Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Foto's in de filmstrip en de rasterweergave filteren

U kunt de foto's die in de filmstrip en de rasterweergave worden weergegeven beperken (of filteren), zodat alleen foto's met een specifieke vlagstatus, classificatie, kleurlabel of bestandtype (originele foto, virtuele kopie, video) worden weergegeven.

Filters toepassen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit als u de foto's wilt filteren die worden weergegeven in de filmstrip en de rasterweergave:
  • Kies Bestand > Bibliotheekfilters > Filteren op [criterium].

  • Druk op \ om de bibliotheekfilterbalk boven aan de module Bibliotheek te openen. Selecteer Kenmerk en selecteer vervolgens pictogrammen om de weergave te filteren.

  • Klik in de filmstrip op Filteren en selecteer vervolgens pictogrammen om de weergave te filteren op vlagstatus, bewerkingsstatus, sterrenclassificatie of kleurlabel.

  Filters instellen voor de weergegeven foto's in de filmstrip in Lightroom Classic CC
  Stel filters in voor de weergegeven foto's in de filmstrip en de rasterweergave.

  Meer informatie. George Jardine bespreekt hoe u foto's kunt ordenen en snel kunt terugvinden met behulp van de filterbalk.

Filtergedrag voor een map of verzameling beheren

Filtergedrag is standaard niet permanent. Als u een filter toepast op een map of verzameling en vervolgens weg navigeert van die map of verzameling, is het filter uitgeschakeld wanneer u terugkeert naar de originele locatie.

 • Als u de filters voor een geselecteerde map of een verzameling wilt beheren, kiest u Bestand > Bibliotheekfilters en een van de volgende opties:

  Filters inschakelen Hiermee schakelt u de laatstgebruikte filters in die zijn toegepast op de map of verzameling.

  Filters vergrendelen  Hiermee past u de huidige filters toe op mappen of verzamelingen die u vervolgens selecteert.

  Bronspecifieke filters onthouden  Deze optie is beschikbaar wanneer filters vergrendeld zijn. Hiermee past u de laatst gebruikte filters toe op de geselecteerde map of verzameling.

 • Als u filters 'permanent' wilt maken zodat ze actief zijn wanneer u terugkeert naar een eerder gefilterde map of verzameling, kiest u Bestand > Bibliotheekfilters > Filters vergrendelen en vervolgens Bestand > Bibliotheekfilters > Bronspecifieke filters onthouden.

Foto's selecteren in de rasterweergave en de filmstrip

Foto's waarmee u wilt werken in de module Bibliotheek of in een andere module, selecteert u in de rasterweergave. In de filmstrip wordt weerspiegeld welke foto's u selecteert. Op vergelijkbare wijze worden de specifieke foto's die u in de filmstrip hebt geselecteerd, weerspiegeld in de rasterweergave.

Als u een foto selecteert, wordt dit de actieve foto. Vervolgens kunt u meerdere foto's selecteren, waarbij slechts één foto tegelijk de actieve foto kan zijn. Geselecteerde foto's worden in het raster en de filmstrip aangegeven met een dunne witte rand en een celkleur die lichter is dan die van niet-geselecteerde foto's. De cel die het lichtst is gekleurd, geeft de actieve foto aan.

Als u meerdere foto's hebt geselecteerd, kunt u op een willekeurige geselecteerde foto klikken om deze actief te maken zonder de selectie van de andere foto's op te heffen. Als u klikt op een foto buiten de selectie, wordt deze de actieve foto en wordt de selectie van alle andere foto's opgeheven.

Als u meer dan één foto hebt geselecteerd in de rasterweergave en wijzigingen aanbrengt zoals het toepassen van classificaties, labels of het toevoegen van metagegevens, worden die wijzigingen toegepast op alle geselecteerde foto's.

Als u meer dan één foto hebt geselecteerd in de filmstrip en u werkt in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, dan worden wijzigingen zoals het toevoegen van classificaties, labels of metagegevens alleen toegepast op de actieve foto.

Foto's selecteren in de rasterweergave en de filmstrip in Lightroom Classic CC
Als er meerdere foto's zijn geselecteerd, geeft de cel die het lichtst is gekleurd, de actieve foto aan.

Opmerking:

U kunt ook foto's met een vlag selecteren of de selectie hiervan opheffen in de rasterweergave en de filmstrip. Zie Foto's met een vlag selecteren.

 1. (Optioneel) Selecteer in de module Bibliotheek items in het deelvenster Catalogus, Mappen of Verzamelingen om de foto's weer te geven die u wilt gebruiken. Geef desgewenst in de bibliotheekfilterbalk criteria op om de selectie te beperken.

  Opmerking:

  U kunt ook foto's selecteren met behulp van de deelvensters Trefwoordenlijst en Metagegevens. Klik op de pijl rechts van het trefwoordenaantal of de criteria voor metagegevens. Foto's met die tag of criteria worden weergegeven in de rasterweergave en de filmstrip.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de rasterweergave of de filmstrip:
  • Als u een foto wilt selecteren, klikt u op een fotominiatuur.

  • Als u niet-opeenvolgende foto's wilt selecteren in de rasterweergave of de filmstrip, klikt u op de eerste foto en houdt u vervolgens Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u op andere foto's.

  • Als u een foto en alle foto's tussen deze foto en de actieve foto wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op een foto.

  • Als u alle foto's wilt selecteren, kiest u Bewerken > Alles selecteren of drukt u op Ctrl+A (Windows) of Command+A (Mac OS).

  • Als u de selectie van alle foto's wilt opheffen, kiest u Bewerken > Geen selecteren of drukt u op Ctrl+D (Windows) of Command+D (Mac OS).

  • Als u de selectie van alle foto's behalve de actieve foto wilt opheffen, kiest u Bewerken > Alleen actieve foto selecteren of drukt u op Shift+Ctrl+D (Windows) of Shift+Command+D (Mac OS).

  • Als u de actieve foto in een groep geselecteerde foto's wilt wijzigen, klikt u op een andere fotominiatuur.

  • Als u een nieuwe actieve foto wilt selecteren en de selectie van alle andere foto's in een groep geselecteerde foto's wilt opheffen, klikt u op de rand van de rastercel van een foto.

  • Als u de selectie van de actieve foto in een groep geselecteerde foto's wilt opheffen, kiest u Bewerken > Selectie actieve foto opheffen of drukt u op /. De volgende foto in de selectie van meerdere foto's wordt de actieve foto.

  • Als u de selectie van alle geselecteerde foto's wilt opheffen en alle foto's wilt selecteren die niet geselecteerd waren, kiest u Bewerken > Selectie omkeren.

  Als u meerdere foto's selecteert, is de eerste foto die u selecteert de primaire selectie (actieve foto), wat wordt aangegeven met een frame dat helderder is dan de rest.

  Opmerking:

  Nadat u foto's hebt geselecteerd, voegt u ze toe aan de snelle verzameling om ze eenvoudig voor te bereiden voor afdrukken, weer te geven in een presentatie, te verzamelen in een webgalerie of te exporteren.

Foto's vergelijken in de module Bibliotheek

In Lightroom Classic kunt u grote voorvertoningen van een of meer foto's bekijken, zodat u bijvoorbeeld de beste foto in een serie kunt kiezen. U kunt voorvertoningen van twee foto's naast elkaar bekijken in de vergelijkingsweergave, of tegels met voorvertoningen van twee of meer foto's bekijken in de beoordelingsweergave.

In de vergelijkingsweergave is één foto de eerste keuze (actief) en de andere foto de kandidaat. Met de besturingselementen op de werkbalk kunt u de eerste keuze en de kandidaat omwisselen, in- en uitzoomen op een of beide weergaven tegelijk, en op Gereed klikken wanneer u klaar bent met de vergelijking.

In de beoordelingsweergave heeft de geselecteerde (actieve) foto een witte rand. U kunt de actieve foto aangeven door erop te klikken in het weergavegebied voor afbeeldingen. Alle foto's hebben een pictogram Selectie van foto opheffen  rechtsonder in de hoek, waarmee u foto's kunt verwijderen uit de beoordelingsweergave. (In Mac OS beweegt u de aanwijzer over de foto om het pictogram weer te geven.)

In beide weergaven hebt u toegang tot classificatiesterren, kleurlabels en vlaggen Keuze of Geweigerd voor elke foto. Ook kunt u in beide weergaven de selectie van foto's opheffen om het aantal afbeeldingen te beperken dat u in overweging hebt. Zie Foto's voorzien van vlaggen, labels en classificaties.

Tijdens het vergelijken van foto's kunt u altijd wisselen tussen de vergelijkings- en beoordelingsweergave. Ook kunt u de vergelijkings- en beoordelingsweergave weergeven in een tweede venster op een tweede monitor. Zie De bibliotheek op een tweede beeldscherm weergeven.

Foto's vergelijken in de vergelijkingsweergave

 1. Selecteer twee foto's in de rasterweergave of de filmstrip en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het pictogram Vergelijkingsweergave  op de werkbalk.

  • Kies Weergave > Vergelijken.

  Opmerking:

  Als u slechts één foto selecteert en vervolgens overschakelt naar de vergelijkingsweergave, worden de momenteel geselecteerde foto en de laatste daarvoor geselecteerde foto of een aangrenzende foto in de rasterweergave of de filmstrip geselecteerd.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de voorvertoningen van foto's aan te passen:
  • Als u wilt in- of uitzoomen op beide foto's tegelijk, zorgt u ervoor dat het pictogram Gekoppeld zoomen  wordt weergegeven op de werkbalk en versleept u vervolgens de zoomregelaar.

  • Als u wilt in- of uitzoomen op één foto, zorgt u ervoor dat het pictogram Onafhankelijk zoomen  wordt weergegeven op de werkbalk en versleept u vervolgens de zoomregelaar.

   Opmerking: U kunt schakelen tussen Gekoppeld zoomen en Onafhankelijk zoomen door te klikken op het pictogram op de werkbalk.

  • Als u de schaal van de kandidaat en de eerste keuze wilt synchroniseren, klikt u op Sync op de werkbalk.

 3. Stel de classificatiesterren, kleurlabels of vlaggen Keuze en Geweigerd in voor de foto's.
 4. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om verschillende foto's op te geven als eerste keuze en kandidaat:
  • Klik op Omwisselen op de werkbalk om de eerste keuze en de kandidaat te verwisselen.

  • Klik op het pictogram Volgende foto selecteren op de werkbalk (of druk op de toets Pijl-rechts) om volgende foto's te vergelijken met de eerste keuze. Klik op Vorige foto selecteren om eerdere foto's te vergelijken met de eerste keuze. Druk op de toets Pijl-omhoog om de geselecteerde foto te vervangen door de huidige selectie en de selectie voor de kandidaat te vervangen door de volgende afbeelding.

  • Klik op het pictogram Selectie van foto opheffen  rechtsonder in de hoek onder de foto.

  • Selecteer de kandidaatfoto en klik vervolgens op Tot eerste keuze maken op de werkbalk.

 5. Herhaal zo nodig stap 2 tot en met 4.
 6. Klik op een andere weergaveknop om de vergelijkingsweergave af te sluiten.

Foto's vergelijken in de beoordelingsweergave

 1. Selecteer twee of meer foto's in de rasterweergave of de filmstrip en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het pictogram Beoordelingsweergave  op de werkbalk.

  • Kies Weergave > Beoordeling.

  Opmerking:

  u kunt altijd meer foto's aan de vergelijking toevoegen door de foto's te selecteren in de filmstrip. Houd er rekening mee dat de voorvertoningen in de beoordelingsweergave kleiner worden naarmate u meer foto's selecteert. Zie Foto's selecteren in de rasterweergave en de filmstrip.

 2. Voer in de beoordelingsweergave een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Als u de eerste keuze wilt opgeven, klikt u op een foto in het werkgebied of in de filmstrip, of klikt u op het pictogram Vorige foto selecteren of Volgende foto selecteren op de werkbalk.

  Opmerking:

  kies Navigeren in het pop-upmenu op de werkbalk van de beoordelingsweergave om deze pictogrammen weer te geven.

  • Als u foto's wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Selectie van foto opheffen  rechtsonder in de hoek van een foto.

  • Als u een classificatie, label of vlag wilt toekennen aan foto's, klikt u op de classificatiesterren, kleurlabels en vlaggen Keuze of Geweigerd onder de foto's.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid