, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno, z ktorého možno vybrať požadovaný digitálny identifikátor.

  Vyberte digitálny identifikátor zo zoznamu

 2. Vyberte požadovaný digitálny identifikátor a pokračujte v podpisovaní.

Ďalšie informácie nájdete v časti Digitálne identifikátory.

Poznámka:

Ak chcete využívať pôvodný spôsob používania digitálneho podpisu, pomocou nasledujúcej novej možnosti môžete prepínať medzi novým a starým spôsobom podpisovania.

Úpravy > Predvoľby > Podpisy > Digitálne podpisy > Viac > Vytvorenie: Používajte nové používateľské rozhranie na podpisovanie a konfiguráciu digitálneho identifikátora.

Podpora novej technológie DirectInk

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Aplikácia Acrobat teraz podporuje novú technológiu DirectInk od spoločnosti Microsoft. Píšte a kreslite plynulejšie a presnejšie priamo v súboroch PDF pomocou zlepšeného nástroja Pero, ktorý využíva technológiu DirectInk. Ak chcete pomocou technológie DirectInk dosiahnuť ešte lepšie výsledky, na zariadeniach so systémom Windows 10, napríklad na zariadeniach Microsoft Surface Pro, používajte hardvérové pero.

Podpora akcií Späť a Znova vykonať v editore tagov

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Editor tagov podporuje operácie Späť a Znova vykonať (Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Tagy).

 • Vytvorenie nového tagu: operáciou Späť sa odstráni posledný vytvorený tag a operáciou Znova vykonať sa daný tag obnoví.
 • Odstránenie tagu: operáciou Späť sa odstránený tag obnoví a operáciou Znova vykonať sa tag odstráni.
 • Úprava tagu: operáciou Späť sa zruší posledná úprava tagu a operáciou Znova vykonať sa obnoví stav pred poslednou operáciou Späť.
 • Vystrihnutie a vloženie tagov: operáciou Späť sa zruší operácia Vystrihnúť a vložiť a operáciou Znova vykonať sa stav obnoví.
 • Vytvorenie viacerých tagov z výberu: operáciou Späť sa odstránia všetky tagy vytvorené z výberu a operáciou Znova vykonať sa všetky obnovia.

Vylepšené dialógové okno Uložiť ako PDF

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Ak ste otvorili súbor z  cloudového typu  (Creative Cloud, Document Cloud, DropBox, OneDrive atď.), dialógové okno Uložiť ako PDF bude mať predvolene nastavené zdrojové umiestnenie súboru, a nie Môj počítač.

Vlastné dialógové okno Uložiť ako

Podpora doplnku PDFMaker pre 64-bitovú aplikáciu Office 2016 na počítačoch s OS Mac

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Vďaka podpore nového doplnku PDFMaker môžete teraz vytvárať vysokokvalitné súbory Adobe PDF v rámci 64-bitovej verzie aplikácie Microsoft Word 2016 a PowerPoint 2016 pre systém Mac pomocou pásu s nástrojmi Acrobat (Acrobat > Vytvoriť PDF).

Obojstranné skenovanie v systémoch Mac pomocou ovládača ICA

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Na počítačoch s OS Mac je aktivované obojstranné skenovanie pomocou ovládača ICA. Obojstranne môžete skenovať aj vtedy, keď skener nie je obojstranný.

Nová knižnica OCR

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Aplikácia Acrobat DC má teraz novú verziu knižnice OCR (iDRS 15.2.2.1819).

Zrušená podpora programu QuickTime v systéme Windows

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Spoločnosť Apple už nebude poskytovať bezpečnostné aktualizácie pre starší softvér QuickTime v systéme Windows. Tento softvér tak nebude dostatočne zabezpečený voči zneužitiu. V záujme ochrany aplikácií Acrobat a Reader spoločnosť Adobe zrušila podporu softvéru QuickTime v systéme Windows. Aplikácie Acrobat DC a Reader DC teraz využívajú na prehrávanie starších videí QuickTime, teda videí vložených do súborov PDF vytvorených pomocou aplikácie Acrobat 9 a staršej, integrovaný prehrávač videí systému Windows.

Ďalšie informácie nájdete v časti Zrušená podpora programu QuickTime v systéme Windows.

Acrobat DC, vydanie z júla 2016

Doplnok PDFMaker pre program Word 2016 na počítačoch s OS Mac

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete vytvárať vysokokvalitné dokumenty Adobe PDF s priamymi prepojeniami v rámci programu Microsoft Word 2016 (32-bitová verzia 15.22 alebo novšia) pre počítače Mac pomocou nového pása s nástrojmi Acrobat.

Vytvárajte dokumenty PDF v rámci programu Word 2016 na počítači s OS Mac

Vylepšený výkon pri výbere textu na počítačoch s OS Mac

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Od OS X10.11 vykonala spoločnosť Apple zmeny v spôsobe kreslenia, v dôsledku ktorých sa v aplikáciách Acrobat ani Reader po potiahnutí myši neoznačí žiadny text, ktorý chcete vybrať. V snahe vyriešiť tento problém vykonala spoločnosť Adobe potrebné zmeny v aplikáciách Acrobat a Reader, s cieľom vylepšiť funkciu výberu textu. Tieto zmeny sa vzťahujú na väčšinu operácií vykonávaných potiahnutím myši, ako sú nástroj Ruka, nástroj Výber, karty, anotácie, úpravy atď.

Rozšírená podpora kódovania Unicode pri zachytení webu

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Do funkcie zachytenia webu bola pridaná podpora pre 36 nových jazykov a 83 nových rozsahov kódovania Unicode.

Pri zmene motívu sa nevyžaduje opätovné spustenie

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Keď v aplikácii Acrobat alebo Reader zmeníte motív (Zobrazenie > Motív zobrazenia > Svetlosivý/tmavosivý), motív sa uplatní okamžite, teda nie je potrebné opätovne spustiť aplikáciu.

Zobrazovanie jednotlivých ikon cloudových súborov na základe ich umiestnenia

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Pri názvoch cloudových súborov sa v aplikáciách Acrobat DC a Acrobat Reader DC teraz zobrazujú príslušné ikony na základe ich umiestnenia. Ikony sa zobrazujú v zozname naposledy použitých súborov, v ponuke Súbor a vo vlastných dialógových oknách otvorenia/uloženia.

Ikony cloudových súborov na základe ich umiestnenia
Ikony cloudových súborov indikujú vlastné umiestnenie – Document Cloud a Creative Cloud, Dropbox, SharePoint, OneDrive alebo Box

V aplikácii Acrobat DC Classic sú teraz k dispozícii moderné funkcie poznámok

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Úplne nové a vylepšené funkcie poznámok predstavené vo vydaní aplikácie Acrobat DC Continuous z mája 2016 sú k dispozícii aj v aplikácii Acrobat DC Classic.

Nástroj Pridať poznámku k nahradenému textu nájdete na paneli s nástrojmi Poznámka

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Nástroj Pridať poznámku k nahradenému textu, ktorý v predchádzajúcom vydaní na paneli s nástrojmi Poznámka chýbal, sme teraz vrátili späť.

Nástroj Pridať poznámku k nahradenému textu nájdete na paneli s nástrojmi Poznámka

Nastavenie aplikácie Acrobat ako predvoleného vlastníka súborov PDF na počítačoch so systémom Windows 10

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

V systéme Windows 10 Threshold 2 alebo v novších systémoch už aplikácie Acrobat Reader a Adobe Acrobat nie sú nastavené ako predvolený vlastník súborov PDF. Ak chcete aplikáciu Adobe Acrobat nastaviť ako vlastníka súborov PDF, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Spustite aplikáciu Acrobat. Po niekoľkých sekundách aplikácia Acrobat zistí, že nie je predvoleným vlastníkom, a zobrazí sa nižšie znázornená výzva.

  Výzva na nastavenie aplikácie Acrobat ako predvoleného vlastníka

 2. Kliknite na Áno. Zobrazí sa informačné dialógové okno s krokmi potrebnými na vykonanie tejto zmeny.

  Nastaviť aplikáciu Acrobat ako predvolenú

 3. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Aplikácia Acrobat spustí dialógové okno Nastaviť predvolené programy.

 4. V zozname programov vyberte položku Adobe Acrobat DC. Kliknite na položku Nastaviť tento program ako predvolený a potom kliknite na položku OK.

  Dialógové okno Nastaviť tento program ako predvolený

  Odstránené z verzií: Acrobat DC Continuous a Classic

Podpora služby Mobile Link v aplikáciách Acrobat a Reader bola zrušená. Zároveň boli odstránené časti používateľského rozhrania súvisiace s touto funkciou.

 • Posledné súbory budú naďalej k dispozícii a cez zoznam Posledné môžete aj naďalej vo všetkých svojich zariadeniach získať prístup k dokumentom PDF, ktoré ste nahrali do služby Adobe Document Cloud.
 • Naďalej máte možnosť ukladať a zdieľať súbory v službe Document Cloud.

Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky.

Acrobat DC, vydanie z mája 2016

Pozrite si na úvod rýchle tipy a podrobné návody

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Noví používatelia sa môžu rýchlo oboznámiť s používaním hlavných funkcií aplikácie Acrobat DC vďaka rýchlym tipom a podrobným návodom v zobrazení Domov.

Po spustení aplikácie Acrobat sa v zobrazení Domov ukážu možnosti sprievodcu Začíname s aplikáciou Acrobat DC. Výberom niektorej z možností spustíte príslušnú prehliadku alebo stručné video.

Začíname s aplikáciou Acrobat

Pri prehliadke sa bude postupne zobrazovať séria tipov v rámci produktu, pričom ďalší tip sa objaví, až keď zareagujete na ten aktuálny.

V aplikácii Acrobat môžete získať prepojenie na mobilnú aplikáciu Acrobat Reader

Aplikácia Acrobat dokáže do vášho mobilného zariadenia odoslať textovú správu s prepojeniami (na obchody iOS App Store/Google Play), pomocou ktorých si môžete nainštalovať mobilnú aplikáciu Acrobat Reader.

 1. Nezabudnite, že sa musíte prihlásiť (ak ste sa už prihlásili, v pravom hornom rohu sa zobrazuje vaše meno).

 2. Vyberte možnosť Získať mobilnú aplikáciu Acrobat Reader (jedna z možností na vyššie uvedenej snímke obrazovky).

 3. V dialógovom okne Mobilná aplikácia vyberte príslušnú krajinu, zadajte číslo vášho mobilu a potom kliknite na možnosť Poslať správu s prepojením.

  Získajte aplikáciu Acrobat Reader do mobilného zariadenia

 4. Aplikácia Acrobat vám do mobilného zariadenia odošle správu. Podľa pokynov v tejto správe dokončite inštaláciu mobilnej aplikácie.

  Poznámka:

  Spoločnosť Adobe tu zadané telefónne číslo nebude uchovávať.

Zmodernizovanie používateľského rozhrania – nový tmavosivý motív

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Ako doplnok k svetlosivému motívu má teraz aplikácia Acrobat DC a Acrobat Reader DC nový tmavosivý motív, ktorý je zladený s inými produktmi Creative Cloud, ako napr. Photoshop, Illustrator a Premiere Pro. Tento motív umožňuje príjemnú vizuálnu skúsenosť, najmä pri práci s bohatými farbami a dizajnom. Taktiež výrazne zjednodušuje súčasnú prácu vo viacerých aplikáciách.

V rámci predvoleného nastavenia zostáva motív svetlosivý. Ak ho chcete zmeniť na tmavosivý, prejdite na položku Zobrazenie > Motív zobrazenia > Tmavosivý a opätovne spustite aplikáciu Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC.

Nový tmavosivý motív

Pripojenia Box a OneDrive v aplikácii Acrobat

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Teraz popri práci s aplikáciou Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC na svojom počítači môžete jednoducho ukladať súbory a otvárať ich prostredníctvom účtov úložísk Box a OneDrive Consumer alebo Business.

Po pridaní účtu Box alebo OneDrive v zobrazení Domov alebo vo vlastnom dialógovom okne Otvoriť alebo Uložiť môžete jednoducho vykonávať štandardné operácie so súbormi v rámci aplikácie Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC – otvárať ich, ukladať ako, vytvárať dokumenty PDF, exportovať dokumenty PDF a prikladať ich k e-mailom.

Pripojenia Box a OneDrive v zobrazení Domov
Pripojenia Box a OneDrive v zobrazení Domov

Pripojenia Box a OneDrive vo vlastnom dialógovom okne otvorenia/uloženia
Pripojenia Box a OneDrive vo vlastnom dialógovom okne otvorenia/uloženia

Po pridaní účtu uvidíte príslušnú položku na ľavej table a zoznam súborov a priečinkov na pravej table. Teraz máte tu a tiež vo vlastnom dialógovom okne Otvoriť alebo Uložiť k dispozícii všetky akcie vzťahujúce sa konkrétne na vybratý typ súboru.

Pripojenia Box a OneDrive v zobrazení Domov
Pripojenia Box a OneDrive v zobrazení Domov

Poznámka:

Príkazy pre hľadanie, triedenie a filtrovanie ešte nie sú v zobrazení Domov pre súbory Box a OneDrive dostupné. Aplikácia Adobe neukladá súbory z úložísk Box alebo OneDrive na vlastné servery.

Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s online účtami úložísk v aplikácii Acrobat DC.

Moderné rozhranie v aplikácii Scan

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Nástroj skenovania má teraz nové zjednodušené používateľské rozhranie. Vďaka novému rozhraniu budete môcť jednoducho skenovať papierové dokumenty do formátu PDF pomocou predvolených nastavení alebo prednastavenia. Budete tiež môcť jednoducho upravovať nastavenia skenovania v rámci jedného rozhrania pomocou prepínačov, ikony ozubeného kolieska alebo oboch (podľa možností).

Prístup k aplikácii získate cez položku Nástroje > Vytvoriť PDF > Skener. Nové rozhranie sa zobrazí zakaždým, keď začnete pracovný postup Vytvoriť alebo vložiť PDF zo skenera.

Nové používateľské rozhranie aplikácie Scan

Úprava nastavení a konfigurácia prednastavení

Ikona Nastavenia  sa zobrazuje vedľa predvolených nastavení alebo zvoleného prednastavenia. Kliknutím na túto ikonu zobrazíte všetky súvisiace nastavenia, ktoré môžete zmeniť a uložiť, alebo môžete skenovať pomocou upravených nastavení.

Ďalšie informácie nájdete v časti Skenovanie dokumentov do formátu PDF.

Nové a vylepšené zadávanie poznámok

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Poskytujte a dostávajte rýchlu a jasnú spätnú väzbu vďaka úplne novým nástrojom na zadávanie poznámok a intuitívnemu dotykovému rozhraniu.

 • Panel s nástrojmi Poznámka si môžete prispôsobiť, aby sa na ňom zobrazovali funkcie, ktoré používate.
 • Bez problémov môžete meniť farbu, písmo alebo veľkosť textu poznámky.
 • Poznámky si môžete ľahko prezerať a prechádzať nimi. Poznámky môžete organizovať podľa strany, autora, dátumu, typu, stavu začiarknutia alebo farby. Rýchlu správu poznámok zároveň umožňujú filtre.
 • Odpovedajte na lístky s poznámkami prostredníctvom jedného vlákna, ktoré zobrazí všetky odpovede na anotáciu v jednej konverzácii.
 • Na dotykových zariadeniach ťuknutím na vyplniteľné textové polia zobrazíte softvérovú klávesnicu.
 • Činnosti súvisiace s poznámkami – ako napríklad odstránenie, premiestnenie alebo pridanie poznámky k textu – môžete ovládať pomocou klávesových skratiek. Keď otvoríte nástroj Poznámka, v predvolenom nastavení sa aktivujú skratky na označenie textu.
 • Pomocou nového zvýrazňovača môžete označovať naskenované dokumenty bez toho, aby bolo potrebné spustiť OCR.

Prispôsobenie panela s nástrojmi Poznámka

Kliknite pravým tlačidlom na panel s nástrojmi Poznámka a v dialógovej ponuke vyberte možnosť Prispôsobiť nástroje na zadávanie poznámok.

Prispôsobenie panela s nástrojmi na zadávanie poznámok

V dialógovom okne Prispôsobenie nástrojov na zadávanie poznámok zvoľte nástroje, ktoré často používate.

Dialógové okno Prispôsobenie nástrojov na zadávanie poznámok
1. Zo zoznamu vyberte nástroje. 2. Kliknutím nástroj pridajte. 3. Pridané nástroje sa zobrazia navrchu. 4. Kliknutím uložte zmeny.

Bez problémov meňte farbu, písmo alebo veľkosť textu poznámky

Jednoducho vyberte a upravte farbu zvýraznenia textu – okno výberu farby nájdete na paneli nástrojov Poznámka.

Okno výberu farby na paneli nástrojov na zadávanie poznámok

Nástroje na formátovanie textu sa pre nástroje Písací stroj a Textové pole zobrazujú automaticky. Len čo kliknete na ľubovoľné miesto na stránke, pod panelom nástrojov Poznámka sa zobrazí rozbaľovacia ponuka Vlastnosti textu.

Nástroje na formátovanie textu sa pre nástroje Písací stroj a Textové pole zobrazujú automaticky

Poznámky si môžete ľahko prezerať a prechádzať nimi

Organizácia na table poznámok podľa strán.

Organizácia založená na stranách pre poznámky

Odpovedajte na lístky s poznámkami v rámci jedného vlákna

Každá anotácia sa teraz zobrazuje ako konverzácia, pod ktorou sa objavujú všetky odpovede vo forme jedného vlákna.

Odpovede v rámci jedného vlákna

Doplnok PDFMaker pre program PowerPoint 2016 (operačný systém Mac)

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete vytvárať vysokokvalitné dokumenty Adobe PDF s priamymi prepojeniami v rámci programu Microsoft PowerPoint 2016 (32-bitová verzia 15.19 alebo novšia) pre počítače Mac pomocou nového pása s nástrojmi Acrobat.

Hosťujte zdieľanú recenziu na lokalitách SharePoint alebo Office 365 (operačný systém Mac)

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete na počítači s operačným systémom Mac iniciovať recenzie na lokalitách SharePoint alebo Office 365.

Ďalšie informácie nájdete v časti Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365.

Miniatúrne ukážky na počítačoch so 64-bitovým systémom (Windows)

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Zobrazenie miniatúrnej ukážky súborov PDF v programe Windows Prieskumník je odteraz k dispozícii aj na 64-bitových platformách. Aktivujete ju tak, že prejdete do položky Predvoľby > Všeobecné a vyberiete možnosť Povoliť miniatúrne ukážky PDF v programe Windows Prieskumník.

Kompletné možnosti čítania textu nahlas

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Čítačky obrazoviek teraz dokážu nahlas prečítať možnosti zobrazenia Domov a dialógového okna Uložiť ako, čo zlepšuje prístup pre používateľov so zhoršeným zrakom.

Zmena predvoleného písma pre záložný jazyk v rámci úpravy PDF a funkcie Pridať text

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Teraz si môžete zvoliť konkrétne písmo pre funkciu Pridať text aj možnosť záložného jazyka v rámci funkcií úpravy textu, a to prostredníctvom dvoch nových možností písma v predvoľbách funkcie Úprava obsahu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena predvoleného písma pre záložný jazyk v rámci úpravy PDF a funkcie Pridať text

Vylepšená presnosť OCR pre ázijské jazyky

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Presnosť optického rozpoznávania znakov pri skenovaní dokumentov písaných v zjednodušenej aj tradičnej čínštine, japončine a kórejčine sa výrazne zlepšila.

Acrobat DC, vydanie z januára 2016

Vylepšenia rozhrania s kartami

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Potvrdenie pred zatvorením aplikácie, keď je otvorených viacero kariet

Keď zatvárate aplikáciu Acrobat DC, ktorá má otvorených viacero kariet alebo dokumentov, zobrazí sa výzva na potvrdenie, aby ste neúmyselne nezavreli dokumenty, ktoré chcete ponechať otvorené.

Potvrdenie pred zatvorením karty alebo dokumentu
Potvrdenie pred zatvorením kariet/dokumentov

Taktiež bola zavedená nová predvoľba na obnovenie výzvy na potvrdenie – Úpravy > Predvoľby > Všeobecné > Výzva pred zatvorením viacerých kariet. Predvolene je zapnutá.

Usporiadanie dlaždíc s kartami vedľa seba alebo pod sebou

Ak máte otvorených viacero dokumentov, môžete ich odteraz navzájom porovnávať vďaka usporiadaniu dlaždíc s kartami vedľa seba alebo pod sebou pomocou možnosti Dlaždice alebo ponuky Okno (Okno > Dlaždice > Vedľa seba/Pod sebou). Vytvoria sa samostatné okná so snímkami kariet a uložia sa podľa zvoleného spôsobu.

Príklad vertikálneho dlaždicového usporiadania v aplikácii Acrobat
Vertikálne dlaždicové usporiadanie kariet

Horizontálne dlaždicové usporiadanie kariet
Horizontálne dlaždicové usporiadanie kariet

Hosťovanie zdieľanej recenzie na lokalitách SharePoint/Office 365 (Windows)

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Teraz môžete hosťovať zdieľané recenzie na lokalitách SharePoint/Office 365.

Ďalšie informácie nájdete v časti Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365.

Účasť na recenziách v prostredí služieb Office 365/SharePoint (Mac OS)

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Používatelia počítačov Mac sa odteraz môžu zúčastniť recenzií v prostredí služieb Office 365/SharePoint.

Zobrazenie Domov na počítačoch Mac

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Keď zavriete všetky dokumenty PDF, zobrazenie Domov sa predvolene zavrie.

Podpora pre Windows Threshold 2

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Aplikácie Acrobat/Reader DC a XI teraz podporuje systém Windows Threshold 2.

Podpora pre Mac Office 2016

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Aplikácia Acrobat teraz podporuje možnosť vytvárania dokumentov PDF zo súborov programu Office 2016 na počítačoch Mac prostredníctvom pracovných postupov ponuky Vytvoriť PDF v aplikácii Acrobat.

Voliteľná registrácia identifikátora Adobe ID na používanie so sériovým číslom (len pre viacerých používateľov)

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Koncoví používatelia si na používanie aplikácie Acrobat DC nemusia vytvoriť identifikátor Adobe ID, pretože spoločnosť Adobe zmenila registráciu na používanie so sériovým číslom na dobrovoľnú.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu