Problemen met systeemfouten en -blokkeringen oplossen | Reader | Windows

Opmerking: Ga naar de Help- en ondersteuningspagina van Adobe Reader voor hulp bij bovenstaande problemen.

Inhoud

Problemen oplossen - basis

Problemen oplossen - gevorderd

Problemen oplossen - expert

Aan de hand van dit document kunt u systeemfouten oplossen die optreden tijdens het gebruik van Adobe Reader in Windows 2000 of XP optreden. Systeemfouten kunnen optreden als lege of knipperende dialoogvensters, een cursor die niet reageert op het scherm of één van de volgende fouten:

-- Een leeg of knipperend dialoogvenster

-- Een cursor die niet reageert of een bevroren scherm

-- Een blauw scherm

-- De computer wordt onverwacht opnieuw opgestart

-- Een foutbericht zoals:

Een STOP-fout

"Onherstelbare systeemfout."

"Toepassingsfout."

"Reader veroorzaakt een algemene beschermingsfout in de module [bestandsnaam]."

"Reader veroorzaakt een ongeldige paginafout in de module [bestandsnaam]."

"Er is een probleem opgetreden in Reader. Reader moet nu worden afgesloten."

“De instructie op ‘[geheugenadres]’ verwijst naar geheugen op ‘[geheugenadres]’. De leesbewerking op het geheugen is mislukt.”

"[bestandsnaam] heeft fouten gegenereerd en wordt nu afgesloten door Windows."

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van systeemfouten, zoals conflicten tussen stuurprogramma's, software en hardware en beschadigde elementen in specifieke bestanden. Hoewel een systeemfout wellicht alleen optreedt wanneer u met Adobe Reader werkt, is Adobe Reader niet noodzakelijkerwijs de oorzaak. Het kan de enige toepassing zijn die zodanig veel geheugen gebruikt of processor intensief is dat het probleem optreedt.

U profiteert het meest van dit document als u de taken in de opgegeven volgorde uitvoert. Houd de voortgang en de resultaten bij van de afzonderlijke taken die u uitvoert, met inbegrip van fouten of overige problemen. Deze informatie kan voor de technische ondersteuning van Adobe nuttig zijn om u beter van dienst te zijn als u contact met hen opneemt.

Problemen oplossen - basis

Met de stappen in deze sectie kunt u de meest voorkomende systeemfouten oplossen. Start de computer na het optreden van een systeemfout altijd opnieuw op om het geheugen te vernieuwen. Als u blijft werken zonder de computer opnieuw op te starten, kan het probleem verergeren.

Opmerking: In sommige procedures moet u mogelijk verborgen bestanden, verborgen mappen of bestanden met hun volledige bestandsnaam (inclusief extensie) opzoeken (bijvoorbeeld voorbeeld_bestandsnaam.ini). Standaard worden verborgen bestanden, verborgen mappen en herkende bestandsnaamextensies niet weergegeven in Windows Verkenner.

Om verborgen bestanden, verborgen mappen en alle bestandsnaamextensies te tonen in Windows:

1. Kies Extra > Mapopties in Windows Verkenner.

2. Klik op het tabblad Weergave in het dialoogvenster Mapopties.

3. Selecteer Verborgen mappen en bestanden weergeven.

4. Hef de selectie Extensie voor bekende bestandstypen verbergen op.

5. Klik op OK.

1. Controleer of het systeem voldoet aan de minimumvereisten voor Adobe Reader.

Adobe Reader 8 kan niet correct uitgevoerd worden als het systeem niet aan de volgende vereisten voldoet:

-- Intel Pentium processor

-- Microsoft Windows XP Professional of Home Edition (Service Pack 1 of 2), Windows 2000 (Service Pack 2), Windows XP Tablet PC Edition, Windows Server 2003 of Windows NT (Service Pack 6 of 6a)

-- 128 MB RAM (256 MB aanbevolen)

-- Meer dan 90 MB beschikbare harde schijfruimte

-- Microsoft Internet Explorer 5.5 (of hoger), Netscape 7.1 (of 8.0), Firefox 1.0 of Mozilla 1.7

2. Installeer de meest recente versie van Adobe Reader.

De meest recente versie van Adobe Reader is mogelijk compatibeler met uw besturingssysteem en de hardwarestuurprogramma's. Controleer voordat u een update of upgrade installeert of het systeem aan de vereisten voldoet.

De gratis Adobe Reader is beschikbaar op de Adobe-website op http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

3. Voer Adobe Reader uit terwijl er geen toepassingen worden uitgevoerd in de achtergrond.

Sommige toepassingen die in de achtergrond worden uitgevoerd kunnen systeemfouten of bevroren schermen veroorzaken bij het tegelijkertijd uitvoeren met Adobe Reader. U kunt deze toepassingen identificeren en deze uitschakelen vooraleer Adobe Reader wordt opgestart. Om probleemtoepassingen te identificeren die in de achtergrond worden uitgevoerd, verwijder de toepassingen uit de map Opstarten en sluit degene die in het register gespecificeerd worden om automatisch op te starten.

-- Zo schakelt u opstartonderdelen en services uit (Windows XP):

1. Sluit alle toepassingen af.

2. Kies Start > Uitvoeren, typ msconfig in het tekstvak Openen en klik op OK.

3. Klik op het tabblad Opstarten en het tabblad Services. Noteer alle niet-geselecteerde onderdelen.

4. Klik op het tabblad Algemeen en kies Selectief opstarten.

5. Hef de selectie Opstartonderdelen laden op Controleer of Het System.ini-bestand verwerken, Het Win.ini-bestand verwerken en Systeemservices in het geheugen laden zijn geselecteerd.

6. Klik op het tabblad Services en selecteer Alle Microsoft-services verbergen.

7. Klik op Alles uitschakelen.

8. Klik op OK en start Windows opnieuw op.

9. Klik met de rechtermuisknop op pictogrammen in het systeemvak (ook in lagere versies van Windows het systeemvakgenoemd) voor het afsluiten of uitschakelen van alle opstartonderdelen die nog actief zijn.

Opmerking: Na het opnieuw starten krijgt u bericht dat het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen heeft aangebracht aan de manier waarop Windows opstart. Klik op OK en klik vervolgens op Annuleren wanneer het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt weergegeven.

Probeer dan het probleem te reproduceren:

-- Als het probleem niet meer optreedt, was er een conflict tussen Adobe Reader en één van de opstartonderdelen. Activeer opstartonderdelen opnieuw één voor één, waarbij u ze elke keer test totdat u vaststelt welk onderdeel het conflict veroorzaakt. Neem dan contact op met de ontwikkelaar van dat onderdeel voor een update, indien beschikbaar.

-- Als het probleem opnieuw optreedt, zijn de opstartonderdelen niet de oorzaak van het probleem en kunt u de opstartonderdelen en services weer inschakelen.

-- Zo kunt u opstartonderdelen en services opnieuw inschakelen (Windows XP):

1. Kies Start > Uitvoeren, typ msconfig en klik op OK.

2. Kies op het tabblad Algemeen de optie Normaal opstarten, klik op OK en start de computer opnieuw op.

Opmerking: U moet de selectie van de onderdelen waarvan u genoteerd had dat ze niet geselecteerd waren, opnieuw opheffen na het selecteren van Normaal opstarten.

-- Zo schakelt u opstartonderdelen en processen uit (Windows 2000):

Opmerking:Windows 2000 beschikt niet over het hulpprogramma MSConfig voor het uitschakelen van opstartonderdelen. U kunt de onderdelen handmatig uitschakelen.

1. Sluit alle toepassingen af.

2. Verplaats in Windows Verkenner alle pictogrammen en snelkoppelingen van de volgende mappen naar een andere map:

-- Documents and Settings/All Users/Menu Start/Programma's/Opstarten

-- Documents and Settings/[Gebruikersprofiel]/Menu Start/Programma's/Opstarten

3. Start Windows opnieuw op.

4. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Taakbeheer uit het pop-upmenu.

Opmerking:De eenvoudigste methode voor het uitschakelen van alle overblijvende programma's is om de processen uit te schakelen die niet nodig zijn voor het functioneren van het systeem. Zonder een goed begrip van de Windows 2000 architectuur kunt u normaalgesproken het aantal processen verminderen tot 19. Als het proces zicht niet in de lijst met vereiste processen bevindt, schakel dan het proces uit door de volgende stappen uit te voeren.

5. Klik op het tabblad Processen.

6. Selecteer een proces, klik op Proces beëindigen en kies Ja.

Belangrijk: Schakel de volgende vereiste processen niet uit: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, System Idle Process, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.

Opmerking: U moet deze processen telkens opnieuw uitschakelen wanneer u de computer opnieuw opstart.

Probeer dan het probleem te reproduceren:

-- Als het probleem niet opnieuw optreedt, verplaats de pictogrammen en snelkoppelingen dan één voor één terug naar de map Opstarten en start de computer opnieuw op tot u kunt bepalen welk onderdeel het conflict veroorzaakt. Neem dan contact op met de ontwikkelaar van dat onderdeel voor een update, indien beschikbaar.

-- Als het probleem blijft optreden, dan zijn opstartonderdelen niet de oorzaak en kuntu ze opnieuw inschakelen.

- Zo schakelt u de opstartonderdelen opnieuw in wanneer u klaar bent (Windows 2000): Verplaats de pictogrammen en snelkoppelingen terug naar de respectievelijke mappen Opstarten en start de computer opnieuw op.

4. Problemen oplossen met conflicterende plug-ins in de map voor Adobe Reader Plug-ins.

Bepaal of het probleem wordt veroorzaakt door plug-ins.

Om conflicten met plug-ins op te lossen:

1. Start Adobe Reader op zonder dat er plug-ins worden uitgevoerd.

a. Dubbelklik op de snelkoppeling van Adobe Reader op het bureaublad.

b. Druk onmiddellijk de linker Shift op het toetsenbord in en houd deze ingedrukt.

-- Als het menuitem Opmerkingen niet wordt getoond, sluit Reader dan af en herhaal stap 1.

-- Als het menuitem Opmerkingen wordt getoond, ga dan naar stap 2.

2. Probeer de fout te reproduceren.

-- Als het probleem niet meer optreedt, ga dan naar stap 3.

-- Als het probleem nog steeds optreedt, ga dan naar stap 5.

3. Sluit Adobe Reader.

4. Verwijder plug-ins van derde partijen uit de map voor Reader plug-ins. De standaardlocatie voor de map voor Reader plug-ins is Programma's\Adobe\Acrobat 8.0\Reader\Plug_ins

5. Start Adobe Reader en probeer de fout te reproduceren.

-- Als het probleem niet meer optreedt, ga dan naar stap 8.

-- Als het probleem nog steeds optreedt, ga dan naar stap 6. Verwijder de plug-ins van derde partijen uit de map voor Adobe Reader plug-ins.

6. Verplaats alle overblijvende plug-ins naar een nieuwe map.

7. Plaats de Adobe Reader plug-ins één per één terug en probeer de fout te reproduceren.

-- Als het probleem optreedt, noteer de naam van de plug-in, verplaats de plug-in terug naar de nieuwe folder en herhaal stap 6. Nadat u alle Adobe Reader Plug-ins hebt getest, gaat u verder naar stap 9.

-- Als het probleem niet meer optreedt, herhaal dan stap 6 met de volgende plug-in.

8. Verplaats een plug-in van een derde partij terug naar de map voor Reader plug-ins en probeer de fout te reproduceren.

-- Als het probleem niet meer optreedt, herhaal dan stap 8 voor andere plug-ins van derde partijen.

-- Als het probleem nog steeds optreedt, neem dan contact op met de ontwikkelaar van de plug-in voor ondersteuning met deze plug-in.

9. Voer Detecteren en herstellen uit op Adobe Reader waarbij de beschadigde Reader plug-ins verwijderd zijn uit de Reader map.

a. Verwijder alle beschadigde plug-ins die in stap 7 zijn genoteerd uit de map voor Reader plug-ins.

b. Kies Start > Configuratiescherm en dubbelklik op Programma's toevoegen of verwijderen.

c. Selecteer Adobe Reader en klik op Wijzigen.

d. Wanneer u daarom wordt gevraagd, bevestigt u dat u Reader wil herstellen.

5. Maak de map voor Adobe Reader-voorkeuren opnieuw.

Maak de map voor Adobe Reader-voorkeuren opnieuw om problemen te verhelpen die mogelijk door beschadigde voorkeuren worden veroorzaakt.

Opmerking:Deze taak wijzigt de voorkeuren voor Kleurbeheer en andere instellingen. Het merendeel van de voorkeuren van Adobe Reader worden in het register opgeslagen.

Om de map voor Adobe Reader-voorkeuren opnieuw te maken:

1. Sluit Reader.

2. Ga in Windows Verkenner naar Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0 en verplaats deze map naar een andere locatie (bijvoorbeeld C:\Temp).

3. Start Adobe Reader Adobe Reader maakt een nieuwe map Voorkeuren aan.

Als het probleem aanhoudt nadat u de map voor Adobe Reader-voorkeuren opnieuw hebt gemaakt, is het probleem niet te wijten aan de voorkeurenmap. Als u de aangepaste instellingen wilt herstellen, sleept u het in stap 2 verplaatste bestand terug naar de oorspronkelijke locatie. Vervolgens klikt u op Ja om de nieuwe voorkeurenmap te vervangen.

Problemen oplossen: gevorderd

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de procedures in de vorige sectie, probeer de volgende gevorderde procedures voor probleemoplossing.

6. Voer Detecteren en herstellen uit wanneer er geen andere toepassingen worden uitgevoerd.

1. Sluit alle toepassingen af en start Windows opnieuw op.

2. Kies Start > Configuratiescherm en dubbelklik op Programma's toevoegen of verwijderen.

3. Selecteer Adobe Reader en klik op Wijzigen.

4. Wanneer er om wordt gevraagd, bevestig dat u Reader wil herstellen.

5. Start de computer opnieuw op nadat het herstellen is voltooid.

7. Installeer Adobe Reader in een vereenvoudigde modus van Windows.

Omdat apparaatstuurprogramma's impact kunnen hebben op het openen of installeren van bestanden, start Windows in de vereenvoudigde modus op om de apparaatstuurprogramma's uit te schakelen en dan Adobe Reader te installeren.

1. Schakel opstartonderdelen en -services uit. (Raadpleeg sectie 3 van dit document voor meer informatie.)

2. Installeer Adobe Reader opnieuw.

a. Kies Start > Configuratiescherm en dubbelklik op Programma's toevoegen of verwijderen.

b. Selecteer Adobe Reader en klik op Wijzigen.

c. Wanneer u daarom wordt gevraagd, bevestigt u dat u Reader wil herstellen.

d. Start de computer opnieuw op.

e. Download de geschikte versie van Adobe Reader van de Adobe-website op http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

f. Voer het gedownloade installatiebestand uit.

g. Controleer of Adobe Reader correct werkt voordat u de opstartonderdelen inschakelt.

3. Schakel de opstartonderdelen en -services opnieuw in. (Raadpleeg sectie 3 van dit document voor meer informatie.)

8. Voer een update van het stuurprogramma voor de videokaart uit.

Vele fabrikanten van videokaarten brengen regelmatig nieuwe stuurprogramma's voor hun software uit. Als u de videokaartstuurprogramma's niet recent hebt bijgewerkt, neem dan contact op met de fabrikant van de videokaart voor een bijgewerkt stuurprogramma of download er één van de website van de fabrikant. (Controleer de eigenschappen van de videokaart in Apparaatbeheer om de fabrikant te achterhalen.) U kunt doorgaans nagaan of het videokaartstuurprogramma verouderd is door de kleurdiepte en resolutie van de videokaart te wijzigen of door hardwareversnelling voor afbeeldingen uit te schakelen.

Zo kunt u de kleurdiepte en resolutie van de videokaart wijzigen:

1. Kies Start > Configuratiescherm.

2. Dubbelklik op Beeldscherm en klik dan op het tabblad Instellingen.

3. Wijzig de kleurdiepte via het menu Kleurkwaliteit.

Opmerking: Reader presteert optimaal bij 16-bit kleuren. Verhoog of verlaag de kleurdiepte afhankelijk van de huidige instelling.

4. Wijzig de resolutie door de schuifregelaar voor de resolutie te gebruiken.

Opmerking: Reader presteert optimaal bij 800x600. Verhoog of verlaag de schermresolutie afhankelijk van de huidige instelling.

5. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

6. Start Windows en Adobe Reader opnieuw op. Als het probleem niet langer optreedt, neem dan contact op met de fabrikant van de videokaart voor een bijgewerkt stuurprogramma.

Zo kunt u de hardwareversnelling uitschakelen:

1. Kies Start > Configuratiescherm.

2. Dubbelklik op Beeldscherm, klik op het tabblad Instellingen en vervolgens op Geavanceerd.

3. Klik op het tabblad Probleem oplossen.

4. Verplaats de schuifregelaar voor Hardwareversnelling naar Geen.

5. Klik op OK om de nieuwe instelling te accepteren en klik op OK om het venster Eigenschappen voor beeldscherm te sluiten.

6. Start Windows en Adobe Reader opnieuw op.

7. Probeer het probleem te reproduceren.

-- Als het probleem niet langer optreedt, neem dan contact op met de fabrikant van de videokaart voor een bijgewerkt stuurprogramma.

-- Als het probleem nog steeds optreedt, ga dan naar de volgende stap "Controleer of de apparaatstuurprogramma's compatibel zijn met Windows."

9. Controleer of de apparaatstuurprogramma's compatibel zijn met Windows.

Apparaatstuurprogramma's zijn bestanden die Windows toelaten om te communiceren met apparaten zoals scanners, videokaarten, muizen en toetsenborden. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat om er te zeker van te zijn dat u over het meest recente stuurprogramma beschikt.

Zo kunt u controleren of er problemen zijn met een stuurprogramma:

1. Kies Start > Configuratiescherm.

2. Dubbelklik op Systeem, klik op het tabblad Hardware en dan Apparaatbeheer.

3. Klik op de plustekens (+) links van elk apparaattype.

4. Als er een apparaat verschijnt met een zwart uitroepteken (!) in een gele cirkel, klik met de rechtermuisknop en kies Eigenschappen in het pop-upmenu.

5. Controleer de eigenschappen van het apparaat:

-- Controleer het veld Apparaatstatus: Als het apparaat niet correct werkt, kan de informatie in dit veld helpen om het probleem op te lossen.

-- Als het dialoogvenster Eigenschappen een tabblad stuurprogramma heeft, klik er op. Als het tabblad Stuurprogramma niet aangeeft welk stuurprogramma wordt gebruikt, klikt u op Stuurprogrammagegevens. Als Microsoft de fabrikant is, dan beschikt u waarschijnlijk over een generiek stuurprogramma en dient u het meest recente stuurprogramma dat geleverd wordt door de fabrikant van het apparaat te verkrijgen.

10. Installeer de meest recente Microsoft Windows Update.

Updates voor Windows (ook Service Packs genaamd) verbeteren de prestaties en compatibiliteit met andere toepassingen. Hoewel elke versie van Adobe Reader een Service Pack vereist (zie de systeemvereisten in taak 1 van dit document), kan een recenter Service Pack de prestatie verder verbeteren. Service Packs bevatten veelal bijgewerkte stuurprogramma's en andere bijgewerkte systeemcomponenten. U kunt Service Packs verkrijgen op de Microsoft website op www.microsoft.com. Neem voor hulp contact op met de technische ondersteuning van Microsoft.

Als u een toepassing of Windows opnieuw installeert na het installeren van het meest recente Service Pack, installeer het Service Pack dan opnieuw. Sommige toepassingen installeren vaakgebruikte systeembestanden en overschrijven de bijgewerkte versie die wordt geïnstalleerd door het Service Pack.

11. Schakel de compressie van de harde schijf uit.

Het uitschakelen van de compressie van de harde schijf kan een invloed hebben wanneer Reader probeert om bestanden en bronnen op te slaan en te lezen. Meer informatie vindt u in de documentatie over compressiesoftware of de Windows-documentatie voor compressie die deel uitmaakt van Windows.

12. Optimaliseer het beheer van tijdelijke bestanden door Windows.

Werkgegevens worden door Windows en toepassingen opgeslagen in tijdelijke bestanden (met de extensie .tmp) op de harde schijf. Als er te veel tijdelijke bestanden zijn, bestaat het risico dat de prestaties van Windows of toepassingen achteruitgaan, vooral als het om verouderde bestanden gaat. Verwijder de tijdelijke bestanden en zorg dat er minstens 50 MB aan vrije schijfruimte is op de harde schijf waarop de tijdelijke bestanden worden geschreven.

Verzeker dat er minstens 50 MB aan vrije schijfruimte is op de harde schijf waarop de tijdelijke bestanden worden geschreven:

1. Sluit alle toepassingen af.

2. Kies Start > Configuratiescherm > Systeem.

3. Klik op het tabblad Geavanceerd en dan op Omgevingsvariabelen.

4. In de sectie Gebruikersvariabelen voor [gebruikersprofiel], zoekt u TEMP in de kolom Variabelen en noteert u de mapnaam die in de kolom Waarde wordt getoond. Als de volledige padnaam van de map niet zichtbaar is, dubbelklikt u op TEMP in de kolom Variabele en noteert u de mapnaam die in het vak Waarde van de variabele staat.

Opmerking: Als TEMP niet bestaat, neem contact op met uw systeembeheerder voor hulp.

5. Controleer in Windows Verkenner dat de map die u noteerde in stap 4 bestaat op een partitie zonder compressie en dat deze tenminste 50 MB aan vrije schijfruimte heeft.

-- Als de map niet bestaat, maak ze aan: Klik met de rechtermuisknop op de schijf, kies Nieuwe map in het menu en typ de mapnaam in die u in stap 4 noteerde (bijvoorbeeld Temp).

-- Als de map niet over voldoende vrije ruimte beschikt, maak dan extra ruimte vrij door bestanden te verwijderen die u niet nodig heeft. Om de hoeveelheid vrije ruimte te bepalen klikt u met de rechtermuisknop op de schijf en kiest u Eigenschappen in het menu.

Zo kunt u tijdelijke bestanden verwijderen:

Opmerking: Herhaal deze procedure regelmatig. Windows verwijdert de tijdelijke bestanden wanneer Windows en toepassingen op een normale manier worden afgesloten. Maar wanneer Windows of een toepassing crasht, dan kan de hoeveelheid tijdelijke bestanden op de harde schijf toenemen.

1. Kies Start > Uitvoeren en typ Cmd (Windows XP, 2000) of command (Windows 98) in het tekstvak Openen. Klik op OK.

2. Typ de volgende commando's in en druk op Enter na elk commando:

c:

cd\

cd "C:\Windows\Temp"

Belangrijk: Controleer dat de prompt C:\Windows\Temp weergeeft vooraleer u het volgende commando uitvoert. Dit commando uitvoeren op andere locaties op de harde schijf kan uw besturingssysteem beschadigen. Adobe verschaft deze gegevens louter bij wijze van service en is niet verantwoordelijk voor problemen die u kunt ondervinden als u dit commando uitvoert op een verkeerde locatie.

del *.* /s /q

3. Microsoft Windows zal alle niet-beschermde bestanden verwijderen uit de map voor tijdelijke bestanden in Windows en geeft nadien een knipperende prompt weer. Wanneer de knipperende prompt wordt weergegeven, typ de volgende commando's in en druk op Enter na elke commando:

cd\

cd %temp%

Belangrijk: Controleer of de prompt C:\Document and Settings\Username\Local Settings\Temp weergeeft vooraleer u het volgende commando uitvoert. Dit commando uitvoeren op andere locaties op de harde schijf kan uw besturingssysteem beschadigen. Adobe verschaft deze gegevens louter bij wijze van service en is niet verantwoordelijk voor problemen die u kunt ondervinden als u dit commando uitvoert op een verkeerde locatie.

del *.* /s /q

4. Typ exit om het command.com venster te sluiten.

13. Controleer of er problemen zijn met lettertypen.

Om te bepalen of een lettertype een probleem veroorzaakt, vermindert u het aantal actieve lettertypen door de lettertypebestanden naar een andere locatie te verplaatsen:

Opmerking: Verwijder de lettertypen die door Windows zijn geïnstalleerd niet. Voor meer informatie raadpleegt u de Microsoft-website.

1. Maak een nieuwe map (bijvoorbeeld C:/TrueType).

2. Ga naar de map met lettertypen.

-- Op Windows XP: Open de map Windows/Fonts.

-- Op Windows 2000: Open de map Winnt/Fonts.

3. Verplaats de lettertypebestanden, behalve degene die door Windows zijn geïnstalleerd van de map Fonts naar de map die u in stap 1 heeft aangemaakt.

4. Verplaats een aantal lettertypen uit stap 3 terug naar de map Winnt/Fonts.

5. Start Adobe Reader en probeer het probleem opnieuw te reproduceren:

-- Als het probleem opnieuw optreedt, dan kan een van de lettertypen die u in stap 4 hebt verplaatst de oorzaak zijn. Verwijder deze lettertypen uit de map Fonts en herhaal stappen 4-6 waarbij u telkens slechts één lettertype per keer verplaatst. Wanneer het probleem opnieuw optreedt, verwijdert u dat lettertype via het hulpprogramma voor lettertypen en installeer het opnieuw of neem contact op met de fabrikant van het lettertype om een bijgewerkte versie van het lettertype te verkrijgen.

-- Als het probleem niet meer optreedt, herhaal dan stappen 4-5 en test verschillende lettertypen.

14. Voer Adobe Reader uit met een andere gebruikersaccount.

Maak een nieuwe gebruikersaccount met dezelfde machtigingen als het account dat u gebruikte toen het probleem optrad. Als het probleem niet opnieuw optreedt, is de oorspronkelijke gebruikersaccount mogelijk beschadigd. Zie de Windows 2000- of Windows XP-documentatie of neem contact op met uw netwerkbeheerder voor informatie over het instellen van een gebruikersaccount.

15.Herstel en defragmenteer harde schijven.

Er kunnen systeemfouten optreden als harde schijven beschadigde sectoren of gefragmenteerde bestanden bevatten. Herstel en defragmenteer harde schijven met het foutcontroleprogramma en het hulpprogramma Schijfdefragmentatie van Windows of met een schijfhulpprogramma van een derde partij zoals bijvoorbeeld Norton Utilities van Symantec. U moet dergelijke hulpprogramma's op elke harde schijf of partitie uitvoeren.

Het foutcontroleprogramma herstelt beschadigde sectoren, verloren clusters en bestandsfragmenten, kruislings gekoppelde bestanden en ongeldige bestandsnamen. Om toegang te krijgen tot het foutcontroleprogramma, dubbelklik op Mijn computer, klik met de rechtermuisknop op de gewenste harde schijf en kies Eigenschappen in het pop-upmenu; klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor lokaal station op het tabblad Extra en dan op Nu controleren in de sectie Foutcontrole.

Schijfdefragmentatie herschikt de bestanden en vrije ruimte op de computer zodat bestanden in aaneengesloten blokken worden opgeslagen en vrije ruimte tot één aaneengesloten blok wordt samengevoegd. Als u het hulpprogramma Schijfdefragmentatie wilt gebruiken, kiest u Start > Programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Schijfdefragmentatie.

Raadpleeg de documentatie van het hulpprogramma van de derde partij voor meer informatie.

16. Voer een viruscontrole uit op het systeem.

Gebruik actuele anti-virussoftware zoals Norton AntiVirus van Symantec of McAfee VirusScan om het systeem op virussen te controleren. Virusinfecties kunnen software beschadigen en systeemfouten veroorzaken. Zie de documentatie bij de anti-virussoftware voor meer informatie.

17. Bekijk het Systeemlog om de softwareconflicten te identificeren.

Bij het starten voegt Windows onderdelen toe aan het Systeemlog met informatie over toepassingen, beveiligingsinstellingen en systeeminformatie. U kunt het Systeemlog bekijken om softwareconflicten te identificeren Als u een softwareconflict identificeert, installeer de software opnieuw of werk deze bij.

Zo kunt u het Systeemlog weergeven:

1. Kies Start > Instellingen > Configuratiescherm en dubbelklik op Systeembeheer.

2. Dubbelklik op Logboeken en selecteer Systeem in het venster Logboeken en zoek naar het volgende:

-- Een witte "x" in een rode cirkel geeft aan dat een service of stuurprogramma is gestopt (dat betekent dat deze niet is gestart of geladen).

-- Een zwart uitroepteken in een gele driehoek waarschuwt voor een mogelijk toekomstig probleem, zoals te weinig schijfruimte.

Opmerking: U kunt waarschuwingen die aangeven dat een nieuwe printer is geïnstalleerd negeren.

3. Voor meer informatie over een onderdeel kunt u er met de rechtermuisknop op klikken, daarna kiest u dan Eigenschappen en leest u de Beschrijving. Als u niet kunt bepalen welke gebeurtenissen gerelateerd zijn aan het probleem, maak het Systeemlog dan opnieuw.

a. Open Logboeken, klik met de rechtermuisknop op Systeem en kies Alle gebeurtenissen wissen uit het pop-upmenu. Klik op Ja wanneer Windows vraagt "Wilt u Systeem opslaan voordat het wordt gewist?" om het huidige Systeemlog op te slaan.

b. Sluit Logboeken en probeer het probleem te reproduceren.

c. Open Logboeken en bekijk het Systeemlog nadat het probleem is opgetreden.

4. Noteer de beschrijving, bron en categorie en zoek naar een oplossing voor het probleem op de Microsoft-website op http://support.microsoft.com of neem contact op met Microsoft of de hardwarefabrikant voor ondersteuning.

18. Bepaal welke toepassing het probleem veroorzaakt.

Als een fout aangeeft welke toepassing het probleem veroorzaakt, installeer de toepassing dan opnieuw. Als dat bestand beschadigd is en problemen in Adobe Reader veroorzaakt, kunt u het probleem waarschijnlijk oplossen door de toepassing opnieuw te installeren. Als de fout verwijst naar een Windows-bestand, installeer Windows dan opnieuw. Als het probleem blijft optreden, ga verder naar de volgende taak.

Problemen oplossen - expert

Als de taken in de vorige sectie het probleem niet hebben opgelost, dan kan er hardware zijn die conflicteert met Adobe Reader.

Vrijwaring: Adobe ondersteunt geen hardware en verschaft deze procedures alleen bij wijze van service. Neem voor meer hulp contact op met de hardwarefabrikant of een erkende leverancier. Als u probeert hardwareproblemen zelf op te lossen, loopt u het risico dat de garantie voor de computer komt te vervallen.

Opmerking: Schakel de computer en alle randapparaten uit en verwijder de stekkers uit het stopcontact voordat u hardware verwijdert of verplaatst.

19. Formatteer de harde schijf en installeer alleen Windows en Reader.

Formatteer de harde schijf en installeer alleen Windows en Reader vanaf de originele installatiemedia. Het formatteren van een schijf wist alle bestanden die deze bevat, zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle persoonlijke bestanden. Zorg er ook voor dat u over alle schijven voor toepassingen en het systeem beschikt.

Opmerking: Installeer geen extra software of hardware totdat u zeker bent dat het probleem is opgelost. Maak geen back-up van de harde schijf en herstel Windows en Reader niet in plaats van ze opnieuw te installeren, als het probleem wordt veroorzaakt door Windows of een toepassing en deze wordt hersteld in plaats van opnieuw geïnstalleerd, dan kan het probleem nog steeds optreden.

Nadat u de harde schijf hebt geformatteerd en Windows opnieuw hebt geïnstalleerd, probeert u het probleem te reproduceren.

-- Als het probleem niet langer optreedt, installeer dan één per één de andere toepassingen en probeer het probleem te reproduceren na iedere installatie. Als het probleem optreedt na een installatie, dan kan de meest recent geïnstalleerde toepassing de oorzaak zijn.

-- Als het probleem optreedt wanneer alleen Windows en Reader zijn geïnstalleerd, dan is de oorzaak gerelateerd aan de hardware en dient u voor hulp contact op te nemen met de hardwarefabrikant of erkende verkoper. Alvorens contact op te nemen met de fabrikant of de verkoper, kunt u één of meer taken in de volgende sectie uitproberen.

20. Controleer op problemen met RAM SIMMs of DIMMs.

Zorg ervoor dat de RAM SIMMs en DIMMs correct zijn geïnstalleerd en niet de oorzaak zijn van het probleem door het volgende te doen:

-- Wijzig de volgorde van de geïnstalleerde SIMMs of DIMMs.

-- Verwijder alle behalve het minimum aantal SIMMs of DIMMs om Windows en Reader uit te voeren en test of het probleem zich nog steeds voordoet. Als dit het geval is, vervang dan de SIMMs of DIMMs die u verwijdert hebt, verwijder de andere en test opnieuw of het probleem nog optreedt. Als dit niet het geval is, zijn één of meerdere van de verwijderde SIMMs of DIMMs de oorzaak van het probleem. Neem voor hulp contact op met de SIMM- of DIMM-fabrikant.

Aanvullende informatie

333213 : Systeemproblemen bevroren schermen in Acrobat (8.x op Windows 2000 en XP)

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?