Novinky v aplikácii Acrobat DC

Acrobat DC

Aplikácia Acrobat DC so službami Adobe Document Cloud predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi v počítači, na webe a v mobilných zariadeniach. Ak chcete využívať nové funkcie a vylepšenia, aktualizujte svoju aplikáciu Acrobat pre stolové počítače a mobilnú aplikáciu alebo sa prihláste do webovej služby Acrobat Web.

Aplikácia Acrobat DC pre počítače

Vydanie zo septembra 2021

Aplikácia Acrobat teraz podporuje zariadenia Apple s procesormi Apple Silicon M1. Zariadenia Apple Silicon sa dodávajú s emulátorom Rosetta 2- ktorý umožňuje počítačom Mac so systémom ARM spúšťať aplikácie fungujúce v procesoroch Intel. Acrobat môžete spustiť buď v natívnom režime Apple Silicon alebo v režime emulácie Rosetta. Ak chcete používať natívny režim Apple Silicon, prejdite na možnosti Acrobat > Preferencie > Všeobecné a vyberte možnosť Povoliť natívny režim OS pre optimálny výkon.

Povoliť natívny režim Apple silicon

Pri nastavení viacerých monitorov v systéme macOS teraz Acrobat rozpozná ďalší monitor a v ponuke Okno poskytne možnosť presunúť okno Acrobatu na iný monitor. Prejdite na možnosť Okno > Presunúť na [názov monitora].

Presun aplikácie Acrobat na druhú obrazovku

Ak ukončíte aplikáciu Acrobat na sekundárnom monitore, aplikácia Acrobat si zapamätá posledné otvorené nastavenia a otvorí sa na tom istom monitore, ak je dostupný. Ak sekundárny monitor nie je pripojený, aplikácia Acrobat sa otvorí na primárnom monitore.

V systéme macOS aplikácia Acrobat teraz deteguje systémový motív a použije ho ako motív pre displej. Ak chcete zmeniť nastavenia, prejdite na možnosť Zobraziť > Motív displeja.

Motív displeja

Ak je téma systému macOS nastavená na možnosť Automaticky, Acrobat okrem režimov Tmavý a Svetlý upravuje svoju tému podľa toho, ako sa mení systémová téma.

Automatický motív systému macOS

Teraz môžete vyberať a extrahovať nesúvislé strany z miniatúr strán na ľavej navigačnej table programu Acrobat.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru strany na ľavej table a potom kliknite na položku Extrahovať strany.

  Extrahujte po sebe nenasledujúce strany

 2. V dialógovom okne Extrahovať strany zadajte strany, ktoré chcete extrahovať, a potom kliknite na položku OK.

  Zadávanie strán na extrahovanie

Vedľajšie nástroje ako vloženie, odstránenie alebo otáčanie strán sú teraz dostupné v ponukách Súbor, Úpravy a Rýchle nástroje, čím sa zjednodušuje ich používanie.

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a možnosti ponuky nemusia byť dostupné pre všetkých používateľov.

Súbor > Vložiť strany
Súbor > Vložiť strany

Úpravy > Odstrániť strany alebo Otočiť strany
Úpravy > Odstrániť strany alebo Otočiť strany

Ponuka Rýchle nástroje – Odstrániť strany, Otočiť strany
Rýchle nástroje

Ak chcete zmeniť zdieľaný súbor, musíte uložiť jeho kópiu. Acrobat teraz ponúka možnosť uložiť kópiu súboru. Kliknite na tlačidlo Uložiť kópiu vo výzve alebo na pravej table.

Uložiť kópiu

Ak sa pokúsite upraviť zdieľaný súbor PDF, v aplikácii Acrobat sa zobrazí dialógové okno Uložiť kópiu a výzva, aby ste uložili kópiu súboru, ak ho chcete upraviť.

Uloženie kópie na účely úpravy súboru

Podobne Keď prejdete na Acrobat > Nástroje, aplikácia Acrobat zakáže všetky nástroje, ktoré možno použiť na úpravu zdieľaného PDF a zobrazí správu, že ak chcete súbor upravovať, musíte uložiť jeho kópiu.

Správa v Centre nástrojov pre zdieľané súbory

Triedenie súborov je teraz založené na činnosti autora a nie príjemcov. Zároveň bola odstránená podpora triedenia súborov na základe týchto parametrov:

 • Veľkosť súboru
 • Posledné otvorenie súboru
 • Typ súboru
Triedenie súborov v službe Document Cloud

Bola odstránená aj možnosť filtra z časti Document Cloud a prispôsobeného dialógového okna na otváranie súborov.

Odstránenie filtra zo služby Document Cloud
Časť Document Cloud

Odstránený filter z dialógového okna na otváranie súborov v službe Document Cloud
Prispôsobené dialógové okno na otváranie súborov

 • Súbory uložené v službe Document Cloud môžete teraz triediť podľa názvu, toho, či ich zdieľate vy alebo niekto iný, dátumu pridania alebo veľkosti súboru. V ľavom navigačnom paneli v časti Document Cloud máte teraz k dispozícii aj možnosti zobrazenia všetkých súborov, zobrazenia súborov, ktoré ste naskenovali a odoslali do služby Document Cloud, vami zdieľaných súborov alebo súborov zdieľaných inými používateľmi.
Súbory služby Document Cloud

 • Ikona komentára na odlíšenie súborov na preskúmanie je teraz odstránená pre súbory uvedené v zozname Nedávne, Označené hviezdičkou, Zdieľané vami alebo Zdieľané inými.
 • Súbory v možnosti Zdieľané vami sú teraz zoradené podľa dátumu úpravy a nie podľa poslednej aktivity.

Pomocou časti s novými odporúčanými nástrojmi v domovskom zobrazení môžete teraz objaviť nástroje, ktoré ste ešte nikdy nepoužili. Keď nástroje použijete, zaradia sa na koniec zoznamu.

Objavte ďalšie nástroje

Vytváranie anonymných alebo verejných prepojení na zdieľanie súborov teraz pozostáva z dvoch krokov. Teraz si môžete ľahšie vybrať, či chcete zdieľať prepojenie na prezeranie alebo recenziu. Postupujte takto:

 1. Kliknite na ikonu Zdieľať prepojenie na tento súbor.

 2. Ak chcete zdieľať súbor na prezeranie, kliknite na Povoliť komentáre a potom kliknite na Vytvoriť prepojenie.

  Vytvorenie prepojenia na zdieľanie vášho súboru

  Výzva Získať odkaz zobrazuje priebeh.

  Priebeh nahrávania a zdieľania súborov

  Prepojenie je predvolene vytvorené a skopírované. Po vytvorení prepojenia sa zdieľaný súbor otvorí v prehliadači Acrobat. Na pravej table môžete tiež vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich akcií:

  • Pridajte ľudí, s ktorými chcete dokument zdieľať
  • Zrušiť zdieľanie súboru
  • Uložte kópiu súboru
  Zdieľať vytvorené prepojenie s inými príjemcami

  • Keď zdieľate súbor na revíziu, aplikácia Acrobat zobrazí jeho kópiu iba na čítanie.
  • Zdieľané súbory sa v aplikácii Acrobat v zobrazení Domov zobrazia na kartách Zdieľané ostatnými alebo Zdieľané vami, podľa toho, či ste ich poslali alebo prijali.

Kontextová ponuka v zobrazovači, ktorá sa otvorí kliknutím pravým tlačidlom myši, je teraz optimalizovaná tak, aby vám umožnila rýchlo objaviť často používané nástroje a rýchlejšie tak plniť úlohy.  

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a možnosti ponuky nemusia byť dostupné pre všetkých používateľov.

Nové možnosti kontextovej ponuky

Teraz môžete zmeniť veľkosť zobrazenia Acrobatu, aby sa vám lepšie zobrazovala obrazovka. V Acrobate prejdite do ponuky Zobraziť > Veľkosť zobrazenia a potom vyberte možnosť Malá, Stredná alebo Veľká podľa veľkosti obrazovky.

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a možnosti ponuky nemusia byť dostupné pre všetkých používateľov.

Zmena veľkosti displeja

Funkcia Adobe Sign bola premenovaná. Môžete sa stretnúť s niektorým z nasledujúcich názvov tohto nástroja, ktoré slúžia na jeho ľahšiu identifikáciu a sú v súlade s jeho skutočným účelom.

 • Vyžiadať elektronické podpisy
 • Elektronický podpis
 • Vyžiadať podpisy
Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a zmeny názvov nemusia byť dostupné pre všetkých používateľov.

Nová podpisová ponuka
Nástroj Vyžiadať elektronické podpisy na pravej table a Acrobat > Nástroje

Nástroj Elektronický podpis na pravej table a Acrobat > Nástroje
Nástroj Elektronický podpis na pravej table a Acrobat > Nástroje

Ak vyplníte alebo podpíšete formulár a uložíte ho, aplikácia Acrobat vás vyzve, aby ste uložili jeho kópiu iba na čítanie alebo vyžiadali podpisy od ostatných.

uložte kópiu iba na čítanie alebo vyžiadajte podpisy

Ak aplikácia Acrobat deteguje akékoľvek nepodpísané polia vo formulári PDF, predvolene sa vyberie možnosť vyžiadať podpisy. V opačnom prípade sa vyberie možnosť Uložiť ako kópiu iba na čítanie.

Ak aplikácia Acrobat deteguje vo formulári PDF akékoľvek nepodpísané polia, vyzve vás, aby ste ich podpísali alebo vyžiadali podpisy od ostatných.

Poznámka:

Táto funkcia sa aktuálne testuje a môže sa vám zobraziť jeden z nasledujúcich variantov.

Nové výzvy na podpis
Výzva navrchu

Aplikácia Adobe Reader teraz zobrazuje nasledujúce dialógové okno, ak chcete použiť funkciu Vyžiadať podpisy po tom, ako skončí platnosť bezplatného skúšobného obdobia.

Nové dialógové okno na inováciu

Keď vyžadujete podpisy pre dokument PDF, nové používateľské rozhranie postupne zobrazuje jednotlivé polia, do ktorých zadávate údaje. Keď napríklad zadáte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu, zobrazia sa ďalšie súvisiace polia ako Pridať kópiu, Predmet, Správa a Ďalšie možnosti.

Pridať príjemcov
Vyžiadať podpisy – Pridať príjemcov

Pridať kópiu, predmet, detaily správy
Vyžiadať podpisy – Pridať kópiu, predmet, detaily správy, Ďalšie možnosti

Poznámka:

Táto funkcia sa aktuálne testuje a nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom.

Acrobat vás vyzve, aby ste použili nástroj Vyžiadať podpis v niektorom z nasledujúcich prípadov:

Keď sa v aplikácii Acrobat otvorí dokument PDF a myšou ukážete na nástroj Vyžiadať podpisy na pravej table, zobrazí sa vizuálna výzva, s pomocou ktorej môžete zdieľať dokument a získať podpisy od ostatných.

Vizuálna výzva na vyžiadanie podpisov

Ak program Acrobat zistí v otvorenom dokumente nejaké nepodpísané polia, zobrazí vizuálnu výzvu, ktorá vám pomôže zdieľať dokument a získať podpisy od ostatných.

Vizuálna výzva na vyžiadanie podpisov

Aj Acrobat zobrazí podobnú správu v pravom dolnom rohu pravého panela.

Správa na vyžiadanie podpisov na pravom paneli

Keď odošlete formulár PDF e-mailom, Acrobat rozpozná nepodpísané polia a vyberie možnosť Získať elektronické podpisy rýchlejšie ako e-mailom.

Získajte výzvu na podpis pri odosielaní e-mailom

Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom pridajte e-mailové adresy podpisovateľov.

Pridať podpisujúcich

Ak program Acrobat nezistí žiadne nepodpísané polia v súbore PDF, vyberie sa možnosť Odoslať e-mailom.

Poslať e-mailom

Keď v dokumente PDF použijete nástroj na vyplnenie a podpísanie a uložíte certifikovanú kópiu PDF určenú iba na čítanie, aplikácia Acrobat vás vyzve, aby ste vytvorili zdieľateľné prepojenie alebo poslali prepojenie e-mailom ostatným príjemcom.

Výzva na vytvorenie zdieľateľného prepojenia alebo poslanie prepojenia e-mailom

Okrem toho, keď súbor zavriete, aplikácia Acrobat vás vyzve, aby ste uložili kópiu dokumentu v lokálnom stroji. Ak chcete uložiť kópiu, kliknite na položku Uložiť kópiu, vyberte umiestnenie a kliknite na položku Uložiť.

Uložiť kópiu

Mobilná aplikácia Acrobat Reader

Aktualizácie z júna 2021, júla 2021 a augusta 2021

iPhone a iPad

V aplikácii Acrobat Reader môžete teraz vytvoriť kópiu zdieľaných súborov, aby ste ich mohli upravovať.

  Funkcia aplikácie Acrobat Komprimovať PDF pre predplatiteľov verzie Premium teraz podporuje vysokú, strednú aj nízku úroveň kompresie. Môžete si vybrať mieru kompresie a zmenšiť veľkosť súboru PDF, aby ste ho mohli pohodlne zdieľať.

Súbory PDF uložené vo vašom konte Google Drive môžete teraz jednoducho otvárať v ponuke Nedávne v aplikácii Acrobat Reader.

 • Funkcia Zdieľať kópiu bola premenovaná na Poslať kópiu. Prístup k možnosti Poslať kópiu nájdete v ponuke Viac (...).
 • V aplikácii Acrobat teraz môžete priamo poslať kópiu súborov PDF, ktoré nie sú zdieľané. Súbor môžete skopírovať a poslať ako prílohu e-mailu alebo v správe, môžete ho uložiť do cloudu, služby AirDrop alebo ho otvoriť v inej aplikácii.

Získajte najnovšiu aplikáciu Acrobat Reader na zariadeniach iPhone a iPad.

Android

Všetky súbory PDF môžete teraz otvárať cez pripojené konto Gmail v aplikácii Acrobat – môžete otvoriť aj viacero súborov naraz. Môžete Otvoriť PDF z e-mailu a prezrieť si podrobnosti daného súboru, zdieľať ho a podobne.

 • Aplikácia Acrobat Reader teraz umožňuje konverziu súborov pre vybraté špičkové zariadenia so systémom Android priamo v zariadení.
 • Režim Liquid teraz možno nastaviť ako predvolený pre súbory PDF. Schválené súbory sa automaticky otvoria v režime Liquid.

V aplikácii Acrobat Reader môžete teraz vytvoriť kópiu zdieľaných súborov, aby ste ich mohli upravovať.

 • Opravené hlavné hlásené problémy so zlyhaním obchodu Play Store. Vylepšená infraštruktúra na pozadí na identifikáciu a hlásenie prípadov, keď aplikácia nereaguje.
 • Opravený problém s pripájaním služby OneDrive.  
 • Opravené problémy so zlyhaním v prípade kombinovania väčšieho počtu súborov naraz.
 • Vylepšená infraštruktúra na pozadí na podporu prístupu.
 • V ponuke Nedávne sa už viac nebudú zobrazovať súbory otvorené vo vašom konte OneDrive. V ďalšom vydaní bude povolená integrácia po tom, ako sa opraví problém s integráciou najnovších rozhraní API Microsoft Graph s aplikáciou Acrobat Reader.
 • V júlovom vydaní aplikácie Acrobat Reader je ukončená podpora operačného systému Android 6. Používatelia systému Android 6 budú mať v obchode Play naďalej prístup k staršej verzii aplikácie (21.7).

Získajte najnovšiu aplikáciu Acrobat Reader na zariadení Android.

Online služby aplikácie Acrobat

Aktualizácie z júna 2021, júla 2021 a augusta 2021

Karta Objavte je zbierka kariet, ktorá vám má pomôcť ľahko nájsť služby, aplikácie a doplnky dostupné v ekosystéme Acrobat. Tento ekosystém vám umožňuje rýchlo pracovať s dokumentmi, pracovnými postupmi a úlohami - na viacerých obrazovkách a zariadeniach - kdekoľvek, kedykoľvek a vo vašich obľúbených prehliadačoch a kontách online úložísk.

Po prihlásení na domovskú stránku programu Acrobat sa pod uvítacou správou na domovskej stránke zobrazí karta Objavovanie. Na karte sa zobrazí zbierka kariet. Tlačidlom so šípkou na poslednej alebo prvej karte môžete prechádzať zbierku.

Karta Objavte

Ak chcete vyskúšať konkrétnu službu, aplikáciu alebo doplnok, kliknite na príslušnú kartu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Potom sa karta označí ako dokončená alebo už nainštalovaná. Pri ďalšej návšteve sa tieto karty presunú na koniec zbierky.

Kliknite na kartu alebo na odkaz na karte

Vyplnená karta

Keď na súbor prejdete kurzorom myši, aplikácia Acrobat zobrazí akcie, ktoré môžete vykonať s vybraným súborom, napríklad Upraviť, Zdieľať, Získať prepojenie alebo Označiť hviezdičkou.

Inline akcie

Dokumenty Microsoft (Word, Excel a PowerPoint) uložené v službe Document Cloud teraz môžete zobrazovať a upravovať priamo z webového prehliadača. Máte k dispozícii všetky funkcie úprav bez toho, aby ste museli spustiť program MS Office. Keď upravujete dokument Microsoft, otvorí sa v režime úprav na novej karte prehliadača.

Rozšírenie Adobe Acrobat pre Chrome vám zjednoduší a urýchli prácu s dokumentmi, pričom vám umožní pracovať s aplikáciou Acrobat priamo z prehliadača Chrome. Ďalšie informácie nájdete v časti Rozšírenie Adobe Acrobat pre Google Chrome.

Po prvej konverzii programu Word do formátu PDF online vás program Acrobat vyzve, aby ste na skonvertovanom súbore PDF použili ďalšie súvisiace nástroje, napríklad Upraviť PDF, Vyplniť a podpísať a Odstrániť stránky.

Sekvenčné nástroje

Zaregistrujte sa na webe Acrobat na stránke https://documentcloud.adobe.com a objavujte nové funkcie a vylepšenia.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu