De Adobe Admin Console biedt een centrale locatie voor het beheren van de Adobe-rechten van uw gehele organisatie.
 

overview

Overzicht: Hier kunt u een overzicht bekijken van de aangeschafte licenties en de hoeveelheid beschikbare opslagruimte bij elk lidmaatschap. Meer informatie...


Placeholder

Gebruikers: Hier kunt u gebruikersaccounts, die eindgebruikers recht geven op Adobe-producten en -services, maken, zoeken, bijwerken en verwijderen. Meer informatie...


Placeholder

Accounts: Hier kunnen teambeheerders licenties en gebruikers beheren. Meer informatie...


Placeholder

Producten: Hier kunt u licenties toewijzen aan gebruikers en groepen. Als ondernemingsklant kunt u productprofielen beheren. Meer informatie...


Placeholder

Pakketten: Hier kunt u vooraf geconfigureerde pakketten downloaden of maken voor Creative Cloud-apps die u wilt distribueren. Meer informatie...


Placeholder

Instellingen: Hier kunt u domeinen claimen, wachtwoordvereisten definiëren, de toegang tot functies voor delen beperken, opmerkingen voor eindgebruikers toevoegen en een standaardtaal voor e-mail instellen. Meer informatie...


Hebt u nog vragen? Stel ze in de community voor ondernemingen en teams of de Adobe Experience Cloud League en krijg antwoord van collega's en experts.

Aanmelden

Als beheerder hebt u toegang tot de Admin Console om gebruikersaccounts te beheren. Tijdens de introductieperiode kunnen maximaal vijf primaire beheerdersaccounts worden gemaakt. Adobe stuurt een welkomstmail naar de opgegeven e-mailadressen. Beheerders moeten de uitnodiging accepteren door in de e-mail op de koppeling Uitnodiging accepteren te klikken voordat ze zich kunnen aanmelden.

Nadat de uitnodiging is geaccepteerd, kan een beheerder meer beheerders toevoegen of een beheerdersrol toewijzen aan bestaande gebruikers.

 1. Open een browser en ga naar https://adminconsole.adobe.com.

 2. Voer uw Adobe ID en wachtwoord in en klik op Aanmelden.

  Als u als extra beheerder voor de Admin Console bent uitgenodigd, gebruikt u de aanmeldingsgegevens die aan u zijn verstrekt.

  Als u uw wachtwoord bent vergeten, raadpleegt u Uw Adobe-wachtwoord opnieuw instellen.

  Opmerking:

  Hoewel aan iedere gebruiker beheerdersrechten kunnen worden verleend, raadt Adobe aan dat alle beheerders Adobe ID's blijven gebruiken. Adobe ID's zijn nodig om toegang te krijgen tot de licentiewebsite van Adobe en ondersteuningsopties in de Adobe Admin Console. Licenties van Creative Cloud voor ondernemingen mogen echter niet worden toegewezen aan Adobe ID's als onderdeel van een onderneming.

 3. Als u een beheerder bent voor meerdere organisaties, selecteert u een organisatie.

  Een beheerder kan deel uitmaken van meerdere organisaties. Als een bedrijf bijvoorbeeld meerdere dochterondernemingen heeft met elk een aparte licentieovereenkomst of een andere organisatie die onder dezelfde licentieovereenkomst valt, kan dezelfde beheerder aan alle deze bedrijven worden toegewezen.

Overzicht

In het overzicht wordt een grote hoeveelheid informatie over productlicenties efficiënt weergegeven via kaarten.

Op de pagina Overzicht wordt een overzicht weergegeven van de licenties die zijn gekocht met uw ETLA. In het overzichtsvenster wordt ook aangegeven hoeveel opslagruimte voor elk lidmaatschap beschikbaar is.

Zo bevat de ETLA de volgende licenties die op het scherm worden weergegeven:

 • Lidmaatschappen van Creative Cloud voor ondernemingen. Klik op het Creative Cloud-lidmaatschap om informatie over de opslagruimte voor elk lidmaatschap te bekijken.
 • Als uw organisatie twee of meer machtigingslidmaatschappen van hetzelfde type heeft gekocht met elk een andere opslagconfiguratie, wordt er een getal weergegeven naast het lidmaatschap. Klik op het getal om de opslaggegevens voor elk lidmaatschap van dit type te tonen.
 • Verschillende aantallen licenties voor losse apps voor individuele Adobe-producten. Klik op het mappictogram naast het Creative Cloud-lidmaatschap om informatie over de opslag voor elk lidmaatschap te bekijken.
 • Lidmaatschappen van Document Cloud voor ondernemingen
 • Lidmaatschappen van Experience Cloud voor ondernemingen
 • Lidmaatschappen van Adobe Stock voor ondernemingen

In het gedeelte Adobe Sign worden de details van Adobe Sign weergegeven. Klik op Adobe Sign beheren.

In het gedeelte Configuratie wordt een koppeling weergegeven waarmee u toegang krijgt tot de huidige identiteitsinstellingen.

Overzichtspagina

De overzichtspagina bevat een overzicht van de licenties die zijn gekocht met uw VIP. In het overzichtsvenster wordt ook aangegeven hoeveel opslagruimte voor elk lidmaatschap beschikbaar is.

Zo bevat het VIP de volgende licenties die op het scherm worden weergegeven:

 • Lidmaatschappen van Creative Cloud voor ondernemingen. Klik op het Creative Cloud-lidmaatschap om informatie over de opslagruimte voor elk lidmaatschap te bekijken.
 • Onder Algehele licentiestatus wordt het aantal productlicenties weergegeven dat met uw VIP is aangeschaft ten opzichte van het aantal gedistribueerde licenties.
 • Lidmaatschappen van Document Cloud voor ondernemingen
 • Lidmaatschappen van Adobe Stock voor ondernemingen
 • In het gedeelte Adobe Sign worden de details van Adobe Sign weergegeven. Klik op Adobe Sign beheren.
 • In het gedeelte Configuratie wordt een koppeling weergegeven waarmee u toegang krijgt tot de huidige identiteitsinstellingen.

Opmerking:

Sommige van de genoemde lidmaatschappen zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen, zoals Adobe Sign en Document Cloud voor ondernemingen.

Klik op Gebruikers toewijzen onder de Creative Cloud-app om een productlicentie toe te wijzen aan een gebruiker of groep.

Gebruikers toewijzen

Typ de naam of het e-mailadres van een gebruiker of de naam van een gebruikersgroep. U kunt nieuwe gebruikers toevoegen door hun e-mailadres in te voeren. Klik op Opslaan. Er wordt een e-mail verzonden naar de gebruiker of groep waarin de toegang tot de Creative Cloud-app wordt bevestigd.

Tips en zelfstudies

U kunt zoeken naar tips en zelfstudies in het Adobe Help Center vanuit de Admin Console.

Als u wilt zoeken, klikt u op het pictogram Help in de rechterbovenhoek. Er wordt een lijst met populaire onderwerpen weergegeven. U kunt op een van de weergegeven onderwerpen klikken om de workflow uit te voeren of in de zoekbalk klikken om trefwoorden in te voeren.

Terwijl u typt, worden titels van voorgestelde artikelen weergegeven onder de zoekbalk. Nadat u een trefwoord hebt getypt, drukt u op Enter om de zoekresultaten te openen.

Voor informatie over het configureren van eenmalige aanmelding voor InCommon Federation-leden typt u bijvoorbeeld InCommon Federation.

Tips en zelfstudies in Adobe Help Center

Voor meer hulp kunt u een chatsessie starten met de klantenservice van Adobe of een vraag stellen in de community voor ondernemingen en teams of de Adobe Experience Cloud League en antwoord krijgen van collega's en experts. Chat en communityforums zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen.

Meldingen

Via de Admin Console kunt u meldingen van Adobe bekijken met informatie die van belang is voor uw organisatie, zoals nieuwe functies en machtigingen, gepland onderhoud en andere informatie. Op de overzichtspagina worden maximaal drie van de meest recente ongelezen meldingen weergegeven. Oudere meldingen en meldingen die zijn gesloten, kunnen eenvoudig via de zijbalk Meldingen worden weergegeven.

Klik op het pictogram met de bel in de rechterbovenhoek om de zijbalk Meldingen te openen. Als hier een getal wordt weergegeven, geeft dit het aantal ongelezen meldingen in uw account aan. In de zijbalk Meldingen worden alle meldingen weergegeven in de volgorde waarin ze zijn ontvangen, waarbij de meest recente melding bovenaan wordt weergegeven. Door in de zijbalk naar beneden te schuiven, kunt u meldingen lezen en beheren die in het verleden zijn verzonden.

Producten

Op de pagina Producten van de Admin Console kunt u productlicenties toewijzen aan gebruikers. Als u een productlicentie wilt toewijzen aan een gebruiker of groep, selecteert u het gewenste product op de pagina Producten en klikt u op Gebruiker toevoegen. 

Typ de naam of het e-mailadres van een gebruiker of de naam van een gebruikersgroep. U kunt nieuwe gebruikers toevoegen door hun e-mailadres in te voeren. Klik op Opslaan. Er wordt een e-mail verzonden naar de gebruiker of groep waarin de toegang tot de Creative Cloud-app wordt bevestigd.

Op de pagina Producten van de Admin Console vindt u opties voor het beheer van uw producten en productprofielen. Met productprofielen kunt u alle Adobe-applicaties en -services die in een lidmaatschap beschikbaar zijn, of een subset daarvan, inschakelen en de instellingen aanpassen voor een bepaald product of lidmaatschap. Vervolgens kunt u beheerders, productbeheerders genoemd, aan de productprofielen toewijzen. Deze beheerders voegen eindgebruikers toe aan de productprofielen die ze beheren. Voor meer informatie raadpleegt u:

Gebruikers

Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikersaccounts maken, zoeken, bijwerken en verwijderen. Deze gebruikersaccounts geven de eindgebruikers in uw organisatie recht op het gebruik van Adobe-producten en -services. Voor meer informatie raadpleegt u:

Pakketten

De pagina Pakketten in de Admin Console biedt de volgende mogelijkheden die u kunt gebruiken als u van plan bent om Creative Cloud- en Document Cloud-applicaties te distribueren naar de eindgebruikers in uw onderneming:

Zie App-pakketten maken via de Admin Console voor meer informatie.

Accounts

Als u een VIP-klant bent, biedt de pagina Accounts van Admin Console allerlei opties voor het beheren van de Adobe-software en gebruikers van uw organisatie. Gebruik de opties om gemakkelijk licentie- en gebruikersbeheertaken uit te voeren. U kunt uw licenties verlengen die via het teamlidmaatschap zijn aangeschaft. U kunt ook de volgende taken uitvoeren:

 • Informatie over producten en licenties in het huidige lidmaatschap weergeven
 • Verlengingsperiode bekijken
 • Producten toevoegen
 • Betalingsgegevens bewerken 
 • De contracteigenaar wijzigen
 • Uw teamnaam bewerken
 • Gegevens van aanstaande facturen bijwerken

Zie Uw teamaccount beheren voor meer informatie.

Opmerking:

Als u een ETLA-klant bent, kunt u contact opnemen met uw Adobe-accountmanager.

Instellingen

Gebruik de pagina Instellingen om domeinen te claimen, toegang tot een geclaimd domein aan te vragen, wachtwoordvereisten in te stellen, te voorkomen dat werknemers bepaalde functies voor het delen van inhoud gebruiken en een standaardtaal voor e-mails in te stellen.

Contactpersonen voor privacy en beveiliging

In het geval van een beveiligingsincident met betrekking tot onze softwareoplossingen, worden meldingen verzonden naar de juiste contactpersonen. Om te zorgen dat de juiste personen een melding krijgen, moet u als systeembeheerder opgeven wie uw contactpersonen voor beveiliging, gegevensbescherming en naleving zijn. Zie Contactpersonen voor privacy en beveiliging voor meer informatie.

Console-instellingen

Via Console-instellingen kunt u aangepaste opmerkingen voor uw eindgebruikers toevoegen, waarmee u met hen kunt communiceren over hoe ze hulp kunnen krijgen als ze problemen ondervinden of ondersteuning nodig hebben.

U kunt ook de standaardtaal voor uw organisatie kiezen voor e-mails over de status van accounts, zoals meldingen over wijzigingen in het lidmaatschap of de vervaldatum van creditcards. Als u een teamlidmaatschap rechtstreeks bij Adobe hebt gekocht, kunt u de teamnaam wijzigen via de console-instellingen.

Inhoudslogbestanden

Als systeembeheerder kunt u gedetailleerde rapporten downloaden over de manier waarop eindgebruikers werken met uw bedrijfsmiddelen, zoals mappen, bestanden en bibliotheken. Deze rapporten worden inhoudslogbestanden of -logboeken genoemd. 

Identiteit (alleen ondernemingen)

Zie Identiteitstypen beheren voor meer informatie.

Instellingen voor middelen (alleen ondernemingen)

Via Instellingen voor middelen kan een organisatie bepalen hoe werknemers middelen delen buiten de organisatie. De IT-beheerder kan een beperkende instelling selecteren die verhindert dat werknemers bepaalde functies voor het delen van inhoud binnen Creative Cloud en Document Cloud gebruiken. Instellingen voor middelen worden gebruikt in combinatie met andere systemen voor het afdwingen van organisatiebeleid (niet geleverd door Adobe) om ervoor te zorgen dat middelen alleen worden gedeeld met de juiste externe personen en organisaties.

Verificatie-instellingen (alleen ondernemingen)

De Adobe Admin Console ondersteunt verschillende beveiligingsniveaus en beleidsregels voor wachtwoorden om de veiligheid te waarborgen. U kunt een wachtwoordbeveiligingsniveau opgeven dat wordt toegepast op alle gebruikers in uw organisatie. Zie Verificatie-instellingen voor meer informatie.

Ondersteuning

Ga in de Admin Console naar het tabblad Ondersteuning om toegang te krijgen tot de ondersteuningsopties. Op deze pagina kunt u het volgende doen:

 • Uw ondersteuningsaanvragen beheren (alleen ondernemingen)
 • Aanvragen maken (alleen ondernemingen)
 • Contact opnemen met medewerkers van de Adobe-klantenservice
 • Expertsessies plannen
 • Door populaire Help-onderwerpen en forums bladeren

Zie Ondersteuning en expertsessies voor meer informatie over ondersteuningsopties.

U kunt de Adobe-klantenservice bellen op het telefoonnummer in de rechterbovenhoek van de pagina. Als het land dat onder het telefoonnummer wordt vermeld, niet overeenkomt met uw land, klikt u op Andere regio's voor meer contactnummers.