Переконайтеся, що ваша ліцензія на використання шрифтів дозволяє додавати вбудований шрифт до HTML-статей. Додайте до папки, де знаходиться файл HTMLResources.zip, папку зі шрифтами та папку CSS із файлом стилів CSS. Знайдіть ці файли та шрифти у файлі формату .html за допомогою відносних шляхів. Див. Імпорт папки HTMLResources.

У DPS App Builder можна також вбудувати шрифти безпосередньо у програму, а не у статтю.

Зразок структури HTML-статті
Зразок структури HTML-статті

Зразок HTML-файлу, що використовується для вбудовування шрифтів
Зразок HTML-файлу, що використовується для вбудовування шрифтів

Зразок CSS-файлу
Зразок CSS-файлу

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності