Functieoverzicht | Lightroom Classic | 2018-versies

Oktober 2017-versie (versie 7.0) en latere versies van Lightroom Classic

Opmerking:

Werkt u een oudere versie van Lightroom bij naar Lightroom Classic Zie dit artikel voor meer informatie over het upgraden van Lightroom zonder eerdere versies die op uw computer geïnstalleerd zijn te verwijderen.

De versie van oktober 2017 of nieuwere versies van Lightroom Classic CC worden geleverd met verschillende nieuwe en verbeterde functies voor een betere digitale beeldbewerking. Lees verder voor een korte kennismaking met deze functies en voor koppelingen naar bronnen die meer informatie bieden.

Ga voor een overzicht van functies die in eerdere versies zijn geïntroduceerd, naar Functieoverzicht | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x-versies.

Lightroom Classic CC v7.5 | augustus 2018

Deze versie van Lightroom Classic CC bevat nieuwe functies en verbeteringen zoals een update voor de module Boek, het aanpassen van pagina's, het bulksgewijs uploaden van voorinstellingen en profielen, ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen, en bugfixes.

Verbeteringen in de module Boek

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Nieuwe Blurb-boekstijlen en een nieuw papiertype

Deze versie van Lightroom Classic CC bevat twee nieuwe boekstijlen (Blurb-tijdschrift en Blurb-standaardboek) en een nieuw papiertype (Standaard Layflat) in de module Boek.

Nieuwe Blurb-boekstijlen

Blurb-tijdschrift en Blurb-standaardboek
Nieuwe Blurb-boekstijlen - Blurb-tijdschrift en Blurb-standaardboek

Ga als volgt te werk om de nieuwe Blurb-boekstijlen te openen:
 1. Navigeer naar de module Boek
 2. In het deelvenster Boekinstellingen aan de rechterkant klikt u op de vervolgkeuzelijst Boek.
 3. In de vervolgkeuzelijst kunt u kiezen uit Blurb-fotoboek, PDF, JPEG en het nieuwe Blurb-tijdschrift en Blurb-standaardboek.

Nieuw papiertype

Nieuw papiertype - Standaard Layflat
Nieuw papiertype - Standaard Layflat

 1. Selecteer in het deelvenster Boekinstellingen Boek als Blurb-fotoboek. 
 2. In de vervolgkeuzelijst Papiertype kunt u kiezen uit Premium Lustre, Premium Matte, ProLine Uncoated, ProLine Pearl Photo, Standard, en het nieuwe type Standaard  Layflat . Als u Standaard Layflat gebruikt, is de minimale paginatelling 33 vanwege de bindingsvereisten. De minimale paginatelling voor alle andere papiersoorten is 20.

Kies waar de paginanummers op de afdrukken moeten worden weergegeven

U kunt nu kiezen waar paginanummers worden afgedrukt op een boek, inclusief de opties om alleen de linker- of rechterpagina's te kiezen, of alle pagina's.

Ga als volgt te werk om de locatie en weergave van paginanummers in een boek aan te passen:
 1. Navigeer naar de module Boek
 2. Selecteer in het deelvenster Pagina aan de rechterkant het selectievakje Paginanummers om de volgende opties in te schakelen:
  1. Locatie: Kies waar u het paginanummer wilt afdrukken op de pagina - bovenhoek, benedenhoek, bovenkant, zijkant of onderkant.
  2. Weergave: Kies op welke pagina's in het boek u de paginanummers wilt afdrukken - links en rechts, alleen links of alleen rechts.
Kies de positie van het paginanummer
Kies voor de publicatie de positie van het paginanummer op de pagina.

Cellen op een pagina aanpassen

U kunt binnen een pagina nu uw eigen aangepaste cellen toevoegen die niet beperkt zijn door de standaardopvulling. Voeg meerdere cellen op een pagina toe, verplaats specifieke cellen naar de voor- of achterzijde en sleep de cel precies naar de plek van uw keuze. Sla de vormgeving vervolgens als een aangepaste pagina op om deze te kunnen gebruiken voor een ander fotoboek.

Een nieuwe cel aan een pagina toevoegen:

 1. Selecteer de pagina in het voorvertoningsgebied.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) ergens in de pagina en kies Cel toevoegen > Foto of een Fotobeschrijving in het contextmenu.
Een nieuwe cel toevoegen aan een boekpagina
Een nieuwe cel toevoegen aan een boekpagina

Het formaat van cellen aanpassen of ze verplaatsen:

 1. Selecteer een cel. Er verschijnt een selectiekader rond de cel.
 2. Sleep het vierkante pictogram in het midden van het selectiekader om de geselecteerde cel naar een bepaalde locatie op de pagina te verplaatsen. U kunt ook gebruikmaken van Alt (Win)/Option (Mac) + pijltoetsen om de geselecteerde cel te verplaatsen.
 3. Om het formaat van de geselecteerde cel aan te passen, sleept u een van de hoekhandgrepen van het selectiekader.  
Het formaat van cellen aanpassen of ze verplaatsen
(Links) Verplaats de cel door het vierkante pictogram in het midden van het selectiekader te slepen. (Rechts) Wijzig het formaat van de cel door een van de hoekhandgrepen van het selectiekader te slepen.

Een cel verplaatsen naar de voor- of achterzijde:

 1. Selecteer een cel.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) en kies Naar achtergrond of Naar voorgrond in het contextmenu .
Een cel naar de voorgrond of achtergrond verplaatsen
Een cel naar de voorgrond of achtergrond verplaatsen

Uw paginawijzigingen opslaan als een aangepaste pagina:

 1. Selecteer een pagina in het voorvertoningsgebied.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) ergens op de pagina en kies Opslaan als aangepaste pagina in het contextmenu . U hebt toegang tot de opgeslagen aangepaste pagina in het deelvenster Pagina aan de rechterkant.

Het uploaden van boek naar Blurb onderbreken en hervatten

In het activiteit- en statusgebied linksboven in het venster (naast het Lightroom-pictogram) kunt u nu ook het uploaden van een boek naar Blurb onderbreken en hervatten in de uitgebreide voortgangsbalk.

Zie voor Help-documentatie Fotoboeken maken.

Voorinstellingen en profielen bulksgewijs uploaden

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Met deze versie kunt u nu meerdere voorinstellingen of profielen in een zip-bestand importeren in Lightroom Classic.

 1. Navigeer naar de module Ontwikkelen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Kies in de menubalk Bestand > Ontwikkelprofielen en voorinstellingen importeren.
  • Klik in het deelvenster Voorinstellingen op het pluspictogram (+) in de rechterbovenhoek en kies Voorinstellingen importeren in het menu.
  • Klik in het deelvenster Basis op het pictogram Profielbrowser tonen () in het gedeelte Profiel. Klik in de Profielbrowser op het pluspictogram (+) in de linkerbovenhoek en kies in het menu Profielen importeren.
  Deelvenster voorinstellingen - voorinstellingen en profielen als zip-bestand importeren
  Deelvenster voorinstellingen - voorinstellingen en profielen als zip-bestand importeren

  Profielbrowser - voorinstellingen en profielen als zip-bestand importeren
  Profielbrowser - voorinstellingen en profielen als zip-bestand importeren

 3. Selecteer in het dialoogvenster Importeren dat verschijnt het .zip-bestand met de profielen en voorinstellingen die u wilt importeren.  

  U kunt XMP-voorinstellingen en -profielen, DCP-profielen en LCP-profielen importeren als onderdeel van een zip-bestand. .lrtemplate-voorinstellingen kunnen echter niet worden geïmporteerd als onderdeel van een zip-bestand.

Volg deze koppelingen voor Help-documentatie:

Ondersteuning van HEIC-afbeeldingen in Windows

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Vanaf deze versie ondersteunt Lightroom Classic CC nu ook de HEIC-bestandsindeling van Apple in Windows 10.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Oplossingen voor problemen in Lightroom Classic CC 7.5 (augustus 2018)

De werkruimte voor aanraken lijkt niet te werken (miniaturen ontbreken)

Voorinstelling schakelt de lenscorrectie op onjuiste manier uit

Voorinstelling werkt altijd met RAW-bestanden, maar alleen af en toe met JPG-bestanden

Export met procentuele resultaten zorgt voor verkeerde afmetingen

Uitsnijd- en transformeerbedekkingen zijn moeilijk te zien op lichtere beelden

  Geïmporteerd filmbestand wordt opgeslagen in een andere map dan de opnamedatum en -tijd

 In de module Boek wordt de voorbeeldtekst in het lay-outbijschrift weergegeven als 'Paginatekst' bij het exporteren naar een PDF of een Blurb-boek

 Het uitschakelen van Zwart-witmix wijzigt het profiel van Adobe Monochrome naar Adobe Standard B&W

De tool ‘Nevel verwijderen’ veroorzaakt vertraging in ontwikkelschuifregelaars

Niet in staat meerdere metagegevensvelden in CR3-bestanden te lezen

GPU-rendering zal niet worden voltooid in de ontwikkelingsmodus op zoomniveau Passen/Vullen

Bestaande voorinstellingen kunnen niet worden vervangen

Met de rechtermuisknop klikken om een nieuwe verzameling te maken gaat automatisch naar de verkeerde verzamelingsset

 Het deelvenster Camerakalibratie in- of uitschakelen nadat een Camera Matching-profiel is geselecteerd, zorgt voor visueel verschil in loepweergave

 Datum/tijd onjuist toegepast op bestandsnaam bij wijzigen van de namen van videobestanden

Lightroom Classic CC v7.4 | Juni 2018

Deze versie van Lightroom Classic CC biedt nieuwe functies en verbeteringen, ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen en oplossingen voor problemen.

Voorinstellingen en profielen beheren

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

U kunt nu kiezen voor het tonen of verbergen van verschillende groepen voorinstellingen/profielen die worden weergegeven in het deelvenster Voorinstellingen/de Profielbrowser, waardoor u door de profielen en voorinstellingen kunt bladeren die u het meest gebruikt.

Profielen beheren

Profielgroepen tonen/verbergen:

 1. In Profielbrowser klikt u met de rechtermuisknop (Win)/houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac) op een profielgroep en kiest u Profielen beheren in het menu.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Profielen beheren de profielgroepen die u wilt weergeven in Profielbrowser. Deselecteer de profielgroepen die u wilt verbergen in Profielbrowser.
Profielen beheren in Lightroom Classic
Profielen beheren

Voorinstellingen beheren

Voorinstellingsgroepen tonen/verbergen:

 1. Klik in de module Ontwikkelen op de plusknop (+) in de rechterbovenhoek van het deelvenster Voorinstellingen en kies Voorinstellingen beheren in het menu.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Voorinstellingen beheren de groepen voorinstellingen die u wilt weergeven. Deselecteer de groepen voorinstellingen die u wilt verbergen.
Voorinstellingen beheren in Lightroom Classic
Voorinstellingen beheren

Volg deze koppelingen voor Help-documentatie:

Kleurlabel voor mappen en sneller zoeken op map

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In het deelvenster Mappen (module Bibliotheek) kunt u uw afbeeldingen ordenen door een kleurlabel aan de mappen toe te voegen.  

 1. Selecteer een of meerdere mappen in het deelvenster Mappen en klik met de rechtermuisknop (Win)/houd Control ingedrukt en klik (Mac) om het contextmenu weer te geven.
 2. Kies in het contextmenu Kleurlabel toevoegen en selecteer vervolgens een kleur in het submenu.

U kunt ook alle mappen filteren waaraan een kleurlabel is toegewezen:

 1. Klik in de zoekbalk boven aan het deelvenster Mappen op het pictogram ().
 2. Kies Gelabelde mappen in de vervolgkeuzelijst.  
Een kleurlabel toevoegen aan mappen
Gekleurde labels die zijn toegewezen aan mappen

Met kleur gelabelde mappen filteren in het deelvenster Mappen
Met kleur gelabelde mappen filteren in het deelvenster Mappen

Zoeken naar mappen gaat nu ook veel sneller.

Ondersteuning van HEIC-afbeeldingsbestanden op macOS High Sierra

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Vanaf deze versie ondersteunt Lightroom Classic CC nu ook de HEIC-bestandsindeling van Apple op macOS High Sierra v10.13 of nieuwer.

HDR en panorama automatisch stapelen

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

U kunt nu voorkomen dat de HDR- en panoramastapels de rasterweergave onoverzichtelijk maken door de nieuwe optie Stapel maken te selecteren in het dialoogvenster Voorvertoning HDR/panorama samenvoegen.

HDR

Selecteer in het dialoogvenster Voorvertoning HDR samenvoegen de optie Stapel maken om de afbeeldingen gemaakt met verschillende belichtingstijden en de HDR-afbeelding in een stapel te groeperen (nadat de afbeeldingen zijn samengevoegd). De samengevoegde HDR-afbeelding wordt weergegeven bovenaan de stapel.

Optie Stapel maken in het venster Voorvertoning HDR samenvoegen

Panorama

Selecteer in het dialoogvenster Voorvertoning panorama samenvoegen de optie Stapel maken om de bronafbeeldingen en de samengevoegde panorama-afbeelding in een stapel te groeperen (nadat de afbeeldingen zijn samengevoegd). De samengevoegde panorama-afbeelding wordt weergegeven bovenaan de stapel.

Optie Stapel maken in het venster Voorvertoning panorama samenvoegen

Volg deze koppelingen voor meer informatie:

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Oplossingen voor problemen in Lightroom Classic CC 7.4 (versie van juni 2018)

Lightroom Classic CC v7.3.1 | April 2018

Deze release van Lightroom Classic CC biedt belangrijkoplossingen voor problemen.

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Oplossingen voor problemen in Lightroom Classic CC 7.3.1 (april 2018)

 Vertaalfouten in andere talen voor sommige profielen

 Instellingen voor zwart-wit mixen - kan niet kopiëren/synchroniseren

 Problemen met Lightroom-back-upcatalogus. Werk Lightroom Classic CC bij naar versie 7.3.1 en maak vervolgens opnieuw back-ups van uw catalogi om de beschadigde back-ups te herstellen. Als u een back-up van uw catalogi in MacOs maakt, raadpleegt u dit bekende probleem met betrekking tot cataloguscompressie hieronder.

Bekend probleem

Bekend probleem in Lightroom Classic CC 7.3.1 (april 2018)

Dit probleem is opgelost in Lightroom Classic CC 7.4 (versie van juni 2018).

(Alleen in MacOs) Bij het maken van back-ups van uw catalogi in macOS, maakt Lightroom Classic geen gecomprimeerd bestand (zip) van catalogi die samen een grootte van minder dan 4 GB hebben. Als oplossing voor dit probleem, kunt u de catalogusbestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt, handmatig comprimeren. Gecomprimeerde bestanden nemen minder ruimte op de harde schijf in. Back-ups van catalogi worden door Lightroom Classic standaard opgeslagen op de volgende locatie op macOS: 

/Gebruikers/[gebruikersnaam]/Afbeeldingen/Lightroom/[catalogusnaam]/Back-ups

Lightroom Classic CC v7.3 | April 2018

Deze versie van Lightroom Classic CC biedt nieuwe functies en verbeteringen, ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen en oplossingen voor problemen.

Nieuwe Adobe Raw- en creatieve profielen

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Met profielen kunt u bepalen hoe kleuren en tinten in uw foto's worden weergegeven.  De profielen in het gebied Profiel van het deelvenster Standaard zijn bedoeld als een beginpunt of basis voor het bewerken van afbeeldingen.

Adobe-kleurprofiel toegepast op een RAW-afbeelding in Lightroom Classic CC
Adobe-kleurprofiel toegepast op een RAW-afbeelding.

Voor RAW-foto's kunt u een van de Adobe Raw-profielen kiezen voor meer controle over uw bewerkingen. Er zijn profielen voor kleurenfoto's, zwart-witfoto's, portretfoto's, landschapsfoto's en meer die u met één klik kunt toepassen.

U kunt een unieke stijl of een uniek effect toepassen op zowel RAW- als niet-RAW-foto's door een van de creatieve profielen te kiezen bij Artistiek, Zwart-wit, Modern en Vintage.

Bij het toepassen van een profiel op uw foto wordt de waarde van andere bewerkingsschuifregelaars niet gewijzigd of overschreven. U kunt uw foto's dus naar wens bewerken en vervolgens een profiel kiezen en toepassen op de bewerkte afbeelding.

Volg deze koppelingen voor gedetailleerde Help-documentatie:

Grotere kleurtintcurve

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In deze versie van Lightroom Classic CC is de Kleurtintcurve uitgebreid om de aanpassing van kleurtintcurven te optimaliseren.

Grotere en betere Kleurtintcurve in de module Ontwikkelen.
De parametrische curve bewerken in het deelvenster Kleurtintcurve.

Nevel verwijderen is verplaatst naar het deelvenster Standaard

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

De schuifregelaar Nevel verwijderen in het deelvenster Standaard
De schuifregelaar Nevel verwijderen in het deelvenster Standaard

Om sneller te kunnen werken, is de schuifregelaar Nevel verwijderen verplaatst naar het deelvenster Standaard, zodat u deze schuifregelaar in combinatie met de schuifregelaar Helderheid kunt gebruiken. Voorheen was de schuifregelaar Nevel verwijderen beschikbaar in het deelvenster Effecten.

Zie De algemene kleurverzadiging instellen voor meer informatie.

Betere gezichtsdetectie

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Lightroom Classic CC is geoptimaliseerd voor preciezere detectie van gezichten in de foto's in uw catalogus.

Zie Opnieuw naar gezichten zoeken voor meer informatie.

Raster wordt sneller geïmporteerd van aangesloten apparaten op Windows-computers

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

(Windows) Het fotoraster wordt nu sneller geladen tijdens het importeren van foto's naar Lightroom Classic CC van aangesloten apparaten, zoals mobiele apparaten (iOS en Android) en camera's.

Ga voor meer informatie over de workflow voor importeren naar Foto's importeren van een camera of kaartlezer.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Lightroom Classic CC v7.2 | Februari 2018

Deze versie van Lightroom Classic CC biedt nieuwe functies en prestatieverbeteringen, ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen en oplossingen voor problemen.

Profiteer van snellere prestaties dankzij CPU- en geheugenoptimalisatie

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Profiteer van snellere prestaties in Lightroom Classic - op machines met 12 GB RAM of meer - tijdens het importeren en exporteren van foto's, het schakelen tussen foto's in de loepweergave of bij het maken van HDR- en panorama-afbeeldingen. 

Raadpleeg Systeemvereisten | Lightroom Classic CC voor de systeemvereisten.

Verzameling maken van mappen

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek is een nieuwe optie geïntroduceerd waarmee u snel verzamelingen op basis van mappen kunt maken. Als een map submappen bevat, kunt u ook een verzamelingsset maken die dezelfde hiërarchie heeft als die van de bovenste map. 

U krijgt als volgt toegang tot de nieuwe optie:

 1. Selecteer een of meer mappen in het deelvenster Mappen
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op een beschikbare optie in het contextmenu:
  1. Verzameling "[Mapnaam]" maken of Verzamelingsset "[Mapnaam]" maken als u één map hebt geselecteerd.
  2. Verzameling maken van geselecteerde mappen of Verzamelingssets maken van geselecteerde mappen als u meerdere mappen hebt geselecteerd.

Verzameling maken op basis van een fotolocatiepunt in de module Kaart

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In de module Kaart kunt u nu eenvoudig een groep foto's op dezelfde locatie op de kaart aan een verzameling toevoegen. Klik gewoon met de rechtermuisknop op een fotolocatiepunt of een groep fotolocatiepunten op de kaart en kies Verzameling maken in het contextmenu.

Verzameling maken op basis van een fotolocatiepunt op de kaart
Verzameling maken op basis van een fotolocatiepunt op de kaart

Foto's filteren op basis van bewerkingsstatus

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Er is een nieuw filter toegevoegd aan de Bibliotheekfilterbalk en de filmstrip waarmee u afbeeldingen kunt filteren op basis van de status Bewerkt of Onbewerkt. U kunt deze nieuwe filteroptie openen vanaf alle hieronder vermelde locaties.

Kenmerkopties in de bibliotheekfilterbalk

Gebruik de nieuwe pictogrammen voor Status bewerken onder de kenmerkopties in de bibliotheekfilterbalk.

Nieuw kenmerkfilter in de bibliotheekfilterbalk
Nieuw kenmerkfilter in de bibliotheekfilterbalk

Zie Foto's zoeken met behulp van het kenmerkfilter voor gerelateerde informatie.

Metagegevensopties in de bibliotheekfilterbalk

Gebruik de nieuwe categorie Bewerken onder Metagegevensopties in de bibliotheekfilterbalk.

Nieuwe metagegevenscategorie in de bibliotheekfilterbalk
Nieuwe metagegevenscategorie in de bibliotheekfilterbalk

Zie Foto's zoeken aan de hand van het metagegevensfilter voor gerelateerde informatie.

Filmstrip

Gebruik de nieuwe pictogrammen voor Status bewerken in de bibliotheekfilterbalk.

Nieuwe filterpictogrammen in de filmstrip
Nieuwe filterpictogrammen in de filmstrip

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek kunt u nu het zoekveld gebruiken om mappen te zoeken op basis van de ingevoerde tekst.

 

Zoekveld in het deelvenster Mappen
Zoekveld in het deelvenster Mappen

Deelvenster Mappen met gefilterd resultaat op basis van de ingevoerde zoektekst.
Deelvenster Mappen met gefilterd resultaat op basis van de ingevoerde zoektekst.

Zie Mappen zoeken voor meer informatie.

Favoriete mappen markeren en filteren

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek kunt u mappen nu markeren als favoriet. U kunt in het deelvenster Mappen ook favoriete mappen filteren.

Mappen die als favoriet zijn gemarkeerd in het deelvenster Mappen
Mappen die als favoriet zijn gemarkeerd in het deelvenster Mappen

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Selecteer een of meer mappen. 
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op Als favoriet markeren (als u één map hebt geselecteerd) of Als favorieten markeren (als u meerdere mappen hebt geselecteerd) in het contextmenu.

Er wordt een ster weergegeven boven de map die u als favoriet hebt gemarkeerd.

Favoriete mappen filteren
Favoriete mappen filteren

De mappen filteren die zijn gemarkeerd als favoriet:

 1. Klik in de zoekbalk boven aan het deelvenster Mappen op het pictogram ().
 2. Kies Favoriete mappen in de vervolgkeuzelijst.

Slimme verzamelingen maken op basis van een nieuwe regel: 'Is bewerkt'

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

De nieuwe regel 'Is bewerkt' in de categorie Ontwikkelen.
De nieuwe regel 'Is bewerkt' in de categorie Ontwikkelen.

In het dialoogvenster Slimme verzameling maken is een nieuwe regel 'Is bewerkt' toegevoegd aan de categorie Ontwikkelen. Een slimme verzameling die is gemaakt op basis van de nieuwe regel 'Is bewerkt' 'Is waar' bevat afbeeldingen waarop aanpassingen zijn toegepast, en de afbeeldingen waarop alleen een uitsnijding is toegepast (en geen andere aanpassingen).

Opmerking:

De bestaande regel 'Is aangepast' bevat afbeeldingen waarop aanpassingen zijn toegepast, maar niet die afbeeldingen waarop alleen een uitsnijding is toegepast (en geen andere aanpassingen). Als u uitgesneden afbeeldingen in de slimme verzameling wilt opnemen kiest u in plaats daarvan 'Is bewerkt' in de regel.

Zie Werken met slimme verzamelingen voor instructies voor het maken van een slimme verzameling.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Oplossingen voor problemen in Lightroom Classic CC 7.2 (februari 2018)

 Info-overlay verdwijnt wanneer tussen modules wordt geschakeld

 Watermerk ontbreekt in ingesloten miniaturen van geëxporteerde JPEG's

 Palette Gear werkt niet in Nederlands, Frans, Italiaans, Koreaans, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Portugees en Spaans

Lightroom Classic CC v7.1 | December 2017

Deze versie van Lightroom Classic CC biedt nieuwe functies en verbeteringen, ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen en oplossingen voor problemen.

De functie Automatisch is verbeterd om automatisch de beste bewerkingen in uw foto's toe te passen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

De functie Automatisch in Lightroom Classic CC is verbeterd

Begin je bewerkingen met de functie Automatisch, die Adobe Sensei gebruikt om op intelligente wijze aanpassingen aan te brengen op basis van de licht- en kleurkenmerken van een foto. De functie Automatisch van Adobe gebruikt nu geavanceerd machinaal leren om automatisch de beste bewerkingen toe te passen voor de volgende schuifregelaars in uw foto's: Belichting, Contrast, Hooglichten, Schaduwen, Witte tinten, Zwarte tinten, Verzadiging en Levendigheid. Bovendien bevat de functie Automatisch nu ook de mogelijkheid om de aanpassingen in de foto te optimaliseren, zelfs nadat de foto is uitgesneden.

De onderliggende neurale netwerken zijn getraind met duizenden professionele, handmatig bewerkte foto's om zo een afbeelding te beoordelen en corrigeren, net als een professionele menselijke fotograaf.

In de module Ontwikkelen bevindt de optie Automatisch zich naast Tint in het deelvenster Basis

Zie voor gerelateerde informatie Werken met tinten en kleuren van afbeeldingen.

Verwijderen van individuele monsters binnen kleurbereikmaskers

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

De mogelijkheid om afzonderlijke kleurselecties binnen een kleurbereikmasker te verwijderen is toegevoegd in deze versie. Druk op Option (Mac)/Alt (Windows) en klik op een van de bestaande selecties die u wilt verwijderen.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Ondersteuning voor vastleggen via tethering voor nieuwe camera

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

In deze release is vastleggen via tethering toegevoegd voor het cameramodel Nikon D850.

In Ondersteuning voor aangesloten camera's vindt u een volledige lijst met camera's die met Lightroom Classic CC kunnen worden verbonden.

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Oplossingen voor problemen in Lightroom Classic CC 7.1 (December 2017)

Bekend probleem

 • (Alleen voor Windows) wanneer u schakelt tussen de selectieve afstellingstools, zoals aanpassingspenseel, gegradueerd filter en radiaalfilter, dan knippert het pictogram van de tool Pipet in het deelvenster.
 • (Alleen voor macOS) Kan geen foto's importeren vanuit een catalogus van Lightroom Classic 7.0 of later die op een netwerklocatie is opgeslagen. Dit probleem wordt veroorzaakt door een technische beperking van macOS. Als tijdelijke oplossing kunt u de middelen naar een lokale locatie op uw apparaat downloaden en vervolgens importeren.

Lightroom Classic CC v7.0 | Oktober 2017

Prestatie- en stabiliteitsverbeteringen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Laadtijd toepassingen
Catalogusupgrade en compressie bij im- en exporteren
Sneller importeren met Minimale, Standaard- en 1:1-voorvertoningen
Snellere selectie van afbeeldingen bij importeren met ingesloten voorvertoningen. Meer informatie
Slimme voorvertoningen genereren
Naar de Bibliotheek overschakelen vanuit de module Ontwikkelen

Renderen van afbeeldingen in de modules Bibliotheek en Ontwikkelen
Bladeren door afbeeldingen in de modules Bibliotheek en Ontwikkelen
Verbeterde penseel- en schuifregelaarbewegingen
Verzamelingen verwijderen
Laden van gezichten in de weergave Personen

Nieuwe functies

Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Selecties tot in detail instellen met tools voor bereikmaskers voor kleur en luminantie. Meer informatie
Automatisch masker met betere ruisreductie door updaten naar procesversie 4 (huidige versie) onder Camerakalibratie
Filtercriteria in Slimme verzamelingen: Titel - Is leeg of Is niet leeg en Lensprofiel - toegepast of niet toegepast
Voorinstelling voor metagegevens voor het dialoogvenster Exporteren – Alle behalve info over Camera Raw. Hiermee verbergt u de instellingen of wijzigingen die u hebt gemaakt.

Filtercriteria in het dialoogvenster Importeren - Bestandstype. Hiermee verwijdert u indien nodig snel bepaalde bestandstypen.
Betere afhandeling van het samenvoegen van meerdere batches (HDR/Pano) met verbeterde GUI-respons
Voorvertoningen genereren van onlangs bewerkte afbeeldingen (tijdens afgelopen 2 dagen) als systeem inactief is. Dit is van toepassing op gebruikstoepassingen van Batch bewerken, waarbij de functie Synchronisatie bewerken wordt gebruikt.

Blader sneller door de geïmporteerde afbeeldingen dankzij ingesloten voorvertoningen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Ingesloten voorvertoningen kunnen worden gegenereerd als u de optie Ingesloten en secundair selecteert bij het importeren. 

Optie Ingesloten en secundair in het venster Importeren
Optie Ingesloten en secundair in het venster Importeren

Als u de optie Ingesloten en secundaire voorvertoningen selecteert, kunt u snel door een groot aantal afbeeldingen bladeren in de module Bibliotheek en sneller 1:1 zoomen. Het renderen van ingesloten voorvertoningen heeft voorrang op basis van de map die u bekijkt. Als u bijvoorbeeld afbeeldingen importeert en aan meerdere mappen toevoegt, kunt u tijdens het toevoegen direct door de afbeeldingen bladeren.

Zie voor Help-documentatie Werken met ingesloten voorvertoningen.

Snelle selecties met bereikmaskers voor kleur en luminantie

 Nieuw in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Met behulp van de nieuwe bereikmaskers Kleur en Luminantie maakt u snel een nauwkeurig maskergebied op uw foto waarop u lokale aanpassingen kunt toepassen. Deze nieuwe, nauwkeurige maskertools kunnen veranderingen in de belichting en contrasterende randen op basis van kleur en tint detecteren. U snel eerste maskerselecties maken met de Aanpassingspenselen of het Radiaalfilter/Gegradueerde filter. Verfijn vervolgens uw selectie met de bereikmaskers die u onder Automatisch masker in de module Ontwikkelen kunt vinden.

Kleurbereikmasker

Nadat u een eerste selectiemasker op uw foto maakt met de Aanpassingspenselen of Radiaalfilter/Gegradueerde filters, kunt u met behulp van kleurbereikmaskers het selectiemasker verfijnen op basis van de kleuren die u hebt geselecteerd in het maskergebied.

Kleurbereikmasker

Luminantiebereikmasker

Nadat u een eerste selectiemasker op uw foto maakt met de Aanpassingspenselen of Radiaalfilter/Gegradueerde filters, kunt u met behulp van het luminantiebereikmasker het maskergebied verfijnen op basis van het luminantiebereik van de selectie.

Luminantiebereikmasker

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Verbeterd in deze versie van Lightroom Classic CC 

Alleen beschikbaar voor leden van Creative Cloud

Voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen kunt u de volgende bronnen raadplegen :

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?