Príručka používateľa Zrušiť

Čo je nové v aplikácii Acrobat

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb
 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb
Ak je v aplikácii Acrobat

Riešenie Acrobat Pro spolu s online službami predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi v počítači, na webe i v mobilných zariadeniach. Ak chcete využívať nové funkcie a vylepšenia, aktualizujte svoju aplikáciu Acrobat pre stolové počítače a mobilnú aplikáciu alebo sa prihláste do služby Acrobat online.

Aplikácia Acrobat pre počítače

Vydané v januári 2023

V tomto vydaní sú zavedené nasledujúce nové funkcie. Ak sa chcete o funkcii dozvedieť viac, kliknite na položku >.

Moderný prehliadač Acrobat teraz obsahuje panel všetkých nástrojov na ľavej strane namiesto panela na objavovanie. Panel všetkých nástrojov ponúka prostredie bezproblémového používania, ktoré používateľom umožňuje jednoduché vyhľadávanie nástrojov Acrobat bez toho, aby museli prepínať kontexty.

Všetky nástroje

Poznámka:

V súčasnosti sa nové prostredie uvádza ako experiment a bude k dispozícii len pre anglickú lokalizáciu aplikácie Acrobat (64-bitová verzia) bez nainštalovaných doplnkov tretích strán. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetkých používateľov.

Nástroje aplikácie Acrobat na zdieľanie súborov sú teraz prepracované tak, aby boli konzistentné s webovým rozhraním Acrobat. Ak chcete zdieľať súbor, vyberte príslušnú ikonu v pravom hornom rohu aplikácie Acrobat na zdieľanie dokumentu, získanie prepojenia alebo poslanie e-mailom.

Zdieľaný dokument
Zdieľaný dokument

Získať prepojenie
Získať prepojenie

Poslať e-mailom
Poslať e-mailom

Po zdieľaní súboru vyberte nástroj na zdieľanie a získajte ďalšie možnosti, ako napríklad Kopírovať prepojenie a Zrušiť zdieľanie súboru.

Kopírovať prepojenie alebo Zrušiť zdieľanie

Aplikácia Acrobat vám teraz umožňuje poslať zdieľaný súbor e-mailom.

Poslať zdieľaný súbor e-mailom

Aplikácia Acrobat vás teraz vyzve zdieľať súbor, ak použijete niektorý z nasledujúcich nástrojov a uložíte súbor:

 • Upraviť PDF
 • Organizovať strany
 • Kombinovanie súborov
 • Redigovať súbor PDF
 • Pridanie komentárov
Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nie je k dispozícii všetkým používateľom.

Variant 1

Výzva na zdieľanie súboru, keď pridáte komentár
Výzva na zdieľanie súboru, keď pridáte komentár

Variant 2

Výzva na zdieľanie súboru, keď použijete funkciu Organizovať strany
Výzva na zdieľanie súboru, keď použijete funkciu Organizovať strany

Keď ste predtým vybrali komentovanie pomocou lístku s poznámkou a klikli kdekoľvek v dokumente, lístok s poznámkou bol okamžite pridaný, aj keď ste nezadali žiadny text. Výsledkom viacerých kliknutí bolo pridanie viacerých lístkov s poznámkou do dokumentu. V tomto vydaní aplikácia Acrobat rozpozná prázdny lístok s poznámkou a odstráni ho.

Poznámka:

Aplikácia Acrobat odstrániť prázdny lístok s poznámkou v aktuálnej relácii a neodstráni žiadne prázdne lístky s poznámkou, ktoré boli pridané skorej.

Aplikácia Acrobat vás vyzve na odoslanie spätnej väzby, ak zahodíte zmeny po použití režimu automatickej úpravy rozloženia v nástroji Upraviť. Vaša spätná väzba nám pomáha pochopiť zamýšľaný pracovný postup. Ak chcete poskytnúť spätnú väzbu, vyberte možnosť Zdieľať spätnú väzbu a potom vyplňte formulár spätnej väzby

Zdieľať spätnú väzbu

Formulár spätnej väzby

Počítačové aplikácie Adobe Acrobat (Pro alebo Standard) a Acrobat Reader teraz podporujú konzistentné prezeranie súborov PDF chránených ochranou informácií Microsoft Purview Information Protection (MPIP) pre nájomníkov služby Sovereign Cloud od spoločnosti Microsoft (ako napr. GCC-High, DoD a ďalšie). Takíto používatelia nájomníka môžu okrem toho používať a upravovať štítky citlivosti a zásad ochrany informácií na vaše súbory PDF v počítačovej verzii aplikácie Acrobat (Pro alebo Standard).

Aplikácia Acrobat vám teraz umožňuje obnoviť neuložený dokument, na ktorom ste pracovali, v prípade, že došlo k zlyhaniu alebo zamrznutiu aplikácie.

Doplnok Acrobat v programe MS Outlook vám teraz ponúka možnosť úpravy súboru PDF v aplikácii Acrobat. Zobrazí sa vám niektorá z nasledujúcich možností.

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nie je k dispozícii všetkým používateľom.

Variant 1: Možnosť Úprava súboru PDF z rozbaľovacieho zoznamu príloh PDF

Keď dostanete súbor PDF cez Outlook Poštu, vyberte rozbaľovací zoznam PDF a následným výberom možnosti Upraviť v aplikácii Adobe Acrobat otvoríte súbor PDF v režime úprav v rámci počítačovej aplikácie Acrobat.

Upraviť v aplikácii Adobe Acrobat

Variant 2: Možnosť Úprava súboru PDF z ponuky aplikácie Acrobat

V rozbaľovacom zozname Vybraté správy v MS Outlook vyberte možnosť Upraviť vybraný súbor PDF. Súbor PDF sa otvorí v počítačovej aplikácii Acrobat v režime úprav.

Upraviť vybraný súbor PDF

Variant 3: Možnosť Úprava súboru PDF z automaticky otváraného zobrazenia e-mailu

Keď sa vám v aplikácii Outlook rozbalí e-mail, vyberte možnosť Upraviť vybraný súbor PDF a následne vyberte súbor PDF, ktorý chcete otvoriť v režime úprav počítačovej aplikácie Acrobat.

Upraviť vybraný súbor PDF

Keď v naskenovanom súbore PDF vyberiete text alebo obrázok, aplikácia Acrobat zobrazí druhý riadok v kontextovej ponuke s možnosťou Upraviť text a obrázky alebo Upraviť naskenovaný obsah.

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nie je k dispozícii všetkým používateľom.

Variant 1

Variant 2

Upraviť naskenovaný obsah

Keď počas úpravy súboru PDF vyberiete text alebo obrázok, aplikácia Acrobat vám teraz ponúkne kontextový panel s nástrojmi, ktorý obsahuje bežne používané úlohy. Aplikácia Acrobat tiež umožňuje ďalšie akcie, keď kliknete pravým tlačidlom na vybraný text alebo obrázok.

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nie je k dispozícii všetkým používateľom.

 • Kontextový panel s nástrojmi pri výbere textu.
Kontextový panel s nástrojmi pri výbere textu

A. Zmenšenie písma B. Zväčšenie písma C. Tučné D. Podčiarknutie E. Kopírovať s formátovaním F. Zvýrazniť text G. Export vybratého textu 

 • Kontextový panel s nástrojmi pri výbere obrázka.
Kontextový panel s nástrojmi pri výbere obrázka

A. Orezať B. Otočiť doprava C. Nahradiť obrázok D. Vymazať obrázok E. Exportovať vybratý obrázok F. Upraviť obrázok 

 • Možnosti po kliknutí pravým tlačidlom, keď vyberiete text alebo textové pole.

Keď kliknete pravým tlačidlom na vybraný text alebo textové pole, v kontextovej ponuke sú k dispozícii možnosti Kopírovať s formátovanímZvýrazniť, Export vybratého textu a Upraviť text.

Možnosti kontextovej ponuky pre výber textu
Možnosti kontextovej ponuky pre výber textu

Možnosti kontextovej ponuky pre výber textového poľa
Možnosti kontextovej ponuky pre výber textového poľa

 • Možnosti po kliknutí pravým tlačidlom pre výber obrázka.
Možnosti kontextovej ponuky pre výber obrázka
Upraviť obrázok

Aplikácia Acrobat teraz podporuje pútavý a bezproblémový zážitok z čítania naprieč celou škálou zariadení. Jednoduchým naskenovaním QR kódu teraz môžete obnoviť čítanie dokumentu PDF v mobilnej aplikácii Acrobat presne od miesta, kde ste prestali čítať v počítačovej aplikácii Acrobat.  Túto možnosť nájdete vo vafľovej ponuke v pravom hornom rohu aplikácie Acrobat.

Ak naskenujete QR kód a nemáte nainštalovanú mobilnú aplikáciu Acrobat, budete presmerovaní do obchodu Play alebo Appstore, kde si môžete túto aplikáciu nainštalovať. Ak už mobilnú aplikáciu Acrobat máte nainštalovanú, môžete bez problémov zobraziť dokument.  

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu