Zrušená podpora programu QuickTime v systéme Windows

Spoločnosť Apple už nebude poskytovať bezpečnostné aktualizácie pre starší softvér QuickTime v systéme Windows. Tento softvér tak bude zraniteľnejší voči zneužitiu. V záujme ochrany aplikácií Acrobat a Reader spoločnosť Adobe zrušila podporu softvéru QuickTime v systéme Windows. Aplikácie Acrobat a Reader teraz využívajú zabudovaný prehrávač videí systému Windows na prehrávanie starších videí QuickTime, čo sú videá vložené v súboroch PDF vytvorených pomocou aplikácie Acrobat 9 a staršej.

Keď sa pokúsite prehrať video vo formáte QuickTime vložené v súbore PDF, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

Upozornenie

Toto je predvolené správanie. Ak chcete toto správanie zmeniť, vyberte Upraviť > Predvoľby a vyberte Multimédiá (staršie):

  • Nepoužívajte prehrávač QuickTime Player pre multimediálne položky: Windows predvolene používa na prehrávanie starších mediálnych súborov QuickTime zabudovaný prehrávač namiesto prehrávača QuickTime Player. Navyše, ak túto možnosť nevyberiete a prehrávač QuickTime Player nie je dostupný, systém Windows použije zabudovaný prehrávač.
Voľby prehrávača

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?