Novinky v aplikácii Acrobat DC

Acrobat DC

Aplikácia Acrobat DC so službami Adobe Document Cloud predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi v počítači, na webe a v mobilných zariadeniach. Ak chcete využívať nové funkcie a vylepšenia, aktualizujte svoju aplikáciu Acrobat pre stolové počítače a mobilnú aplikáciu alebo sa prihláste do webovej služby Acrobat Web.

Desktopová aplikácia Acrobat DC

Vydané v januári 2022

Aplikácia Acrobat predstavuje vylepšené možnosti úprav v podobe plynulých úprav na viacerých stranách. Pri úprave dokumentu PDF už nemusíte manuálne upravovať obsah, aby ste opravili prekrytia. Nový režim automatickej úpravy rozloženia v aplikácii Acrobat automaticky upraví obsah a preformátuje ho.

Kľúčové funkcie:

 • Text a obrázky sa pri úpravách na jednotlivých stranách automaticky upravujú.
 • Pri úpravách sa zachováva rozloženie dokumentu a okraje.
 • Pohybujte sa odsekmi a vyberajte text voľne pomocou kurzora.
 • Text alebo obrázky môžete vložiť do textu alebo pred obsah dokumentu.
 • Ľahko vyberajte obsah naprieč poliami na stránke.

Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava súborov PDF pomocou nového prostredia s automatickou úpravou rozloženia.

Poznámka:

Nové prostredie s automatickou úpravou rozloženia je dostupné len pre kvalifikované anglické dokumenty PDF. Spoločnosť Adobe testuje nové prostredie v aplikácii Acrobat. Toto prostredie preto nemusí byť k dispozícii pre všetkých používateľov.

Ak napíšete e-mail a pripojíte dokument PDF, aplikácia Acrobat vás vyzve, aby ste použili nástroj Vyžiadať podpisy na základe názvu súboru PDF a predmetu e-mailu. Ak napríklad používate výrazy ako formulár, aplikácia a ďalšie, aplikácia Acrobat tieto výrazy rozpozná a vyzve vás, aby ste použili nástroj Vyžiadať podpisy v aplikácii Acrobat. Zobrazí sa jedna z nasledujúcich výziev:

Výzva na vyžiadanie podpisov
Variant 1

Výzva na vyžiadanie podpisov
Variant 2

Poznámka:

Spoločnosť Adobe testuje túto novú integráciu v programe Microsoft Outlook. Z tohto dôvodu nemusí byť možnosť Vyžiadať podpisy dostupná pre všetkých používateľov.

Pre uľahčenie prístupu sú teraz vedľajšie nástroje Organizovať stránky, ako je vkladanie, mazanie alebo otáčanie strán, dostupné z nasledujúcich ponúk: Súbor, Upraviť a Rýchle nástroje.

Súbor > Vložiť strany
Súbor > Vložiť strany

Úpravy > Odstrániť strany alebo Otočiť strany
Úpravy > Odstrániť strany alebo Otočiť strany

Ponuka Rýchle nástroje – Odstrániť strany, Otočiť strany
Rýchle nástroje

Nástroje aplikácie Acrobat ako Upraviť a Previesť sú teraz dostupné z nového kontextového menu nástroja File Explorer v systéme Windows 11. Možnosti kontextového menu sa zobrazujú na základe akcií, ktoré podporuje príslušný typ súboru. Okrem toho je možnosť Zdieľať pridaná aj do funkcie natívneho zdieľania v systéme Windows.

Upraviť pomocou aplikácie Adobe Acrobat
Upraviť pomocou aplikácie Adobe Acrobat

Previesť do Adobe PDF
Previesť do Adobe PDF

Zdieľať pomocou aplikácie Adobe Acrobat DC
Zdieľať pomocou aplikácie Adobe Acrobat DC

Aplikácia Acrobat poskytuje bezproblémovú skúsenosť pri pracovných postupoch so spoluprácou pri prezeraní a kontrole súborov. Keď zrušíte zdieľanie súboru na recenzovanie, súbor sa odstráni zo všetkých zoznamov súborov v aplikácii Acrobat a Document Cloud. Podobne sa kontextová tabuľa teraz zobrazuje konzistentne pre všetky zdieľané súbory uvedené na kartách Nedávne alebo S hviezdičkou v aplikácii Acrobat.

Podobne, keď vyhľadávate súbory v aplikácii Acrobat, výsledky zahŕňajú súbory zdieľané s vami, všetky zmluvy a súbory, ktoré nie sú PDF, uložené vo vašom účte Document Cloud.

Na prístup k domovskej obrazovke aplikácie Acrobat Reader sa teraz vyžaduje, aby ste sa prihlásili pomocou svojho identifikátora Adobe ID.

Prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID

V predchádzajúcich verziách, keď bolo k dispozícii viac obsahu, než bolo možne naraz zobraziť v okne, aplikácia Acrobat neumožňovala prejsť pomocou funkcie VoiceOver za posledný viditeľný prvok na obrazovke. Toto obmedzenie je teraz opravené a pomocou funkcie VoiceOver môžete v aplikácii Acrobat prejsť na obsah, ktorý sa nachádza mimo obrazovky.

Ak je v prechádzajúcich verziách aplikácie Acrobat zapnutý chránený režim, nemôžete presunúť stránky PDF zo zobrazenia miniatúr stránok alebo z nástroja Organizovať stránky na pracovnú plochu a vytvoriť nové súbory PDF. Toto obmedzenie je teraz opravené. Ak teraz presuniete stránky PDF na pracovnú plochu, aplikácia Acrobat zobrazí dialógové okno Uložiť ako a vyzve vás na zadanie názvu súboru a jeho uloženie.

64-bitová aplikácia Acrobat Reader je teraz dostupná na stiahnutie z obchodu Microsoft Store.

Teraz je povolené rozšírené protokolovanie na zhromažďovanie podrobných informácií v prípade zlyhania aplikácie Acrobat v systéme macOS. Protokol pomôže spoločnosti Adobe izolovať hlavnú príčinu a zlepšiť stabilitu aplikácie.

Bolo opravených niekoľko chýb na zlepšenie stability aplikácie v systéme macOS.

Na zlepšenie výkonu aplikácie Acrobat je teraz z ovládača tlačiarne odstránená kompatibilita so starším softvérom, akými sú redistribuovateľné závislosti nástroja Visual Studio 2010.

Mobilná aplikácia Acrobat Reader

Aktualizácie zo septembra 2021, októbra 2021 a novembra 2021

iPhone a iPad

Bolo vykonaných mnoho vylepšení v záujme plynulejšej a intuitívnejšej skúsenosti pri používaní nástroja Fill & Sign, ako napríklad:

 • Používatelia teraz získajú ohraničovací rámček pre identifikované textové pole. Pomáha to určiť začiatok a koniec formulára.

 • Poskytuje zarovnanie vyplneného textového poľa.

 • Bolo zavedené automatické posúvanie pre používateľov vypĺňajúcich polia formulára.

Ikona zdieľania je teraz obnovená. Výzva aplikácie Acrobat s výzvou na odoslanie kópie z obrazovky zdieľania je teraz odstránená. Teraz je opravených niekoľko chýb súvisiacich so zdieľaním kópie súborov PDF.

Aplikácia Acrobat Reader teraz obsahuje podporu Dynamického typu na všetkých paneloch nastavení na zlepšenie čitateľnosti. Zmeny je možné vidieť na paneloch Predplatné, Preferencie a Profil používateľa.

V režime Liquid Mode (tekutý režim) boli vykonané nasledujúce vylepšenia:

 • Aplikácia Acrobat iOS teraz podporuje odkazy nachádzajúce sa v e-mailoch generovaných webovou službou DocGen.  Keď používateľ klikne na odkaz z e-mailu, aplikácia sa spustí a otvorí dokument v tekutom režime.

 • Oprava chýb a aktualizácie Auto Open

 • Všeobecné opravy stability a celkové vylepšenia v tekutom režime.

 • Inovácia Intune na verziu 14.6.0.
 • Aktualizácia z knižníc ACP na knižnice AEP
 • Aktualizácia Branch SDK
 • Vylepšenia rámca menu.
 • Nové usporiadanie kódu Disku Google, aby bol kompatibilný s nástrojom Swift Package Manager.
 • Opravy kritických chýb, zlyhaní a problémov s návrhom.

Získajte najnovšiu aplikáciu Acrobat Reader na zariadeniach iPhone a iPad.

Android

Nástroj Compress teraz podporuje tri úrovne kompresie a poskytuje používateľom väčšiu kontrolu nad výstupným súborom. Pridala sa aj podpora oneskoreného platenia pre nástroj Compress.

 • Povolené zdieľanie (zdieľaný hárok) na zdieľaných súboroch – umožňuje používať možnosť Odoslať kópiu v zdieľaných súboroch.
 • Načítanie informácií o verejnom profile spolupracovníka v prípade zdieľaných dátových zdrojov – Namiesto používania súkromného profilu používateľa teraz aplikácia Acrobat používa verejný profil na zobrazenie informácií profilu používateľa v prípade zdieľaných dátových zdrojov.

 • Rozšírenie funkcie Colorado on Device (CoD) – V tomto vydaní boli vykonané vylepšenia pamäte funkcie CoD, ktoré umožňujú zavedenie tejto funkcie do zariadení s nízkou pamäťou (4 – 6 GB). Medzi streamovaním a analýzou funkcie Colorado v zariadení došlo k oprave niekoľkých nezrovnalostí.
 • Podpora odkazu na Doc gen playground – Aplikácia Acrobat teraz podporuje otvorenie odkazu na Doc gen playground priamo v tekutom režime.

 • Ukladanie DNS do vyrovnávacej pamäte na riešenie problémov so smerovaním servera – Ukladanie informácií DNS do vyrovnávacej pamäte na strane klienta je teraz povolené, takže sú vyriešené problémy so synchronizáciou žiadostí GET a POST v tekutom režime a žiadna transakcia nezlyhá.

 • Aktualizácia súpravy Android SDK – V súlade s mandátom spoločnosti Google, aby aplikácie Android prešli na úroveň API 30 do 30. novembra 2021, sa aplikácia Acrobat teraz zameriava na úroveň API 30. Ďalšie informácie nájdete v časti o zmenách správania v spracovaní povolení k úložisku v systéme Android 11 a novšom.

 • Zavedenie experimentu s elektronickým súkromím e-Privacy– experiment s elektronickým súkromím sa teraz spustil pre 100 % používateľov dňa 21. septembra. Je zákonnou požiadavkou poskytnúť všetkým používateľom právne upozornenie. Ak chcete aplikáciu naďalej používať, musíte ho odsúhlasiť.

 • Oprava hlavných zlyhaní nahlásených v Obchode Play.

 • Aktualizácia súpravy Dropbox SDK –Súprava Dropbox SDK je teraz aktualizovaná na základe poverenia tímu Dropbox. Dropbox ukončuje podporu pre TLS 1.0 a 1.1.

 • Aktualizácia súpravy Facebook SDK – Od 5. októbra 2021 Facebook ruší podporu prihlasovania na Facebook pomocou vstavaných prehliadačov pre Android v záujme zmiernenia pokusov o phishing v systéme Android. To si vyžadovalo inováciu všetkých aplikácií pre Android, ktoré podporujú prihlásenie cez Facebook, na verziu 8.2.0 (alebo novšiu) súpravy Facebook SDK pre Android.

Získajte najnovšiu aplikáciu Acrobat Reader na zariadení Android.

Online služby aplikácie Acrobat

Aktualizácie zo septembra 2021, októbra 2021 a novembra 2021

Rozšírenie Adobe Acrobat pre Microsoft Edge zjednodušuje a zrýchľuje vaše úlohy súvisiace s dokumentmi tým, že umožňuje interakciu s aplikáciou Acrobat priamo z prehliadača Edge. Ďalšie informácie nájdete v časti Rozšírenie Adobe Acrobat pre Google Chrome.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu