Handboek Annuleren

Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   6. Gebruikers toevoegen via roostersynchronisatie
   7. Veelgestelde vragen over Kivuto
   8. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Werkruimten
   1. Overzicht van werkruimten
   2. Veelgestelde vragen
   3. Workflows
  3. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  4. Assets van een gebruiker terughalen
  5. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Adobe® Remote Update Manager biedt een opdrachtregelinterface waarmee u de meeste updates voor de Adobe-bureaubladsuite extern kunt distribueren op clientcomputers die specifiek zijn voor de applicaties die op dat systeem zijn geïnstalleerd. Zo kan de beheerder de updates uitvoeren zonder zich aan te melden op de afzonderlijke clientcomputers. Raadpleeg Adobe Remote Update Manager gebruiken voor meer informatie over het gebruik en de syntaxis van Adobe Remote Update Manager.

Opmerking:

Voor applicaties die op deze pagina worden weergegeven, gebruikt u de parameter --productVersion (in plaats van channelIds) zoals is beschreven in de tabel Syntax en beschrijving van Remote Update Manager. –De parameter channelIds is niet van toepassing op het toepassen van updates voor deze apps/versies.

U kunt de parameter –channelIds=<channel_id_1,channel_id_2, ...> van Adobe Remote Update Manager gebruiken om extern alleen de updates te distribueren die u opgeeft en hoeft u niet verplicht alle updates te distribueren. U kunt een of meer updates opgeven die extern moeten worden gedistribueerd.

In de syntaxis is channel_id de id voor het opgegeven product. Updates voor alle andere producten of componenten die worden aanbevolen om bij het opgegeven product te installeren, worden ook gedistribueerd.

Als de parameter –channelIds niet wordt opgegeven, worden alle beschikbare updates voor de geïnstalleerde producten gedistribueerd.

De lijst met producten en de bijbehorende kanaal-id's voor Adobe Creative Cloud™ en Adobe Creative Suite® wordt hier gegeven. Bij elk product worden de bijbehorende kanaal-id's met de productversie en het platform (win32, win64, osx10) vermeld.

Voor After Effects CS6 11.0 voor Windows 64-bits ziet u bijvoorbeeld de volgende gegevens onder After Effects:

CS6--11.0--win64--AdobeAfterEffectsCS6-11 en geef de volgende parameter op voor externe distributie: AdobeAfterEffectsCS6-11.

After Effects

CS6--11.0--osx10-64--AdobeAfterEffectsCS6-11
CS6--11.0--win64--AdobeAfterEffectsCS6-11
CC--12.0--osx10-64--AdobeAfterEffects-12.0.0
CC--12.0--win64--AdobeAfterEffects-12.0.0
CC (2014)--13.0--osx10-64--AdobeAfterEffects-13.0.0-Trial
CC (2014)--13.0--win64--AdobeAfterEffects-13.0.0-Trial
CC (2015)--13.5--osx10-64--AdobeAfterEffects-13.5.0-Trial
CC (2015)--13.5--win64--AdobeAfterEffects-13.5.0-Trial

InCopy
CS6--8.0--osx10--AdobeInCopyCS6-8.0
CS6--8.0--win32--AdobeInCopyCS6-8.0
CC--9.0--osx10--AdobeInCopyCC-9.0
CC (2014)--10.0--osx10--AdobeInCopyCC2014-10.0
CC (2014)--10.0--win32--AdobeInCopyCC201432-bit-10.0
CC (2014)--10.0--win64--AdobeInCopyCC2014-10.0
CC (2015)--11.0--osx10--AdobeInCopyCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--win64--AdobeInCopyCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--win32--AdobeInCopyCC201532-bit-11.0

Media Encoder 
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobeMediaEncoder-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobeMediaEncoder-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobeMediaEncoder-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobeMediaEncoder-9.0.0-Trial

Acrobat XI
Pro--11.0.0--osx10--AdobeAcrobatXIPro-11.0

Audition
CS6--5.0--win32--AdobeAuditionCS6-5.0
CS6--5.0--osx10--AdobeAuditionCS6-5.0
CC--6.0--win64--AdobeAuditionCC-6.0
CC--6.0--osx10-64--AdobeAuditionCC-6.0
CC (2014)--7.0--osx10-64--AdobeAudition-7.0.0-Trial
CC (2014)--7.0--win64--AdobeAudition-7.0.0-Trial
CC (2015)--8.0--osx10-64--AdobeAudition-8.0.0-Trial
CC (2015)--8.0--win64--AdobeAudition-8.0.0-Trial

Presenter 
9.0--win32--AdobePresenter9.0-9.0
10.0--win32--AdobePresenter10.0-10.0
10.0--osx10--AdobePresenterVideoExpress10-10.0
10.0--win64--AdobePresenter10Core_x64

Captivate
7.0--osx10--AdobeCaptivate7-7.0
7.0--win64--AdobeCaptivate764Bit-7.0
7.0--win32--AdobeCaptivate732Bit-7.0
8.0--win64--AdobeCaptivate864Bit-8.0
8.0--win32--AdobeCaptivate832Bit-8.0
8.0--osx10--AdobeCaptivate8-8.0

Dreamweaver
CS6--12.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS6-12
CS6--12.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS6-12
CC--13.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS7-13
CC--13.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS7-13
CC (2014)--14.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS8-14
CC (2014)--14.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS8-14
CC (2014.1)--15.0.0--win64--AdobeDreamweavercc1564Bit
CC (2014.1)--15.0.0--osx10-64--AdobeDreamweavercc1564Bit
CC (2014.1)--15.0.0--win32--AdobeDreamweavercc15
CC (2015)--16.0.0--osx10-64--AdobeDreamweavercc64Bit-16
CC (2015)--16.0.0--win32--AdobeDreamweavercc-16
CC (2015)--16.0.0--win64--AdobeDreamweavercc64Bit-16

Flash Professional
CS6 and Mobile Device Packaging--12.0--win32--FlashProDriver12.0
CS6 and Mobile Device Packaging--12.0--osx10--FlashProDriver12.0
CC and Mobile Device Packaging (2014)--14.0--win64--FlashPro14.0PR-64bit
CC and Mobile Device Packaging (2014)--14.0--osx10-64--FlashPro14.0PR
CC and Mobile Device Packaging (2015)--15.0--osx10-64--AdobeFlash-15.0.0
CC and Mobile Device Packaging (2015)--15.0--win64--AdobeFlash-15.0.0

Fireworks
CS6--12.0.0--win32--AdobeFireworksCS6-12.0.0-mul
CS6--12.0.0--osx10--AdobeFireworksCS6-12.0.0-mul

InDesign
CS6--8.0--osx10--AdobeInDesignCS6-8.0
CS6--8.0--win32--AdobeInDesignCS6-8.0
CC--9.0--osx10--AdobeInDesignCC-9.0
CC (2014)--10.0--osx10--AdobeInDesignCC2014-10.0
CC (2014)--10.0--win32--AdobeInDesignCC201432-bit-10.0
CC (2014)--10.0--win64--AdobeInDesignCC2014-10.0
CC (2015)--11.0--win32--AdobeInDesignCC201532-bit-11.0
CC (2015)--11.0--win64--AdobeInDesignCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--osx10--AdobeInDesignCC2015-11.0

Illustrator
CS6--16.0--osx10--AdobeIllustrator16-mul
CS6--16.0--win32--AdobeIllustrator16Driver-16.0
CC--17.0--osx10-64--AdobeIllustrator17-mul
CC (2014)--18.0--osx10-64--AdobeIllustrator18-mul
CC (2014)--18.0--win64--AdobeIllustrator18-mul_x64
CC (2014)--18.0--win32--AdobeIllustrator18-mul
CC (2015)--19.0--win32--AdobeIllustrator19-mul
CC (2015)--19.0--win64--AdobeIllustrator19-mul_x64
CC (2015)--19.0--osx10-64--AdobeIllustrator19-mul

Bridge
CC--6.0--win32--AdobeBridgeCC-6.0
CC--6.0--osx10--AdobeBridgeCC-6.0
CC--6.0--win64--AdobeBridgeCC64Bit-6.0

Extension Manager
CC--7.0--win32--AdobeExtensionManagerCC-7.0
CC--7.0--osx10--AdobeExtensionManagerCC-7.0

Extendscript Toolkit
CC--4.0--osx10--AdobeESTKCC-4.0.0
CC--4.0--win32--AdobeESTKCC-4.0.0

Lightroom
4--4.4--win32--Lightroom4.4-4.4
4--4.4--osx10--Lightroom4.4-4.4
CC (2015)--6.0--win64--AdobeLightroom-6.0
CC (2015)--6.0--osx10--AdobeLightroom-6.0

Muse
CC (2014.3)--2014.3.2--osx10-64--AdobeMuseCC2014-2014.3.2.11
CC (2014.3)--2014.3.2--win64--AdobeMuseCC2014-2014.3.2.11
CC (2015)--2015.0.2--win64--MuseCC2015-2015.0.2.4
CC (2015)--2015.0.2--osx10-64--MuseCC2015-2015.0.2.4

Photoshop
CS6--13.0--osx10--AdobePhotoshop13Driver-13.0
CS6--13.0--win32--AdobePhotoshop13Driver-13.0
CC--14.0--osx10--AdobePhotoshop14Driver-14.0
CC--14.0--win32--AdobePhotoshop14Driver-14.0
CC (2014)--15.0--win32--AdobePhotoshopCC201432Bit-15.0
CC (2014)--15.0--osx10--AdobePhotoshopCC2014-15.0
CC (2014)--15.0--win64--AdobePhotoshopCC2014-15.0
CC (2015)--16.0--win32--AdobePhotoshopCC201532Bit-16.0
CC (2015)--16.0--win64--AdobePhotoshopCC2015-16.0
CC (2015)--16.0--osx10--AdobePhotoshopCC2015-16.0

Premiere Pro
CC--7.0--win64--AdobePremierePro-7.0.0-Trial
CC--7.0--osx10-64--AdobePremierePro-7.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobePremierePro-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobePremierePro-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobePremierePro-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobePremierePro-9.0.0-Trial

Adobe Premiere Elements
12--12.0--osx10--AdobePRE12
13--13.0--win64--AdobePRE13-64
13--13.0--osx10--AdobePRE13
13--13.0--win32--AdobePRE13

Prelude
CS6--1.0--osx10-64--AdobePreludeCS6-1.0.0-Trial
CS6--1.0--win32--AdobePreludeCS6-1.0.0-Trial
CC--2.0--win64--AdobePrelude-2.0.0-Trial
CC--2.0--osx10-64--AdobePrelude-2.0.0-Trial
CC (2014)--3.0--win64--AdobePrelude-3.0.0-Trial
CC (2014)--3.0--osx10-64--AdobePrelude-3.0.0-Trial
CC (2015)--4.0--osx10-64--AdobePrelude-4.0.0-Trial
CC (2015)--4.0--win64--AdobePrelude-4.0.0-Trial

Adobe Photoshop Elements
12--12.0--osx10--AdobePSE12
13--13.0--win32--AdobePSE13
13--13.0--win64--AdobePSE13-64
13--13.0--osx10--AdobePSE1

SpeedGrade 
CS6--6.0--osx10-64--AdobeSpeedGradeCS6-6.0.0-Trial
CS6--6.0--win64--AdobeSpeedGradeCS6-6.0.0-Trial
CC--7.0--win64--AdobeSpeedGrade-7.0.0-Trial
CC--7.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-7.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobeSpeedGrade-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobeSpeedGrade-9.0.0-Trial

Touch App Plugins
1.0--osx10--TouchAppPlugins-1.0
1.0--win32--TouchAppPlugins-1.0

Adobe-logo

Aanmelden bij je account