Hlavné nové funkcie vo vydaní aplikácie Acrobat DC z mája 2019
Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Aplikácia Acrobat DC so službami Adobe Document Cloud predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi, nech ste kdekoľvek. Najnovšia verzia aplikácie Acrobat DC je prepracované riešenie, ktoré ponúka jednoduché konzistentné používateľské prostredie, ktoré funguje rovnako v počítačoch, na webe a v mobilných zariadeniach s dotykovým ovládaním.


Nové možnosti v rámci aplikácie

Aplikácia Acrobat teraz zobrazuje progresívnu domovskú stránku s viacerými stavmi, ktorá vám umožní:

 • nárokovať si vlastníctvo dokumentu PDF a preberať súvisiace mobilné aplikácie,
 • objavovať špičkové nástroje aplikácie Acrobat, ako napríklad Upravovanie dokumentov PDF, Organizovanie dokumentov PDF, Kombinovanie dokumentov PDF, Odoslanie na recenziu a ďalšie,
 • využívať intuitívne prvé spustenie v nástrojoch v rámci aplikácie.
Možnosti v rámci aplikácie

Ďalšie informácie nájdete v časti Základy používania pracovnej plochy.

Zjednodušené prostredie na zdieľanie určené na prezeranie, recenzovanie a podpisovanie

Pomocou nového prostredia na zdieľanie sa zjednodušuje spôsob, akým môžete zdieľať súbory PDF na prezeranie, recenzovanie alebo podpisovanie. Rozhranie zdieľania na pravej table sme nahradili novým modálnym dialógovým oknom, v ktorom si môžete vybrať zo štyroch hlavných úloh:

 • Získať prepojenie: zdieľajte prepojenie na súbor PDF, pomocou ktorého súbor môžete zobraziť alebo recenzovať. Potom vyberte položku Povoliť pridávanie komentárov na recenziu, vďaka čomu získate jednoduchú a rýchlu spätnú väzbu.
 • Pozvať používateľov: ak chcete pozvať používateľov na zobrazenie alebo recenzovanie súborov prostredníctvom e-mailu, vyberte túto možnosť. Potom vyberte položku Povoliť pridávanie komentárov na recenziu, vďaka čomu získate jednoduchú a rýchlu spätnú väzbu.
 • Priloženie k e-mailu: vyberte túto možnosť, ak chcete odoslať súbor PDF ako prílohu k e-mailu
 • Vyžiadať podpisy: odoslanie dokumentov na podpísanie pomocou služby Adobe Sign.
Okno zdieľania

Poznámka:

Spoločnosť Adobe testuje v aplikácii Acrobat DC toto nové prostredie na zdieľanie súborov PDF. Preto toto nové prostredie nemusí byť k dispozícii pre všetkých používateľov aplikácie Acrobat DC.

Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online (Nové prostredie | Staré prostredie).

Jednotný nástroj podpisu pre podpisujúcich a odosielateľov

Nástroje Fill & Sign a Adobe Sign (predtým známe ako Send for Signature) sú teraz zlúčené do nového nástroja podpisu, v ktorom môžete buď vyplniť a podpísať dokument, alebo získať podpisy dokumentu od iných osôb. Obsahuje zjednodušené rozhranie, v ktorom odpoviete na otázku, kto má vyplniť a podpísať dokument ako prvý: vy alebo iné osoby. Potom prejdete v rámci rozhrania jednotlivými krokmi na dokončenie úlohy. Predstavuje pre vás jedno miesto pre všetky vaše potreby v súvislosti s vypĺňaním a podpisovaním formulárov.

1. Vyberte nástroj Fill & Sign na pravej table alebo z centra nástrojov. Zobrazí sa rozhranie nástroja Fill & Sign.

Domovská stránka nástroja Fill & Sign

2. Vyberte príslušnú možnosť podľa toho, kto má vyplniť a podpísať dokument/formulár ako prvý:

a. Ak chcete vyplniť a podpísať dokument/formulár, vyberte možnosť Ja. Zobrazia sa možnosti nástroja Fill & Sign.

b. Ak chcete odoslať dokument na podpísanie ostatným používateľom, vyberte možnosť Ostatní. Zobrazia sa možnosti nástroja Send For Signature pomocou služby Adobe Sign.

Nástroj Fill & Sign so sprievodcom a novými možnosťami zdieľania

Aplikácia Acrobat teraz už pri otvorení dokumentu na zobrazenie inteligentne rozpozná, že máte formulár na vyplnenie, a potom vás prevedie procesom vyplnenia formulára. Ak máte otvorené rozhranie nástroja Fill and Sign a kliknete na možnosť Ja, na paneli s nástrojmi sa automaticky zobrazia možnosti na vyplnenie a podpísanie. Keď vyplníte formulár a kliknite na tlačidlo Ďalej, zobrazí sa nové dialógové okno zdieľania s týmito možnosťami:

 • Získať prepojenie: vyberte túto možnosť, ak chcete zdieľať kópiu dokumentu len na čítanie s ostatnými používateľmi.
 • Vyžiadať podpisy: vyberte túto možnosť, ak chcete odoslať dokument ostatným používateľom na podpísanie.
Možnosti zdieľania pre vyplnený formulár

Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielanie dokumentov na podpis.

Opätovné otvorenie súborov PDF z poslednej relácie aplikácie Acrobat/Reader

Teraz môžete v aplikácii Acrobat obnoviť predchádzajúcu reláciu otvorených súborov. Po neočakávanom zatvorení aplikácie Acrobat sa zobrazí kontextový tip Znovu otvoriť zatvorené dokumenty PDF. Kliknite na položku Obnoviť.

Znovu otvoriť zatvorené dokumenty PDF

Prípadne môžete obnoviť predchádzajúcu reláciu kliknutím na položky Súbor > Znovu otvoriť dokumenty PDF z poslednej relácie.

Opätovné otvorenie súborov PDF z poslednej relácie aplikácie

Znovu otvoriť nedávno zatvorené karty

Ak chcete znovu otvoriť nedávno zatvorenú kartu, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu otvoreného súboru PDF a vyberte možnosť Znovu otvoriť zatvorenú kartu. Ak chcete otvoriť viacero zatvorených kariet, vyberte túto možnosť znova. Prípadne môžete použiť klávesové skratky Alt + Shift + T. Aplikácia Acrobat znovu otvorí súbory v poradí, v akom boli zatvorené.

Znovu otvoriť zatvorenú kartu

Zlepšené možnosti vyhľadávania

Ak napíšete pár prvých písmen na vyhľadávanie v dokumente PDF, aplikácia Acrobat ponúkne návrhy zhodného slova a informácie o frekvencii jeho výskytu v dokumente. Ak vyberiete toto slovo, aplikácia Acrobat zvýrazní všetky zhodné výsledky v dokumente PDF.

Vyhľadávanie počas písania
Vyhľadávanie počas písania
Navigácia zvýraznenými zhodami
Navigácia zvýraznenými zhodami

Ďalšie informácie nájdete v časti Prehľadávanie dokumentov PDF.

Kontextové informácie o nástrojoch aplikácie Acrobat

Aplikácia Acrobat teraz ponúka kontextové tipy na základe akcií vykonaných v súbore PDF. Tieto tipy sú intuitívne a ušetria vám množstvo času. Acrobat vás prevedie:

 • zdieľaním po zmene dokumentu PDF,
Tip pre aplikáciu Acrobat na zdieľanie súborov PDF
 • použitím nástroja Organizácia strán po skombinovaní súborov alebo použití miniatúr strán.
 • pridaním komentára a použitím nástroja Vylepšenie naskenovaných dokumentov, keď v naskenovanom dokumente použijete nástroj zvýraznenia. V nástroji Vylepšenie naskenovaných dokumentov vás aplikácia Acrobat navyše navedie na použitie mobilnej aplikácie Adobe Scan, ak v zozname nie sú uvedené žiadne skenery.
Kontextový tip na použitie mobilnej aplikácie Adobe Scan, ak sa nenájdu skenery
 • Ak do dokumentu PDF pridávate komentáre alebo pracujete na revidovanej verzii dokumentu, na ktorý ste dostali spätnú väzbu, použite službu recenzovania.
Tipy pre aplikáciu Acrobat na zdieľanie na recenziu

Vylepšenia možností komentovania

Aplikácia Acrobat teraz ponúka rýchle akcie na plávajúcom paneli na vykonávanie kontextových akcií pri prezeraní dokumentu PDF. Na prístup k týmto akciám nemusíte otvárať nástroj na pridávanie komentárov.

 • Akcie s výberom textu: Zvýrazniť text, Prečiarknuť text, Podčiarknuť text, Upraviť text a obrázky a Kopírovať text.
Akcie s výberom textu
 • Akcie s výberom obrázka: Pridať lístok s poznámkou, Zvýrazniť text, Upraviť text a obrázky a Skopírovať obrázok.
Akcie s výberom obrázka
 • Akcie s výberom zvýraznenia: Pridať alebo odstrániť poznámku.
Akcie s výberom zvýraznenia

Vylepšená funkcia značky @ pri recenzií dokumentov

Keď pridáte komentár, značka @ sa bude neustále nachádzať v rámčeku komentára na uľahčenie prístupu a na výber recenzenta.

Nová a vylepšená integrácia s aplikáciami Microsoft

Vytváranie a zdieľanie súborov PDF priamo zo súborov aplikácií PowerPoint a Word v systéme Mac

Teraz môžete priamo použiť možnosť Vytvoriť a zdieľať súbor Adobe PDF v ponuke Domov aplikácií Microsoft PowerPoint a Microsoft Word na vytváranie dokumentov PDF a ich zdieľanie s ostatnými používateľmi na zobrazovanie alebo recenzovanie. Počas zdieľania môžete navyše povoliť komentovanie a získať tak jednoduchú a rýchlu spätnú väzbu.

Vytváranie a zdieľanie súborov PDF z programu Word alebo PowerPoint v systéme Mac

Doplnok Mac PDFMaker pre program PowerPoint na použitie služby Create PDF

Pomocou nového panela aplikácie Acrobat môžete v aplikácii Microsoft PowerPoint v systéme Mac vytvárať bohaté súbory PDF s maximálnou vizuálnou vernosťou a dostupnosťou. Táto funkcia využíva službu Create PDF Document Cloud.

Zdieľanie na podpis z dokumentov aplikácií Microsoft Word a Microsoft PowerPoint

Dokumenty na podpísanie môžete odosielať priamo z aplikácií Microsoft Word alebo Microsoft PowerPoint. Ak to chcete urobiť, otvorte ľubovoľný dokument aplikácie Microsoft Word alebo PowerPoint a na karte Domov kliknite na položku Vyžiadať podpisy.

Vyžiadať podpisy

Otváranie príloh PDF v aplikácii Acrobat z aplikácie Microsoft Outlook

Ak v aplikácii Outlook dostanete prílohu PDF, môžete teraz súbor otvoriť v aplikácii Acrobat. Použite jednu z nasledujúcich možností aplikácie Outlook:

 • Kliknite na pás Otvoriť súbor PDF v aplikácii Acrobat zobrazený v pravej časti riadka s prílohou. (Tento pás sa zobrazuje, keď aplikácia Acrobat nie je nastavená vo vašom zariadení ako predvolený nástroj na zobrazovanie súborov PDF.)
Otváranie súborov PDF v aplikácii Acrobat z aplikácie Outlook
 • V rozbaľovacej ponuke prílohy PDF vyberte možnosť Otvoriť v aplikácii Adobe Acrobat.
Otvorenie v aplikácii Acrobat pomocou rozbaľovacieho zoznamu príloh

Poznámka:

Po inštalácii alebo inovácii aplikácie Acrobat DC na najnovšiu verziu znova spustite aplikáciu Outlook, aby sa zobrazili nové možnosti.   

Otvorenie súboru PDF v aplikácii Acrobat z prehliadača Google Chrome

Po otvorení súboru PDF sa v prehliadači Google Chrome zobrazí tlačidlo Otvoriť v aplikácii Acrobat. Po kliknutí na tlačidlo sa súbor PDF prevezme a otvorí v aplikácii Acrobat.

Otvorenie v aplikácii Acrobat z prehliadača Chrome

Vylepšenia na uľahčenie prístupu

Funkcie Späť a Znova vykonať pri zmenách tagov pomocou nástroja Poradie čítania

Funkcia Späť a Znova vykonať bola pridaná do nástroja Poradie čítania v časti Uľahčenie prístupu. Predchádzajúce zmeny týkajúce sa tagov môžete zmeniť po jednom v nástroji Poradie čítania. Ak chcete vrátiť späť zmeny poradia čítania, kliknite na položku Upraviť > Späť úpravy. Ak chcete znova vykonať zmeny, kliknite na položku Upraviť > Znova vykonať úpravy.

Funkcie Späť a Znova vykonať pre zmeny značiek

Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF.

Zlepšenia navigácie pomocou aplikácie VoiceOver v systéme Mac

Systéme Mac obsahuje vylepšenú navigáciu VoiceOver. Zobrazenia Domov, Centrum nástrojov a Dokument v aplikáciách Acrobat DC a Acrobat Reader DC teraz obsahujú nové kontajnery VoiceOver.  

Nové kontajnery VoiceOver v zobrazení Domov
Nové kontajnery VoiceOver v zobrazení Domov: [1] Horná lišta [2] Tabla s nástrojmi na pravej strane
Nové kontajnery VoiceOver v Centre nástrojov
Nové kontajnery VoiceOver v Centre nástrojov: [1] Horná lišta [2] Tabla s nástrojmi na pravej strane [6] Centrum nástrojov
Nové kontajnery VoiceOver v zobrazení Dokument
Nové kontajnery VoiceOver v zobrazení Dokument: [1] Horná lišta [2] Tabla s nástrojmi na pravej strane [3] Navigačná tabla [4] Pracovná tabla na ľavej strane [5] Tabla dokumentu

Vymazanie zoznamu Posledné súbory

Teraz môžete vymazať celý zoznam posledných súborov v aplikácii Acrobat DC vrátane súborov na zdieľanie, zobrazenie a recenzovanie. Ak to chcete urobiť, prejdite do časti Domov > Posledné a kliknite na položku Vymazať posledné.

Vymazanie zoznamu Posledné súbory

Zobrazenie chránených súborov MIP v aplikácii Acrobat Reader DC a Acrobat DC v počítači Mac

Teraz môžete používať počítačové aplikácie systému Mav Adobe Acrobat DC a Acrobat Reader DC na otváranie súborov chránených riešením MIP (Microsoft Information Protection) vrátane služby Azure Information Protection (AIP) a Information Protection pomocou služby Office 365.

Aplikácie Acrobat Reader DC a Acrobat DC automaticky rozpoznávajú súbor chránený pomocou MIP a zobrazujú výzvu na prevzatie príslušného doplnku zo stránky pomocníka. Keď prevezmete a nainštalujete doplnok, chránené súbory sa budú otvárať ako všetky ostatné dokumenty PDF v aplikáciách Acrobat alebo Reader.

Ukončenie podpory systému Mac OS X 10.11

Aplikácia Acrobat už nepodporuje systém Mac OS 10.11 po oznámení ukončenia podpory tejto verzie spoločnosťou Apple v auguste 2018. Spoločnosť Adobe odporúča, aby ste svoj systém Mac OS aktualizovali na najnovšiu verziu a nainštalovali najnovšiu verziu aplikácie Acrobat, ak chcete naďalej dostávať aktualizácie aplikácie Acrobat.

Informácie o najnovších systémových požiadavkách nájdete v časti Systémové požiadavky aplikácie Acrobat DC.

Nové profily kontroly pred výstupom

V aplikácii Acrobat sú pridané nasledujúce profily do nástroja Kontrola pred výstupom:

 • Špecifikácie GWG 2015 pre balenie: kontroluje určité náležitosti týkajúce sa produkcie balenia a štítkov pre návrhy Packaging Offset (GWG2015), Packaging Gravure (GWG2015) a Packaging Flexographic (GWG2015).
 • Kroky spracovania: poskytuje informácie o postupe spracovania, ak sú v súbore PDF prítomné metaúdaje a niektoré vrstvy sú prázdne.
 • Používa funkcie PDF 2.0: určuje, či súbor PDF používa niektoré z funkcií tlače PDF 2.0.
 • Premiestniť dopredu čierny text s hodnotou 100 %: pri spustení premiestni dopredu čierny text s hodnotou 100 %.

Vylepšenia zabezpečenia

 • Aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC sú teraz odolnejšie a viac zabezpečené pred škodlivými útokmi prostredníctvom prevencie únikov, izolovaného spracovania dodatočných pracovných postupov a údržby kódu.
  • V systéme Windows odteraz umožňujú binárne údaje aplikácií Acrobat a Reader CFG (Control Flow Guard).
  • Zavedené izolované spracovanie pracovných postupov pri konverzii obrázka.
 • V aplikácii Acrobat Reader DC je odteraz v predvolenom nastavení povolená aplikácia AppContainer.

Vylepšenia výkonnosti

Aplikácia Acrobat DC odteraz pracuje oveľa rýchlejšie. Môžete využívať:

 • rýchlejšie spúšťanie aplikácie v systéme macOS 10.14,
 • o 50 % kratší čas inicializácie recenzie,
 • vylepšenú výkonnosť rôznych funkcií,
 • vylepšenú stabilitu produktu.

Ďalšie vylepšenia

Oznámenie na pruhu v operačnom systéme s výzvou na nastavenie aplikácie Acrobat DC ako predvolenej aplikácie pre súbory PDF

Ak aplikácia Acrobat DC nie je v počítači predvolená aplikácia pre súbory PDF, zobrazí sa oznámenie na pruhu v operačnom systéme s výzvou na nastavenie aplikácie Acrobat DC ako predvolenej aplikácie pre súbory PDF. Kliknite na oznámenie a podľa postupu nastavte aplikáciu Acrobat DC na zobrazovanie všetkých súborov PDF.

Oznámenie na pruhu s výzvou na nastavenie aplikácie Acrobat ako predvolenej aplikácie pre súbory PDF

Jeden posúvač pre zobrazenie Domov

Zobrazenie Domov ma odteraz jeden posúvač pre celé okno naprieč časťami Odporúčané nástroje, Karty s úlohami a Nedávne.

Prevzatie a spustenie aplikácie Acrobat DC z aplikácie Acrobat Reader DC

Ak máte aktivovaný odber aplikácie Acrobat, no zatiaľ používate aplikáciu Reader, aplikácia Acrobat Reader DC vás vyzve na prevzatie aplikácie Acrobat DC.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online