Aplikácia Acrobat DC so službou Adobe Document Cloud predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi, nech ste kdekoľvek. Úplne nová aplikácia Acrobat DC je prepracovaná a ponúka jednoduché používateľské prostredie. Nové centrum nástrojov ponúka rýchly prístup k najpoužívanejším nástrojom. Nové elegantné nástroje pracujú konzistentne na stolovom počítači, webe aj mobilných zariadeniach – vrátane dotykových zariadení.

 


Acrobat DC, vydanie z apríla 2017

Nové číslo verzie pre aplikácie Acrobat a Acrobat Reader

  Dostupné pre: Acrobat DC Continuous a Acrobat Reader DC Continuous

Vydanie v apríli 2017 posunie po nainštalovaní balíka všetkých zákazníkov v pásme Continuous z verzie 15.xx na 17.xx. Pre zákazníkov v pásme Classic nedôjde k žiadnym zmenám.

Viac informácií nájdete v blogovom príspevku – Acrobat’s getting a new version number (Reader too!) – Acrobat dostane nové číslo verzie (aj Reader!)..

 

Vytvárajte súbory PDF s bohatým formátovaním z formátov balíka Microsoft Office v systéme Mac

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete prevádzať dokumenty balíka Microsoft Office na vysokokvalitné súbory PDF so štítkami aj v systéme Mac OS. Aplikácia Acrobat DC teraz okrem lokálneho prevodu využíva na prevod dokumentov do formátu PDF aj cloudovú službu Adobe Create PDF.

Vytvorené súbory PDF disponujú vysokou kvalitou a poskytujú výnimočnú vizuálnu vernosť. Obsahujú štítky na uľahčenie prístupu. Zároveň obsahujú rozpoznávanie prepojení, takže hypertextové prepojenia, interné prepojenia v rámci dokumentu a obsahy sa vytvárajú s funkčnými prepojeniami.

Poznámka:

Táto služba funguje len vtedy, keď ste online.

Ako to funguje v rámci aplikácií balíka Microsoft Office?

 1. V programe Microsoft Word 2016 kliknite na položku Vytvorenie dokumentu PDF v páse s nástrojmi Acrobat.

  Vytvorenie dokumentu PDF z dokumentu programu Microsoft Word
 2. V dialógovom okne Acrobat Create PDF označte začiarkavacie políčko Zapamätať si moju voľbu a kliknite na tlačidlo Áno. Dokument sa prevedie do formátu PDF prostredníctvom služby a následne sa dokument PDF prevezme a otvorí v aplikácii Acrobat DC.

  Poznámka:

  Keď kliknete na tlačidlo Nie, na prevod dokumentu do formátu PDF sa použije lokálna aplikácia balíka Office.

 3. Uložte súbor PDF.

Postup obnovenia predvolených preferencií

Ak neskôr nebudete chcieť použiť na vytváranie dokumentov PDF cloudovú službu, môžete zmeniť svoje predvoľby.

 • Na páse s nástrojmi Acrobat kliknite na položku Predvoľby, v dialógovom okne nastavení služby Acrobat Create PDF začiarknite políčko Zobraziť výzvu na použitie cloudovej služby Adobe Create PDF a kliknite na tlačidlo OK
Obnovenie predvolených preferencií

Ako to funguje v aplikácii Acrobat DC?

V aplikácii Acrobat DC sú podporované nasledujúce postupy vytvárania dokumentov PDF prostredníctvom cloudovej služby:

 • Vytvorenie prostredníctvom ponuky Súbor – Súbor > Vytvoriť > Dokument PDF zo súboru.
 • Vytvorenie prostredníctvom nástroja Vytvorenie dokumentu PDF – Nástroje > Vytvorenie dokumentu PDF > Jeden súbor.
 • Potiahnutie a pustenie.

Aplikácia Acrobat DC dokáže pomocou služby previesť iba jeden súbor naraz.

 1. V aplikácii Acrobat DC vyberte položku Súbor > Vytvoriť > Dokument PDF zo súboru.

 2. Vyberte dokument balíka Office, ktorý chcete previesť do formátu PDF a kliknite na položku Otvoriť.

  Vytvorenie dokumentu PDF prostredníctvom online služby Acrobat
 3. Začiarkavacie políčko Použiť cloudovú službu Adobe Create PDF je označené predvolene. Dokument sa prevedie do formátu PDF prostredníctvom služby a následne sa dokument PDF prevezme a otvorí v aplikácii Acrobat DC.

 4. Uložte súbor PDF.

   

Jednoducho kopírujte zvýraznený text

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Kopírovanie zvýrazneného textu prostredníctvom kontextovej ponuky je teraz jednoduchšie.

 1. Kliknite na zvýraznený text pravým tlačidlom myši a vyberte položku Povoliť výber textu.

  Povoliť výber textu pre zvýraznený text
 2. Vyberte zvýraznený text, ktorý chcete kopírovať, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Kopírovať

  Kopírovať text

Podpisujte súbory PDF s funkciou DirectInk

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Nová podpora funkcie DirectInk na paneli Podpisy aplikácie Certifikáty ponúka prirodzenejšie používanie a prináša viac kontroly nad vzhľadom podpisu pri podpisovaní sa v zariadeniach so systémom Windows 10.

Nakresliť podpis

Spustite OCR pre skenované dokumenty so živým textom

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Aplikácia Acrobat teraz dokáže spustiť OCR v prípade naskenovaného súboru PDF, ktorý obsahuje obrázky so živým textom. Ak ste predtým v prípade takéhoto súboru spustili OCR, zobrazilo sa chybové hlásenie – „Táto strana obsahuje editovateľný text.“

 1. Otvorte naskenovaný súbor PDF v aplikácii Acrobat DC.

 2. Vyberte položku Nástroje > Vylepšiť naskenovaný dokument > Rozpoznateľný text > V tomto súbore.

 3. Kliknite na položku Nastavenia na paneli s nástrojmi. Zobrazí sa dialógové okno Rozpoznať text.

 4. V rozbaľovacej ponuke Výstup vyberte položku Obraz s možnosťou vyhľadávania alebo Obraz s možnosťou vyhľadávania (presný) a kliknite na položku OK.

 5. Kliknite na položku Rozpoznať text na paneli s nástrojmi.

   

Vylepšenia zjednodušenia ovládania

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Rozšírené zobrazenie tagov na paneli tagov

Aplikácia Acrobat teraz predvolene rozširuje stromové zobrazenie tagov na úrovni kontajnera pri otváraní panela tagov. Toto nastavenie nemení žiadne predchádzajúce zobrazenie, no slúži ako prvé predvolené zobrazenie. Rozšírené zobrazenie vám umožní jednoducho skontrolovať a upraviť štruktúru dokumentu.

Odstráňte všetky prázdne tagy jedným kliknutím

Teraz môžete odstrániť všetky prázdne tagy jedným kliknutím. Nová voľba Odstrániť prázdne tagy v ponuke Tagy vám umožňuje odstrániť všetky prázdne tagy z podstromu vybratého tagu. (Neodstránia sa platné tagy, ako sú TD, TH a Link – OBJR.)

 1. Otvorte súbor PDF s tagmi v aplikácii Acrobat DC.

 2. Vyberte položku Tagy na ľavej navigačnej table a potom rozbaľte zobrazenie tagov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tag, pre ktorý chcete odstrániť všetky prázdne tagy v podstrome, a kliknite na položku Odstrániť prázdne tagy.

   

Vylepšenia kontroly pred výstupom

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

 • Knižnice kontroly pred výstupom: profily kontroly pred výstupom, opravy a kontroly sú teraz prehľadne usporiadané v časti Knižnice.
  Ďalšie informácie nájdete v dokumente Knižnice kontroly pred výstupom (PDF | 711 kB).
 • Premenné kontroly pred výstupom: premenné vám umožňujú dynamicky upravovať profily, kontroly a opravy po ich použití. Premenné možno používať pri úprave profilov, kontrol alebo opráv vždy, keď sa zobrazí oranžový trojuholník. Pomocou premenných je rovnako možné filtrovať existujúce objekty.
 • Kontrola pred výstupom podporuje novú špecifikáciu pracovných skupín Ghent PDF Workgroup Specification 2015: nové špecifikácie GWG vychádzajú z PDF/X-4 a podporujú natívnu transparentnosť, ako aj neutrálne postupy pri práci s médiami v rámci RGB.
 • Overenie PDF/UA pri kontrole pred výstupom: kontrola pred výstupom teraz umožňuje opraviť bežné problémy s dostupnosťou a overiť súlad s medzinárodnou normou týkajúcou sa univerzálnej dostupnosti PDF/UA.

Nasadzujte aplikáciu Reader prostredníctvom interného aktualizačného servera

 K dispozícii vo verzii: Acrobat Reader DC Continuous a Classic

Správcovia IT môžu teraz spravovať a nasadzovať aplikáciu Acrobat Reader v rámci vlastného interného aktualizačného servera pomocou nástroja Adobe Update Server Setup Tool (AUSST). Tento nástroj umožňuje správcom IT v podnikoch nasadzovať produkty a aktualizácie vlastným tempom a sprístupňovať aktualizácie pre zamestnancov v čase podľa vlastného výberu. Podporuje aktualizácie pre systém Windows aj Mac.

Viac informácií nájdete v časti Používanie nástroja Adobe Update Server Setup Tool.

 

Nasadzujte aplikácie Acrobat a Acrobat Reader pomocou nástroja Remote Update Manager

 K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic, Acrobat Reader DC Continuous a Classic

Správcovia IT môžu teraz nasadzovať najnovšie aktualizácie aplikácií Acrobat Pro, Standard a Reader do klientskych počítačov prostredníctvom nástroja Remote Update Manager (RUM). Nástroj RUM možno používať spolu so serverom Adobe Update, ako aj s interným serverom Adobe Update pomocou nástroja Adobe Update Server Setup Tool (AUSST).

Viac informácií nájdete v časti Používanie nástroja Adobe Remote Update Manager.

 

Acrobat DC, vydanie z januára 2017

Nakreslite svoj podpis a vytvorte si digitálny identifikátor

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Okrem obrázkov a textu môžete k svojej digitálnej identite pridať svoj nakreslený podpis a používať ho na podpisovanie dokumentov. Podpis môžete nakresliť prstami alebo hardvérovým perom.

Vzhľad podpisu
Nakresliť podpis

Automatická konfigurácia zdieľanej recenzie v službe SharePoint

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

V prípade zdieľanej recenzie v službe SharePoint aplikácia Acrobat teraz na účely iniciovania zdieľanej recenzie automaticky vytvorí na podlokalite servera SharePoint novú knižnicu dokumentov. Prípadne môžete podlokalitu a príslušnú knižnicu dokumentov na hosťovanie zdieľanej recenzie vybrať.

Používanie možnosti automatickej konfigurácie zdieľanej recenzie

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý chcete odoslať na zdieľanú recenziu.

 2. Prejdite do ponuky Nástroje a na paneli nástrojov kliknite na položku Odoslať na zdieľané komentovanie.

 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Automaticky zhromažďovať poznámky na mojom vlastnom internom serveri a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Vyberte podlokalitu služby SharePoint a uveďte adresu URL svojej podlokality na serveri SharePoint. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Hosťovanie súboru recenzie na podlokalite služby SharePoint

  Aplikácia Acrobat automaticky vytvorí a nakonfiguruje novú knižnicu dokumentov (s názvom AcrobatSharedReviews) v rámci vašej podlokality a inicializuje zdieľanú recenziu.

 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a výberom alebo uvedením príslušných možností dokončite zostávajúce kroky.

  Poznámka:

  Uistite sa, že majú recenzenti príslušné povolenia na pridávanie a uverejňovanie komentárov na podlokalite SharePoint.

Podpora polí s dátumom a obrázkom vo formulároch aplikácie Acrobat

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete pri príprave formulára v aplikácii Acrobat DC pomocou nástroja Pripraviť formulár použiť aj pole s dátumom a pole s obrázkom. Pri vypĺňaní formulára možno na príslušné polia kliknúť – používatelia môžu kliknutím na pole vybrať obrázok alebo dátum.

Nástroje dátumu a obrázkov vo formulároch

Používanie poľa s obrázkom

Pri príprave formulára v aplikácii Acrobat DC kliknite na ikonu Pole obrázka na paneli nástrojov a potom na miesto v dokumente, kde chcete pole umiestniť.

Používanie poľa s obrázkom vo formulári

Toto pole môžete premenovať alebo špecifikovať jeho hodnoty podobne ako v prípade akéhokoľvek iného poľa. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti, kliknite na odkaz Všetky vlastnosti alebo dvakrát kliknite na pole.

Vypĺňanie poľa s obrázkom

 1. Pole obsahuje ikonu obrázka. Kliknite na ikonu obrázka.

  Pri vypĺňaní formulára sa zobrazuje ikona obrázka
 2. Vyhľadajte a vyberte obrázok.

  Vyhľadanie a výber obrázka

  Poznámka:

  Pri prehľadávaní sa hneď nad tlačidlom Otvoriť v dialógovom okne Otvoriť zobrazí rozbaľovacia ponuka s typmi súborov. Vyberte príslušný typ súboru. Okrem súborov typu PDF sú podporované nasledujúce typy súborov – JPG, GIF, PNG a TIF.

  Nový spôsob vypĺňania polí s obrázkom vo formulároch je k dispozícii aj v aplikácii Acrobat Reader Continuous.

 3. Kliknite na tlačidlo OK. Obrázok sa vloží do poľa.

  Vybratý obrázok sa vloží do poľa

Používanie poľa s dátumom

Pri príprave formulára v aplikácii Acrobat DC kliknite na ikonu Pole dátumu na paneli nástrojov a potom na miesto v dokumente, kde chcete pole umiestniť.

Používanie poľa s dátumom vo formulári

Toto pole môžete premenovať alebo špecifikovať jeho hodnoty podobne ako v prípade akéhokoľvek iného poľa. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti, kliknite na odkaz Všetky vlastnosti alebo dvakrát kliknite na pole.

Vypĺňanie poľa s dátumom

 1. Po kliknutí na pole sa na jeho pravej strane zobrazí ikona šípky.

  Po kliknutí na pole sa zobrazí ikona šípky

  Poznámka:

  Nový spôsob vypĺňania polí s dátumom vo formulároch je k dispozícii v aplikáciách Acrobat a Reader – Continuous a Classic.

 2. Kliknite na ikonu šípky a pomocou nástroja na výber dátumu vyberte príslušný dátum. Prípadne môžete dátum zadať pomocou klávesnice.

  Nástroj na výber dátumu
 3. Dátum sa zadá do poľa.

  Vybratý dátum sa zadá do poľa.

Ďalšie informácie o formulároch nájdete v časti Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF.

Vylepšenia prepínacieho tlačidla vo formulároch aplikácie Acrobat

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Nasledujúce vylepšenia sa týkajú predvolenej funkcie prepínacích tlačidiel vo formulároch v aplikácii Acrobat:

 • Predvolene sa viaceré kópie prepínacích tlačidiel vložia do jednej skupiny. Túto funkciu môžete zmeniť a každé prepínacie tlačidlo možno vložiť do samostatnej skupiny začiarknutím políčka Kopírovať prepínacie tlačidlá do rôznych skupín.
 • Pri vytváraní kópií prepínacích tlačidiel na jednotlivých stranách sa teraz pre každú stranu vytvorí samostatná skupina.
 • Pri výbere viacerých prepínacích tlačidiel teraz dialógové okno Vlastnosti obsahuje možnosť zmeniť názov skupiny jediným kliknutím pomocou poľa Názov skupiny.

Vylepšenia porovnania súborov

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Vylepšená presnosť porovnania obrázkov

Funkcia porovnania súborov v minulosti v prípade akýchkoľvek zmien obrázka v novom súbore zvýraznila celý obrázok. Teraz namiesto celého obrázka presne zvýrazní zmenenú časť obrázka.

Funkcie Odpovedať, Odstrániť, Filtrovať a Úpravy v rámci anotácií v správach o porovnaní

 • Funkcia Odpovedať je teraz k dispozícii v každom kontextovom okne použitom na zvýraznenie zmien v správe o porovnaní. Po kliknutí na odkaz Odpovedať v kontextovom okne prejdete na pravú tablu (RHP), kde môžete zadať potrebný text.
 • Teraz môžete zo správy odstrániť anotácie porovnania kliknutím pravým tlačidlom alebo stlačením klávesu Delete na klávesnici.
 • Na pravej table (RHP) môžete teraz filtrovať zmeny podľa konkrétneho stavu.
 • Okrem toho môžete na pravej table (RHP) upravovať text anotácií porovnania.

Ďalšie informácie nájdete v časti Porovnanie dvoch verzií súboru PDF.

Zachovanie posledného stavu ľavej tably (LHP) vo všetkých spustených reláciách aplikácie Acrobat

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete po otvorení príslušného poľa viditeľne pripnúť položku na ľavej table (LHP) cez kontextovú ponuku, ktorá sa otvorí pri kliknutí pravým tlačidlom.

Pripnutie položky na ľavej table (LHP) cez kontextovú ponuku, ktorá sa otvorí pri kliknutí pravým tlačidlom

Ovládacie prvky ľavej tably (LHP) a panela nástrojov začlenené vo vyhľadávaní nástrojov

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Ovládacie prvky ľavej tably (LHP) a panela nástrojov začlenené vo vyhľadávaní nástrojov.

Vylepšená technológia DirectInk

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete používať svoje pero alebo dotykové pero priamo v rámci dokumentu bez výberu nástroja.

Podpora pre nasadenie mena používateľa vo virtuálnych prostrediach

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Správcovia IT teraz môžu zaistiť bezpečný prístup k aplikácii Acrobat DC s novou podporou pre licencovanie mien používateľov vo virtuálnych prostrediach nástrojov Citrix XenApp, XenDesktop a VMware Horizon.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite Nasadenia obrazu OS (meno používateľa).

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online