Kullanıcı Kılavuzu İptal

Dijital Kimlikleri Yönetin

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Dijital Kimlikler SSS

Dijital kimlik, kimliğinizi kanıtlayan elektronik bir sürücü belgesi veya pasaport gibidir. Dijital kimlik genellikle adınızı ve e-posta adresinizi, kimliği yayınlayan kuruluşun adını, bir seri numarası ve zaman aşımı süresi içerir. Dijital kimlikler sertifika güvenliği ve dijital imzalar için kullanılır.

Dijital kimlikler iki anahtar barındırır: genel anahtar verileri kilitler veya şifreler; özel anahtar ise verilerin kilidini açar veya şifresini çözer. PDF'leri imzaladığınızda, dijital imzanızı uygulamak için özel anahtar kullanırsınız. Genel anahtar, başkalarına dağıttığınız bir sertifikanın içinde bulunur. Örneğin, sertifikayı imzanızı veya kimliğinizi doğrulamak isteyen kişilere gönderebilirsiniz. Başkalarının bilgilerinizin şifresini çözmek için kullanabileceği özel anahtarınızı içerdiğinden dijital kimliğinizi güvenli bir yerde saklayın.

Acrobat'ta Dijital Kimlikler
Dijital Kimliklerde gizliliğinizi koruyan özel bir anahtar ve paylaştığınız genel bir anahtar (sertifika) vardır.

PDF'lerde yaptığınız işlerin çoğunda bir dijital kimliğe ihtiyacınız olmaz. Örneğin, PDF oluşturmak, yorum yapmak ve düzenlemek için bir dijital kimliğe gerek yoktur. Bir belgeyi imzalamak veya PDF'lerin şifresini bir sertifika aracılığıyla kaldırmak için bir dijital kimliğe ihtiyacınız vardır.

Kendinden imzalı dijital kimlikler, kişisel kullanım veya küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeterlidir. Bu kullanımlar, karşılıklı olarak güven sağlamış taraflarla sınırlı olmalıdır.

Çoğu kurumsal işlem, sertifika yetkilisi adlı güvenilir bir üçüncü taraf sağlayıcıdan alınan bir dijital kimlik gerektirir. Sertifika yetkilisi diğerlerine karşı kimliğinizi doğrulamadan sorumlu olduğu için Internet üzerinden iş yapan birçok şirket tarafından güvenilen bir yetkili seçin. Adobe web sitesi, dijital kimlikler ve diğer güvenlik çözümleri sunan Adobe güvenlik ortaklarının adlarını vermektedir. Adobe Onaylı Güven Listesi üyelerine göz atın.

Maalesef, şifrenizi unuttuysanız kurtaramaz veya sıfırlayamazsınız. Kimliğinizi kendiniz oluşturduysanız kimlik için kullandığınız bilgilerin aynısıyla yeni bir kimlik oluşturabilirsiniz. Kimliğiniz bir sertifika yetkilisinden alındıysa yardım için yetkiliyle iletişime geçin.

Kendinden imzalı dijital kimlik oluşturma

İşletmeler arasındaki duyarlı işlemler, genellikle kendinden imzalı bir dijital kimlik yerine, bir sertifika yetkilisinden alınmış bir kimlik gerektirir.

 1. Acrobat'ta hamburger menüsü  (Windows) veya Acrobat menüsünü (macOS) ve ardından Tercihler'i seçin.

 2. Soldaki Kategoriler'den İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar için sağ taraftaki Daha Fazla'yı seçin.

 3. Sol taraftan Dijital Kimlikler'i seçin, ardından Kimlik Ekle düğmesini tıklatın.

  Yeni bir dijital kimlik ekleme

 4. Şimdi Oluşturmak İstediğim Yeni Dijital Kimlik seçeneğini belirleyip İleri'yi tıklatın.

  Yeni bir dijital kimlik oluşturma

 5. Dijital kimliği saklayacağınız yeri belirleyin ve İleri'yi tıklatın.

  Yeni PKCS#12 Dijital Kimlik Dosyası

  Dijital kimlik bilgilerini Windows'da .pfx uzantılı, mac OS'de ise .p12 uzantılı bir dosyada saklar. Dosyaları işletim sistemleri arasında değiştirerek kullanabilirsiniz. Bir işletim sisteminde diğerine dosya taşırsanız Acrobat bunu tanımayı sürdürür.

  Windows Sertifika Deposu (Yalnızca Windows)

  Dijital kimliği diğer Windows uygulamalarının da erişebileceği ortak bir konuma depolar.

 6. Şu işlemleri yapın:

  1. Dijital kimliğiniz için adınızı, e-posta adresinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi yazın. Bir belgeyi onayladığınızda veya imzaladığınızda ad, İmzalar panelinde ve İmza alanında görüntülenir.
  2. Anahtar Algoritması menüsünden bir seçenek belirleyin. 2048 bit RSA seçeneği, 1024 bit RSA seçeneğine göre daha fazla güvenlik sunsa da 1024 bit RSA genel olarak daha uyumludur.
  3. Şunun için Dijital Kimlik Kullan  menüsünden  imza için dijital kimliği, veri şifrelemesini veya ikisini de seçin.
  4. İleri'yi tıklatın.
  Kimlik bilgilerinizi girme

 7. Şu işlemleri yapın:

  1. Dijital kimlik dosyası için bir şifre girin. Girdiğiniz her bir karakter için şifre güvenliği ölçer girmiş olduğunuz şifreyi değerlendirir ve renk kalıpları kullanarak şifre güvenliğini gösterir. Şifrenizi yeniden doğrulayın.
  2. Dijital kimlik dosyası, Dosya Adı alanında gösterilen varsayılan konumda depolanır. Başka bir yere kaydetmek isterseniz Göz At'ı tıklatın ve konumu seçin.
  3. Bitir'i tıklatın.
  Kimlik için şifre sağlama

  Aynı ada sahip bir dijital kimlik bulunuyorsa bunu değiştirmeniz istenir. Değiştirmek için Tamam'ı tıklatın veya dosyayı depolamak için farklı bir konum bulun ve seçin.

 8. Kimlik oluşturulur. Kişilerin imzanızı doğrulamak için kullandığı sertifika dosyanızı dışa aktarabilir ve gönderebilirsiniz.

  Kimlik oluşturulur

  Not:

  Dijital kimlik dosyanızın yedek kopyasını oluşturun. Dijital kimlik dosyanız kayıp ya da bozuksa veya şifrenizi unuttuysanız imza eklemek için bu profili kullanamazsınız.

Dijital kimlik kaydettirme

Dijital kimliğinizi kullanmak için kimliğinizi Acrobat veya Reader'da kaydettirin.

 1. Acrobat'ta hamburger menüsü  (Windows) veya Acrobat menüsünü (macOS) ve ardından Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha Fazla'yı seçin.

 2. Sol taraftan Dijital Kimlikler'i seçin.
 3. Kimlik Ekle düğmesini tıklatın.
 4. Şu seçeneklerden birini belirleyin:

  Dosya

  Dijital kimliğinizi elektronik dosya olarak aldıysanız bu seçeneği belirleyin. Dijital kimlik dosyasını seçmek için uyarıları izleyin, şifrenizi yazın ve dijital kimliği listeye ekleyin.

  Sunucuda Depolanan Dolaşımdaki Dijital Kimlik

  İmzalama sunucusunda depolanan dijital kimliği kullanmak için bu seçeneği belirleyin. İstendiğinde, dolaşım kimliğinin bulunduğu sunucu adını ve URL'sini yazın.

  Bu Bilgisayara Bağlı Aygıt

  Güvenlik belirteciniz veya bilgisayarınıza bağlı donanım belirteciniz varsa bu seçeneği belirleyin.

 5. İleri'yi tıklatıp, ekrandaki yönergeleri uygulayarak dijital kimliğinizi kaydedin.

Varsayılan dijital kimliği belirleme

PDF'yi her imzaladığınızda ya da sertifika verdiğinizde dijital kimliği seçmenizin istenmesini engellemek için varsayılan dijital kimliği seçebilirsiniz.

 1. Acrobat'ta hamburger menüsü  (Windows) veya Acrobat menüsünü (macOS) ve ardından Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha Fazla'yı seçin.

 2. Sol taraftan Dijital Kimlikler'i seçin ve ardından varsayılan olarak kullanmak istediğiniz dijital kimliği belirleyin.

 3. Kullanım Seçenekleri düğmesini tıklatın ve dijital kimliğin varsayılan olmasını istediğiniz bir görevi seçin. Dijital kimliği iki görev için varsayılan olarak belirtmek için Kullanım Seçenekleri düğmesini yeniden seçip ikinci seçeneği belirleyin.

  Varsayılan olarak istediğiniz dijital imza için seçenekleri belirleme

  Belirlenen seçeneklerin önünde onay işareti görüntülenir. Yalnızca imzalama seçeneğini belirlerseniz dijital kimliğin yanında İmza simgesi görüntülenir. Yalnızca şifreleme seçeneğini belirlerseniz Kilit simgesi görüntülenir. Yalnızca onaylama seçeneğini ya da imzalama ve onaylama seçeneklerini belirlerseniz Mavi Kurdele simgesi  görüntülenir.

  Not:

  Varsayılan dijital kimliği silmek için bu adımları yineleyin ve seçmiş olduğunuz kullanım seçeneklerinin seçimini kaldırın.

Şifreyi ve dijital kimlik için zaman aşımını değiştirme

Şifreler ve zaman aşımları PKCS #12 kimlikleri için ayarlanabilir. PKCS #12 kimliğinde birden fazla kimlik varsa şifreyi ve zaman aşımını dosya düzeyinde yapılandırın.

Not:

Kendinden imzalı dijital kimliklerin süresi beş yıl içinde sona erer. Sona erme tarihinden sonra, kimliği bir belgeyi açmak için kullanabilirsiniz ancak bir belgeyi imzalayamaz veya şifreleyemezsiniz.

 1. Acrobat'ta hamburger menüsü  (Windows) veya Acrobat menüsünü (macOS) ve ardından Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha Fazla'yı seçin.

 2. Sol taraftaki Dijital Kimlikler alanını genişletin, Dijital Kimlik Dosyaları'nı seçin ve sağ taraftan bir dijital kimlik seçin.
 3. Parolayı Değiştir'i seçin. Eski şifreyi ve yeni şifreyi yazın. Girdiğiniz her bir karakter için şifre güvenliği ölçer girmiş olduğunuz şifreyi değerlendirir ve renk kalıpları kullanarak şifre güvenliğini gösterir. Yeni parolayı onaylayıp Tamam'ı seçin.

 4. Kimlik seçiliyken Parola Zaman Aşımı düğmesini seçin.

 5. Hangi sıklıkla şifre için uyarılmak istediğinizi belirtin:

  Her Zaman

  Dijital kimliği her kullandığınızda sizi uyarır.

  Sonra

  Bir aralık belirlemenize olanak sağlar.

  Oturum Başına Bir Defa

  Acrobat'ı her açtığınızda uyarır.

  Hiçbir zaman

  Hiçbir zaman şifre için uyarılmazsınız.

 6. Parolayı yazın ve Tamam'ı seçin.

Not:

Şifrenizi güvenli bir yerde yedeklediğinizden emin olun. Şifrenizi kaybedersiniz, kendinden imzalı yeni bir dijital kimlik oluşturarak eskisini silebilir veya bir üçüncü taraf sağlayıcıdan yeni bir tane satın alabilirsiniz.

Dijital kimliğinizi silme

Acrobat'ta bir dijital kimliği sildiğinizde özel anahtarı ve sertifikayı içeren geçerli PKCS #12 ID kimlik dosyası silinir. Dijital kimliğinizi silmeden önce, söz konusu kimliğin başka programlar tarafından kullanılmadığından veya başka belgelerin şifre çözme için bu kimliğe gereksinim duymadığından emin olun.

Not:

Yalnızca Acrobat'ta oluşturduğunuz kendinden imzalı dijital kimlikleri silebilirsiniz. Başka bir sağlayıcıdan elde edilen dijital kimlik silinemez.

 1. Acrobat'ta hamburger menüsü  (Windows) veya Acrobat menüsünü (macOS) ve ardından Tercihler > İmzalar'ı seçin. Kimlikler ve Güvenilir Sertifikalar alanında Daha Fazla'yı seçin.

 2. Sol taraftan Dijital Kimlikler seçeneğini belirleyin, ardından kaldırılacak dijital kimliği seçin.
 3. Kimliği Kaldır'ı seçin.

 4. Parolayı girin ve ardından Tamam'ı seçin.

  Not:

  Şifreyi unuttuysanız kimliği buradan silemezsiniz. Kimliği Kaldır'ı tıklattığınızda Acrobat Güvenlik iletişim kutusu dijital kimlik dosyasının tam konumunu gösterir. Konuma gidin, dosyayı silin ve ardından Acrobat'ı yeniden başlatın. Kimlik listeden kaldırılır.

Dijital kimlikleri koruma

Dijital kimliklerinizi koruyarak gizli bilgilerinizi imzalarken veya şifresini açarken özel anahtarların yetkisiz kullanımını engellersiniz. Dijital kimliğinizin çalınması veya kaybolması durumunda uygun yordama sahip olduğunuzdan emin olun.

Dijital kimlikler nasıl korunur?

Özel anahtarlar donanım simgelerinde, akıllı kartlarda ve şifre ya da PIN korumalı diğer donanım aygıtlarında depolanır; zor bir şifre ya da PIN kullanın. Şifrenizi başkalarına söylemeyin. Şifrenizi not almanız gerekiyorsa güvenli bir yerde saklayın. Karmaşık bir şifre seçmeyle ilgili yönergeler için sistem yöneticinize başvurun. Şifrenizi aşağıdaki kuralları izleyerek güçlü bir şekilde tutun:

 • Sekiz veya daha fazla karakter kullanın.

 • Büyük ve küçük harflerle sayıları ve özel karakterleri karıştırın.

 • Tahmin edilmesi veya kırılması zor, fakat bir yere yazmadan hatırlayabileceğiniz bir şifre seçin.

 • Şifreleri dakikalar içinde kırabilecek "sözlük saldırıları"na maruz kalabileceği için herhangi bir dilde doğru bir şekilde yazılmış bir sözcük kullanmayın.

 • Şifrenizi düzenli olarak değiştirin.

 • Karmaşık bir şifre seçmeyle ilgili yönergeler için sistem yöneticinize başvurun.

P12/PFX dosyalarında saklanan özel şifreleri korumak için güçlü bir şifre kullanın ve şifre süresi seçeneklerini uygun biçimde belirleyin. İmzalama için kullandığınız özel anahtarları depolamak için bir P12 dosyası kullanıyorsanız şifre zaman aşımı seçeneği için varsayılan ayarı kullanın. Bu ayar, şifrenizin her zaman gerekli olmasını sağlar. Belge şifrelerini çözme için kullanılan özel anahtarları depolamak için P12 dosyanızı kullanıyorsanız özel anahtarınızın ya da P12 dosyanızın bir yedek kopyasını alın. Anahtarlarınızı kaybetmeniz durumunda, P12 dosyasına ait yedeklediğiniz özel anahtarı şifreli belgeleri açmak için kullanabilirsiniz.

Windows sertifika mağazasında depolanan özel anahtarları korumak için kullanılan sistemler, depo alanını sağlayan firmaya bağlı olarak değişir. Bu anahtarların nasıl yedeği alınacağı ve yetkisiz erişimlerden nasıl korunacağını saptamak için sağlayıcıyla görüşün. Genellikle kullanılabilen en sağlam kimlik doğrulama mekanizmasını kullanın ve olabildiğinde güvenilir bir şifre ya da PIN oluşturun.

Dijital kimliğinizi kaybettiyseniz ya da çaldırdıysanız ne yapmalısınız?

Dijital kimliğiniz bir sertifika kurumu tarafından verildiyse sertifikanızın iptal edilmesi talebi için sertifika kurumunu derhal haberdar edin. Buna ek olarak özel anahtarınızı kullanmamalısınız.

Dijital kimliğinizi kendiniz belirlediyseniz özel şifreyi yok edin ve ilgili özel şifreyi (sertifika) gönderdiğiniz herkesi bilgilendirin.

Akıllı kartlar ve donanım simgeleri

Akıllı kart, kredi kartına benzer ve dijital kimliğinizi gömülü mikro işlemci yongasında depolar. Akıllı kart okuyucusuna bağlanabilen bilgisayarlardaki belgeleri imzalamak ve şifresini çözmek için akıllı kart üzerinden dijital kimlik kullanın. Bazı akıllı kart okuyucularında kişisel kimlik numarasının (PIN) yazılması için bir tuş takımı vardır.

Aynı biçimde, güvenlik donanım simgesi, dijital kimliklerinizi ve kimlik denetimi verilerinizi depolamak için kullanabileceğiniz küçük, anahtarlık boyutunda bir aygıttır. Simgeyi bilgisayarınızın veya mobil aygıtınızın USB bağlantı noktasına bağlayarak dijital kimliğinize erişebilirsiniz.

Dijital kimliğinizi bir akıllı kartta ya da donanım belirtecinde depolarsanız kimliği belge imzalamak üzere kullanmak için kartı ya da belirteci aygıtınıza bağlayın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi