Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama
Not:

Güvenlikle ilgili makalelerin tam listesi için, bkz. Acrobat ve PDF içeriğinde güvenliğe genel bakış.

Sertifika güvenliği

Belgeleri şifrelemek ve dijital imza doğrulamak için sertifikaları kullanın. Dijital imza alıcılara belgenin sizden geldiği güvencesini sağlar. Şifreleme içeriği yalnızca hedeflenen alıcının görebilmesini sağlar. Sertifika dijital kimliğin ortak anahtar bileşenini saklar. Dijital kimlikler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Dijital Kimlikler.

Sertifika kullanarak PDF güvenliği sağladığınızda alıcıları belirtir ve her alıcı ya da grup için dosya erişim düzeyi tanımlarsınız. Örneğin, bir grubun form doldurmasına ve formu imzalamasına, diğer grubun da metin düzenlemesine veya sayfa silmesine izin verebilirsiniz. Güvenilen kimlikler listenizden, diskteki dosyalardan, LDAP sunucusundan ya da Windows sertifika mağazasından (yalnızca Windows için) sertifika seçebilirsiniz. Belgeyi daha sonra da açabilmeniz için, sertifikanızı her zaman alıcı listesine ekleyin.

Not:

Mümkünse, üçüncü şahıs dijital kimliklerden gelen sertifikaları kullanarak belgeleri şifreleyin. Sertifika kaybolur veya çalınırsa, yayınlayan yetkili bunu değiştirebilir. Kendinden imzalı bir dijital kimliğin silinmesi durumunda, bu kimlikten söz konusu sertifika kullanılarak şifrelenmiş PDF'lere hiçbir zaman erişilemeyecektir.

Bir PDF veya PDF Portföyünü sertifika ile şifreleme

Acrobat Pro'da birden çok PDF'yi şifrelemek için Eylem Sihirbazı'nı kullanın (Araçlar > Eylem Sihirbazı) ve ön tanımlı bir sıra uygulayın. Alternatif olarak, istediğiniz güvenlik özelliklerini eklemek için bir sırayı düzenleyebilirsiniz. Sertifika ayarlarınızı güvenlik ilkesi olarak da kaydedebilir ve PDF'leri şifrelemek için yeniden kullanabilirsiniz.

Not:

PDF Portföylerinde Eylem Sihirbazı bileşen PDF'lere güvenlik uygular, ancak PDF Portföyünün kendisine uygulamaz. PDF Portföyünün tamamını güvenlik altına almak için, portföyün kapak sayfasına güvenlik uygulayın.

 1. Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın. PDF Portföyü için PDF Portföyü'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin.

 2. Araçlar > Koruma > Diğer Seçenekler > Sertifikayla Şifrele'yi seçin. Koruma panelini görmüyorsanız, Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatlarına bakın.

 3. İstendiğinde, Evet'i tıklatın.

 4. Sertifika Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda şifrelenecek belge bileşenlerini seçin.
 5. Şifreleme Algoritması menüsünden şifreleme düzeyi seçip İleri'yi tıklatın.

  Şifreleme algoritması ve anahtar boyutu sürüme özgüdür. Alıcıların belge şifresini çözüp okumaları için Acrobat ya da Reader uygulamasının ilgili sürümüne (ya da sonraki sürümleri) sahip olması gerekir.

  • 128 bit AES seçeneğini belirlerseniz, alıcıların belgeyi açması için Acrobat 7 veya sonraki sürümleri ya da Reader 7 veya sonraki sürümlerine sahip olması gerekir.

  • 256 bit AES seçeneğini belirlerseniz, belgeyi açmak için Adobe Acrobat 9 veya sonraki sürümlerini ya da Adobe Reader 9 veya sonraki sürümlerini kullanmanız gerekir.

 6. Şifreli PDF'ler için alıcı listesi oluşturun. Belgeyi daha sonra da açabilmeniz için, kendi sertifikanızı her zaman alıcı listesine ekleyin.
  • Dizin sunucusunda ya da güvenli kimlikler listenizde kimlikleri bulmak için Ara'yı tıklatın.

  • Güvenli kimliklere ait sertifikaların bulunduğu dosyayı bulmak için Gözat'ı tıklatın.

  • Belge için yazdırma ve düzenleme kısıtlamaları ayarlamak için listeden alıcıları seçin ve İzinler'i tıklatın.

 7. Ayarlarınızı gözden geçirmek için İleri'yi, sonra da Son'u tıklatın.

  Alıcı PDF'yi veya PDF Portföyünü açtığında, bu kişi için belirlediğiniz güvenlik ayarları kullanılır.

Şifreleme ayarlarını değiştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.

  • PDF Portföyü için PDF Portföyü'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin.

 2. Araçlar > Koruma > Daha Fazla Seçenek > Güvenlik Özellikleri'ni seçin. Koruma panelini görmüyorsanız, Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatlarına bakın.

 3. Ayarları Değiştir'i tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın ve ardından İleri'yi tıklatın.
  • Farklı belge bileşenlerini şifrelemek için bu seçeneği belirleyin.

  • Şifreleme algoritmasını değiştirmek için menüden seçin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Güvenli kimliği kontrol etmek için alıcıyı seçip Ayrıntılar'ı tıklatın.

  • Alıcıları kaldırmak için bir veya daha fazla alıcıyı seçin ve ardından Kaldır'ı tıklatın. Bu sertifikayı kullanarak dosyaya erişmek istemedikçe kendi sertifikanızı kaldırmayın.

  • Alıcıların izinlerini değiştirmek için bir veya daha fazla alıcıyı seçin ve ardından İzinler'i tıklatın

 6. İleri'yi, sonra Son'u tıklatın. Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın ve değişikliklerinizi uygulamak için belgeyi kaydedin.

Şifreleme ayarlarını kaldırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.

  • PDF Portföyü için PDF Portföyünü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin.

 2. Araçlar > Koruma > Diğer Seçenekler > Güvenliği Kaldır'ı seçin. Koruma panelini görmüyorsanız, Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatlarına bakın.

 3. İstenirse izin şifresini yazın. İzin şifresini bilmiyorsanız, PDF'nin yazarına başvurun.

Diğer kişilerle sertifikaları paylaşma

Güvenli iş akışları için sertifikaları kullanan işletmeler, çoğunlukla sertifikalarını katılımcıların kendi güvenilen kimlikler listelerini genişletmek için arama yapabilecekleri bir dizin sunucusunda depolarlar.

Birisinden sertifika aldığınızda, bunu güvenilen kimlikler listenize ekleyebilirsiniz. Güven ayarlarınızı, belirli bir sertifikayla oluşturulan tüm dijital imzalara ve sertifikalı belgelere güvenilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Windows sertifika deposu gibi bir sertifika deposundan da sertifikaları içe aktarabilirsiniz. Sertifika deposunda çoğunlukla farklı sertifika yetkilileri tarafından yayınlanan çok sayıda sertifika bulunur.

Sertifikaları paylaşma hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr adresindeki Digital Signature Guide (Dijital İmza Kılavuzu) (PDF) belgesine bakın.

Not:

Üçüncü taraf güvenlik sağlayıcıları genellikle ticari yöntemler kullanarak kimlik doğrulaması yaparlar; Veya kendi doğrulama yöntemlerini Acrobat ile bütünleştirirler. Üçüncü taraf güvenlik sağlayıcılarından birini kullanıyorsanız, üçüncü taraf sağlayıcının belgelerine bakın.

Diğer kullanıcılardan sertifikalar alma

Başkalarından aldığınız sertifikalar, güvenilen kimlikler listesinde depolanır. Bu liste bir adres defterine benzer ve kullanıcılara ait imzaları kendilerinden aldığınız belgelerde onaylamanızı sağlar.

E-postadan sertifika ekleme

İrtibat kişilerinden biri size e-posta içinde bir sertifika gönderdiğinde, bu sertifika içe aktarma/dışa aktarma metodoloji dosyası eki olarak görüntülenir.

 1. E-posta ekini çift tıklatın, ardından görüntülenen iletişim kutusunda Kişi Güvenini Ayarla'yı tıklatın.
 2. Kişiyi seçin ve İçe Aktar'ı tıklatın.
 3. Gereken parolayı verin ve İleri'yi tıklatın. İçe aktarma ayrıntılarını görmek için Tamam'ı tıklatın, ardından tekrar Tamam'ı tıklatın.
 4. Konumu seçin ve İleri'yi tıklatın. Ardından Son'u tıklatın.
 5. Tekrar Kişi Güvenini Ayarla'yı tıklatarak kişinin Sertifikalar'a eklenip eklenmediğini kontrol edin. Ayrıntılar ve Güven bilgilerini görmek için sertifikayı seçin.
  • Güven için, dilediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bu Sertifikayı Güvenli Kök Olarak Kullan seçeneğini, ancak bir dijital imzayı doğrulamanız gerektiğinde kullanın. Sertifikayı güvenli bağlantı haline getirdiğinizde, bunun (veya zincirdeki herhangi bir sertifikanın) üzerindeki iptal etme kontrolünü engellemiş olursunuz.

  • Güvenlik riski doğurabilecek eylemlere izin vermek için, Onaylı Belgeler'i tıklatın, ardından izin vermek istediğiniz seçenekleri belirtin:

   Dinamik İçerik

   FLV dosyalarını, SWF dosyalarını ve harici bağlantıları içerir.

    

   Gömülü Yüksek Öncelikli JavaScript

   Gömülü komut dosyalarına güvenir.

    

   Ayrıcalıklı Sistem İşlemleri

   Ağ kullanımı, yazdırma ve dosya erişimini içerir

    

PDF'de dijital imzadan sertifika ekleme

Sertifika oluşturucusuyla önce parmak izini onaylayarak imzalı PDF'den sertifikayı güvenilir kimliklere güvenle ekleyebilirsiniz.

Kendinden imzalı sertifika

 1. İmzanın bulunduğu PDF'yi açın.
 2. İmzalar panelini açın ve imzayı seçin.
 3. Seçenekler menüsünde İmza Özelliklerini Göster'i, ardından da İmzalayanın Sertifikasını Göster'i tıklatın.
 4. Sertifika otomatik olarak imzalanmışsa, Ayrıntılar sekmesindeki parmak izi değerlerinin doğruluğunu onaylatmak için sertifikayı oluşturan kişiyle görüşün. Sertifikaya yalnızca değerler oluşturanın değerleriyle eşleşiyorsa güvenin.
 5. Güven sekmesini, Güvenilir Sertifikalara Ekle'yi ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Kişi Ayarlarını İçe Aktar iletişim kutusunda güven seçeneklerini belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Windows sertifika deposunda arama yapmak için Acrobat'ı ayarlama (yalnızca Windows)

 1. Tercihler > İmzalar'ı seçin. Doğrulama için Daha Fazla'yı tıklatın.
 2. Windows Bütünleştirmesi alanında dilediğiniz seçenekleri belirleyin ve iki kez Tamam'ı tıklatın.

Windows sertifika deposundaki sertifikalara güvenilmesi önerilmez.

Windows Sertifika Sihirbazı'nı kullanarak sertifikaları içe aktarma (yalnızca Windows)

Sertifikalarınızı düzenlemek için Windows sertifika deposunu kullanıyorsanız, sertifikaları Windows Gezgini'ndeki sihirbazı kullanarak aktarabilirsiniz. Sertifikaları içe aktarmak için, içinde sertifika bulunan dosyayı tespit edin ve dosyanın konumunu belirleyin.

 1. Windows Gezgini'nde sertifika dosyasını sağ tıklatın ve PFX'i Yükle'yi seçin.
 2. Sertifikayı Windows sertifika deposuna eklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
 3. Yükleme yapmadan önce sertifikayı doğrulamanız istenirse, MD5 özeti ve SHA1 özeti değerlerine (parmak izi) dikkat edin. Sertifikaya güvenmeden önce değerlerin doğru olduğunu doğrulamak için sertifikanın kaynağı olan kişiyle iletişim kurun. Tamam'ı tıklatın.

Sertifikadaki bilgileri doğrulama

Sertifika Görüntüleyici iletişim kutusu, sertifikayla ilgili kullanıcı niteliklerini ve diğer bilgileri sağlar. Sizin sertifikanızı içe aktaran başka kişiler, çoğunlukla parmak izi bilgilerinizi sertifikayla aldıkları bilgilerle karşılaştırmak isterler. (Parmak izi, MD5 özeti ile SHA1 özeti değerlerini temsil eder.) Dijital kimlik dosyalarınız ya da içe aktardığınız kimlik dosyalar için sertifika bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Sertifikaları doğrulama hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr adresindeki Digital Signatures User Guide (Dijital İmzalar Kullanım Kılavuzu) belgesine (PDF) bakın.

Sertifika Görüntüleyici iletişim kutusunda şu bilgiler verilir:

 • Sertifika doğrulama süreci

 • Sertifikanın hedeflenen kullanımı

 • Seri numarası ve ortak anahtar yöntemi gibi sertifika verileri

Sertifika yetkilisinin sertifikayı iptal edip etmediğini de denetleyebilirsiniz. Sertifikalar genellikle bir çalışan şirketten ayrıldığında veya güvenlik bir biçimde tehlikede olduğunda iptal edilir.

Kendi sertifikanızı doğrulama

 1. Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha Fazla'yı tıklatın.
 2. Dijital kimliğinizi seçin ve Sertifika Ayrıntıları  seçeneğini tıklatın.

Kişi sertifikasındaki bilgileri doğrulama

 1. İmzalar bölmesini seçin. Seçenekler menüsünde, İmza Özelliklerini Göster'i seçin.
 2. Sertifikanın ayrıntılarını görmek için İmzalayanın Sertifikasını Göster'i seçin.

Güvenilir kimliklerden sertifika silme

 1. Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha Fazla'yı tıklatın.
 2. Sertifikayı seçin ve Kimliği Kaldır'ı tıklatın.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın