Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

De module Boek

Met de module Boek kunt u fotoboeken ontwerpen en uploaden naar Blurb.com, de website voor on-demand fotoafdrukken. U kunt uw boeken ook opslaan als Adobe PDF- of afzonderlijke JPEG-bestanden.

De module Boek
De module Boek

A. Deelvensters Voorvertoning en Verzamelingen B. Knop Boek exporteren naar PDF C. Knoppen Weergave van meerdere pagina's, Spreadweergave, Weergave één pagina D. Geselecteerde pagina E. Deelvensters met boekinstellingen F. Knop Boek verzenden naar Blurb 

Videozelfstudie: Lightroom Classic - Basisbeginselen van de module Boek

Videozelfstudie: Lightroom Classic - Basisbeginselen van de module Boek
Leer hoe u een boek maakt met behulp van de module Boek in Lightroom Classic.
Julieanne Kost, Principal Evangelist - Photoshop and Lightroom Classic

Een fotoboek maken

Als u een boek wilt maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Geef de standaardinstellingen voor de lay-out van het boek op. Kies in de module Boek de optie Boek > Boekvoorkeuren.

  Standaardfotozoom

  Wanneer foto's aan een cel worden toegevoegd, kunnen ze automatisch worden gezoomd omde cel te vullenof in de cel te passen. U kunt deze voorkeursoptie overschrijven door in de voorvertoning met de rechtermuisknop te klikken (Windows) of Control ingedrukt te houden en te klikken (Mac) op een foto. Schakel vervolgens Op foto in-/uitzoomen tot deze celvullend is in of uit.

  Nieuwe boeken starten met autom. vullen

  Wanneer u een boek begint, worden automatisch pagina's toegevoegd met behulp van de actieve voorinstelling voor automatische lay-out en de foto's in de filmstrip.

  Tekstvakken vullen met

  Lay-outs die tekstvakken bevatten, kunnen automatisch met de metagegevens van de titel, het bijschrift of de bestandsnaamvan de foto worden gevuld. De optie Vultekst toont tijdelijke tekst in het veld om u te helpen zien of de metagegevens voor de titel,het bijschrift,of de bestandsnaam ontbreken of niet.

  Opmerking:

  Selecteer de optie Vultekst in het deelvenster Hulplijnen om de vultekst weer te geven.

  Bijschriften beperken tot tekstveilig gebied

  Hiermee beperkt u velden voor foto- en paginabijschriften tot afdrukbare gebieden van de pagina. Als u bijvoorbeeld de verschuiving voor paginabijschrift aanpast, kunt u met Bijschriften beperken tot tekstveilig gebied voorkomen dat u per ongeluk het bijschrift buiten de afdrukbare marges van de pagina plaatst.

 2. Selecteer in de module Bibliotheek de foto's die u wilt opnemen in het boek. Zie Foto's selecteren in de rasterweergave en de filmstrip.

  In de module Boek kunt u ook foto's selecteren in het deelvenster Verzamelingen en in de filmstrip.

 3. Gebruik in de module Boek de deelvensters aan de rechterzijde van het toepassingsvenster om opties op te geven.

  Boekinstellingen

  Kies of u wilt uitvoeren naar Blurb-fotoboek, Blurb-tijdschrift, Blurb-standaardboek, PDF of JPEG, en geef het boekformaat en het type omslag (hardcover of softcover) op.

  Als u afdrukt naar Blurb, wordt de geschatte prijs bijgewerkt op basis van het type papier en het aantal pagina's in uw boek. Meer informatie over Blurb, boekformaten en omslag- en papieropties vindt u in de veelgestelde vragen over Blurb-boeken op Blurb.com. Zie het overzicht met boekspecificaties van Blurb voor het exacte afdrukformaat.

  Wanneer u PDF als uitvoer kiest, kunt u de JPEG-kwaliteit instellen, een Kleurprofiel en de Bestandsresolutie opgeven, en aangeven of u al dan niet verscherping wilttoepassen.

  Automatische lay-out

  De lay-out van uw boek wordt automatisch ingesteld. Kies een voorinstelling en klik op Automatische lay-out. Klik op Lay-out wissen om opnieuw te beginnen. Als u publiceert naar Blurb, geldt er een beperking van 240 pagina's voor boeken met een automatische lay-out. Er geldt geen paginalimiet als u publiceert naar PDF.

  Opmerking:

  In de miniaturen in de filmstrip wordt een cijfer weergegeven dat verwijst naar het aantal keren dat een foto voorkomt in het boek.

  Pagina

  Selecteer het selectievakje Paginanummers om paginanummers op de pagina's van een boek weer te geven. Door hetselectievakjeLocatie aan te vinken, kunt u de positie van het paginanummer kiezen op een pagina en met Weergave kunt u bepalen of u de paginanummers alleen op de linkerpagina, de rechterpagina of op beide pagina's wilt weergeven. Klik op Pagina toevoegen om een pagina toe te voegen naast de momenteel geselecteerde pagina. De nieuwe pagina gebruikt de opmaak van de geselecteerde pagina of sjabloon. Klik op Lege toevoegen om een lege pagina toe te voegen naast de momenteel geselecteerde pagina. Als er geen pagina is geselecteerd, wordt de pagina aan het einde van het boek toegevoegd.

  Hulplijnen

  U kunt de hulplijnen in de voorvertoning van afbeeldingen in- of uitschakelen. Hulplijnen worden niet afgedrukt. Ze worden alleen gebruikt om u te helpen foto's en tekst op de pagina te plaatsen.

  Magnetisch raster

  U kunt foto's in een boeklay-out nu gemakkelijk uitlijnen met de optie Magnetisch raster in het gedeelte Hulplijnen. In Magnetisch raster kiest u Cellen om de cellen van twee foto's ten opzichte van elkaar uit te lijnen of Raster om foto's uit te lijnen op de rasterhulplijnen. Wanneer u de foto verplaatst, klikt hij op zijn plaats volgens de geselecteerde instelling. De optie Magnetisch raster is standaard ingesteld op Cellen.

  Pagina-afloopgebied

  De hulplijn Pagina-afloopgebied is een brede grijze rand langs de randen van de pagina. Pagina-afloopgebied verwijst naar de gedeelten van foto's die buiten de paginagrens vallen. Foto's met volledig afloopgebied worden helemaal aan de rand van de pagina geplaatst.

  Tekstveilig gebied

  De hulplijn Tekstveilig gebied is een smalle grijze lijn binnen de omtrek van de pagina. Tekst die buiten dit gebied valt, wordt niet weergegeven op de pagina.

  Opmerking:

  De velden met een bijschrift hebben ook een dunne grijze lijn die de omtrek van het veld aanduidt.

  Fotocellen

  Hulplijnen voor fotocellen hebben de vorm van een grijs vak met een dradenkruis in het midden. Deze hulplijnen geven niet-gevulde fotocellen aan.

  Vultekst

  Plaatsaanduidingstekst wordt weergegeven in lege velden voor pagina- en fotobijschriften.

  Opmerking:

  De vultekst wordt alleen weergegeven als de optie Tekstvakken vullen met > Vultekst is ingeschakeld in de Boekvoorkeuren.

  Cel

  Sleep de schuifregelaar Vulling om ruimte toe te voegen (in punten) rond een afbeelding of tekst in de desbetreffende cel. Met Vulling kunt u de vormgeving van een afbeelding in een cel op effectieve wijze aanpassen; zo kunt u dus ook individuele paginasjablonen aanpassen. Vulling wordt standaard evenredig toegepast op alle zijden. Klik op het driehoekje rechts van de titel Vulling om een verschillende mate van vulling toe te passen op de verschillende zijden van een cel. U kunt meerdere cellen selecteren in het voorvertoningsgebied en vulling toepassen op al deze cellen tegelijk.

  Tekst

  Hiermee kunt u tekstvelden toevoegen aan afzonderlijke foto's of hele pagina's. Wanneer u op een foto klikt, wordt een transparante knop Fototekst toevoegen weergegeven. Klik op de knop om direct tekst toe te voegen. Deze tip geldt voor zowel foto's als pagina's.

  Fototekst

  U kunt het bijschrift voor de foto boven, onder of op een of meerdere geselecteerde afbeeldingscellen of cellen plaatsen. Gebruik de Titel of de tekst van de fotometagegevens, of typ een aangepast bijschrift rechtstreeks in het tekstveld.

  Verschuiving

  Pas de hoeveelheid Verschuiving aan om de tekst boven, onder of op de foto te verplaatsen, met betrekking tot waar u deze hebt verankerd.

  • Boven: plaatst de bijschrifttekst tussen de bovenrand van de foto en de bovenrand van de pagina.
  • Onder: plaatst de bijschrifttekst tussen de onderrand van de foto en de onderrand van de pagina.
  • Boven: standaard wordt het bijschrift aan de onderrand op de foto geplaatst. Als u deze waarde verhoogt, wordt de positie van het bijschrift in de richting van de bovenrand van de foto verplaatst.

  Opmerking: als de afmetingen van de foto de boven- en onderrand van de pagina overschrijden, wordt de Verschuiving automatisch ingesteld op Boven.

  Uitlijnen met foto

  Als u deze optie inschakelt, wordt de linkerrand van het bijschrift uitgelijnd met de linkerrand van de foto wanneer zoomen of vulling wordt toegepast op de foto.

  Paginatekst

  U kunt het paginabijschrift onder of boven aan de pagina plaatsen. Typ het bijschrift in het veld Paginatekst van het voorvertoningsgebied.

  Verschuiving

  Als u de mate van Verschuiving aanpast, wordt het bijschrift hoger of lager op de pagina geplaatst, ten opzichte van de positie waar u het Boven of Onder hebt verankerd. Als u bijvoorbeeld een hogere verschuiving instelt voor een paginabijschrift dat zich boven aan de pagina bevindt, wordt het bijschrift lager op de pagina geplaatst. En wanneer u een hogere verschuiving instelt voor een fotobijschrift dat zich onder de foto bevindt, wordt het bijschrift lager op de pagina en verder bij de foto vandaan geplaatst.

  Tekst

  Hier kunt u een lettertype, stijl, kleur, tekengrootte en dekking kiezen. Klik op het driehoekje om aanvullende typografische opties op te geven, zoals letterspatiëring (tracking), verschuiving basislijn, regelafstand, tekenspatiëring (kerning), kolommen en tussenruimte. U kunt horizontale en verticale uitlijning instellen.

  Achtergrond

  U kunt een fotografische, grafische of gekleurde achtergrond toepassen op de pagina's van uw boek. Ga op een van de volgende manieren te werk om een achtergrond toe te voegen:

  1. Selecteer een of meerdere pagina's in het voorvertoningsgebied van de module Boek.

  2. (Optioneel) Selecteer Achtergrond overal toepassen om de achtergrond toe te passen op alle pagina's, ook de niet-geselecteerde pagina's, maar met uitzondering van de omslagen.

  3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Sleep een foto uit de filmstrip naar de plaatsaanduiding Foto hier neerzetten in het deelvenster Achtergrond. Sleep de schuifregelaar Dekking om de mate van transparantie aan te passen.

   • Klik in het deelvenster Achtergrond op de pijl en selecteer een achtergrondafbeelding. Klik op het kleurstaal om de kleur van de afbeelding te wijzigen en sleep de regelaar Dekking om de mate van transparantie aan te passen.

   • Selecteer in het deelvenster Achtergrond de optie Achtergrondkleur en klik op het kleurstaal om de kleur te kiezen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om een pagina te bewerken in het voorvertoningsgebied.  

  • Voeg een nieuwe cel toe aan de pagina. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Selecteer de pagina in het voorvertoningsgebied.
  2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) ergens in de pagina en kies Cel toevoegen > Foto of een Fotobeschrijving in hetcontextmenu.

  • Wijzig het formaat van cellen of verplaats ze binnen een pagina. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Selecteer een cel. Er verschijnt een selectiekader rond de cel.
  2. Sleep het vierkante pictogram in het midden van het selectiekader om de geselecteerde cel naar een bepaalde locatie op de pagina te verplaatsen. U kunt ook gebruikmaken van Alt (Win)/Option (Mac) + pijltoetsen om de geselecteerde cel te verplaatsen.
  3. Om het formaat van de geselecteerde cel aan te passen, sleept u een van de hoekhandgrepen van het selectiekader.

  • Verplaats een cel naar de voorgrond of achtergrond. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Selecteer een cel.
  2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) en kies Naar achtergrond of Naar voorgrond in hetcontextmenu.
  • Sleep pagina's om de volgorde ervan te wijzigen.
  • Klik op de knop Paginalay-out wijzigen rechtsonder in de paginavoorvertoning om een andere lay-out te kiezen.
  • Sleep een foto van de ene cel naar de andere om ze om te wisselen.
  • Selecteer een of meerdere foto's en sleep de zoomregelaar om het formaat van de foto's in de cel aan te passen.
  • Typ in een willekeurig tekstveld.
  • Sla uw paginawijzigingen op als een aangepaste pagina. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Selecteer een pagina in het voorvertoningsgebied.
  2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) ergens op de pagina en kies Opslaan als aangepaste pagina in hetcontextmenu. U hebt toegang tot de opgeslagen aangepaste pagina in het deelvenster Pagina aan de rechterkant.

  • Selecteer meerdere cellen of pagina's om de eigenschappen ervan tegelijk te bewerken.
  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac) op een cel of een pagina enkiesFoto verwijderen of Pagina verwijderen om deze uit het boek te verwijderen.
  • Klik op de desbetreffende knop in de werkbalk om te werken in de Weergave van meerdere pagina's, de Spreadweergave of de Weergave één pagina.
 5. Als u het boek wilt opslaan, zodat u er in de toekomst weer aan kunt werken nadat u de module Boek hebt gesloten, klikt u in het voorvertoningsgebied op Opgeslagen Boek maken.

  Typ in het dialoogvenster Boek maken een naam voor het boek, geef aan of u het boek wilt opslaan in een set verzamelingen en kies andere opties. Klik vervolgens op Maken.

  Opgeslagen boeken worden in het deelvenster Verzamelingen aangeduid met een boekpictogram .

 6. Klik op een van de volgende opties als uw boek klaar is:

  Boek exporteren naar PDF

  Hiermee wordt een gepagineerd PDF-bestand van uw boek gemaakt dat wordt opgeslagen op een door u opgegeven locatie. U kunt het PDF-bestand als een proefexemplaar gebruiken en het delen met klanten of uploaden naar een serviceprovider of afdrukwebsite.

  Boek exporteren naar JPEG

  Hiermee wordt een JPEG-bestand van elke pagina in het boek gemaakt.

  Boek verzenden naar Blurb

  Er wordt een verbinding met Blurb tot stand gebracht en u wordt gevraagd u aan te melden. Het boek wordt vervolgens geüpload naar uw Blurb-account, waar u het kunt bekijken en afdrukken.

  Tijdens het uploaden naar Blurb:

  • Boeken dienen uit minimaal 20 en maximaal 240 pagina's te bestaan, waarbij de voor- en achteromslag niet worden meegeteld.

  • Blurb drukt af met een resolutie van 300 dpi. Als een beeld minder dan 300 dpi is, verschijnt er een  rechtsboven in de afbeeldingscel in het voorvertoningsgebied. Klik op de waarschuwing om te zien met welke resolutie de afbeelding kan worden afgedrukt. Voor optimale kwaliteit raadt Blurb een minimale resolutie van 200 dpi aan.

  • Voor hulp bij het afdrukken, prijzen, bestellen en andere problemen met Blurb neemt u contact op met de klantenondersteuning van Blurb.com.

  Het uploaden van boek naar Blurb onderbreken en hervatten

  In het activiteit- en statusgebied linksboven in het venster (naast het Lightroom-pictogram) kunt u het uploaden van een boek naar Blurb onderbreken en hervatten in de uitgebreide voortgangsbalk.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid