Príručka používateľa Zrušiť

Čo je nové v aplikácii Acrobat

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Získajte informácie o nových funkciách a vylepšeniach vo verzii Acrobat pre počítače z marca 2024.

Acrobat

Riešenie Acrobat Pro spolu s online službami predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi v počítači, na webe i v mobilných zariadeniach. Ak chcete využívať nové funkcie a vylepšenia, aktualizujte svoju aplikáciu Acrobat pre stolové počítače a mobilnú aplikáciu alebo sa prihláste do služby Acrobat online.

Poznámka:

Vyskúšajte si nové funkcie po aktualizácii aplikácie Acrobat: Prejdite na položky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Action Wizard v novej aplikácii Acrobat

Action Wizard umožňuje vytvárať a spravovať činnosti a príkazy, ktoré môžete spustiť v mnohých dokumentoch jediným kliknutím.

Ak na svoje súbory pravidelne aplikujete jednu alebo viac rovnakých príkazov, môžete ušetriť čas aj údery na klávesnici, keď použijete akciu – definovanú sériu príkazov so špecifickými nastaveniami a určeným poradím, ktorú aplikujete v jednom kroku. Akciu môžete aplikovať na jeden dokument, na niekoľko dokumentov alebo na celú sadu dokumentov. Dokonca môžete pred spustením akcie naskenovať a zlúčiť niekoľko dokumentov do jedného dokumentu PDF.

Ak chcete získať prístup k tejto funkcii, vyberte položky Všetky nástroje > Používať riadené akcie

Riadené akcie sú zvýraznené v aplikácii Adobe Acrobat

Na paneli nástrojov Používať riadené akcie môžete použiť akýkoľvek nástroj podľa vašich požiadaviek.

Zobrazí sa panel nástrojov Riadené akcie

Pridajte skratku alebo obľúbené nástroje do novej aplikácie Acrobat

Poznámka:

Táto funkcia je určená len pre používateľov v rámci spoločností.

Teraz môžete pridať skratky alebo označiť svoje obľúbené nástroje v novej aplikácii Acrobat. Správca organizácie môže pridať skratky alebo obľúbené nástroje, pričom sa iba tieto nástroje zobrazia na paneli Všetky nástroje. Ostatné sa zobrazia v časti Zobraziť viac. Správcovia organizácie môžu upraviť nastavenia pomocou funkcie Customization Wizard.  

Na paneli Všetky nástroje sa zobrazia predvolené nástroje v predvolenej konfigurácii funkcie Customization Wizard. Používatelia budú mať aj naďalej možnosť zmeniť poradie nástrojov. 

Správca môže zakázať možnosť prispôsobenia nástrojov skratiek pre existujúcich používateľov. Toto by malo obmedziť možnosť používateľa zmeniť poradie alebo zoznam nástrojov. 

V prípade, keď používateľ prvýkrát prejde na novú aplikáciu Acrobat s obľúbenými nástrojmi upravenými v klasickej aplikácii, obľúbené nástroje by mali v novej aplikácii Acrobat zostať zachované vo všetkých paneloch nástrojov.

Manuálne synchronizujte komentáre na zdieľaných súboroch v aplikácii Acrobat pre počítače

Teraz môžete manuálne synchronizovať komentáre na zdieľaných súboroch v aplikácii Acrobat pre počítače. Táto funkcia zlepšuje synchronizáciu s cloudom a zabezpečuje, že váš dokument je aktuálny.  

Ak chcete spustiť synchronizáciu cloudu alebo skontrolovať stav poslednej synchronizácie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak chcete skontrolovať stav poslednej synchronizácie, prejdite myšou na ikonu cloudu v pravom hornom rohu nad panelom s komentármi.

Manuálne synchronizujte komentáre v aplikácii Adobe Acrobat

Ak stav poslednej synchronizácie neodráža najnovšie aktualizácie, vyberte ikonu cloudu a spustite synchronizáciu. Po dokončení synchronizácie s cloudom sa zobrazia tieto stavy:

 • Nové komentáre: zobrazí sa správa o nových komentároch.
 • Žiadne nové komentáre: zobrazí sa správa, že nemáte žiadne nové komentáre.
 • Zlyhanie servera: ak dôjde k zlyhaniu servera a súbory nie je možné synchronizovať, zobrazí sa správa, že došlo k chybe spracovania; skúste to po určitom čase znova.  
 • Ak ste offline: zobrazí sa hlásenie s informáciou o tom, že ste offline. Ak chcete synchronizovať tento súbor, pripojte sa k internetu.  

Žiadne dodatočné medzery v časti s komentármi

Aplikácia Acrobat odstraňuje dodatočné medzery na začiatku a konci komentárov. Pri pridávaní komentárov do dokumentu sa niekedy pridávajú medzery navyše. Môže to byť spôsobené kopírovaním informácií s medzerami alebo neúmyselným doplnením medzery počas pridávania komentárov. Dodatočné medzery spôsobujú, že komentáre sú predĺžené a čitatelia by mohli mať problém s čítaním a prechádzaním sekcie s komentármi.

V aplikácii Acrobat sa zobrazuje komentár s pridanými medzerami

Pole s komentárom, ktorý obsahoval medzery pred odoslaním

Poznámka:

Medzery medzi dvoma riadkami, dvoma slovami alebo dvoma bodmi sa neodstránia.

Rýchla odpoveď na komentár pomocou kontextovej ponuky

Teraz môžete rýchlo odpovedať na komentár pomocou kontextovej ponuky.

 1. Vyberte komentár, na ktorý chcete odpovedať, a otvorí sa kontextová ponuka. Výberom možnosti pridáte odpoveď.  

  Odpovedanie pomocou kontextovej ponuky v aplikácii Adobe Acrobat.

 2. Zobrazí sa dialógové okno. Pridajte komentár a vyberte položku Uverejniť.

  Pridajte odpoveď pomocou kontextovej ponuky v aplikácii Acrobat

V kontextovej ponuke môžete tiež zmeniť farbu zvýraznenia/komentára alebo komentár úplne odstrániť.

Zobrazí sa kontextová ponuka v aplikácii Adobe Acrobat

Pomocou poznámok v súboroch PDF je teraz možné otvárať kontextovú ponuku. Vyberte ľubovoľnú poznámku v dokumente a zobrazí sa kontextová ponuka.

Zjednotenie avatarov vo všetkých komponentoch aplikácie Acrobat

V tejto verzii získate konzistentné profilové avatary naprieč celou aplikáciou Acrobat. Vaše profilové avatary budú konzistentné vo všetkých komponentoch, ako je panel prihlásenia, panel komentárov a horná lišta.  

Kontrola pravopisu dokumentu v aplikácii Adobe Acrobat

V tejto verzii prináša aplikácia Acrobat funkciu automatickej kontroly pravopisu vášho dokumentu. Po otvorení dokumentu v aplikácii Acrobat funkcia kontroly pravopisu automaticky skenuje dokument na pozadí a kontroluje pravopisné chyby.

Ak sa v dokumente nájdu pravopisné chyby, v pravom dolnom rohu sa zobrazí dialógové okno s informáciou o chybách a tlačidlo na zobrazenie chýb.

Aplikácia Acrobat upozorňuje na pravopisné chyby v dokumente

Po výbere možnosti Zobraziť chyby sa otvorí panel Úprav a všetky nesprávne napísané slová sa zobrazia s červeným podčiarknutím. Ak vyberiete nesprávne napísané slová alebo kliknete pravým tlačidlom myši na nesprávne napísané slová, zobrazí sa:

 • Tri najlepšie návrhy slovníka – vyberte akékoľvek navrhované slovo, ktoré nahradí nesprávne napísané slovo.
 • Ignorovať všetky – odstráni zvýraznenie všetkých nesprávne napísaných slov v dokumente.
 • Pridať do slovníka – pridanie nesprávne napísaných slov do slovníka a odstránenie zvýraznenia všetkých nesprávne napísaných slov v dokumente.

Nastavte preferencie kontroly pravopisu

Preferencie kontroly pravopisu môžete upraviť podľa svojich potrieb v časti Predvoľby v aplikácii Acrobat. Ak nechcete, aby aplikácia Acrobat zobrazovala pravopisné chyby, môžete túto funkciu vypnúť.

 1. Na paneli úprav vľavo vyberte ikonu nastavení.

  Ikona nastavení v aplikácii Adobe Acrobat

 2. V otvorenom dialógovom okne zrušte začiarknutie možnosti Zobraziť pravopisné chyby. Pomocou týchto možností už nebudete vidieť pravopisné chyby.

  Funkcia kontroly pravopisu je v aplikácii Acrobat zvýraznená

Prípadne môžete v aplikácii Acrobat. prejsť na Preferencie. V dialógovom okne Preferencie v aplikácii Acrobat vyberte v ľavom paneli položku Pravopis a potom zrušte začiarknutie možnosti Zobraziť pravopisné chyby.

Štylizovanie naskenovaných súborov PDF v aplikácii Acrobat pomocou aplikácie Adobe Express

Aplikácia Adobe Acrobat teraz podporuje prevod naskenovaných súborov PDF do projektov Adobe Express na profesionálnu štylizáciu a úpravu vzhľadu súborov PDF.

Prevod naskenovaných súborov PDF do projektov Adobe Express:

Otvorte naskenovaný súbor PDF v aplikácii Acrobat. Na paneli Všetky nástroje vľavo vyberte položku Vylepšiť tento súbor PDF.

Vylepšiť tento súbor PDF

Súbor PDF sa skonvertuje do projektu Adobe Express a vy môžete súbor PDF začať štylizovať alebo prispôsobovať.

Prípadne vyberte položku Upraviť v ľavom hornom rohu a potom položku Vylepšiť tento súbor PDF na ľavom paneli Nástroje na úpravu dizajnu.

Vylepšiť tento súbor PDF

Súbor PDF sa skonvertuje do projektu Adobe Express a vy môžete súbor PDF začať štylizovať alebo prispôsobovať.

Naskenovaný súbor PDF môžete otvoriť aj v aplikácii Express pomocou ponuky Konvertovať. Vľavo hore vyberte položku Konvertovať. Potom vyberte Adobe Express z ľavého panelu.

Vyberte Adobe Express

Pridajte farebný motív do súboru PDF

Vytvorte jednotný motív súboru PDF v aplikácii Adobe Express použitím prednastavených farieb na pozadie, textu a tvarov.

Vľavo hore vyberte položku Upraviť a potom vľavo v ponuke Nástroje na úpravu dizajnu vyberte položku Použiť farebný motív.

V aplikácii Adobe Acrobat je zvýraznená možnosť Použiť farebný motív

Digitálny podpis v novej aplikácii Acrobat

Pole s digitálnym podpisom Adobe Acrobat Sign je teraz k dispozícii v novej aplikácii Acrobat.

Digitálne podpisy sú typom elektronického podpisu, ktorý využíva digitálne ID založené na certifikáte získané od poskytovateľa dôveryhodných cloudových služieb alebo z lokálneho systému podpisujúceho.

Odoslanie dokumentu na digitálny podpis:

 1. Otvorte dokument v aplikácii Acrobat. Na navigačnom paneli v ľavom hornom rohu vyberte položku E-podpis. Potom vyberte položku Vyžiadať e-podpisy.

  V aplikácii Adobe Acrobat sa zobrazí panel E-podpis

 2. V rozbaľovacej ponuke na ľavej strane vyberte položku Digitálny podpis.

  Digitálny podpis sa vyberá z rozbaľovacej ponuky

 3. Podľa potreby pridajte informácie na zdieľanie dokumentu na účely digitálneho podpisu.

  Zadávanie informácií a zdieľanie digitálnych podpisov

 4. Po pridaní všetkých potrebných informácií vyberte vľavo dole položku Skontrolovať a odoslať.

Poznámka:

Predvolený formát dátumu pre pole Dátum v Pôvodnej žiadosti sa teraz dynamicky prispôsobí časovému pásmu podpisovateľa.

Vyhľadávanie obsahu umožňuje automatickú navigáciu podľa kľúčových slov

V tejto verzii vám aplikácia Acrobat pomôže automaticky prejsť na hľadané kľúčové slovo v dokumente.

Po otvorení súboru z výsledku vyhľadávania, ktorý je súčasťou vyhľadávania obsahu, aplikácia Acrobat automaticky otvorí nástroj na vyhľadávanie, predvyplní hľadané kľúčové slovo a prejde na kľúčové slovo, ktoré ste pôvodne hľadali.

Pomocou navigačných tlačidiel v nástroji na vyhľadávanie môžete vyhľadať viac kľúčových slov v dokumente.

Toto vylepšenie má minimálny vplyv na existujúce funkcie a rozširuje sa na rôzne sekcie v rámci výsledkov vyhľadávania na domovskej stránke vrátane nezdieľaných, zobrazovaných a kontrolovaných súborov.

Prostredie sandbox v systéme Mac (Acrobat Reader)

Zvýšená bezpečnosť údajov používateľov vďaka technológii app-sandbox. Funkcia sandboxingu v aplikácii Acrobat pre systém macOS zabezpečuje, aby aplikácia Acrobat fungovala v bezpečnom prostredí sandboxu, ktoré obmedzuje prístup k zdrojom na vašom počítači. To znamená, že úlohy ako spracovanie obsahu súborov PDF a obrázkov, spúšťanie služby JavaScript, vykresľovanie písma a 3D prvkov sa vykonávajú v tomto kontrolovanom prostredí. Ak je súbor PDF potenciálne škodlivý a pokúša sa získať prístup k zdrojom na počítači, prostredie sandbox mu v tom zabráni a ochráni váš systém pred prípadným poškodením. Okrem toho prostredie sandbox obmedzuje činnosti, ako je čítanie z disku alebo zápis na disk a prístup k súborom a sieťovým pripojeniam, čím ešte viac zvyšuje bezpečnosť.

Správcovia môžu konfigurovať nastavenia sandboxu pred alebo po nasadení. Správcovia môžu funkciu uzamknúť, aby koncoví používatelia nemohli meniť správanie aplikácie alebo ovládať funkcie prostredníctvom používateľského rozhrania.

Zapnutie prostredia sandbox v aplikácii:

Prejdite na položky Acrobat Reader > Preferencie > Zabezpečenie (rozšírené) > Ochrana pomocou sandboxu. Potom podľa potreby vyberte ovládacie prvky funkcie.

Adresár Zabezpečenie (rozšírené) v okne Preferencie je zobrazený v aplikácii Acrobat Reader

Zásuvný modul aplikácie Acrobat pre Outlook

Pomocou doplnku Adobe Acrobat pre Outlook môžete odosielať veľké súbory vo forme verejných prepojení cez aplikáciu Outlook. Pripojené súbory sa nahrajú do cloudového úložiska Adobe a do tela e-mailu sa vložia prepojenia na tieto súbory.

Príjemcovia si môžu výberom prepojenia zobraziť náhľad daného súboru v okne prehliadača a v prípade potreby si súbor prevezmú.

Ďalšie informácie nájdete v časti Adobe Acrobat Reader pre Outlook.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?