Folio yorumlamaları oluşturma

Doğru makaleyi mi görüntülüyorsunuz?

Bu makale Digital Publishing Suite ile ilgilidir. AEM Mobile makalesi için bkz. İçerik oluşturma yöntemleri.

Aynı folionun farklı aygıtlarda kullanılmak üzere tasarlanan birden fazla versiyonuna yorumlama denir. Birden fazla folio yorumlaması oluşturursanız, görüntüleyici yalnızca aygıt boyutlarıyla en iyi eşleşen yorumlamayı kullanılabilir yapar.

Yorumlamalar özellikle üç nedenle kullanışlıdır:

  • Mektup kutusu görünümüne getirilmeyen iPhone içeriği oluşturmak için. Örneğin, iPhone 3/4 aygıtlarda çalışan bir 480x320 yorumlama ve iPhone 5 ve sonraki sürüm aygıtların görüntüleme alanını dolduran bir 1136x640 yorumlama oluşturabilirsiniz.
  • Yalnızca Web Viewer folio oluşturmak için. Bkz. Web Görüntüleyiciyi Özelleştirme.
  • Android aygıtlar için daha az ölçeklendirme ve sinemaskop görünümüne getirme gerektiren ya da farklı aygıt boyutlarını hedefleyen folio oluşturmak.  

Yorumlamalar yalnızca çok foliolu uygulamalarda kullanılabilir. Tek foliolu bir uygulama oluşturduğunuzda, folio yorumlamaları desteklenmez. Bunun yerine, çok yorumlamalı makaleler oluşturun.

Birden fazla folio için aynı Folio Adı kullanıldığında bunlar bir yorumlama grubu olarak birbirine bağlanır. Farklı yorumlamalar için Folio Adı değerleri aynı, Boyut değerleri ise farklı olmalıdır (Yalnızca Web Görüntüleyici yorumlaması hariç olmak üzere). Ayrıca, folio yorumlamaları perakende bir uygulamaya aitse tüm yorumlamalar için aynı Ürün kimliğini kullanmanız önerilir (ancak farklı yorumlama grupları için farklı Ürün kimlikleri kullanmanız gerekir). Bir abonelik uygulamasındaki yorumlamalar için, Yayın Tarihi değerleri aynı olmalıdır. Takvim widget'ından tarih seçin.

Not:

Bir abonelik görüntüleyicisi için folio yorumlamaları oluştururken, her bir yorumlama için takvim widget'ından aynı Yayın Tarihi ayarını seçin.

Aynı Folio Adı ayarlarına ve farklı Boyut ayarlarına sahip birden fazla folio yorumlaması oluşturma

Görüntüleyici Dağıtım Servisini denetlerken yalnızca mobil aygıtla en uyumlu yorumlamayı sunar.

iPad aygıtları için önerilen yaklaşım, PDF görüntü formatında makaleler içeren bir 1024x768 folio oluşturmaktır. Başka bir seçenek de yorumlama oluşturmaktır. 2048x1536 Boyut ayarlarına sahip bir folio yorumlaması ile 1024x768 ayarlarına sahip başka bir folio yüklediğinizde, HD iPad modeli 2048x1536 folioyu, SD modeller ise küçük boyutlu yorumlamayı indirir. iPad görüntüleyicileri yalnızca 4:3 en-boy oranına sahip folioları indirir. iPhone görüntüleyiciler yalnızca 3:2 en boy oranındaki (veya 1136x640 yorumlamalar için 16:9 en boy oranındaki) folioları indirebilir. Hem iPad hem de iPhone'u destekleyen bir görüntüleyici uygulaması oluştururken en iyi sonuçları almak için birkaç yorumlama oluşturun. Bkz. Farklı iPad modelleri için DPS içeriği oluşturma ve iPhone için içerik oluşturma.

Android görüntüleyiciler için bkz. Yerel Android görüntüleyiciler için yorumlamalar oluşturma.

Not:

En iyi sonuçları almak için, folio yorumlamalarında Folio Adı, Yayın Adı, Folio Numarası ve Yayın Tarihi gibi aynı folio meta veri ayarlarından faydalanın. Yorumlamaları yayınladığınızda, aynı Ürün Kimliğini kullanın. Sosyal Paylaşım özelliğini etkinleştiriyorsanız, aynı Makale Adı değerlerini kullanmaya dikkat edin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın