Handboek Annuleren

Mappen maken en beheren

 1. Handboek voor Lightroom Classic
 2. Inleiding tot Lightroom Klassiek
  1. Nieuwe functies in Lightroom Classic
  2. Systeemvereisten Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Algemene vragen
  4. Belangrijke concepten in Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic-zelfstudies
  6. Functieoverzicht | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x-versies
 3. Lightroom en Adobe-services
  1. Creative Cloud-bibliotheken
  2. Adobe Stock gebruiken in Creative Cloud apps
 4. Lightroom voor mobiele apparaten, tv en op internet
  1. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten en Apple TV | Veelgestelde vragen
  2. Synchroniseren van Lightroom Classic met Lightroom-ecosysteem
  3. Mobiele apps voor Photoshop
 5. Foto's importeren
  1. Foto's importeren van een camera of kaartlezer
  2. Foto's importeren van een map op een vaste schijf
  3. Foto's automatisch importeren
  4. Foto's importeren uit Photoshop Elements
  5. Foto's importeren van een aangesloten camera
  6. Importopties opgeven
  7. Voorkeuren voor importeren instellen
  8. De Bestandsnaamsjablooneditor en de Tekstsjablooneditor
 6. Workflows
  1. Maskeren toepassen in foto's
  2. Uw foto's exporteren en als JPEG-bestanden opslaan
  3. Uw foto's exporteren en van een watermerk voorzien
  4. Uw foto's importeren
  5. Aanpassingspenseel: de basisprincipes
  6. Aanpassingen met de kleurtintcurve
  7. Geavanceerde videopresentaties
  8. De witbalans aanpassen
  9. Een contactblad maken
  10. Verbeter uw workflow met Lightroom Classic
  11. Aanpassingen met Vage lens
  12. Bewerken en exporteren in HDR
 7. Werkruimte
  1. Basisbegrippen voor werkruimten
  2. Voorkeuren instellen voor werken in Lightroom Classic
  3. De bibliotheek op een tweede beeldscherm weergeven
  4. Naamplaatjes en moduleknoppen aanpassen
  5. Voeg een watermerk toe aan uw foto's in Lightroom Classic
  6. Kleurbeheer
 8. Foto's tonen
  1. Toon foto's
  2. Door foto's bladeren en ze vergelijken
  3. Weergaveopties Bibliotheek instellen
  4. Foto's delen voor opmerkingen en feedback
  5. Slimme voorvertoningen
 9. Catalogi en bestanden beheren
  1. Veelgestelde vragen over Lightroom Classic-catalogus
  2. De manier waarop een Lightroom Classic-catalogus werkt
  3. Catalogi maken en beheren
  4. Back-up van een catalogus maken
  5. Ontbrekende foto's zoeken
  6. Mappen maken en beheren
  7. Foto's in mappen beheren
 10. Kaarten
  1. Werken met de module Kaart
 11. Foto's ordenen in Lightroom Classic
  1. Gezichtsherkenning
  2. Werken met fotoverzamelingen
  3. Foto's groeperen in stapels
  4. Foto's voorzien van vlaggen, labels en classificaties
  5. Trefwoorden gebruiken
  6. Metagegevens: Basisprincipes en handelingen
  7. Foto's zoeken in de catalogus
  8. Met video's werken in Lightroom Classic
  9. Geavanceerde handelingen voor metagegevens
  10. Het deelvenster Snel ontwikkelen gebruiken
 12. Foto's verwerken en ontwikkelen
  1. Basisbeginselen van de module Ontwikkelen
  2. Panorama's en HDR-panorama's maken
  3. Flat-field-correctie
  4. Vervormd perspectief in foto's corrigeren met Upright
  5. Afbeeldingskwaliteit verbeteren met Verbeteren
  6. Werken met tinten en kleuren van foto's
  7. Maskeren
  8. Lokale aanpassingen toepassen
  9. Foto's samenvoegen tot een HDR-afbeelding
  10. Opties in de module Ontwikkelen
  11. Foto's retoucheren
  12. Rode ogen en dierenogen corrigeren
  13. De tool Radiaalfilter gebruiken
  14. De verbeterde tool Vlekken verwijderen gebruiken
 13. Foto's exporteren
  1. Foto's exporteren naar vaste schijf of cd
  2. Foto's exporteren uit Lightroom Classic
  3. Foto's online publiceren
  4. Exporteren naar vaste schijf met behulp van Services voor publiceren
  5. Voorinstellingen voor exporteren en andere instellingen
 14. Werken met externe editors
  1. Voorkeuren voor extern bewerken
  2. Foto's van Lightroom Classic openen en bewerken in Photoshop of Photoshop Elements
 15. Presentaties
  1. Presentaties maken
  2. Deelvensters en tools in de module Presentatie
  3. De dialay-out instellen
  4. Bedekkingen toevoegen aan dia's
  5. Presentaties afspelen en exporteren
 16. Foto's afdrukken
  1. De module Afdrukken: Basiskennis
  2. Lay-outs en sjablonen van de module Afdrukken
  3. Werken met opties en instellingen voor afdruktaken
 17. Fotoboeken
  1. Fotoboeken maken
 18. Webgalerieën
  1. Webgalerieën maken
  2. De deelvensters en tools in de module Web gebruiken
  3. Lay-outs voor webgalerieën
  4. Werken met webgaleriesjablonen en instellingen
  5. Webfotogalerieën voorvertonen, exporteren en uploaden
 19. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen

De mappen die uw foto's bevatten, worden weergegeven in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek. De mappen in het deelvenster Mappen weerspiegelen de mappenstructuur op het volume zelf en worden in alfanumerieke volgorde weergegeven. Klik op het driehoekje rechts van een volumenaam om de mappen op dat volume weer te geven. Klik op het driehoekje links van een map om eventuele submappen in de map weer te geven.

Deelvenster Mappen in Lightroom Classic CC
Het deelvenster Mappen met daarin de mappen en het aantal foto's dat zij bevatten

In het deelvenster Mappen kunt u mappen toevoegen, verplaatsen en verwijderen of de naam van mappen wijzigen. Wijzigingen die u in Lightroom Classic aan mappen aanbrengt, worden toegepast op de mappen zelf op het volume.

Een bestaande map met foto's toevoegen

Wanneer u foto's importeert, worden de mappen waarin deze foto's zich bevinden, automatisch toegevoegd aan het deelvenster Mappen. Met behulp van het deelvenster Mappen kunt u mappen toevoegen en de foto's in deze mappen importeren.

 1. Klik in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek op het pluspictogram (+) en kies Map toevoegen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • (Windows) Navigeer in het dialoogvenster Bladeren naar mappen naar de gewenste locatie, selecteer de gewenste mappen en klik op OK. Of navigeer naar de gewenste locatie, klik met de rechtermuisknop en kies Nieuwe map maken. Typ een naam ter vervanging van de naam Nieuwe map.

  • (Mac OS) Navigeer in het dialoogvenster Nieuwe map kiezen of maken naar de gewenste locatie, selecteer de gewenste map en klik op Kiezen. Of navigeer naar de gewenste locatie en klik op Nieuwe map. Typ een naam voor de map en klik op Maken. Klik vervolgens op Kiezen.

 3. Geef indien nodig opties op in het dialoogvenster Foto's importeren en klik op Importeren.
Opmerking:

Als u meerdere exemplaren van een map hebt en de locatie wilt wijzigen waarnaar Lightroom Classic verwijst, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de map, en kiest u vervolgens Maplocatie bijwerken.

Een submap toevoegen

 1. Selecteer in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek de map waarin u de nieuwe map wilt maken. Klik vervolgens op het pluspictogram (+) boven aan het deelvenster Mappen en kies Submap toevoegen.
 2. Typ de mapnaam in het dialoogvenster Map maken.
 3. Als er foto's zijn geselecteerd, bepaalt u of u de geselecteerde foto's naar de nieuwe map wilt kopiëren en klikt u vervolgens op Maken.

In het deelvenster Mappen verschijnt de nieuwe map in de hiërarchie die u hebt opgegeven. De nieuwe map verschijnt ook in Windows Explorer of Mac OS Finder.

Opmerking:

U kunt zien of een map submappen bevat door naar het driehoekje links van het mappictogram te kijken. Als het driehoekje effen is, bevat de map submappen. Als het driehoekje vaag en gestippeld is, bevat de map geen submappen.

Een bovenliggende map toevoegen

 1. Als u een nieuwe bovenliggende map wilt toevoegen aan de hiërarchie in het deelvenster Mappen, selecteert u een map op het hoogste niveau, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS), en kiest u vervolgens Bovenliggende map toevoegen.

Verzamelingen of verzamelingssets maken van mappen

Geïntroduceerd in de Lightroom Classic CC 7.2-versie van februari 2018

Een verzameling maken van een map

 1. Selecteer een map in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek.

 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) en kies Verzameling "[Mapnaam]" maken in het contextmenu.

 3. Het dialoogvenster Verzameling maken wordt weergegeven.

  Volg de instructies onder Een verzameling maken vanaf stap 2.  

 4. Alle foto's in de geselecteerde map, inclusief de submappen (indien aanwezig), worden toegevoegd aan de verzameling.

  De verzameling wordt weergegeven in het deelvenster Verzamelingen.

  Opmerking:

  In het dialoogvenster Verzameling maken wordt de naam van de geselecteerde map standaard gekozen in het veld Naam. Als er al een verzameling met dezelfde naam bestaat, wordt in Lightroom Classic het bericht De naam is al in gebruik. weergegeven in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster en is de knop Maken uitgeschakeld. Geef een andere naam op om door te gaan.      

Verzamelingen maken van meerdere mappen

 1. Selecteer twee of meer mappen in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek.

 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op Verzameling maken van geselecteerde mappen in het contextmenu.

 3. Lightroom Classic maakt een verzameling voor elk van de geselecteerde mappen. De verzamelingen worden weergegeven in het deelvenster Verzamelingen.

  Alle foto's in de geselecteerde map, inclusief de submappen (indien aanwezig), worden toegevoegd aan de verzameling.

  Opmerking:

  Tijdens het maken van verzamelingen voor de geselecteerde mappen, krijgt de verzameling standaard de naam van de desbetreffende map. Als er al een verzameling met dezelfde naam bestaat, wordt in Lightroom Classic de dialoogvensterprompt Er bestaat al een verzameling op het hoogste niveau met dezelfde naam weergegeven.

  Om verder te gaan, kunt u de naam van de bestaande verzameling wijzigen of de naam van de map wijzingen en vervolgens opnieuw verzamelingen maken van de geselecteerde mappen.        

Een verzamelingsset maken van een map

In het deelvenster Mappen kunt u een verzamelingsset maken van een map die submappen bevat. De verzamelingsset die u maakt in het deelvenster Verzamelingen heeft een hiërarchie die overeenkomt met die van de desbetreffende mappen en submappen.

Opmerking:

U kunt geen verzamelingsset maken van een map die geen submappen bevat. 

 1. Selecteer in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek een map die ook submappen bevat.

 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op Verzamelingsset "[Mapnaam]" maken in het contextmenu.

 3. Het dialoogvenster Verzamelingsset maken wordt weergegeven.

  Volg de instructies onder Een verzamelingsset maken vanaf stap 2.  

 4. De verzamelingsset wordt weergegeven in het deelvenster Verzamelingen.

  Opmerking:

  In het dialoogvenster Verzamelingsset maken wordt de naam van de geselecteerde map standaard gekozen in het veld Naam. Als er al een verzameling met dezelfde naam bestaat, wordt in Lightroom Classic het bericht Die naam is al in gebruik. weergegeven in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster en is de knop Maken uitgeschakeld. Geef een andere naam op om door te gaan.      

Verzamelingssets maken van meerdere mappen

In het deelvenster Mappen kunt u verzamelingssets maken van mappen die submappen bevatten. De verzamelingssets die u maakt in het deelvenster Verzamelingen hebben een hiërarchie die overeenkomt met die van de desbetreffende mappen en submappen.

Opmerking:

U kunt geen verzamelingsset maken van een map die geen submappen bevat. 

 1. Selecteer in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek twee of meer mappen die ook submappen bevatten.

 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op Verzamelingssets maken van geselecteerde mappen in het contextmenu.

 3. Lightroom Classic maakt een verzamelingsset voor elk van de geselecteerde mappen. De verzamelingssets worden weergegeven in het deelvenster Verzamelingen.

Een kleurlabel toevoegen aan mappen

Bijgewerkt in Lightroom Classic 9.0 (versie van november 2019)

In het deelvenster Mappen in de module Bibliotheek kunt u uw afbeeldingen ordenen door een kleurlabel toe te kennen aan de mappen. Vanaf Lightroom Classic CC 8.1 (december 2018), kunt u kleurlabels ook toekennen aan offline mappen.

 1. Selecteer een of meerdere mappen in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek en klik met de rechtermuisknop (Win)/houd Control ingedrukt en klik (Mac) om het contextmenu weer te geven.

 2. Kies in het contextmenu Kleurlabel toevoegen en selecteer vervolgens een kleur in het submenu.

  Mappen met een kleurlabel in het deelvenster Mappen
  Rode en groene labels die zijn toegewezen aan de mappen

  Er verschijnt een verticale kleurstrip naast het aantal afbeeldingen in de map.

Kleurlabels verwijderen van mappen

Selecteer een of meer mappen die een kleurlabel hebben. Klik met de rechtermuisknop (Windows)/houd Control ingedrukt en klik (macOS) en kies Kleurlabel toevoegen > Geen in het contextmenu.

Met kleur gelabelde mappen filteren

Alle mappen filteren waaraan een kleurlabel is toegewezen:

 1. Klik in de zoekbalk boven aan het deelvenster Mappen op het pictogram ().

 2. Kies Kleurenlabels in de vervolgkeuzelijst en selecteer een kleur.

Met kleur gelabelde mappen filteren in het deelvenster Mappen
Met kleur gelabelde mappen filteren in het deelvenster Mappen

Favoriete mappen markeren

Geïntroduceerd in de Lightroom Classic CC 7.2-versie van februari 2018

 1. Selecteer een of meerdere mappen in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek.

 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op Als favoriet markeren (als u één map hebt geselecteerd) of Als favorieten markeren (als u meerdere mappen hebt geselecteerd) in het contextmenu.

  Mappen die als favoriet zijn gemarkeerd in het deelvenster Mappen
  Mappen die als favoriet zijn gemarkeerd in het deelvenster Mappen

  Er wordt een ster weergegeven boven de map die u als favoriet hebt gemarkeerd. 

Markering favoriete mappen ongedaan maken

Selecteer een of meer mappen die zijn gemarkeerd als favoriet. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op Markering favoriet ongedaan maken in het contextmenu.

Markering favoriete mappen als groep ongedaan maken

Als u een groep mappen hebt geselecteerd en ze gezamenlijk als 'Favorieten' hebt gemarkeerd, dan geeft Lightroom Classic niet de optie 'Markering favoriet ongedaan maken' wanneer u voor afzonderlijke mappen binnen deze groep de markering ongedaan wilt maken. U moet deze mappen als deel van de groep als favoriet verwijderen.

Volg de volgende stappen om de als favoriet gemarkeerde mappen als een groep te identificeren en de markering ongedaan te maken:

 1. In het Mappen-deelvenster selecteert u de mappen die u als groep als favoriet had gemarkeerd.

   

  U kunt ook op de bronindicator in de Filmstrip klikken om snel de groep met favoriete mappen te identificeren.

  Bronindicator in de filmstrip — Bibliotheekmodule
  Bronindicator in de filmstrip — Bibliotheekmodule

  Identificeer in het pop-upmenu van de bronindicator de groep van favoriete mappen die onder Favoriete bronnen worden vermeld.

  Favoriete bronnen in het pop-upmenu van de bronindicator- Filmstrip
  Favoriete bronnen in het pop-upmenu van de bronindicator- Filmstrip

  Wanneer u een groep mappen in het pop-upmenu van de bronindicator kiest, worden alle mappen in die groep geselecteerd in het Mappen-deelvenster.

 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) in het Mappen-deelvenster op de geselecteerde favoriete mappen en kies Markering favoriet ongedaan maken in het contextmenu.

Favoriete mappen filteren

Favoriete mappen filteren in het deelvenster Mappen
Favoriete mappen filteren in het deelvenster Mappen

De mappen filteren die zijn gemarkeerd als favoriet:

 1. Klik in de zoekbalk boven aan het deelvenster Mappen op het pictogram ().
 2. Kies Favoriete mappen in de vervolgkeuzelijst. 

Mappen zoeken

Geïntroduceerd in de Lightroom Classic CC 7.2-versie van februari 2018

Gebruik het zoekveld boven aan het deelvenster Mappen om mappen te zoeken op basis van de ingevoerde tekst.

 1. Klik in de module Bibliotheek op het veld Mappen filteren boven aan het deelvenster Mappen.

  Zoekveld in het deelvenster Mappen
  Zoekveld in het deelvenster Mappen

 2. Voer de zoektekst in. 

  Deelvenster Mappen met gefilterd resultaat op basis van de ingevoerde tekst.
  Deelvenster Mappen met gefilterd resultaat op basis van de ingevoerde zoektekst.

  In het deelvenster Mappen wordt een gefilterde lijst weergegeven met mappen die overeenkomen met de ingevoerde zoektekst.

  Als u filters wilt verwijderen, klikt u op het kruisje in het zoekveld.  

Mappen verplaatsen

U kunt mappen verplaatsen naar andere mappen in Lightroom Classic. U kunt geen mappen kopiëren in Lightroom Classic.

 • In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek selecteert u een of meer mappen en sleept u deze naar een andere map.

Videozelfstudie: Mappen in Lightroom Classic verplaatsen

Namen van mappen wijzigen

 1. Selecteer een map in het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS). Kies vervolgens Naam wijzigen in het menu.
 3. Overschrijf de mapnaam.

De inhoud van een map weergeven

In Lightroom Classic wordt het aantal foto's in een map rechts van de mapnaam weergegeven. Als u later in Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS) foto's toevoegt aan een map, moet u de nieuwe foto's naar Lightroom Classic importeren of de map synchroniseren om het weergegeven aantal in het deelvenster Mappen bij te werken.

 1. Voer in de module Bibliotheek een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een of meer items in het deelvenster Mappen.

  • Selecteer een foto en klik in het deelvenster Metagegevens op de naar rechts wijzende pijl naast het veld Map om de map van die foto weer te geven.

  Als u een map selecteert, worden standaard alle foto's in die map en alle submappen weergegeven in de rasterweergave en de filmstrip. Als u alleen de foto's in de geselecteerde map wilt weergeven, kiest u Bibliotheek > Foto's in submappen tonen om de selectie van deze optie op te heffen.

Mappen synchroniseren

Als de inhoud van een map in uw catalogus niet overeenkomt met de inhoud van diezelfde map op het volume, kunt u de twee mappen synchroniseren. Wanneer u mappen synchroniseert, kunt u bestanden toevoegen die aan de map zijn toegevoegd maar niet naar de catalogus zijn geïmporteerd, bestanden wissen die zijn verwijderd en zoeken naar updates van metagegevens. De foto's in de map en alle submappen kunnen worden gesynchroniseerd. U kunt bepalen welke mappen, submappen en bestanden worden geïmporteerd.

 1. Selecteer in het deelvenster Mappen de map die u wilt synchroniseren.
 2. Kies Bibliotheek  > Map synchroniseren.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Map synchroniseren.
  • Als u foto's wilt importeren die worden weergegeven in de mappen maar nog niet zijn geïmporteerd in de catalogus, selecteert u Nieuwe foto's importeren. Als u Dialoogvenster Importeren weergeven vóór het importeren selecteert, kunt u opgeven welke mappen en foto's worden geïmporteerd.

  • Als u foto's wilt wissen die uit de map zijn verwijderd maar nog niet uit de catalogus, selecteert u Ontbrekende foto's verwijderen uit catalogus. Als deze optie grijs wordt weergegeven, ontbreken er geen bestanden. (U kunt op de knop Ontbrekende foto's tonen klikken om de foto's weer te geven in de rasterweergave.)

  • Als u wilt controleren of de metagegevens van de bestanden zijn gewijzigd in een andere toepassing, kiest u Zoeken naar updates van metagegevens.

  Opmerking:

  Met de opdracht Map synchroniseren worden geen dubbele foto's in een catalogus gedetecteerd. Als u in het deelvenster Map synchroniseren de optie Dialoogvenster Importeren weergeven vóór het importeren selecteert, kunt u instellen dat Lightroom Classic duplicaten negeert door in het deelvenster Importeren de optie Vermoedelijke duplicaten niet importeren te selecteren. Zie voor details Duplicaten negeren bij importeren.

 4. Klik op Synchroniseren.
 5. Als het dialoogvenster Foto's importeren wordt geopend, bevestigt u welke mappen en bestanden u wilt importeren en klikt u vervolgens op Importeren.
Opmerking:

Als u een ontbrekende map hebt die bovendien ook leeg is, gebruikt u de opdracht Mappen synchroniseren om de map uit de catalogus te verwijderen.

Ontbrekende mappen zoeken

Als een map wordt verplaatst in het besturingssysteem in plaats van in Lightroom Classic, wordt de koppeling tussen de catalogus en de map verbroken en verschijnt er een vraagteken  op de map in het deelvenster Mappen.

 1. Als u de koppeling wilt herstellen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de map, en kiest u Ontbrekende map zoeken in het snelmenu.
 2. Navigeer naar het pad van de verplaatste map en klik op Kiezen.
  Opmerking:

  Zie Ontbrekende foto's zoeken voor instructies voor het opnieuw koppelen van ontbrekende afzonderlijke foto's.

Mappen verwijderen

 1. In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek selecteert u een of meer mappen en klik u op het minpictogram (-). Of klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS), en kies Verwijderen.
 2. Klik op Doorgaan in het dialoogvenster.

  De map en de foto's in deze map worden verwijderd uit de catalogus en het deelvenster Mappen. De originele map en foto's worden niet verwijderd van de vaste schijf.

Volume-informatie weergeven

Het deelvenster Mappen biedt informatie over de opslagbronnen voor elk vermeld volume. U kunt bijvoorbeeld zien of een volume online of offline is en hoeveel schijfruimte er beschikbaar is. De volume-informatie wordt dynamisch bijgewerkt terwijl u foto's importeert en bewerkt in Lightroom Classic.

 • Als u de informatie wilt wijzigen die voor een volume wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de volumenaam en kiest u een van de volgende opties:

Schijfruimte

Hiermee wordt de gebruikte/totale schijfruimte van het volume weergegeven.

Aantal foto's

Hiermee wordt weergegeven hoeveel foto's uit de catalogus op het volume staan.

Status

Hiermee wordt aangegeven of het volume online of offline is.

Geen

Hiermee wordt alle volume-informatie verborgen.

 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) op een volumenaam, en kies Tonen in Verkenner (Windows) of Tonen in Finder (Mac OS) om dat volume te openen in een Verkenner- of Finder-venster.
 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) op een volumenaam en kies Eigenschappen (Windows) of Info opvragen (Mac OS) om het venster Eigenschappen (Windows) of Info (Mac OS) voor dat volume weer te geven.
 • Als u de informatie wilt wijzigen die door de gekleurde LED naast de volumenaam wordt verstrekt, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de LED en kiest u een van de volgende opties:

Status tonen

Hiermee wordt aangegeven of een volume online (groen) of offline (rood) is.

Status en vrije ruimte tonen

Hiermee wordt aangegeven of een volume online of offline is en hoe vol de bron is:

Groen

Er is 10 GB of meer aan vrije ruimte.

Geel

Er is minder dan 10 GB aan vrije ruimte.

Oranje

Er is minder dan 5 GB aan vrije ruimte.

Rood

Er is minder dan 1 GB aan vrije ruimte en in de knopinfo wordt u gewaarschuwd dat het volume bijna vol is. Als er minder dan 1 MB aan vrije ruimte is, wordt u in de knopinfo gewaarschuwd dat het volume vol is.

Grijs

Het volume is offline en foto's op dat volume zijn niet beschikbaar om te bewerken. Als foto's niet beschikbaar zijn, worden er alleen voorvertoningen met een lage resolutie weergegeven in Lightroom Classic.

Kiezen hoe mapnamen worden weergegeven

 1. In het deelvenster Mappen van de module Bibliotheek klikt u op het pluspictogram (+) boven aan het deelvenster en kiest u een van de volgende opties onder Weergave van hoofdmap:

  Alleen mapnaam

  Hiermee wordt alleen de naam van de mappen op het hoogste niveau weergegeven in het deelvenster Mappen, bijvoorbeeld 2011.

  Pad vanaf volume

  Hiermee worden het volledige pad en de naam van de mappen op het hoogste niveau weergegeven in het deelvenster Mappen, bijvoorbeeld Gebruikers/[gebruikersnaam]/Afbeeldingen/2011.

  Map en pad

  Hiermee wordt de naam van de mappen op het hoogste niveau weergegeven in het deelvenster Mappen, gevolgd door het pad van de map, bijvoorbeeld 2011 - Gebruikers/[gebruikersnaam]/Afbeeldingen/2011.

  Opmerking:

  Mogelijk moet u de rechterrand van het deelvenster verslepen om het groter te maken zodat u het volledige pad en de naam kunt zien.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account