Dreamweaver'da SWF dosyaları ekleyip önizlemeyi ve SWF dosyası özelliklerini ayarlamayı öğrenin.

Adobe Animate CC ile oluşturulmuş içeriği eklemek için Dreamweaver kullanmadan önce, aşağıdaki farklı dosya türleri konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir:

FLA dosyası (.fla)

Projelerin kaynak dosyasıdır ve Flash geliştirme aracında oluşturulur. Bu tür dosya yalnızca Flash uygulamasında açılabilir (Dreamweaver'da veya tarayıcılarda açılmaz). FLA dosyasını Flash uygulamasında açabilir ve ardından tarayıcılarda kullanmak üzere SWF veya SWT dosyası olarak yayınlayabilirsiniz.

SWF dosyası (.swf)

Web'de görüntülenmek üzere en iyileştirilmiş FLA (.fla) dosyasının derlenmiş sürümüdür. Bu dosya tarayıcılarda oynatılabilir ve Dreamweaver'da önizlenebilir, ancak Flash uygulamasında düzenlenemez.

FLV dosyası (.flv)

Flash® Player üzerinden iletilmek için kodlanmış ses ve video verileri içeren video dosyasıdır. Örneğin, QuickTime veya Windows Media video dosyanız varsa, video dosyasını FLV dosyasına dönüştürmek için bir kodlayıcı kullanırsınız (Flash® Video Encoder veya Sorenson Squeeze gibi). Daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/flv_devcenter_tr adresindeki Video Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edin.

SWF dosyalarını ekleme ve önizleme

Sayfalarınıza SWF dosyaları eklemek ve daha sonra bunları bir belge veya tarayıcıda önizlemek için Dreamweaver'ı kullanın. Ayrıca, Özellik denetçisinde SWF dosyalarının özelliklerini de ayarlayabilirsiniz.

SWF dosyası ekleme

 1. Belge penceresinin Tasarım görünümünde, içeriği eklemek istediğiniz yere ekleme noktasını yerleştirin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Ekle paneli menüsünde Flash SWF'yi Seç seçeneğini belirleyin.
  • Ekle > HTML > Flash SWF'yi seçin.

   

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda SWF dosyasını (.swf) seçin.

  Belge penceresinde, SWF dosyası yer tutucusu görünür.

 3. Dosyayı kaydedin.

  Dreamweaver, expressInstall.swf ve swfobject_modified.js adlı iki bağımlı dosyanın sitenizdeki Komut Dosyaları klasörüne kaydedilmekte olduğunu belirtir. SWF dosyasını web sunucunuza yüklediğinizde bu dosyaları yüklemeyi unutmayın. Tarayıcılar, bu bağımlı dosyaları da yüklemedikçe SWF dosyasını düzgün şekilde görüntüleyemez.

  Not:

  Microsoft Internet Information Server (IIS) yuvalanmış nesne etiketlerini işlemez. Dreamweaver, SWF veya FLV dosyalarını eklerken ASP sayfaları için yuvalanmış nesne kodu yerine yuvalanmış nesne/gömme kodunu kullanır.

Flash Player indirme bilgilerini düzenleme

Bir sayfaya SWF dosyası eklediğinizde, Dreamweaver, kullanıcının doğru Flash Player sürümüne sahip olup olmadığını saptayan bir kod ekler. Sahip değilse, sayfa kullanıcının en son sürümü indirmesini isteyen varsayılan alternatif içeriği görüntüler. Bu alternatif içeriği istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Bu yordam FLV dosyaları için de geçerlidir.

Not:

Bir kullanıcı gerekli sürüme sahip değilse; ancak, Flash Player 6.0 r65 veya sonraki sürümüne sahipse, tarayıcı bir Flash Player hızlı yükleme programı görüntüler. Kullanıcı hızlı yüklemeyi reddederse sayfa, alternatif içeriği görüntüler.

 1. Belge penceresinin Tasarım görünümünde, SWF dosyası veya FLV dosyasını seçin.
 2. SWF dosyası veya FLV dosyasının sekmesindeki göz simgesini tıklatın.

  Not:

  Alternatif içerik görünümüne geçmek için Control + ] tuşlarına da basabilirsiniz. SWF/FLV görünümüne dönmek için tüm alternatif içerik seçilene kadar Control + ] tuşlarına basın. Ardından Control + ] tuşlarına yeniden basın.

 3. İçeriği, Dreamweaver'daki diğer her tür içeriği düzenlediğiniz şekilde düzenleyin.

  Not:

  Alternatif içerik olarak SWF dosyaları veya FLV dosyaları ekleyemezsiniz.

 4. SWF (veya FLV) dosyası görünümüne dönmek için göz simgesini tekrar tıklatın.

Belge penceresinde SWF dosyalarını önizleme

 1. Belge penceresinde, içeriği seçmek için SWF dosyası yer tutucusunu tıklatın.
 2. Özellik denetçisinde (Pencere > Özellikler) Oynat düğmesini tıklatın. Önizlemeyi sonlandırmak için Durdur'u tıklatın. SWF dosyasını F12 tuşuna basarak tarayıcıda da önizleyebilirsiniz.

  Not:

  Tüm SWF dosyalarını sayfada önizlemek için Control+Alt+Shift+P (Windows) veya Command+Option+Shift+P (Macintosh) tuşlarına basın. Tüm SWF dosyaları Oynat seçeneğine ayarlanır.

SWF dosyası özelliklerini ayarlama

Ayrıca, Özellik denetçisini kullanarak SWF dosyalarının özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Özellikler Shockwave filmleri için de geçerlidir.

 1. Bir SWF dosyası veya Shockwave filmi seçin ve Özellik denetçisinde (Pencere > Özellikler) seçenekleri belirleyin. Tüm özellikleri görmek için, Özellik denetçisinin sağ alt köşesindeki genişletici oku tıklatın.

  Kimlik

  SWF dosyası için benzersiz bir kimlik belirtir. Özellik denetçisinin en solundaki etiketsiz metin kutusuna bir kimlik girin Dreamweaver CS4 itibariyle, benzersiz bir kimlik gerekir.

  G ve Y

  Piksel cinsinden filmin genişliğini ve yüksekliğini belirtir.

  Dosya

  SWF dosyası veya Shockwave dosyasının yolunu belirtir. Dosyayı bulmak için klasör simgesini tıklatın veya yolu yazın.

  Kaynak

  Bilgisayarınızda Dreamweaver ve Flash uygulamalarının ikisi de yüklü olduğunda, kaynak belgesinin (FLA dosyası) yolunu belirtir. SWF dosyasını düzenlemek için, filmin kaynak belgesini güncelleştirin.

  Ap

  Film alanının arka plan rengini belirler. Bu renk film oynatılmadığında da görüntülenir (yüklenirken veya oynatıldıktan sonra).

  Düzenle

  FLA dosyasını (Flash geliştirme aracında oluşturulan dosya) güncelleştirmek için Flash uygulamasını başlatır. Bilgisayarınızda yüklü Flash uygulaması yoksa, bu seçenek devre dışıdır.

  Sınıf

  Filme bir CSS sınıfı uygulamanıza olanak tanır.

  Döngü

  Filmin sürekli şekilde oynatılmasını sağlar. Döngü seçilmediğinde, film bir kez oynatılır ve durdurulur.

  Otomatik Oynat

  Sayfa yüklendiğinde filmi otomatik oynatır.

  D Boşluk ve Y Boşluk

  Filmin altındaki, üstündeki ve her iki tarafındaki beyaz boşluğun piksel sayısını belirtir.

  Kalite

  Filmin kayıtta yürütülmesi sırasında kenar yumuşatmasını denetler. Yüksek ayarlar filmlerin görünümü iyileştirir. Ancak, yüksek ayarlı filmlerin ekranda düzgün görüntülenmesi için daha hızlı işlemciler gerekir. Düşük ayarlar, görünüş yerine hızı vurgular, Yüksek ayarlar ise hızın yerine görünümü vurgular. Otomatik Düşük ayarı, öncelikle hızı vurgular ancak mümkün olduğunda görünümü geliştirir. Otomatik Yüksek ayarı, her iki kaliteye de önem verir; ancak, gerekiyorsa hız yerine görünümden fedakarlık eder.

  Ölçek

  Filmin genişlik ve yükseklik metin kutularında ayarlanan boyutlara nasıl uyacağını belirler. Varsayılan ayarı tüm filmi görüntüler.

  Hizala

  Filmin sayfada nasıl hizalanacağını belirler.

  Wmode

  Spry widget'ları gibi DHTML öğeleriyle çakışmaları önlemek için SWF dosyası için Wmode parametresini ayarlar. Varsayılan değer, DHTML öğelerinin tarayıcıda SWF dosyalarının üstünde görüntülenmesine olanak tanıyan Opak'tır. SWF dosyası saydam renkler içeriyorsa ve DHTML öğelerinin bunların arkasında görülmesini isterseniz, Saydam seçeneğini belirleyin. Wmode parametresini koddan kaldırmak ve SWF dosyasının diğer DHTML öğelerinin üstünde görülmesine olanak tanımak için Pencere seçeneğini belirleyin.

  Oynat

  Filmi, Belge penceresinde oynatır.

  Parametreler

  Filme aktarmak üzere ek parametreler girmek için iletişim kutusu açar. Film, bu ek parametreleri almak üzere tasarlanmalıdır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi