Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Aplikácia Acrobat DC so službami Adobe Document Cloud predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi, nech ste kdekoľvek. Najnovšia verzia aplikácie Acrobat DC je prepracované riešenie, ktoré ponúka jednoduché a konzistentné používateľské prostredie, ktoré funguje rovnako v počítačoch, na webe a v mobilných zariadeniach s dotykovým ovládaním.


Globálny nástroj podpisu na rýchlejší prístup k podpisom pri podpisovaní dokumentov, jedným kliknutím

Nástroj podpisu je na zjednodušenie prístupu v súčasnosti trvalo dostupný na paneli s nástrojmi. Ponúka prístup na vyplnenie a podpísanie dokumentu jedným kliknutím.

Globálny nástroj podpisu

Poznámka:

Ak ste prispôsobili panel s rýchlymi nástrojmi, globálny nástroj podpisu nebude viditeľný. Ak chcete nástroj pridať, kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na panel s nástrojmi, vyberte položky Prispôsobiť rýchle nástroje > Vyplniť, podpísať a sledovať > Podpísať a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Popisy na odlíšenie súborov v zozname posledných súborov

Na základe akcie vykonanej so súbormi sú súbory zo zoznamu posledných súborov označené ako Zdieľané, Nezdieľané, Recenzované. Svoje zdieľané súbory môžete teraz jednoducho identifikovať.

Popisy na odlíšenie súborov v zozname posledných súborov

Nová predvoľba na zviditeľnenie začiarkavacieho políčka na poznámky

Nová predvoľba bola pridaná na zobrazenie začiarkavacích políčok na poznámky. Ak chcete zobraziť začiarkavacie políčka na poznámky, urobte nasledovné:

  1. Prejdite na položky Úpravy > Predvoľby (v systéme Windows) alebo Acrobat > Predvoľby (v systéme macOS). Zobrazí sa dialógové okno s preferenciami.
  2. V kategórii Pridávanie poznámok vyberte v rámci voľby Pridávanie poznámok možnosť Zobraziť začiarkavacie políčko.
  3. Kliknite na tlačidlo OK.
Nová predvoľba na zobrazenie začiarkavacieho políčka na poznámky

Poznámka:

Predvolene je toto začiarkavacie políčko skryté. Ak používate začiarkavacie políčka vo viacerých dokumentoch, aplikácia Acrobat DC vás vyzve, aby ste povolili začiarkavacie políčka pre všetky dokumenty.

Presuňte myšou súbory na navigačnej table v portfóliu PDF

Navigačná tabla v portfóliu PDF teraz podporuje pretiahnutie myšou:

  • Zmeňte usporiadanie súborov v priečinku portfólia PDF.
  • Pretiahnite súbory do priečinkov alebo priečinky do iných priečinkov v prípade, že oba sú na rovnakej úrovni alebo v rovnakom priečinku.
Pretiahnutie súborov na navigačnej table v portfóliu PDF myšou
Pretiahnutie súborov do priečinkov alebo priečinkov do iných priečinkov kvôli zmene usporiadania portfólia PDF

Povolené vytváranie, kombinovanie, export a porovnávanie nástrojov na recenzovanie dokumentov

Nástroje na recenzovanie dokumentov, ako sú Create PDF na vytváranie dokumentov PDF, Combine Files na kombinovanie súborov, Export PDF na export dokumentov PDF a Compare Files na porovnávanie súborov, sú teraz povolené v centre nástrojov a na pravej table.

Nástroje na recenzovanie dokumentov

Iniciátor alebo odosielateľ môže skopírovať zdieľané prepojenie alebo prepojenie na recenziu

Keď vyberiete súbory zo zobrazenia Domov odoslané na zobrazenie alebo recenziu, môžete skopírovať zdieľané prepojenie alebo prepojenie na recenziu na kontextovú tablu. Pomocou možnosti Pridať príjemcov na pravej table môžete aj pridať príjemcov do existujúceho zdieľaného súboru.

Kopírovať zdieľané prepojenie
Kopírovať zdieľané prepojenie
Kopírovať prepojenie na recenziu
Kopírovať prepojenie na recenziu

Zdieľať dokument na recenziu

Ďalej môžete zdieľať dokument na recenziu pomocou tlačidla Zdieľať. Ak ste iniciátor, môžete pridať viacerých recenzentov na recenziu dokumentu. Ak ste príjemca alebo recenzent, môžete skopírovať prepojenie na recenziu a zdieľať ho s ostatnými.

Pridanie viacerých recenzentov k dokumentu na recenziu
Pridanie viacerých recenzentov k dokumentu na recenziu
Kopírovanie prepojenia na recenziu na zdieľanie dokumentu na recenziu
Kopírovanie prepojenia na recenziu na zdieľanie dokumentu na recenziu

Otvorenie a kombinovanie posledných súborov z kontextovej tably

Keď vyberiete súbory v zobrazení Domov, budete mať k dispozícii okrem možností Zdieľať a Odstrániť z posledných aj nasledujúce dve nové funkcie dostupné z kontextovej tably:

  • Otvoriť: Túto možnosť použite na súčasné otvorenie viacerých súborov priamo z kontextovej tably namiesto jednotlivého otvárania súborov.
  • Skombinovať súbory: Použite možnosť Skombinovať súbory na kontextovej table, kde môžete kombinovať viacero súborov priamo, namiesto otvorenia nástroja a následného vyberania súborov.
Otvorenie súborov z kontextovej tably

Možnosti odstránenia a prevzatia/uloženia kópie nezdieľaných súborov na kontextovej table a pravej table

Keď si vyberiete nezdieľaný súbor v poslednom zobrazení alebo otvoríte súbor, kontextová tabla a pravá tabla poskytujú rovnaké možnosti aké sú k dispozícii pre zdieľaný súbor – Odstrániť zdieľaný súbor a Prevziať/Uložiť kópiu.

Možnosti pre nezdieľaný súbor na kontextovej table
Možnosti pre nezdieľaný súbor na kontextovej table
Možnosti pre nezdieľaný súbor na pravej table
Možnosti pre nezdieľaný súbor na pravej table

Podpora doplnku PDFMaker pre aplikáciu AutoCAD 2018 a 2019

Aplikácia Acrobat DC teraz podporuje pracovné postupy doplnku PDFMaker pre aplikácie AutoCAD18 a AutoCAD 2019.

Podpora pre konverziu súborov SharePoint Word na súbory PDF v počítači Mac

Teraz môžete vytvárať súbory PDF zo súborov SharePoint online Word pomocou aplikácie Acrobat DC. Funkcia používa službu Vytvoriť PDF Document Cloud na konverziu dokumentov na formát PDF.

Zobrazenie chránených súborov MIP v aplikácii Acrobat Reader DC a Acrobat DC

Teraz môžete používať počítačové aplikácie systému Windows Adobe Acrobat DC a Acrobat Reader DC na otváranie súborov chránených riešením MIP (Microsoft Information Protection) vrátane služby Azure Information Protection (AIP) a Information Protection pomocou služby Office 365.

Aplikácia Acrobat Reader DC / Acrobat DC automaticky rozpoznáva súbor chránený pomocou MIP a zobrazuje výzvy na prevzatie príslušného doplnku zo stránky helpx. Keď prevezmete a nainštalujete doplnok, chránené súbory sa budú otvárať ako všetky ostatné dokumenty PDF v aplikáciách Acrobat alebo Reader.

Dodatočné vylepšenia

Správanie pri výbere nástroja Rýchla poznámka

Keď vyberiete rýchlu poznámku, vybraná poznámka sa zväčší o hrubý modrý okraj, čím sa jednoducho odlíši od ostatných poznámok.

Staré správanie rýchlej poznámky
Predtým
Nové správanie rýchlej poznámky
Potom

Zlepšené používanie značky @ v recenzii

Používanie „značky“ je teraz vylepšené o automatické doplňovanie určených recenzentov. Symbol @ môžete používať aj v poznámkach.

Podpora pracovného postupu anotácií pre balík Microsoft Office 2019

Pracovné postupy zahŕňajúce anotácie, napríklad export poznámok do programu MS Word a odoslanie e-mailu z aplikácie Acrobat DC, sú teraz podporované v balíku MS Office 2019.

Zlepšené prihlásenie, odhlásenie a lepšia skúsenosť so spustením skúšobnej verzie

Túto zmenu zbadajú noví používatelia, ktorí sa prihlasujú do aplikácie Acrobat a odhlasujú sa z nej. Existujúci používatelia si žiadnu zmenu nevšimnú.

Dialógové okno odhlásenia
Dialógové okno odhlásenia
Dialógové okno spustenia skúšobnej verzie
Dialógové okno spustenia skúšobnej verzie
Dialógové okno prihlásenia
Dialógové okno prihlásenia

Indikátory stránok s kartami úloh

Karty s úlohami na domovskej stránke aplikácie Acrobat obsahujú indikátor strany, ktorý ukazuje aktuálnu stránku vo vzťahu ku všetkým dostupným stránkam.

Karty s úlohami

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online