Keď do dokumentu PDF pridávate text, predvolenou činnosťou aplikácie Acrobat je vybrať pre nový text najbližšie atribúty písma. Podobne keď upravujete existujúci text v dokumente PDF a konkrétne písmo nie je v rámci systému k dispozícii, v predvolenom nastavení sa písmo vráti na konkrétne písmo v rámci príslušného skriptu, napríklad v prípade latinských písem sa vráti na Minion Pro. Toto predvolené správanie môže viesť k tomu, že písma v dokumente PDF budú mať nekonzistentný vzhľad. Na to, aby bolo písmo konzistentné v rámci všetkých dokumentov PDF, namiesto používania predvolených nastavení si môžete zvoliť špecifické písmo pre funkciu Pridať text i možnosť použitia záložného jazyka v rámci funkcií úpravy písma v ponuke Možnosti písma pod preferenciami Úprava obsahu.

Nastavenia v ponuke Možnosti písma pre úpravu textu a pridávanie nového textu

Poznámka:

Ak sa v časti Voľby písma nezobrazujú nastavenia „Písmo záložného jazyka pre úpravu“ a „Predvolené písmo pre pridanie textu“, aktualizujte aplikáciu Acrobat DC na najnovšiu verziu. Ak chcete aplikáciu Acrobat DC automaticky aktualizovať, vyberte položky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a podľa pokynov v okne Updater si stiahnite a nainštalujte najnovšie aktualizácie.

Zmena predvoleného písma záložného jazyka pre úpravu textu:

  1. Prejdite na položku Úprava > Preferencie > Úprava obsahu > Možnosti písma.

  2. Z rozbaľovacieho zoznamu Písmo záložného jazyka pre úpravu zvoľte príslušné písmo.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena predvolených vlastností písma pre funkciu Pridať text:

  1. Prejdite na položku Úprava > Preferencie > Úprava obsahu > Možnosti písma.

  2. Z rozbaľovacieho zoznamu Predvolené písmo pre pridanie textu zvoľte príslušné písmo.

  3. Z rozbaľovacieho zoznamu Veľkosť písma zvoľte príslušnú veľkosť písma.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, z rozbaľovacieho zoznamu zvoľte možnosť Ponechať voľbu na aplikácii Acrobat.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online