Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Aplikácia Acrobat DC so službami Adobe Document Cloud predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi, nech ste kdekoľvek. Úplne nová aplikácia Acrobat DC je prepracovaná a ponúka jednoduché používateľské prostredie. Nové centrum nástrojov ponúka rýchly prístup k najpoužívanejším nástrojom. Nové elegantné nástroje pracujú konzistentne na stolovom počítači, webe aj mobilných zariadeniach – vrátane dotykových zariadení.

 


Acrobat DC, vydanie z februára 2018

Vylepšenie funkcie Porovnať súbory

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Opravy týkajúce sa spojovníkov

V minulosti boli hlásené falošné rozdiely spôsobené nesprávnou kategorizáciou spojovníkov, ktoré sa týkali slov so spojovníkmi, ktoré sa pri vkladaní alebo odstraňovaní v rámci úprav dostali na koniec riadka. Tento problém bol opravený.

Príklad nižšie zachytáva všetky prípady súvisiace s opravami spojovníkov.

Opravy týkajúce sa spojovníkov

Vylepšenia na uľahčenie prístupu

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Tagy a názvy nástrojov pre nástroj Poradie čítania sú skonsolidované.

 • Nástroj Retušovanie poradia čítania bol premenovaný na nástroj Poradie čítania.
 • Položka Text v nástroji Poradie čítania bola premenovaná na Text/odsek
 • Položka Pozadie v nástroji Poradie čítania bola premenovaná na Pozadie/artefakt.

Prístup k nástroju Poradie čítania zo stromu tagov

Teraz máte prístup k nástroju Poradie čítania priamo zo stromu tagov. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Tagy, pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľný tag a následne vyberte položku Poradie čítania.

Prístup k nástroju Poradie čítania zo stromu tagov

Hromadná úprava tagov v strome tagov

Odteraz môžete upravovať vlastnosti viacerých tagov naraz. Vyberte tagy, ktoré chcete upraviť a potom v dialógovom okne kontextového menu zobrazenej kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte možnosť Vlastnosti.

Na paneli Tagy vyberte susediace alebo nesusediace tagy, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vlastnosti.

Upraviť vlastnosti viacerých tagov

Zmeňte typ, názov a ďalšie vlastnosti podľa potreby a potom kliknite na položku Zatvoriť.

Upraviť vlastnosti tagov

Vytváranie poznámok a referenčných tagov z nástroja Poradie čítania

Odteraz môžete vytvárať poznámky a referenčné tagy z nástroja Poradie čítania.

V nástroji Poradie čítania:

 1. Na paneli Tagy kliknite pravým tlačidlom myši na akýkoľvek tag a vyberte položku Poradie čítania.
 2. Vyberte obsah, ktorý chcete označiť tagom ako poznámku alebo referenciu a potom kliknite na možnosť Poznámka alebo Referencia.
Referencie a poznámky v nástroji Poradie čítania

V paneli poradia:

 1. Vyberte panel Poradie na table vľavo.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na obsah panela a následne vyberte možnosť Tagovať ako referenciu alebo Tagovať ako poznámku.

 

Referencie a poznámky v paneli poradia

Vylepšenie anotácií

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Kopírovanie obsahu anotácií založených na texte

V kontextovom menu anotácií založených na texte, ktoré sa zobrazuje kliknutím pravého tlačidla, je dostupná nová položka Kopírovať text s možnosťami zvýraznenia, podčiarknutia alebo prečiarknutia.

Kopírovanie textu z anotácie

Vylepšenie formulárov

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Možnosť vymazania vybratého obrázka z poľa obrázka vo formulári

Pomocou novej možnosti Vymazať obrázok môžete jednoducho vymazať vybratý obrázok z poľa obrázka vo formulári.

 1. Kliknite na formulár poľa s obrázkom, ktorého obrázok chcete vymazať. Zobrazí sa dialógové okno Vybrať obrázok.

  Vymazanie vybratého obrázka
 2. Kliknite na voľbu Vymazať obrázok a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vylepšenie produkcie tlače

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Výber viacerých objektov s možnosťou náhľadu výstupu

Odteraz môžete vybrať viacero objektov, keď je otvorené dialógové okno náhľadu výstupu.

Ak chcete túto funkciu povoliť, prejdite na Upraviť > Preferencie > Zobrazenie strany a následne v časti Obsah a informácie strán vyberte začiarkavacie políčko Stlačením klávesu Shift a kliknutím zvoliť výber viacerých položiek s možnosťou náhľadu výstupu.

Ak chcete vybrať viacero objektov, použite kláves Shift a kliknutie. Ak chcete pridať lístky s poznámkami s farebnými hodnotami, použite kláves Alt a kliknutie (v systéme Windows) alebo kláves Option a kliknutie (v systéme Mac).

Poznámka: Táto predvoľba je predvolene zakázaná.

Zlepšenie funkcie OCR

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Presnosť rozpoznávania textu (OCR) na naskenovaných súboroch s tmavým pozadím sa výrazne zlepšila.

Prístup k centru nástrojov z pravej tably

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Centrum nástrojov môžete odteraz otvárať pomocou pravej tably prostredníctvom novej voľby Viac nástrojov.

Viac nástrojov na pravej table

Podpora ďalších jazykov OCR v aplikácii Export PDF (Reader)

  K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous, Acrobat Reader DC Classic

V aplikácii Export PDF v Acrobat Reader DC bola pridaná podpora pre tieto ďalšie jazyky OCR:

Bulharský

Katalánsky

Chorvátsky

Čeština

Estónsky

Nemčina (Švajčiarsko)

Grécky

Hebrejčina

Maďarčina

Maďarčina

Kórejčina

Lotyšský

Litovský

Macedónsky

Maltský

Nórčina (Nórsko)

Poľština

Rumunský

Ruština

Srbský

Zjednodušená čínština

Slovenčina

Slovinčina

Tradičná čínština

Turečtina

Ukrajinčina

Zobrazenie zoznamu podporovaných jazykov: v aplikácii Acrobat Reader DC otvorte súbor PDF a na table Nástroje vyberte možnosť Export PDF, potom kliknite na možnosť Zmeniť vedľa položky Jazyk dokumentu. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenia OCR so zoznamom všetkých podporovaných jazykov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online