Handboek Annuleren

Aflopende contracten in de Adobe Admin Console

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Systeembeheerders van een organisatie met Adobe ETLA-contracten (Enterprise Term Licensing Agreement) zien diverse meldingen in hun Admin Console wanneer hun contract binnenkort afloopt. Op deze pagina worden de verschillende stadia bij het aflopen van contracten beschreven en wat deze wijzigingen in elk stadium betekenen voor gebruikers en beheerders.

Van toepassing op

Systeembeheerder

Stadia bij aflopende contracten

Als uw ETLA-contract afloopt voordat u een contractverlenging registreert, behoudt u gedurende een korte respijtperiode beperkte toegang om onderbreking van de gebruikerstoegang te voorkomen. Neem contact op met uw Adobe-accountmanager om uw aflopende ETLA-contract ruim van tevoren te verlengen. Adobe biedt naar eigen goeddunken een extra respijtperiode als service en garandeert geen verlenging na de einddatum van het ETLA-contract.

Zie de onderstaande tabel voor details over de verschillende stadia bij aflopende contracten:

Details van stadium

Meldingsstadium

Respijtperiode    

Periode na respijt

Inactief stadium

Contractstatus

Acrobat Pro-product wordt weergegeven als aflopend in het gedeelte Overzicht van de Admin Console

Product wordt niet weergegeven in Overzicht1

Ervaring in Admin Console

 • Banner met melding van aflopend contract met einddatum van het contract
 • Gekoppelde producten hebben de status Aflopend
 • Banner met melding van verlopen contract met de datum waarop gebruikers geen toegang meer tot productlicenties hebben
 • Gekoppelde producten hebben de status Verlopen
 • Banner met melding van verlopen contract
 • Gekoppelde producten hebben de status Verlopen
 • Kan geen gebruikers meer toewijzen aan verlopen producten
 • Banner met melding van inactief contract
 • Bijbehorende producten worden verwijderd uit de organisatie
 • Contract wordt verplaatst naar het gedeelte Inactief1

Ervaring voor beheerders

 • Alle beheerdersrechten beschikbaar
 • Alle beheerdersrechten beschikbaar
 • Geen toegang meer tot verlopen producten
 • Gebruikerslijst beschikbaar in het gedeelte Accounts2
 • Kan geen gebruikers toevoegen/verwijderen in verlopen productprofielen
 • Kan geen gekoppelde licenties delegeren aan onderliggende organisaties via de Global Admin Console
 • Alleen-lezen weergave van inactief contract
 • Kan inactief contract niet verlengen of bijwerken
 • Beperkte toegang tot de Admin Console als er alleen een inactief contract bestaat

Beheerdersacties

 • Aflopend contract bijwerken of verlengen
 • VIP-contract toevoegen aan de organisatie en gebruikers- en beheerdersrollen opnieuw toewijzen aan actieve productprofielen
 • ETLA-contract laten verlopen als dit niet moet worden verlengd
 • Verlopen contract bijwerken of verlengen
 • VIP-contract toevoegen aan de organisatie en gebruikers- en beheerdersrollen opnieuw toewijzen aan actieve productprofielen
 • ETLA-contract laten vervallen als dit niet moet worden verlengd
 • Verlopen contract bijwerken of verlengen voordat de periode na respijt eindigt om de gebruikerstoegang te herstellen
 • VIP-contract toevoegen aan de organisatie en gebruikers- en beheerdersrollen opnieuw toewijzen aan actieve productprofielen 
 • ETLA-contract laten vervallen als dit niet moet worden verlengd
 • Geen acties beschikbaar

Ervaring voor gebruikers

 • Gebruikers hebben toegang tot bijna verlopen licentie
 • Kan aanmelden en toegang krijgen tot in de cloud opgeslagen assets
 • Gebruikers hebben toegang tot de verlopen licentie in de respijtperiode
 • Kan aanmelden en toegang krijgen tot in de cloud opgeslagen assets
 • Dagelijkse meldingen in de app gedurende 7 dagen vóór verlies van toegang
 • Gebruikers hebben geen toegang meer tot verlopen licentie 
 • Kan aanmelden, maar geen toegang krijgen tot in de cloud opgeslagen assets3
 • Melding in de app over verlies van toegang
 • Kan aanmelden, maar geen toegang krijgen tot in de cloud opgeslagen assets3
 • Melding in de app over verlies van toegang

1 Productkaarten worden niet weergegeven in de Admin Console wanneer het contract Inactief is. U kunt wel de status en basisgegevens bekijken via Accounts > Accountoverzicht > Inactieve contracten.

afbeelding met de status Inactief van een verlopen ETLA-contract in het gedeelte Accounts van de Admin Console

2 Ga naar de Admin Console > Account > Accountoverzicht > Huidige contracten > ( ) om de lijst met gebruikers te downloaden
voor het verlopen ETLA-contract.    

3 Gebruikers houden toegang tot in de cloud opgeslagen assets: als ze Adobe ID-gebruikers zijn of als ze zijn toegewezen aan andere actieve licenties van de organisatie.

Opmerking:

Meldingen en de status van ETLA-contracten worden ook weergegeven in de Global Admin Console. Zie Global Admin Console | Producten toewijzen voor meer informatie.

Uw contract verlengen om onderbreking te voorkomen

U moet uw contract verlengen of uw gebruikers verplaatsen naar een actief contract om onderbreking voor gebruikers te voorkomen. Neem contact op met uw Adobe-accountmanager of Adobe-vertegenwoordiger om een verlengingsbestelling voor uw ETLA-contract aan te maken.

Veelgestelde vragen

Geautomatiseerde contractafloop heeft alleen gevolgen voor ETLA-contracttypen. Andere contracttypen zoals Team Direct, Value Incentive Plan (VIP) en VIP Marketplace volgen deze geautomatiseerde workflow voor contractafloop niet.

Gebruikers houden toegang tot hun Adobe-accounts, maar hebben geen toegang meer tot productlicenties die zijn gekoppeld aan het verlopen contract vanaf de periode na respijt.

Als een gebruiker zich ergens heeft aangemeld bij zijn account vóór de vervaldatum, heeft de gebruiker nog steeds 30 dagen offline toegang tot de productlicenties die aan het verlopen contract zijn gekoppeld.

Tijdens de periode na respijt raakt de gebruiker echter de toegang tot het product kwijt wanneer hij zich opnieuw aanmeldt om de licentiestatus te controleren.

Nee. Gebruikers met Adobe Stock-licenties en -tegoeden hebben geen toegang meer tot de licenties of tegoeden op de einddatum van het contract (of vanaf de respijtperiode). De gebruikers hebben echter toegang tot alle andere applicaties tijdens de respijtperiode.

Alle Business ID-, Enterprise ID- en Federated ID-gebruikers houden toegang tot hun in de cloud opgeslagen assets als ze een actieve licentie van hun organisatie hebben. Gebruikers hebben geen toegang meer tot de assets zodra de periode na respijt begint of als er geen andere actieve licenties aan hun account zijn toegewezen.

Adobe ID-gebruikers houden echter toegang tot in de cloud opgeslagen assets, ongeacht de licentiestatus bij de organisatie.

Beheerders houden toegang tot de Admin Console en de opslagruimte voor ondernemingen (ESM) met in de cloud opgeslagen assets, ongeacht de contractstatus. Beheerders kunnen activa terughalen wanneer dat nodig is.

Praat mee

Bezoek onze community voor ondernemingen en teams als u wilt samenwerken, vragen wilt stellen of wilt praten met andere beheerders.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account