Príručka používateľa Zrušiť

Skenovanie dokumentov do formátu PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Naskenujte papierový dokument do formátu PDF a pomocou aplikácie Acrobat ho premeňte na inteligentný súbor PDF s vyberateľným textom a možnosťou vyhľadávania.
 

Skenovanie papierového dokumentu do súboru PDF

Pomocou aplikácie Acrobat a skenera môžete súbor PDF vytvoriť priamo z papierového dokumentu. V systéme Windows podporuje aplikácia Acrobat ovládače skenera TWAIN a ovládače WIA (Windows Image Acquisition). V systéme Mac OS podporuje aplikácia Acrobat ovládače TWAIN a Image Capture (ICA).

V systéme Windows môžete buď použiť Režim automatickej detekcie farieb a nechať aplikáciu Acrobat, aby určila typ obsahu papierového dokumentu, alebo môžete podľa svojho úsudku použiť iné prednastavenia (Čiernobiely dokument, Dokument v odtieňoch sivej, Farebný obrázok a Farebný dokument). Môžete nastaviť prednastavenia skenovania alebo použiť voľbu Vlastné skenovanie na skenovanie s vybratými nastaveniami.

Poznámka:

Prednastavené skenovanie je k dispozícii len pre ovládače skenera, ktoré podporujú režim Skryť natívne rozhranie skenera. Prednastavenia skenovania nie sú k dispozícii v systéme Mac OS.

Ak je v systéme Windows nainštalovaný ovládač WIA pre skener, na vytvorenie súboru PDF môžete použiť tlačidlo Skenovať, ktoré sa nachádza na skeneri. Stlačte tlačidlo Skenovať a zo zoznamu registrovaných aplikácií v systéme Windows vyberte aplikáciu Adobe Acrobat. V skenovacom rozhraní aplikácie Acrobat vyberte skener a prednastavenie dokumentu alebo položku Vlastné skenovanie.

Ak chcete naskenovať papierový dokument do formátu PDF pomocou aplikácie Acrobat, prejdite na položky Nástroje > Vytvoriť PDF. Zobrazí sa rozhranie Vytvoriť súbor PDF z akéhokoľvek formátu. Výberom položky Skener zobrazte dostupné možnosti.

V systéme Windows:

Možnosti naskenovania papierového dokumentu do formátu PDF
Vytvárajte súbory PDF v rozhraní Skener. Kliknutím na nastavenia alebo ikonu ozubeného kolieska zobrazíte všetky nastavenia pre vybratú možnosť.

V systéme Mac:

Možnosti naskenovania papierového dokumentu do formátu PDF v systéme Mac
Vytvárajte súbory PDF z rozhrania skenera; vyberte si skener a potom kliknutím na tlačidlo Ďalšie zobrazte nastavenia pre vybraný skener.

Skenovanie papierového dokumentu do súboru PDF pomocou režimu automatickej detekcie farieb (Windows)

 1. Vyberte voľby Nástroje > Vytvoriť PDF > Skener > Režim automatickej detekcie farieb.

  Poznámka:

  Ak chcete skenovaný dokument priložiť k existujúcemu súboru, postupujte takto:

  1. Vyberte začiarkavacie políčko Priložiť k existujúcemu súboru.
  2. Ak máte súbory otvorené v aplikácii Acrobat, vyberte príslušný súbor z rozbaľovacej ponuky alebo kliknite na položku Prehľadávať a vyberte príslušný súbor.

  Ak chcete naskenovať do súboru PDF viacero súborov, kliknite na ikonu Nastavenia . Zobrazí sa rozhranie Vlastné skenovanie. Označte začiarkavacie políčko Zobraziť výzvu na skenovanie ďalších strán.

 2. Kliknite na položku Skenovať.

 3. Ak sa zobrazí výzva na skenovanie ďalších strán, vyberte voľbu Skenovať ďalšie strany, Skenovať obrátené strany alebo Skenovanie je dokončené a kliknite na tlačidlo OK.

Skenovanie papierového dokumentu do súboru PDF s použitím prednastavenia (Windows)

 1. Vyberte voľby Nástroje > Vytvoriť PDF > Skener > [prednastavenia dokumentu].

  Poznámka:

  Ak chcete skenovaný dokument priložiť k existujúcemu súboru, postupujte takto:

  1. Vyberte začiarkavacie políčko Priložiť k existujúcemu súboru.
  2. Ak máte súbory otvorené v aplikácii Acrobat, vyberte príslušný súbor z rozbaľovacej ponuky alebo kliknite na položku Prehľadávať a vyberte príslušný súbor.

  Ak chcete naskenovať do súboru PDF viacero súborov, kliknite na ikonu Nastavenia . Zobrazí sa rozhranie Vlastné skenovanie. Označte začiarkavacie políčko Zobraziť výzvu na skenovanie ďalších strán.

 2. Kliknite na položku Skenovať.

 3. Ak sa zobrazí výzva na skenovanie ďalších strán, vyberte voľbu Skenovať ďalšie strany, Skenovať obrátené strany alebo Skenovanie je dokončené a kliknite na tlačidlo OK.

Skenovanie papierového dokumentu do súboru PDF bez prednastavení

 1. Vyberte voľby Nástroje > Vytvoriť PDF > Skener > Predvolené nastavenia alebo Vlastné nastavenia.

  Poznámka:

  Ak chcete skenovaný dokument priložiť k existujúcemu súboru, postupujte takto:

  1. Vyberte začiarkavacie políčko Priložiť k existujúcemu súboru.
  2. Ak máte súbory otvorené v aplikácii Acrobat, vyberte príslušný súbor z rozbaľovacej ponuky alebo kliknite na položku Prehľadávať a vyberte príslušný súbor.
 2. Ak chcete zmeniť nastavenia, kliknite na ikonu  Nastavenia .   Zobrazí sa rozhranie Vlastné skenovanie. Podľa potreby vyberte možnosti skenovania.

  Ak chcete naskenovať do súboru PDF viacero súborov, označte začiarkavacie políčko Zobraziť výzvu na skenovanie ďalších strán.

  Poznámka:

  Ak zadáte, že chcete namiesto používateľského rozhrania aplikácie Acrobat použiť možnosť Zobraziť používateľské rozhranie skenera, zobrazia sa iné okná alebo dialógové okná. Ďalšie informácie o dostupných voľbách nájdete v dokumentácii k skeneru. V systéme Mac OS sa užívateľské rozhranie skenera zobrazuje vždy.

 3. Kliknite na položku Skenovať.

 4. Ak sa zobrazí výzva na skenovanie ďalších strán, vyberte voľbu Skenovať ďalšie strany, Skenovať obrátené strany alebo Skenovanie je dokončené a kliknite na tlačidlo OK.

Vylepšenie alebo optimalizácia naskenovaného súboru PDF

 1. Otvorte PDF vytvorené zo skenovaného dokumentu.
 2. Vyberte možnosť Nástroje > Skenovať a OCR > Vylepšiť > Naskenovaný dokument.

 3. Vyberte voľby na sekundárnom paneli s nástrojmi – kliknite na ikonu Nastavenia , v dialógovom okne Vylepšiť skenované PDF vyberte príslušné voľby a kliknite na tlačidlo OK.

  Ďalšie informácie o možnostiach zobrazených v dialógovom okne nájdete v dialógovom okne Vylepšiť skenované PDF.

Konfigurácia prednastavení skenovania (systém Windows)

 1. Vyberte voľby Nástroje > Vytvoriť PDF > Skener.

 2. Vyberte prednastavenie: Režim automatickej detekcie farieb, Čiernobiely dokument, Farebný dokumentDokument v odtieňoch sivej alebo Farebná fotografia.

 3. Kliknite na ikonu Nastavenia vedľa prednastavenia. V závislosti od vášho výberu sa zobrazí rozhranie Vlastné skenovanie alebo Konfigurovať predvolené nastavenia pre.

 4. Upravte nastavenia podľa potreby.

  Ak chcete naskenovať do súboru PDF viacero súborov, označte začiarkavacie políčko Zobraziť výzvu na skenovanie ďalších strán.

 5. Kliknutím na voľbu Uložiť nastavenia uložte prednastavenie a potom kliknutím na tlačidlo krížika (X) zatvorte rozhranie.

Voľby skenovania

Po výbere skenera si môžete vybrať alebo prispôsobiť jeho rôzne možnosti skenovania podľa vlastných požiadaviek.

Skener

Vyberte nainštalovaný skener. V počítači musí byť nainštalovaný skenovací softvér od výrobcu skenera. Ak chcete zadať voľby skenera, kliknite na tlačidlo Voľby. Tento krok môžete vykonať iba v systéme Windows.

Zobraziť používateľské rozhranie skenera

Túto možnosť vyberte, len ak chcete zobraziť nastavenia v oknách alebo dialógových oknách poskytnutých výrobcom skenera. Ak túto možnosť nevyberiete, skenovanie sa spustí s nastaveniami zadanými v rozhraní Vlastné skenovanie alebo Konfigurovať predvolené nastavenia.

Strany

Zadajte jednostranné alebo obojstranné skenovanie. Ak vyberiete nastavenie Obe strany a skener je nastavený len na jednostranné skenovanie, nastavenie skenera má prednosť pred nastavením aplikácie Acrobat.

Poznámka:

Obidve strany listov môžete skenovať aj na skeneroch, ktoré automatické obojstranné skenovanie nepodporujú. Pri zvolení voľby Obe strany sa po naskenovaní prvých strán otvorí dialógové okno. Potom môžete otočiť pôvodné papierové dokumenty v zásobníku a vybrať voľbu Skenovať obrátené strany (vložiť opačné strany listov) v tomto dialógovom okne. Vznikne tak súbor PDF, ktorý bude mať všetky strany v správnom poradí.

Režim farby (len v systéme Windows)

Vyberte základný farebný režim (automatická detekcia, farebný, čiernobiely alebo odtiene sivej), ktorý skener podporuje. Táto voľba je prístupná, ak sú voľby skenera nastavené na použitie volieb zadaných v dialógovom okne na skenovanie v aplikácii Acrobat namiesto volieb zadaných v skenovacej aplikácii.

Rozlíšenie (len v systéme Windows)

Vyberte rozlíšenie, ktoré daný skener podporuje. Táto voľba je prístupná, ak sú voľby skenera nastavené na použitie volieb zadaných v dialógovom okne pre skenovanie v aplikácii Acrobat namiesto volieb zadaných v skenovacej aplikácii.

Poznámka:

Ak vyberiete voľbu farebného režimu alebo rozlíšenia, ktoré skener nepodporuje, zobrazí sa hlásenie a otvorí sa okno aplikácie skenera. V okne aplikácie skenera vyberte iné voľby.

Veľkosť papiera (len v systéme Windows)

Vyberte veľkosť papiera alebo zadajte vlastnú Šírku a Výšku.

Zobraziť výzvu na skenovanie ďalších strán

Ak je vybratá táto voľba, po každom skenovaní sa zobrazí dialógové okno s výzvou na skenovanie ďalších strán.

Kvalita > Optimalizovať obrázok

Túto voľbu vyberte, ak chcete spustiť proces optimalizácie súboru PDF. Táto voľba sa používa na skomprimovanie a filtrovanie obrázkov v skenovanom súbore PDF. Ak chcete prispôsobiť optimalizáciu príslušnými nastaveniami pre filtrovanie a kompresiu súboru, kliknite na ikonu Nastavenia .

Kvalita > Optimalizovať obrázok > Malá veľkosť/Vysoká kvalita

Potiahnutím jazdca nastavte požadované vyváženie medzi veľkosťou súboru a jeho kvalitou.

Výstup > Pridať do existujúceho súboru

Pridá prevedený naskenovaný dokument do existujúceho súboru PDF. Vyberte otvorený dokument z rozbaľovacej ponuky alebo vyhľadajte a vyberte súbor PDF.

Výstup > Vytvoriť nový súbor PDF

Vytvorí dokument PDF.

Výstup > Uložiť viacero súborov

Vytvorí viacero súborov z viacerých papierových dokumentov. Kliknite na ikonu Nastavenia a zadajte, či chcete vytvoriť portfólio PDF súborov, počet strán pre každý súbor a predponu názvu súboru.

Rozpoznať text (OCR)

Túto voľbu vyberte v prípade, že chcete previesť obrázky s textom v súbore PDF na text, ktorý bude možné prehľadávať a vyberať. Táto voľba aplikuje na obrázky s textom optické rozpoznávanie znakov (OCR) a rozpoznávanie písiem a strán. Na zadanie nastavení v dialógovom okne Rozpoznanie textu – nastavenie kliknite na ikonu Nastavenia . Pozrite si článok Rozpoznanie textu v skenovaných dokumentoch

Pridať metadáta

Ak je vybratá táto voľba, po skenovaní sa zobrazí dialógové okno Vlastnosti dokumentu. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu môžete do súboru PDF pridať metadáta alebo informácie o naskenovanom dokumente. Ak vytvárate viacero súborov, môžete zadať spoločné metadáta pre všetky súbory.

Zmeniť na kompatibilné s PDF/A

Túto voľbu vyberte, ak chcete, aby PDF vyhovovalo štandardom ISO pre PDF/A-1b.

Dialógové okno Optimalizovať skenované PDF

Dialógové okno Vylepšiť skenované PDF určuje nastavenia filtrovania a komprimovania obrázkov naskenovaných pre súbor PDF. Predvolené nastavenia sú vhodné pre široký rozsah strán dokumentov, ale ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu obrázkov, menšiu veľkosť súborov, prípadne kvôli problémom pri skenovaní môžete tieto nastavenia prispôsobiť.

Aplikovať adaptívnu kompresiu

Rozdelí každú stranu na čiernobiele oblasti, oblasti v odtieňoch sivej a farebné oblasti a vyberie zobrazenie, ktoré zachová vzhľad a pritom podstatne skomprimuje každý typ obsahu. Odporúčané rozlíšenie pre skenovanie je 300 dpi pre vstup v odtieňoch sivej a RGB alebo 600 dpi pre čiernobiely vstup.

Farebné skeny/Skeny v odtieňoch sivej

Pri skenovaní farebných strán alebo strán v odtieňoch sivej vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

JPEG2000

Na farebné obrázky sa aplikuje kompresia JPEG2000. (Toto nastavenie sa neodporúča pri vytváraní súborov PDF/A. Namiesto neho použite formát JPEG.)

ZIP

Na farebné obrázky sa aplikuje kompresia ZIP.

JPEG

Na farebné obrázky sa aplikuje kompresia JPEG.

Poznámka:

Skener použije buď vybratú voľbu Farba/Odtiene sivej, alebo vybratú voľbu Monochromatický. To, ktoré z týchto nastavení sa skutočne použije, závisí od nastavení, ktoré vyberiete v dialógovom okne Skenovanie v aplikácii Acrobat alebo v rozhraní TWAIN skenera, ktoré sa môže otvoriť po kliknutí na tlačidlo Skenovať v dialógovom okne Skenovanie v aplikácii Acrobat. (Štandardne sa dialógové okno skenovacej aplikácie neotvára.)

Monochromatické  skeny

Pri skenovaní čiernobielych alebo jednofarebných obrázkov vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

JBIG2 (bezstratový) a JBIG2 (stratový)

Na čiernobiele vstupné strany sa aplikuje spôsob kompresie JBIG2. Pri najvyšších úrovniach kvality sa používa bezstratový spôsob a pri nižších úrovniach sa text výrazne skomprimuje. Textové strany komprimované spôsobom JBIG2 sú typicky o 60 % menšie než strany komprimované spôsobom CCITT Group 4, ale ich spracovanie je pomalé. Kompatibilné s aplikáciou Acrobat 5.0 (PDF 1.4) a novšími verziami.

Poznámka:

V záujme dosiahnutia kompatibility s aplikáciou Acrobat 4.0 použite iný spôsob kompresie než JBIG2.

CCITT Group 4

Aplikuje kompresiu CCITT Group 4 na obrázky čiernobielych vstupných strán. Tento rýchly a bezstratový spôsob kompresie je kompatibilný s verziou Acrobat 3.0 (PDF 1.2) a novšími verziami.

Malá veľkosť/Vysoká kvalita

Nastavuje vyváženie medzi veľkosťou súboru a jeho kvalitou.

Odstrániť naklonenie

Pootočí každú stranu, ktorá nie je položená rovnobežne s okrajmi sklenenej plochy skenera, a tým stranu súboru PDF zvislo vyrovná. Vyberte voľbu Zapnuté alebo Vypnuté.

Odstránenie pozadia

Pri skenovaní v odtieňoch sivej alebo vo farbách (nie pre čiernobiely vstup) prevedie takmer biele plochy na čisto bielu.

Poznámka:

Aby ste dostali dobré výsledky, skalibrujte nastavenie jasu a kontrastu skenera tak, aby naskenovaná normálna čiernobiela strana mala tmavo sivý alebo čierny text a biele pozadie. Potom by ste mali pomocou volieb Vypnuté alebo Nízke dosiahnuť dobré výsledky. Pri skenovaní zažltnutého papiera alebo novín použite voľbu Stredné alebo Vysoké, ktorá pozadie strany „vyčistí“.

Odstrániť raster

Odstráni štruktúru poltónových bodov, ktorá môže znížiť kompresiu JPEG, spôsobiť vznik moaré a zhoršiť čitateľnosť textu. Vhodné pre vstupy v odtieňoch sivej a RGB s rozlíšením 200 – 400 dpi alebo v prípade adaptívnej kompresie pre čiernobiely vstup s rozlíšením 400 – 600 dpi. Pri nastavení Zapnuté (odporúča sa) sa použije filter pre vstup v odtieňoch sivej alebo RGB s rozlíšením 300 dpi alebo vyšším. Voľbu Vypnuté vyberte, ak skenujete stranu, ktorá neobsahuje žiadne obrázky ani plné plochy, alebo ak skenujete s rozlíšením, ktoré prekračuje vyšší než efektívny rozsah.

Zaostrenie textu

V naskenovanom súbore PDF sa zaostrí text. Predvolená hodnota je nízka a vhodná pre väčšinu dokumentov. Zvýšte ju, ak je kvalita vytlačeného dokumentu nízka a text je nejasný.

Dialógové okno Rozpoznanie textu – nastavenie

Jazyk dokumentu

Štandardne sa jazyk OCR vyberá z predvolenej lokality. Ak chcete jazyk zmeniť, kliknite na voľbu Upraviť a vyberte iný jazyk.

Výstup

Obraz s možnosťou vyhľadávania alebo upraviteľný text a obrázky.   

Tipy na skenovanie

 • Skenovanie v aplikácii Acrobat akceptuje obrázky s rozlíšením 10 až 3000 dpi. Ak vyberiete voľbu Obraz s možnosťou vyhľadávania alebo ClearScan ako nastavenie položky Štýl výstupu PDF, vyžaduje sa vstupné rozlíšenie 72 dpi alebo vyššie. Vstupné rozlíšenie vyššie než 600 dpi sa prevzorkuje dole na 600 dpi alebo nižšie.

 • Bezstratovú kompresiu možno použiť iba na monochromatické obrázky. Ak chcete použiť bezstratovú kompresiu na naskenovaný obrázok, vyberte si jednu z týchto možností v rámci možností optimalizácie v dialógovom okne Optimalizovať skenované PDF: CCITT Group 4 alebo JBIG2 (bezstratovo) pre monochromatické obrázky. Ak je tento obrázok súčasťou súboru PDF a súbor uložíte pomocou voľby Uložiť, naskenovaný obrázok zostáva nekomprimovaný. Ak súbor PDF uložíte pomocou voľby Uložiť ako, môže dôjsť ku kompresii obrázka.

 • Pri väčšine strán vznikne čiernobielym skenovaním s rozlíšením 300 dpi text, ktorý je najvhodnejší na prevod. Pri rozlíšení 150 dpi je presnosť OCR trochu nižšia a vyskytuje sa viac chýb pri rozpoznávaní písiem. Pri rozlíšení 400 dpi a vyššom sa spracovanie spomalí a skomprimované strany sú väčšie. Ak je na strane príliš veľa nerozoznaných slov alebo malý text (9 bodov alebo menší), skúste skenovanie pri vyššom rozlíšení. Vždy, keď je to možné, skenujte čiernobielo.

 • Keď je voľba Rozpoznať text s použitím OCR vypnutá, môže sa použiť úplný rozsah rozlíšenia od 10 do 3000 dpi, ale odporúčané rozlíšenie je 72 dpi a vyššie. Pri nastavení adaptívnej kompresie je odporúčané rozlíšenie 300 dpi pre vstup v odtieňoch sivej alebo RGB a 600 dpi pre čiernobiely vstup.

 • Skenovaním strán v 24-bitovej farbe, pri rozlíšení 300 dpi a s rozmermi 8,5 x 11 palcov (21,59 x 27,94 cm) vzniknú pred kompresiou veľké obrázky (25 MB). Váš systém môže pre skenovanie obrázka požadovať 50 MB alebo viac virtuálnej pamäte. Pri rozlíšení 600 dpi je skenovanie a spracovanie zvyčajne približne štyrikrát pomalšie ako pri rozlíšení 300 dpi.

 • Nepoužívajte rozklad farieb (dithering) ani poltónové nastavenia skenera. Tieto nastavenia môžu zlepšiť vzhľad fotografií, ale sťažujú rozpoznanie textu.

 • Pri texte vytlačenom na farebnom papieri skúste zvýšiť jas a kontrast asi o 10 %. Ak má váš skener možnosť filtrovať farby, zvážte možnosť použiť filter alebo lampu na potlačenie farby pozadia. Ak text nie je jasný a sú v ňom vynechané miesta, skúste skenovaný výstup sprehľadniť úpravou kontrastu a jasu na skeneri.

 • Ak má váš skener ručné ovládanie jasu, nastavte ho tak, aby jednotlivé znaky boli zreteľne a dobre vykreslené. Ak sa znaky navzájom dotýkajú, použite vyššie (jasnejšie) nastavenie. Ak sú znaky oddelené, použite nižšie (tmavšie) nastavenie.

Riešenie problémov so skenerom

Rozpoznanie textu v skenovaných dokumentoch

Pomocou aplikácie Acrobat môžete rozpoznať text v skôr naskenovaných dokumentoch, ktoré už boli prevedené do formátu PDF. Softvér pre OCR (Optical Character Recognition) umožňuje v naskenovanom PDF vyhľadávať, opravovať a kopírovať text. Ak chcete v súbore PDF použiť funkciu OCR, pôvodné rozlíšenie skenera musí byť nastavené na hodnotu 72 dpi alebo vyššiu.

Poznámka:

Skenovaním pri rozlíšení 300 dpi vznikne text, ktorý je najvhodnejší na prevod. Pri rozlíšení 150 dpi je presnosť funkcie OCR o niečo nižšia.

Rozpoznávanie textu v jednom dokumente

 1. Otvorte naskenované PDF.
 2. Zvoľte možnosť Nástroje > Skenovať a OCR > Rozpoznať text > V tomto súbore.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazia voľby položky Rozpoznať text.

 3. Na sekundárnom paneli vyberte rozsah strán a jazyk pre rozpoznávanie textu.

 4. Môžete tiež kliknúť na položku Nastavenia, čím otvoríte dialógové okno Rozpoznanie textu. V tomto okne potom môžete zadať požadované voľby.

 5. Kliknite na voľbu Rozpoznať text. Aplikácia Acrobat vytvorí v súbore PDF vrstvu textu, ktorú bude možné prehľadávať, prípadne skopírovať a prilepiť do nového dokumentu.

Rozpoznanie textu vo viacerých dokumentoch

 1. Zvoľte možnosť Nástroje > Skenovať a OCR > Rozpoznať text > Vo viacerých súboroch.

 2. V dialógovom okne Rozpoznať text kliknite na tlačidlo Pridať súbory a vyberte voľbu Pridať súbory, Pridať priečinky alebo Pridať otvorené súbory. Potom vyberte súbory alebo priečinok.

 3. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby cieľového priečinka pre výstupné súbory a názvu súboru.
 4. V dialógovom okne Rozpoznanie textu – všeobecné nastavenie zadajte príslušné voľby a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Aplikácia Acrobat vytvorí v súbore PDF vrstvu textu, ktorú bude možné prehľadávať, prípadne skopírovať a prilepiť do nového dokumentu.

Dialógové okno Rozpoznanie textu – všeobecné nastavenie

Jazyk dokumentu

Určuje jazyk pre modul OCR, ktorý sa použije pri identifikovaní znakov.

Výstup (Štýl výstupu PDF)

Určuje typ výsledného súboru PDF. Všetky voľby požadujú vstupné rozlíšenie 72 dpi alebo vyššie (odporúčané). Vo všetkých formátoch sa použije OCR a rozpoznávanie písma a strán pre obrázky textu, ktoré sa prevedú na normálny text.

Obraz s možnosťou vyhľadávania

Zabezpečí, že text možno prehľadávať a vyberať. Táto voľba zachová pôvodný obraz, podľa potreby odstráni jeho naklonenie a umiestni cez text neviditeľnú vrstvu textu. Výber pre voľbu Prevzorkovať obrázky v tomto dialógovom okne určuje, či sa obrázok prevzorkuje na nižšiu hodnotu a do akej miery.

Obraz s možnosťou vyhľadávania (presný)

Zabezpečí, že text možno prehľadávať a vyberať. Táto voľba zachová pôvodný obrázok a umiestni cez obrázok neviditeľnú vrstvu textu. Odporúča sa pre prípady, keď požadujete maximálnu vernosť pôvodnému obrázka.

Upraviteľný text a obrázky

Syntetizuje nové vlastné písmo, ktoré sa približuje k pôvodnému písmu, a zachováva pozadie strany prostredníctvom kópie s nízkym rozlíšením.

Prevzorkovať na

Po dokončení rozpoznávania OCR zmenší počet obrazových bodov vo farebných, sivotónových a monochromatických obrázkoch. Vyberte stupeň prevzorkovania, ktorý sa má použiť. Vyššie hodnoty znamenajú menej prevzorkovania, takže vznikne PDF s vyšším rozlíšením.

Opravy textu z OCR v PDF

Keď spustíte optické rozpoznávanie znakov (OCR) na naskenovaný výstup, aplikácia Acrobat zanalyzuje bitové mapy textu a tieto oblasti bitových máp nahradí slovami a znakmi. Ak je ideálne nahradenie neisté, aplikácia Acrobat označí slovo ako  podozrivé . Podozrivý text sa v súbore PDF zobrazí ako pôvodná bitová mapa slova, ale za bitovou mapou  slova  sa nachádza text v neviditeľnej vrstve.  Pri tomto spôsobe možno dané slovo vyhľadať, hoci je zobrazené ako bitová mapa.

Poznámka: Ak sa v naskenovanom súbore PDF pokúsite vybrať text, na ktorý nebolo aplikované optické rozpoznávanie znakov (OCR), alebo sa pokúsite vykonať operáciu Čítať nahlas pri obrázkovom súbore, aplikácia Acrobat sa vás opýta, či chcete spustiť optické rozpoznávanie znakov (OCR). Ak kliknete na tlačidlo OK, otvorí sa dialógové okno Rozpoznávanie textu, v ktorom môžete vybrať voľby podrobne popísané v predchádzajúcej téme.

 1. Zvoľte možnosť Nástroje > Skenovať a OCR > Rozpoznať text > Opraviť rozpoznaný text.

  Aplikácia Acrobat identifikuje podozrivé chyby v texte a zobrazí na sekundárnom paneli s nástrojmi obrázok a text vedľa seba.  (Všetky podozrivé slová na strane budú ohraničené rámčekmi.)

 2. Kliknite v dokumente na zvýraznený objekt alebo rámček a opravte ich v rámčeku Rozpoznané ako na sekundárnom paneli s nástrojmi. Kliknite na voľbu Prijať.

  Zvýrazní sa ďalšie podozrivé slovo. Opravte chyby podľa potreby. Pri každej oprave kliknite na voľbu Prijať.

 3. Po dokončení úlohy kliknite na voľbu Zatvoriť na sekundárnom paneli s nástrojmi.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu