Bijgewerkt in Lightroom Classic 8.0 (versie van oktober 2018)

Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

In Lightroom Classic kunt u in een handomdraai foto's met standaardbelichting samenvoegen tot een adembenemend panorama. In één stap kunt u bovendien meerdere foto's met belichtingsbracketing (maar met dezelfde belichtingswaarden) samenvoegen tot een HDR-panorama. U kunt een snelle voorvertoning van het resulterende (HDR-)panorama bekijken en wijzigingen in het panorama aanbrengen voordat u de samengevoegde afbeelding genereert.

Panorama's maken in Lightroom Classic
Adembenemende panorama's maken in Lightroom Classic

Foto's samenvoegen tot een panorama of een HDR-panorama

 1. Selecteer de bronafbeeldingen in Lightroom Classic.

  • Voor foto's met standaardbelichting selecteert u Foto > Foto samenvoegen > Panorama of drukt u op Ctrl (Win) / Control (Mac) + M om deze foto's samen te voegen tot een panorama.
  • Voor foto's met verschillende belichtingstijden selecteert u Foto > Foto samenvoegen > HDR-panorama om de foto's samen te voegen tot een HDR-panorama. Met slimme voorvertoningen kunt u foto's in één stap samenvoegen tot een HDR-panorama. Bekijk de vereisten voor samenvoegen tot HDR-panorama.
 2. Kies een lay-outprojectie in het dialoogvenster Voorvertoning panorama samenvoegen/Voorvertoning HDR-panorama samenvoegen:

  Bolvormig: Hiermee worden de afbeeldingen uitgelijnd en getransformeerd alsof het om de binnenkant van een bol gaat. Deze projectiemodus is geschikt voor zeer brede panorama's, panorama's van meerdere rijen of HDR-panorama's.

  Perspectief: Projecteert het (HDR-)panorama alsof het om een plat oppervlak gaat. Omdat in deze modus rechte lijnen recht blijven, is deze modus zeer geschikt voor architectuurfoto's. Zeer brede panorama's werken mogelijk niet zo goed in deze modus vanwege de excessieve vervorming nabij de randen van het resulterende panorama.

  Cilindrisch: Projecteert het (HDR-)panorama alsof het om de binnenkant van een cilinder gaat. Deze projectiemodus werkt zeer goed voor brede panorama's, maar ook verticale lijnen blijven recht.

  Al deze projectiemodi werken even goed voor zowel horizontale als verticale panorama's en HDR-panorama's.

  De lay-outprojectie Cilindrisch voor brede panorama's in Lightroom Classic CC
  De lay-outprojectie Cilindrisch voor brede panorama's/HDR-panorama's
 3. Selecteer Automatisch uitsnijden terwijl u de voorvertoning van het panorama/HDR-panorama weergeeft om ongewenste gebieden met transparantie rond de samengevoegde afbeelding te verwijderen. 

  Automatisch uitsnijden gebruiken om gebieden met transparantie te verwijderen in Lightroom Classic CC
  Automatisch uitsnijden gebruiken om gebieden met transparantie (de witte gebieden in deze illustratie) te verwijderen

 4. Met de schuifregelaar Grens verdraaien (0-100) kunt u panorama's/HDR-panorama's verdraaien om het canvas te vullen. Gebruik deze instelling om afbeeldingsinhoud bij de grens van de samengevoegde afbeelding te behouden die anders verloren kan gaan vanwege uitsnijden. De schuifregelaar regelt de mate van Grens verdraaien.

  Bij hogere schuifregelaarwaarden ligt de grens van het panorama/HDR-panorama dichter bij het omringend rechthoekig kader.

 5. Om group de bronafbeeldingen en de (HDR-)panorama-afbeelding in een stapel te groeperen (nadat de afbeeldingen zijn samengevoegd), selecteert u de optie Stapel maken. De samengevoegde (HDR-)panorama-afbeelding wordt boven aan de stapel weergegeven.

  De opties Stapel maken zijn geïntroduceerd in Lightroom Classic CC 7.4 (versie van april 2018)

 6. Nadat u uw keuzes hebt gemaakt, klikt u op Samenvoegen. Lightroom Classic genereert het panorama of HDR-panorama en plaatst dit in uw catalogus.

U kunt alle instellingen van de module Ontwikkelen toepassen op panorama's en HDR-panorama's, net zoals u dit doet bij afzonderlijke afbeeldingen.

Vereisten voor samenvoegen tot HDR-panorama

Om uw selectie afbeeldingen te kunnen samenvoegen tot een HDR-panorama, moet aan alle onderstaande vereisten worden voldaan. Als aan een van deze vereisten niet wordt voldaan, toont Lightroom Classic het bericht Het is niet mogelijk om HDR-belichtingsbrackets te detecteren. Niet samenvoegen tot HDR-panorama? wanneer u de afbeeldingen probeert samen te voegen.  

 • Alle afbeeldingen in uw selectie moeten de belichtingsmetagegevens voor belichtingstijd, diafragmagetal en ISO-waarde bevatten.
 • Elke set met belichtingsbracketing in uw selectie moet hetzelfde aantal afbeeldingen hebben. Als u bijvoorbeeld een reeks met drie afbeeldingen maakt, dan moeten alle sets in de selectie ook drie afbeeldingen gebruiken. 
 • Elke set met belichtingsbracketing in uw selectie moet dezelfde belichtingswaarden hebben. Als uw eerste set bijvoorbeeld (0, -1, +1) als belichtingswaarden heeft, dan moeten alle andere sets in de selectie dat belichtingswaardenpatroon volgen. De afbeeldingensets kunnen verschillende belichtingswaarden hebben, alleen het belichtingswaardenpatroon moet consistent zijn voor alle sets.
 • Elke set met belichtingsbracketing moet aaneengeslotenworden vastgelegd. Als u bijvoorbeeld kiest voor een bracketgrootte van drie bij het maken van de opnamen, dan worden de eerste drie afbeeldingen in de serie onderdeel van een set, de volgende drie beelden worden onderdeel van een andere set en zo verder.
 • Binnen een set met belichtingsbracketing hoeven de afbeeldingen niet dezelfde belichtingswaarde te hebben.

Videozelfstudie

HDR RAW-panorama's in Lightroom Classic

HDR RAW-panorama's in Lightroom Classic
RAW High Dynamic Range-panorama's samenvoegen
Adobe Photoshop Lightroom

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid