Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365

Zdieľané recenzie predstavujú najvyššiu formu spolupráce pri recenzii, pretože ich účastníci môžu čítať poznámky ostatných účastníkov a odpovedať na ne. Poznámky účastníkov sa ukladajú v úložisku na internom serveri. Aplikácia Acrobat pravidelne synchronizuje poznámky, aby bolo možné preberať najnovšie zmeny. Recenzenti sú upozorňovaní na pridanie nových poznámok a môžu čítať poznámky iných recenzentov a odpovedať na ne.

Ak príjemcovia pracujú za bránou firewall a majú prístup k spoločnému serveru, môžete použiť vlastné umiestnenie interného servera, napríklad pracovný priestor/podlokalitu služby SharePoint.

Iniciovanie zdieľanej recenzie v službe SharePoint pomocou aplikácie Acrobat

Pred iniciovaním recenzie sa uistite, že máte k dispozícii lokalitu služby SharePoint a že recenzenti majú povolenie na zápis na vašu lokalitu. Hosťovanie zdieľanej recenzie vykonáte jedným z nasledujúcich postupov:

 • Nechajte aplikáciu Acrobat automaticky vytvoriť a nakonfigurovať knižnicu dokumentov v rámci vašej podlokality na serveri služby SharePoint.
 • Vyberte podlokalitu a príslušnú knižnicu dokumentov, ktorú ste už vytvorili a nakonfigurovali.
 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a vyberte položku Odoslanie na recenziu na table Nástroje.

  Možnosť Odoslať na komentovanie na table Nástroje

 2. Vyberte možnosť Odoslať na zdieľané komentovanie na paneli s nástrojmi.

  Odoslať na zdieľané komentovanie

 3. Vyberte možnosť Automaticky zhromažďovať poznámky na mojom vlastnom internom serveri v rozbaľovacom zozname a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie.

  Možnosť Zhromažďovať poznámky na internom serveri

 4. Vyberte podlokalitu služby SharePoint a potom uveďte adresu URL svojej podlokality na serveri služby SharePoint. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Podlokalita služby SharePoint a jej adresa URL

  Aplikácia Acrobat automaticky vytvorí a nakonfiguruje novú knižnicu dokumentov (s názvom AcrobatSharedReviews) v rámci vašej podlokality a inicializuje zdieľanú recenziu.

  Poznámka:

  Ak nechcete, aby aplikácia Acrobat recenziu automaticky nakonfigurovala, môžete kliknúť na položku Vybrať podlokalitu a vybrať knižnicu dokumentov, ktorú ste už vytvorili a nakonfigurovali.

 5. Vyberte spôsob rozosielania a to, ako sa má súbor zobrazovať po odoslaní. Potom kliknite na položku Ďalej.

  Odoslanie ako príloha alebo prepojenie

 6. Ak chcete tento profil zdieľaných recenzií uložiť na budúce použitie, zadajte názov a kliknite na položku Ďalej alebo kliknutím na položku Ďalej použite predvolené nastavenie.

  Názov profilu

 7. Zadajte e-mailové adresy všetkých recenzentov, vykonajte príslušné zmeny predmetu, správy a termínu recenzie a kliknite na tlačidlo Odoslať.

  Pridanie recenzentov a odoslanie

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu