Locatie voorkeurenbestanden | Photoshop Elements en Premiere Elements

Photoshop Elements en Adobe Premiere Elements hebben verschillende voorkeurenbestanden. Hieronder volgt een uitgebreide lijst met hun locaties.

Windows

Voorkeuren Photoshop Elements

Windows XP: C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\{versienummer}\Editor

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\{versienummer}\Editor

Voorkeuren Premiere Elements

Windows XP: C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Premiere Elements\{versienummer}

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Elements\{versienummer}

Voorkeuren Elements Organizer

Windows XP: C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\{versienummer}\Organizer

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\{versienummer}\Organizer

Elements Organizer-catalogi (standaardlocatie)

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\Catalogs

Opmerking: de map Application Data/AppData is verborgen in Windows. Zie Verborgen bestanden, mappen, bestandsnaamextensies weergeven om de map te vinden

Mac OS

Photoshop Elements

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/com.adobe.PhotoshopElements.plist

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements {versienummer} Paths

Map:/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements {versienummer} Settings

Adobe Premiere Elements

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/com.Adobe.Premiere Elements.{versienummer}.plist

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/com.adobe.Adobe Premiere Elements.framework.plist

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/com.Adobe.Premiere Elements-{versienummer}.plist

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/com.Adobe.ASWrapper Server.{versienummer}.plist

Map:

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe/Premiere Elements/{versienummer}

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe/Premiere Elements {versienummer}

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe/Adobe ASWrapper Server/{versienummer}

Organizer

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/com.Adobe.Elements Organizer.{versienummer}.plist

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/com.adobe.photodownloader.plist

Mappen:

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe/ElementsOrganizer/

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe/CAHeadless/{versienummer}

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe/dynamiclinkmanager

OPMERKING: de gebruikersmap Library is verborgen op Mac OS 10.7 en later. Raadpleeg Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen | Mac OS 10.7 en later om de map te vinden.

Voorkeurinstellingen herstellen

Met de voorkeurinstellingen bepaalt u hoe Photoshop Elements Editor afbeeldingen, cursors en transparantie weergeeft, bestanden opslaat, plug-ins en werkschijven gebruikt, enzovoort. Als de toepassing onverwachte verschijnselen vertoont, is het voorkeurenbestand mogelijk beschadigd. U kunt alle voorkeuren weer op de standaardwaarden instellen.

Opmerking: Het verwijderen van het voorkeurenbestand is een handeling die niet ongedaan kan worden gemaakt.

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Houd Alt+Control+Shift (Mac: Option+Command+Shift) ingedrukt meteen nadat u Photoshop Elements hebt gestart. Klik op Ja om het instellingenbestand van Adobe Photoshop Elements te verwijderen.
  • Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Mac: Photoshop Elements > Voorkeuren > Algemeen), klik op de knop Voorkeuren herstellen bij volgende keer starten en klik op OK. Wanneer u Adobe Photoshop Elements opnieuw start, zijn alle voorkeuren teruggezet op de standaardinstellingen.

De volgende keer dat u Photoshop Elements Editor start, wordt er een nieuw voorkeurenbestand gemaakt. Meer informatie over een bepaalde voorkeuroptie vindt u door in de Help te zoeken naar de naam van de voorkeurinstelling.

Uitgeschakelde waarschuwingsberichten opnieuw weergeven

Soms worden berichten met waarschuwingen of aanwijzingen weergegeven. U kunt de weergave van deze berichten opheffen door de optie Niet meer tonen te selecteren in het bericht. U kunt de berichten die u hebt uitgeschakeld later ook weer opnieuw instellen.

  1. In Windows: kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen. In Mac: kies Photoshop Elements > Voorkeuren > Algemeen.

  2. Klik op Alle waarschuwingsmeldingen herstellen en vervolgens op OK.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?