Створення HTML-статей для DPS

Упевнені, що переглядаєте правильну статтю?

Ця стаття стосується пакета Digital Publishing Suite. Статтю про AEM Mobile див. у розділі Створення HTML-статей.

Статті на основі HTML можна імпортувати у фоліо, щоб фоліо відображалося в переглядачі як одна стаття. Одна з переваг HTML-статей полягає у значно меншому розмірі файлу, який краще підходить для щотижневих публікацій і простих статей із великою кількістю тексту. HTML-статті також можуть містити функції інтерактивності, недоступні на панелі накладань фоліо.

Навчальне відео

Стаття Рагху Тріковіла (Raghu Thricovil) Удосконалюйте свої DPS-фоліо за допомогою HTML-анімації із використанням Adobe Edge розповідає, як використовувати Adobe Edge для створення HTML для DPS (англійською мовою).

 1. Створіть папку, що містить файли HTML.

  Переконайтеся, що включаються лише ті об'єкти, які використовуються в папці. Завантажуються всі наявні у папці об'єкти, навіть якщо вони не використовуються.

 2. Під час імпорту HTML-статті до стеку з однією орієнтацією до назви файлу формату .html слід додавати суфікс an _h or _v, наприклад index_h.html.

  Без додавання суфікса стаття може бути імпортована як стаття із подвійною орієнтацією. У разі спроби попереднього перегляду або опублікування фоліо із подвійною орієнтацією з'явиться повідомлення про помилку.

 3. На панелі Folio Builder відкрийте фоліо, до якого буде додано статтю HTML.

 4. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder виберіть у меню панелі пункт «Імпортувати статтю».

 5. Виберіть «Імпортувати одну статтю», клацніть значок папки розташування та вкажіть папку HTML.

  Ви також можете імпортувати HTML-статті за допомогою функції «Імпортувати кілька статей» (див. Структура папок для імпортування статей) або функції «Імпорт за допомогою файлу sidecar.xml» (див. Імпортування статей за допомогою файлів «sidecar.xml», заснованих на шляхах).

 6. Вкажіть додаткові налаштування, наприклад «Плавна прокрутка», і натисніть «OK».

Якщо редагуються HTML-файли, виберіть на панелі Folio Builder варіант «HTML-стаття» та натисніть «Оновити».

Вимоги до статті HTML

 • Можна створити єдиний HTML-файл, що одночасно підтримуватиме портретну та альбомну орієнтації, щоб створити окремі HTML-файли для двох орієнтацій. Щоб використати окремі HTML-файли для книжкової та альбомної орієнтації, додайте суфікси _v та _h наприкінці імен HTML-файлів, наприклад index_h.html. Для створення фоліо з однією орієнтацією потрібний лише один HTML-файл. Додайте суфікс _h або _v для файлу HTML у фоліо з однією орієнтацією.

 • Динамічні HTML-файли (DHTML) не мають повної підтримки.

 • Стосовно структури файлів, одним із варіантів є розміщення всіх пов’язаних графічних елементів та сценаріїв HTML-файлу в окремих папках статей. Інший варіант полягає у розміщенні всіх пов’язаних графічних елементів та сценаріїв усього фоліо у файлі HTMLResources.zip. Файл HTMLResources.zip можна імпортувати у фоліо за допомогою панелі Folio Builder або служби Folio Producer в Інтернеті. Див. Імпорт папки HTMLResources.


  Зразок папки HTMLResources

 • Переконайтеся, що у HTML-коді використовуються відносні шляхи. Щоб додати посилання на зображення на тому самому рівні, що й HTML-файл, дійте у такий спосіб:

  <img src="GlobalImage.jpg"/>

  Щоб додати посилання на зображення у папці HTMLResources, дійте у такий спосіб:

  <img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

Докладніше про створення гіперпосилань для статей HTML див. у пункті Створення навігаційних гіперпосилань для HTML-статей.

Створення HTML-статей для програм перегляду для платформи Android

Інструкції та вимоги щодо створення статей HTML для програм перегляду Android див. у публікації Створення HTML-статей для програм перегляду для платформи Android.

Ресурси HTML5

Надання відеоматеріалам у HTML-статтях властивостей повноекранних відеонакладань

Якщо у створеній HTML-статті з одинарною орієнтацією є посилання на відео, повертання пристрою призводитиме й до повертання відео, що відтворюється. Окрім того, після завершення відтворення відео можна вимкнути вбудований у програму програвач. Щоб мати таку можливість, додайте до HTML-посилання на відео префікс «videofile://». Цей параметр доступний лише для програм iOS.

Примітка.

Приклади поведінки відео див. у випуску «Приклади HTML» безкоштовної програми DPS Tips (англійською мовою).

Стандартний режим відео

На цьому прикладі відео відтворюється у вбудованому браузері програми та не змінює орієнтацію в односторонньо орієнтованому фоліо.<a href="Links/video.mp4">Play Video</a>

або <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Play Video</a>

Удосконалений режим відео

На цьому прикладі відео обертається належним чином в односторонньо орієнтованому фоліо та по закінченні програвання повертається до статті.<a href="videfile://Links/video.mp4">Play Video</a>

або <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Play Video</a>

JavaScript

Цей режим можна також встановити за допомогою JavaScript із функцією playFullscreenVideo для об’єкта вікна.<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Play Video</a>

або <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Play Video</a>

Потокове відео

У цьому прикладі відтворюється потокове відео.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Play Video</a>

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису